Pioneering Women War Correspondents


“Pioneering Women War Correspondents” profiles six trailblazing women journalists, including Peggy Hull, Martha Gellhorn, Marguerite Higgins and Dickey Chapelle, who reported from the front lines. Author Penny Colman narrates. Produced by Milena Jovanovitch

Bookmark and Share

Conférence De Antonio Meloto – “L’urbanisation Du Monde” (Anglais)


Le Forum des Nouveaux Mondes de France Business School, en partenariat avec le Figaro.fr Etudiant,
Interview de Antonio Meloto, le 26 septembre 2013, dont le thème de la conférence est “L’urbanisation du monde” (anglais)
#NewWorld #FranceBS

Bookmark and Share

Louisa Vogiazides – ‘Legal Empowerment Of The Poor’ Versus ‘Right To The City’ Implications For Access To Housing In Urban Africa

diva-portal 2012. This paper compares the major arguments found in the Legal Empowerment of the Poor (LEP) and the Right to the City discourses with particular reference to housing in urban Africa. After examining the major advocates, arguments and critiques associated with each discourse, it argues that they are based on two distinct sets of ideological and normative principles, with LEP being inspired by classical liberal ideas and Right to the City by Marxist thought. Consistent with these different ideological backgrounds, the two discourses
have different views on access to housing in urban Africa, with LEP proposing ownership formalisation and market inclusion as a solution to lack of access to adequate and affordable housing, while Right to the City calls for increased state intervention in housing provision. The paper concludes, however, that the different ideological backgrounds do not necessarily mean their policy recommendations are incompatible, and calls for further research into the influence of the two discourses on housing policies in African cities.

Read more (PDF-format): http://www.diva-portal.org/FULLTEXT01.pdf

Bookmark and Share

Laghukatha – Het ZKV in de Hindi-Literatuur

BruntWas

Foto Lodewijk Brunt

In Nederland is de laatste jaren een nieuw literair genre van de grond gekomen: het zeer korte verhaal, oftewel ‘zkv’. In sommige literaire tradities buiten Nederland bestaat zo’n genre al langer. India is een voorbeeld: het zeer korte verhaal is hier terug te voeren op oude fabels en volksvertellingen, en komt in het Hindi voor vanaf de tijd dat het moderne Hindi is ontstaan (tweede helft 19e eeuw). Het zkv heeft zich in verscheidene tijdvakken en maatschappelijke constellaties weten te handhaven. Ten tijde van de Moghul-dynastie (van de 16e tot de tweede helft van de 19e eeuw) bestond in het Urdu (een zustertaal van het Hindi) een levendige traditie van schetsen en raadsels en cynische commentaren op het doen en laten van de machthebbers. In het midden van de negentiende eeuw bloeide de ‘caféliteratuur’, waaronder de poëzie, als nooit tevoren; aan het hof van de laatste Moghul-keizer Zafar in Delhi, maar zeker ook daarbuiten en onder ‘gewone’ mensen.[1] Read more

Bookmark and Share

Laghukatha – ZKV’s uit India. Terrorisme, Pepsi Cola, Vrees voor de toekomst, Klem

Terrorisme

click to enlarge

Yograj Prabhakar – Terrorisme 

Tenslotte schoot de politie de ongrijpbare terrorist dood en de inspecteur die hem had gedood, werd uitbundig geprezen om zijn moed en er werd bekend gemaakt dat hem een groot eerbetoon ten deel zou vallen. Ook zouden de media hem vandaag in groten getale komen interviewen. In verband hiermee kwam deze dappere inspecteur kijken hoe de voorbereidingen verliepen.
“Is alles klaar?” vroeg hij aan een ondergeschikte.
“Ja meneer.”
“Heeft iemand het lijk geïdentificeerd?”
“Nee meneer, het gezicht was zo verminkt dat het onmogelijk was hem te herkennen.”
“Is er iemand gekomen om het lijk op te vragen?”
“Nee meneer.”
“Oké. Wil iemand hier nog iets over vragen of zeggen?”
Op dat moment fluisterde een agent hem in het oor: “Wat doen we met z’n riksja, meneer?” Read more

Bookmark and Share

Slum Stories: Kenya – Going To The Toilet In A Slum


This video is part of the Amnesty International www.SlumStories.org project. An online videochannel about the life in slums in different parts of the world.
All videos can be watched with English, Arab, French, Spanish, German and Dutch subtitles.

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives