One Annual Publication To Improve The Quality Of Academics And Do Justice To Educational Tasks

Summer vacation is over. Perhaps your son or daughter is starting university. You obviously hope he or she will be taking classes from the best professors in the country.
Alas. University employees are only successful if they don’t teach. The way to achieve that is simple: Publish, publish, publish.

The more publications, the better the chance of receiving one of those highly in demand excellence scholarships granted by the government. Academics buy off their educational obligations with this money. The university then hires a junior to make sure the students get enough contact hours. The core task has become producing as many articles as possible.

This situation came about when the government began demanding accountability for the spending of public funds. Just what were those professors doing all day? Were they being productive? Universities went in search of a way to validate the use of researchers. By showing how much you produce, you can prove your worth. Universities set targets and academics were now being evaluated on their output. Read more

Bookmark and Share

KwaZulu-Natal: Informal Settlements Status (2013)

 

GapH_01RESEARCH SERIES PUBLISHED BY THE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY

In terms of the HDA Act No. 23, 20081 , the Housing Development Agency (“HDA”), is mandated to assist organs of State with the upgrading of informal settlements. As part of the informal settlements upgrading programme, the HDA commissioned this report to update existing analysis on the prole of informal settlements in South Africa, nationally and provincially as well as for some of the larger municipalities. The analysis draws heavily on newly released Census 2011 data and also explores other data sources available at a national, provincial and municipal level to characterise conditions in informal settlements and to identify key trends. This report summarises available data for KwaZulu-Natal province.

Read more (PDF-format): http://www.thehda.co.za/KwaZulu-Natal

Bookmark and Share

Dementie in Amsterdam – De stand van zaken in wetenschap en praktijk

ARClogoMei 2014. De vergrijzing brengt met zich mee dat een stad als Amsterdam de komende twintig jaar ernstig rekening moet houden met een toenemend aantal mensen met dementie. In een openbaar college, verzorgd door de leerstoel Grote Stad en Gezondheidszorg aan de UvA, werden onlangs twee hete hangijzers onder de loep genomen. Niels Prins, neuroloog en directeur van het Alzheimer Research Center van het VUmc, sprak over de zoektocht naar nieuwe medicijnen en zijn hoop op een doorbraak. Jos van Campen, klinisch geriater bij het Slotervaartziekenhuis, legde uit dat de eerste generatie migranten in de stad nu op leeftijd raakt en een moeilijk te bereiken risicogroep vormt. Dankzij een nieuwe manier van testen, non-verbaal en cultuurvrij, heeft de geheugenpoli de diagnose van deze groep sterk verbeterd. Uit de praktijkverhalen van twee casemanagers in de zorg viel op te maken dat er in de hulpverlening aan deze cliënten nog een wereld te winnen is.

The quiet crisis
Dementie is een wereldwijd probleem. In de hele wereld worden de  mensen ouder, daarmee neemt ook overal de kans op dementie toe. Alleen al in Europa wordt het aantal dementerenden geschat op 10 miljoen. Het risico op dementie is overigens niet gelijk verdeeld, ontwikkelingslanden worden naar verhouding zwaarder getroffen door deze ziekte, aldus dr. Niels Prins ter introductie. Met een filmpje van de G8 in Londen eind vorig jaar, illustreerde hij dat er inmiddels op wereldschaal aandacht is voor het probleem. Dit topoverleg van regeringsleiders met als motto `Global fight back`, stond in het teken van het terugdringen van dementie. De Britse premier Cameron had het over ‘The quiet crises’, hij  onderstreepte de impact van deze hersenziekte als volgt: Dementia steals lives, it wrecks families, it breaks hearts and that is why all of us here are so utterly determined to beat it.’ Op de G8 is de afspraak gemaakt dat er voor 2025 een medicijn tegen dementie moet zijn. Cameron kondigde bij deze gelegenheid alvast aan dat zijn land het budget voor onderzoek naar dementie zou verdubbelen. Extra geld voor wetenschappelijk onderzoek is volgens Prins hard nodig zolang research naar dementie nog twintig jaar achter loopt op het oncologisch onderzoek. De veel hogere bijdragen hiervoor hebben naar zijn overtuiging zeer zeker bijgedragen aan de successen bij het bestrijden van kanker. Terwijl de afgelopen tien jaar geen nieuwe medicijnen op de markt gekomen voor dementie. Toch is Prins optimistisch. Hij maak melding van een mogelijke doorbraak met medicijnen die zich richten op de symptomen van dementie. De kans op het bestrijden van de ziekte zelf is nog een stap verder verwijderd. De hoogleraar neurologie is ervan overtuigd dat die successen ook voor dementie in het verschiet liggen als er genoeg geld voor onderzoek komt.

Hier de website van SIGRA, de Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam: www.sigra.nl
Meer informatie over de World Dementia Council, het vervolg op de G8 in Londen: http://dementiachallenge.dh.gov.uk/category/wdc
En hier de website van het Alzheimer Research Centre, het ARC in Amsterdam:  http://arconderzoek.nl

Geen standaard aanbod
In Nederland hebben we te maken met ruwweg 250.000 mensen met dementie, dit aantal stijgt naar verwachting naar omstreeks 500.000 in het jaar 2040. Die aanwas heeft te maken met de zogeheten dubbele vergrijzing: een groeiend aantal ouderen die ook nog eens een hogere leeftijd bereikt. Eén op de drie 65-plussers krijgt volgens de statistieken te maken met dementie, en dat risico wordt hoger naarmate mensen ouder worden. Dementie komt ook op jongere leeftijd voor, al is er bij deze groep sprake van een grotere variatie in soorten dementie. Nederland kent 15.000 jonge mensen met dementie. Minder eenvoudig is het om het aantal dementerende migranten aan te geven. Deens onderzoek onder Turkse ouderen geeft aan dat dementie bij die groep twee keer zo vaak voorkomt. Dit aantal is mogelijk nog hoger als de verhoogde gezondheidsrisico’s van diabetes, obesitas en vaatschade bij migranten in acht worden genomen. Het is wel een generatie die om extra aandacht vraagt omdat het standaard zorgaanbod niet aan blijkt te sluiten. Maar er is nog een reden om stil te staan bij deze groep: de generatie migranten op leeftijd die zich nu aandient is de voorloper van een veel bredere stroom nieuwkomers die zich de komende decennia in toenemende mate zal melden bij de zorg. Read more

Bookmark and Share

Dotun Ibiwoye – Makoko: A Slum That Refuses To Dissolve

makokohousevanguardngr.com. May, 2014. It is located on Lagos lagoon and a stone throw from modern buildings that adore the landscape.
In this extensive slum on the waterfront, adjacent to the 12.5 kilometre long Third Mainland Bridge, tens of thousands of people live in rickety wood houses supported by wooden stilts driven deep into the waterbed.
There are no official census records, but estimates suggest that about 100,000 people live there and the World Bank estimates that the population on land is just over 85,000.

On  July 12, 2012, the state government gave residents 72 hours to vacate the area. Two days later, a large contingent of mobile policemen and staff of the Ministry of Waterfront Infrastructure Development arrived Makoko and started demolishing the wooden on water. It was however made clear that the houses for demolition were those built within 100 meters from the sea and those under high-tension wire.
Nearly two years after the demolition, there is still encroachment towards the high tension cable and more buildings are being erected.

See more at: http://www.vanguardngr.com/makoko-slum-refuses-dissolve/

Bookmark and Share

Verontruste VUer’s – Open Platform Of The Academic And Administrative Staff Of The VU University Amsterdam

vu-logoVerontruste VUer’s is an open platform of the academic and administrative staff of the VU University Amsterdam that are concerned about the consequences of the bugdet cuts of the VU. We are concerned about the transformation of the University into a commercial institution. We are concerned about the 300-400 of us that will loose their jobs. We are concerned that the 33-million budget cuts that are not justified by any financial necessity, will slash the quality of education and research in the university. We are concerned because the university is ruled by managers with sky-high salaries that have nothing to do with scientific research or academic-level education. Except for concerned we are also determined. We are determined to struggle for the quality of research and education in this University. We are determined to get the University at the hands of the people that produce research and offer education and at the hands of the people that support them.

Our platform meets regularly at the VU. However, it is entirely based on the input of the VU-employees. Thus, we call you to organize your own platform of Verontruste VUer’s at your own Faculty or department and coordinate your ideas and actions with the rest.

Read more: http://verontrust.wordpress.com/about/

The petition:  Stop the sell out of the VU University Amsterdam!

Bookmark and Share

Dilemma 10 – Recht en opleiding

Dilemma10Regelmatig zijn binnen en buiten de juridische discipline pleidooien gehouden om in de rechtenstudie meer plaats in te ruimen voor vakgebieden zoals de sociologie, de psychologie en de economie. Een breder opgeleid jurist zou beter bij de huidige complexe samenleving passen. Meer aandacht voor deze niet-juridische vakgebieden gaat echter ten koste van specifiek juridische vakken. Aldus komt de rechtenfaculteit voor het dilemma te staan:

meer aandacht in het onderwijs voor andere dan juridische disciplines en dus minder op de rechtspraktijk gericht onderwijs of weinig aandacht voor andere dan juridische disciplines en dus meer op de rechtspraktijk gericht onderwijs.

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives