Recht te voet – Nawoord & Personalia

Recht-te-voetWandelen door Juridisch Utrecht
We hebben gewandeld door Juridisch Utrecht. Het was doelgericht en tegelijkertijd ontspannen. De routes liepen van A naar B en we zijn op een prettige wijze bij de hand genomen om na te denken over een aantal belangrijke, voornamelijk juridische, thema’s. Onderweg kwamen we portretten tegen van markante Utrechtse historische figuren. Het waren wandelingen en geen dwalingen. Dat is voor mij als rechter een geruststellende gedachte.

De redactie stond voor ogen dat in dit boek een aantal schrijvers aspecten van ordening van de samenleving zouden behandelen in een voornamelijk juridische context door de eeuwen heen, tegen de achtergrond van historisch Utrecht. De schrijvers hebben daarbij vooral naar de Utrechtse geschiedenis gekeken maar de onderwerpen zijn net zo goed van toepassing op de rest van Nederland en over de grenzen heen. Het zijn soms beladen thema’s maar de benadering is lichtvoetig. Lichtvoetigheid komt de lezer goed van pas bij het afleggen van de in het boek beschreven wandelroutes. Die leiden langs plaatsen in de prachtige binnenstad van Utrecht, waar historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dit zijn vaak gebeurtenissen met een juridische dimensie, maar daarmee niet alleen interessant voor juristen. Zo prikkelt een bezoek aan historische plaatsen, waar moord en doodslag of belangrijke politieke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, immers niet alleen de fantasie van juristen. Dat weten we allemaal als we als toerist een vreemde stad bezoeken.

Het is een lezenswaardig boek geworden, dat ik met plezier heb gelezen. Het boek heeft daarnaast iets van juridische reisgids, een soort Lawyer’s Planet Utrecht. Je gaat de stad met andere ogen zien. Dat de NSB in 1931 is opgericht in een zaaltje aan het Domplein 25 (pag. 119) wist ik niet. Het boek nodigt uit om er eens een kijkje te nemen. Datzelfde geldt voor De Lichte Gaard no. 8, waar in 1935, op de zolderverdieping boven het eerste Chinese restaurant van Utrecht, in een opwelling van woede de kok een kelner keelde (pag. 81). Voor juristen interessant is de geschiedenis van de Gertrudiskapel en de historische context waarin deze zich afspeelt (pag. 166). In deze kapel en het daarmee verbonden kleinschalige, gastvrije zalencentrum “De Driehoek“ vinden tegenwoordig veelvuldig symposia en andere bijeenkomsten van rechters plaats, niet alleen van de rechtbank Midden-Nederland maar ook landelijk. En wie wist dat aan de “achterkant” van het Centraal Station, tussen het Station en de Jaarbeurs, bij de Croeselaan een gedenksteen te zien is voor brigadier Arie Kranenburg, die daar op 22 september 1977 werd doodgeschoten door Knut Volkerts, lid van de Rote Armee Fraktion (pag. 34). Zijn proces, in de oude rechtbank aan de Hamburgerstraat, waarvoor de halve binnenstad werd afgezet, zullen veel mensen zich nog herinneren. Het zijn maar een paar voorbeelden. Read more

Bookmark and Share

University of Leicester – Is There An Alternative? Management After Critique ~ 8-10 July 2015

leicesterThe 9th International Conference in Critical Management Studies
This conference aims to engage thinking that explores alternatives to the ubiquity of neoliberal market managerialism, as well as rejecting the idea that there are none. Such alternatives could be understood in practical terms of specific organisational forms and practices, or theoretical developments (particularly in feminism, anarchism, communism, green thinking and so on) that may inspire a generation of new forms of localism or alter-globalisation as resistance to neoliberalism.

They may reflect personal alternatives, relating to the choices people make in terms of how to live their lives in the context of a neoliberal globalised world. Even more generally alternatives might focus on the critique of economic, political, managerial and organisational dogma, as it becomes embedded as the supposed ‘one best way’ of doing things.

Submissions
At this stage we are inviting stream proposals that address the conference themes. Submissions are expected to include an outline of the proposed sub-theme (500-750 words), as well as a short description of the team of convenors, including their academic background and experience.

Read more at: http://www2.le.ac.uk/conference/cms15

Bookmark and Share

Michael Crow – What Is The Role Of Universities In Global Development?

Febr. 2014. In my career as an educator, social scientist and university president, I have worked primarily as an organizational designer and architect. And in doing so, I have been fortunate to have the opportunity to study how universities and other organizations are structured, how decisions related to their design can shape their visions and accomplishments, and how organizations can work together as partners to achieve more than they could alone.
 
It is my belief that, as the pace and complexity of our global society increases exponentially, there is an urgent need to realign the design and infrastructure of education with the needs of the people our educational systems are intended to serve. While universities have long been vital and powerful drivers of global innovation and economic development, they must now be willing to break free from outmoded paradigms if they hope to continue achieving meaningful progress.  

Read more: http://blogs.worldbank.org/education/what-role-universities-global-development

Bookmark and Share

The Brain Bank – Is Pressure To Publish Causing Scientific Fraud?

20140401_215305thebrainbank.scienceblog.com. April 2014. A paper which was widely regarded as an exciting breakthrough has come under scrutiny, with some people suggesting that the results were false, or even fabricated. This is not the first time that a major study has been subject to accusations of fraud. Is there a reason that some scientists are willing to disregard scientific integrity in order to publish?

In January 2014, researchers at the Riken institute in Japan published a paper stating that they had found a simple way to make stem cells from adult cells. All you needed to do was wash the adult cells in acid and they would revert back to their stem cell form. The study was published in the top journal Nature and caused a ripple of excitement in the scientific community – stem cells are an extremely useful but controversial tool and finding a way to make them so easily, and without any ethical problems, was considered a game-changer.

Read more: http://thebrainbank.scienceblog.com/is-pressure-to-publish-causing-scientific-fraud/

 

Bookmark and Share

Helen Small – Humanities And The Public Good

Plenary speaker Helen Small (University of Oxford) at the ‘Innovation, Reflection and Inclusion: The Role and Contribution of the Humanities and Social Sciences’ conference which took place at the Royal Irish Academy on May 7 2013. Her paper was entitled ‘Humanities and the Public Good’.

From the conference programme: This conference seeks to strengthen the profile and advance the research agenda of the Humanities and qualitative Social Sciences within the framework of Horizon 2020. Ireland’s presidency of the European Union provides an ideal platform to promote this section of the EU’s flagship research and innovation document, with particular reference to the delineated thematic challenge of ‘Inclusive, innovative and reflective societies’. The central objective of this event is to give prominence to previously neglected aspects of the Humanities and Social Sciences as the means of identifying ‘alternative competences’ and demonstrating their central value with regard to cultural, social and economic innovation in both the European and global contexts.

Bookmark and Share

Berenschot – Organisatieadviesbureau wil bijdragen aan de dialoog over ouderenzorg

BerenschotIn 2013 werd het recordbedrag van 92,4 miljard euro aan zorg uitgegeven. De zorgkosten zijn de afgelopen 15 jaar enorm gestegen, de groei schommelde tussen de 2.1 en de 12 procent. Om een indicatie te geven: per inwoner besteedden we in 2005 nog 4.200 euro aan zorg, in 2013 was dat gemiddeld 5.608 euro. Bij ongewijzigd beleid dreigde de zorg onbetaalbaar te worden. Maar met een stijging van 1.6 procent in 2013 is er sprake van een laagterecord. Volgens het CBS zijn deze gunstige cijfers een voorzichtige aanwijzing dat de stijgende lijn van zorgkosten nu omgebogen is. En dat is opmerkelijk te noemen.

Door de omvang en groei van het budget is de zorg inmiddels de grootste sector in ons land. Al dan niet aangejaagd door  marktwerking en een verzakelijking van de bedrijfscultuur. Typerend voor het financiële en economische belang is ook dat berichtgeving over de zorg in dagbladen steeds vaker terug te vinden is op de economiepagina’s. En dat gerenommeerde adviesbureaus zich nadrukkelijker op de zorg zijn gaan richten. Een goed voorbeeld daarvan is Berenschot, een organisatieadviesbureau dat naar eigen zeggen kan bogen op hun bedrijfskundige expertise en jarenlange ervaring in deze sector. Dat heeft geresulteerd in een publicatie over hun visie op de zorg, als bijdrage aan discussie die ze hierover willen aanzwengelen. En in samenwerking met de NOS een landelijke inventarisatie van alle verzorgingshuizen die hun deuren willen sluiten. Beide activiteiten lichten we hieronder kort toe.

De website van Berenschot: http://www.berenschot.nl/markten-sectoren/zorg-welzijn

Sluiting verzorgingshuizen
Het eerste voorbeeld is een inventarisatie van de verzorgingshuizen, gevolgd door een analyse waarin het versneld afbouwen van verzorgingstehuizen onder de loep wordt genomen. Berenschot heeft uitgezocht dat Achmea weliswaar het VWS-beleid volgt, maar dat deze zorgverzekeraar wat zorgzwaarte betreft de lat hoger legt voor mensen die formeel nog recht hebben op een plek in een verzorgingstehuis. En op die manier onnodig snel aan het afbouwen  is. Achmea snoeit in drie jaar, waar VWS verzorgingshuizen in vijf jaar de tijd voor geeft. Berenschotadviseur Wine te Meerman vindt dat zittende bewoners van verzorgingshuizen hierdoor onnodig onder druk worden gezet vanwege uitzetting die hen  boven het hoofd hangt. Interessant is dat Berenschot in samenwerking met de NOS een inventarisatie op poten heeft gezet van alle voornemens en plannen om verzorgingstehuizen te sluiten. Wie van de eigen regio wil weten welke verzorgingstehuizen per wanneer worden gesloten, kan de gegevens in een handomdraai in dit overzicht vinden. Het maakt de gevolgen van abstracte beleidsmaatregelen zichtbaar voor de eigen omgeving.

Wie deze lijst wil raadplegen:  http://www.berenschot.nl/actueel/sluiting-tehuizen

Read more

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives