Uttam Kumar Saha ~ Action Needed In Bangladesh Urban Slums

bangladeshBangladesh has been facing the fastest urbanisation in South Asia. Currently, around 30% of 160 million people live in urban centers and contribute 60% of the GDP of our country. The Urban Authorities (11 city corporations and 324 municipalities) are responsible for providing a wide range of basic infrastructural (e.g. water supply, sanitation, waste management) and social services for a livable and healthy environment for all urban dwellers. Slum dwellers and low income communities (around 20-25% of total urban population), essential and important stakeholders who are contributing USD 5.5 billion annually to GDP), remain deprived and excluded from formal services. Slums are characterised by high population density, limited sanitation and hygiene facilities, poor housing, a very low socio-economic status for a majority of residents, a lack of security of tenure and poor governance. Where those services do exist, quality is low and costly to afford. Despite their significant contribution to the urban economy, unplanned growth leads to polluting environment and adverse impact on public health and poverty reduction.

Read more: http://practicalaction.org/bangladesh-urban-slums/

Bookmark and Share

Het lokale burgerinitiatief – Ondernemende pioniers verkennen het sociale domein

ondernemende burgerApril 2015. Door de introductie van de participatiesamenleving kregen de debatten over de opkomst van burgerinitiatieven al snel een ideologische lading. Nu het aantal initiatieven van burgers verder toeneemt, verbreedt de aandacht zich naar verhalen over de praktijk. En dienen zich nieuwe discussies aan. Berichten uit een omstreden niemandsland van pseudovrijwilligers en cryptoprofessionals.

De meest recente publicatie, en meteen ook de meest ontnuchterende is De ondernemende burger, een journalistiek verslag van een rondgang langs circa vijftien burgerinitiatieven. De auteurs, Marcel Ham, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken en freelance journalist Jelle van der Meer, zijn gedurende een half jaar door heel het land op reportage geweest en hebben lokale initiatieven vaak meer dan eens opgezocht. De couleur locale van zo’n bezoek kleurt een verhaal en relativeert soms de beste bedoelingen waarmee een initiatief van start is gegaan. Dat is al gelijk in het eerste hoofdstuk het geval bij de Lucas Community, een voormalige Renault-garage in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. Lopend door het gebouw laveren de bezoekers langs stapels planken en houtplaten en zien links en rechts lokalen leeg staan. De rondleider doet een poging om dit beeld bij te stellen. Hij legt uit dat ze tot voor kort organisch en intuïtief te werk gingen en nu in een overgangsfase zitten. Met hun observaties ter plekke prikken de journalisten daar moeiteloos doorheen. Tegelijkertijd schetsen ze hoe deze groep goedwillende burgers aan hun lot wordt overgelaten door de gemeente. En zich als huurders van het pand voor onmogelijke opgaven geplaatst zien. Het boek is overigens allerminst een opsomming van kommer en kwel, de successen en dissonanten wisselen elkaar af. Op een aanschouwelijke manier wordt duidelijk dat het op poten zetten van een burgerinitiatief vaak een kwestie van vallen en opstaan is.

Pioniersgeest
De auteurs van De ondernemende burger slagen er niet in om hun onderwerp goed af te bakenen. Dat werken ze in de hand door te kiezen voor een grote variatie aan burgerinitiatieven. Maar komt ook doordat ze een controversieel thema te pakken hebben met uiteenlopende belangen. Aan de ene kant een overheid die het initiatief meer aan de burger wil laten. Deels uit ideële motieven; de zelfredzame burger wordt op het schild geheven. Maar vooral om het financieel zuiniger aan te kunnen doen met de publieke uitgaven. Haaks daarop staan de motieven van burgers om zich in te zetten. Wie de vijftien lokale initiatieven doorleest, treft daarin een mêlee aan beweegredenen die tot een burgerinitiatief hebben geleid. Dat is soms puur uit idealisme, maar ook uit welbegrepen eigenbelang, dan wel uit betrokkenheid bij een buurt of dorp, en voor pensioengerechtigden biedt vrijwilligerswerk een nieuwe uitdaging, waar het voor anderen een alternatief is bij gebrek aan betaald werk. En vaak gaat het om een combinatie van factoren. Even uiteenlopend zijn de aanleidingen voor de start van een initiatief: de sluiting van een buurthuis, ouderen die onvoldoende zorg krijgen, een flat die leeg komt, het open houden van een zwembad, of nieuwe vormen van energieopwekking die milieuvriendelijk en kostenbesparend zijn. Ze komen allemaal langs in het boek. Samen illustreren ze het hybride karakter van initiatieven die vaak nog in de kinderschoenen staan. En waarvan niet duidelijk is of ze een lang leven beschoren zijn. Wel valt alvast iets te zeggen over succesfactoren die deze projecten in het zadel hebben geholpen. Read more

Bookmark and Share

Contested Terrain: A Lecture With Eyal Weizman

Can architecture be a form of political intervention? This question is central to the work of Eyal Weizman, a writer, architect, and director of the Centre for Research Architecture at Goldsmiths, University of London. For this talk, Weizman discusses his approach to architecture as a research-led collaborative practice. Often working with an interdisciplinary team—artists, urbanists, forensic scientists, archaeologists, human rights advocates—he analyzes vacated buildings, maps, satellite imagery, and other spatial artifacts to unravel the contested politics in sites of conflict and violence, including Palestine, the Former Yugoslavia, and Guatemala, among others.

This lecture is presented in conjunction with Sacred Space/Contested Terrain, an interdisciplinary exhibition organized by the University of Minnesota’s Katherine E. Nash Gallery, School of Architecture, Department of Art, and Program in Religious Studies in collaboration with the Walker.

Weizman directs the European Research Council–funded project Forensic Architecture. He is one of the cofounders of the architectural collective DAAR—Decolonizing Architecture Art Residency—in Beit Sahour, Palestine. His books include The Least of all Possible Evils (2012), Mengele’s Skull (with Tom Keenan, 2012) Hollow Land (2007), and A Civilian Occupation (2003). Weizman is a regular contributor and an editorial board member for several journals and magazines, including Humanity, Cabinet, and Inflexions, and has lectured extensively around the world.

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives