Coursera ~ We Provide Universal Access To The World’s Best Education

keyboardCoursera is an education platform that partners with top universities and organizations worldwide, to offer courses online for anyone to take.

The Coursera experience
It’s simple. We want to help you learn better and faster. That’s why we designed our platform based on proven teaching methods verified by top researchers.Here are 4 key ideas that were influential in shaping our vision:
– Effectiveness of online learning
– Mastery learning
– Peer assessments
– Blended learning

Go to: https://www.coursera.org/

Bookmark and Share

Betico Croes ~ E Lucha


Betico Croes – Historia di e lucha pa Status Aparte di Aruba den Reino Hulandes. Historia di Aruba cu abo como Arubiano no mag di lubida!

Bookmark and Share

James Pringle ~ Do Open Access Journals Have Impact?

logo_natureAt Thomson ISI, we have followed debates over Open Access to scholarly literature with great interest. This is partly because our mission, best incarnated today in the Web of Science®, is to help researchers find and access quality, relevant information wherever it is published. It is also because the journal-level metrics, such as the Impact Factor and Immediacy Index, for which Thomson ISI has become known, have assumed importance in these discussions.

Some assert (as readers of Nature are no doubt aware) that too much importance is sometimes given to these measures. Few would contest that they have an important place in the current debate. The Impact Factor is often referenced both in recent contributions to this Nature ‘Focus’ and in other forums. Researchers often ask, ‘If I publish in an Open Access journal, will my work be cited?’

I have personally been asked many times what the ‘ISI position’ is on Open Access. This is in some ways a curious question, given our mission – I am rarely asked what our ‘position’ is in regard to publishing by society publishers, or commercial houses, or advertising-supported trade magazines. The answer is simply that if it results in high-quality information of use to scholars, we will cover it in our databases; if not, we will not.

Read more: http://www.nature.com/accessdebate/

Bookmark and Share

Nieuwe visie op zorg en dienstverlening aan ouderen – Universiteiten in Nederland en België starten onderzoeksproject D-SCOPE

dscopeDe komende vier jaar bundelen universiteiten van Brussel, Leuven Antwerpen, Maastricht en de Hogeschool Gent hun krachten in het multidisciplinaire onderzoeksproject D-SCOPE. Daarin werken internationale experts op het gebied van ouder worden gezamenlijk aan strategieën voor het verbeteren van de preventie en ondersteuning aan kwetsbare ouderen. Het project is in april van start gegaan en komt in september met de eerste aanbevelingen.

D-SCOPE staat voor ‘Detection, Support and Care for Older People: Prevention and Empowerment’. De twaalf professoren en zeven doctorandi van de samenwerkende universiteiten die aan dit project meewerken, krijgen steun van een onderzoeks- en valorisatiecoördinator. D-SCOPE neemt een breed scala aan onderzoeksdomeinen onder de loep, waaronder vroege signalering van kwetsbaarheid en dementie aan ouderen, empowerment van kwetsbare ouderen, mantelzorg, formele en informele netwerken en de kwaliteit van leven. De uitdaging is om in de eigen woonomgeving te zoeken naar de best passende hulp en dienstverlening aan ouderen die langer thuis willen wonen. D-SCOPE krijgt vier jaar de tijd om dit te realiseren. Het wordt gefinancierd door het Vlaamse agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT-SBO).

De coördinatie van D-SCOPE is in handen van professor dr. Liesbeth De Donder van de VU in Brussel. Daar vond begin april dit jaar ook de aftrap plaats. De opdracht voor dit multidisciplinaire onderzoeksproject is om bij te dragen aan het verhogen van de levenskwaliteit van een groeiende groep kwetsbare ouderen, tegen de achtergrond dat de maatschappelijke kosten moeten afnemen. Dat vraagt om een zorg- en dienstverlening die niet alleen beter is, maar ook nog eens efficiënter te werk gaat.
Tijdens de presentatie vertelde Den Donder dat voor een dergelijke exercitie de benodigde meetinstrumenten en ondersteuningsvormen ontbreken. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Den Donder zegde toe dat in het eerste rapport dat in september verschijnt met meetinstrumenten en voorstellen voor interventies die gunstig uitpakken voor zowel de kosten als de kwaliteit.

De deelname van een team uit Maastricht geeft dit project een internationaal tintje. De drie wetenschappers van Universiteit Maastricht die een bijdrage leveren aan D-SCOPE, zijn hoogleraar ouderen geneeskunde Jos Schols, hoogleraar sociale gerontologie Ruud Kempen en onderzoeker en universitair docent Rixt Zijlstra. Vanuit Maastricht werken ze aan een instrument of een methodiek die de ‘kwetsbaarheidsbalans‘ opstelt. Het moet gaan om een meetinstrument dat niet alleen kijkt naar de beperkingen, maar ook in kaart brengt wat kwetsbare ouderen nog wel kunnen. Voor deze Nederlandse bijdrage kunnen ze in Maastricht gebruik maken van de data en de expertise die het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft opgebouwd. Op hun onlangs vernieuwde website presenteert het NPO de Toekomstvisie en Veranderagenda BeterOud met de belangrijkste thema’s, sleutels voor succes en de ambities voor de komende tien jaar.

Voor meer informatie:

D-SCOPE : http://www.d-scope.be
– Over de bijdrage van Universiteit Maastricht aan dit onderzoeksproject: http://www.maastrichtuniversity.nl/newstudy.htm
– Nationaal Programma Ouderenhttp://www.beteroud.nl/beteroud.html
Toekomstvisie van het NPO: http://www.beteroud.nl/Toekomstvisie.pdf

Bookmark and Share

KNAW Huygens ING ~ The Dutch In The Caribbean World, C. 1670-C. 1870

DamVOCThis project offers a research tool in two parts:
a) a guide to archival sources on the Dutch colonies in the Caribbean World and
b) a summary of the relevant laws and regulations of the period.

ARCHIVES
Search the archival sources on the Dutch colonies in the Caribbean World.
CREATORS
Search creators of the archives on the Dutch colonies in the Caribbean World.
LEGISLATION
Search the legislation about the slavery and multicultural relations in the Dutch colonies.

Go tohttp://dutch-caribbean.huygens.knaw.nl/

About the project:
After experiencing many wars, the Dutch possessions in the West Indies entered a much more quiet period from the 1670s onwards. In the Caribbean the Dutch possessions concerned a few islands of the Antilles (Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Martin, St. Eustatius and Saba) and some of the great estuaries on the Wild Coast, including the rivers nearby (Suriname, Berbice, Essequibo and Demerara).

As a result of the wars in the wake of the French Revolution, after a long British interregnum, the colonies of Berbice, Essequibo and Demarara were lost to the Dutch by treaty in 1814. Later on the separate areas merged to become British Guiana. Within these colonies a whole social fabric of multicultural relations took shape. The society became rather stratified, and social status became defined by clear conventions about class, colour and religion. The phenomenon of slavery played a central role in this formation. In the remaining Dutch colonies after 1814, slavery as such was only abolished in 1863, but in Suriname the former slaves still had to carry out, under government supervision, paid work on a plantation of their own choice for a period of ten years. The period between 1670 and 1870 can be called the ‘classic era’ of the Dutch colonial presence in the Caribbean world. A separate description of the government administration and justice for this period can be consulted in Han Jordaan and Marijcke Schillings, ‘Organisatie van bestuur en rechtspraak in de Nederlandse Caraïbische wereld’.

Bookmark and Share

Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701

DamVOCUitgegeven door F.W. Stapel en C.W.Th. baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam (jaar van publicatie: 1927-1954)

Pieter van Dam (1621-1706), advocaat van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), kreeg in 1693 van Heren Zeventien de opdracht een handleiding en naslagwerk samen te stellen van de VOC vanaf het ontstaan tot dan toe. Van Dam is er in geslaagd een geschiedwerk te schrijven waarin het reilen en zeilen van de VOC uitgebreid wordt geschetst, gestaafd met vele bronverwijzingen.

Hij behandelt achtereenvolgens de oprichting van de VOC, het bedrijf en de verkoop van de Aziatische producten in Europa; de ontwikkeling van de handel in Azië en het veroveren en besturen van de gebieden aldaar; de bestuursorganen, rechtspraak, leger en vloot in Azië; Nederlandse volksplantingen en allerlei misbruiken; kerkelijke zaken. Het niet meer aanwezige vijfde boek schetste de geschillen met de Engelsen.

Op het gebied van de gewenste bronnenpublicaties van de overzeese geschiedenis noemde de Commissie van Advies voor ‘s Rijks Geschiedkundige Publicatiën in 1902 Van Dams Beschryvinge van de Oostindische Compagnieals eerste . De Beschryvinge bevat bijzonderheden die nergens anders meer te vinden zijn. Het werk is nuttig als beginpunt voor een onderzoek met betrekking tot de VOC in de 17e eeuw. Het was uitsluitend bestemd voor Heren Zeventien waardoor Van Dam zich niet gedwongen voelde zaken te verzwijgen of goed te praten.

Ten behoeve van het onderzoek in VOC-archieven is op basis van de afzonderlijke glossaria (woordverklaringen) van de uitgaven over de VOC in de RGP een algemeen VOC-glossarium samengesteld dat online raadpleegbaar is.

Ga naar de digitale versie: http://resources.huygens.knaw.nl/vocbeschrijvingvandam

Zie ook: Bronnen, data en toolshttps://www.huygens.knaw.nl/tools-en-data/
Het Huygens ING streeft ernaar bronnen en data op een zorgvuldige en wetenschappelijk verantwoorde wijze online te publiceren. Innovatieve tools proberen we zo toegankelijk mogelijk te maken. We hebben een enorme hoeveelheid aan kennis in huis, die we graag willen delen met academische collega’s en het bredere publiek.

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives