Ikki’s eiland ~ Naar de West

WestMijn eerste kennismaking met Ikki’s eiland was niet om over naar huis te schrijven.
Op mijn achtste verjaardag kreeg ik het album Naar ‘de West’, een plaatjesboek uit 1955 over de Nederlandse overzeese gebiedsdelen.
‘Net als vijf en twintig en driehonderd jaar geleden speelt het leven zich in kleine verhoudinkjes af. Ik weet niet of men hier van een idylle mag spreken. Mocht het er evenwel een zijn, dan is het wel een slaperige en vervelende idylle’, schrijft de auteur, Piet Bakker, over Bonaire.

De auteur heeft het niet zo op het eiland. Ja, duiken dat zou je er goed kunnen, maar daar houdt ie toevallig niet zo van. Verder kan Bakker niet zoveel aardigs bedenken.
‘In een streepje schaduw van het blakerend hete plein lag een zwarte hond te hijgen. Het was of de schrikbarende hitte door die haastig hijgende hond gestalte kreeg. Zo heet was het dat ik al mijn energie nodig had om dit zonbeschroeide plein over te steken en naar het politiebureau te gaan waar ik een formaliteit in orde moest maken. Er lagen acht politie-agenten te slapen. En ik heb niet de moed opgebracht hun rust te verstoren. Dit was de eerste indruk die ik van Bonaire kreeg.’

Na lezing van het hoofdstuk over Ikki’s eiland, rende ik niet naar het hok om mijn fietsje te pakken. Het leek me niet nodig dat eiland dat daar maar wat in de zon lag, te bezoeken. Er was blijkbaar niets te doen. Net als in het dorpje waar ik woonde. Je gaat niet op reis om niks mee te maken.

In het Naschrift van zijn verslag over de reis door de West, meldt Bakker overigens dat hij het gebied nooit meer zal vergeten, zoveel indruk heeft het gemaakt. Behalve dan Ikki’s eiland.

Als achtjarige lette ik niet op de slotzinnen van het boek.
‘Hoe ook de toekomstige verhouding tot Nederland moge worden, vast staat het dat wij een ereschuld hebben in te lossen ten aanzien van de bevolking. In de West zijn stellig niet de schoonste bladzijden van onze eeuwenoude koloniale geschiedenis.’

Zie: http://ikkiseiland.com/

Bookmark and Share

BBC ~ Kenya Slum Mathare Gets Cheap Water Through ATMs

After inserting the smart card the user types in how much water they want to buy Photo: BBC

After inserting the smart card the user types in how much water they want to buy
Photo: BBC

Residents of the Mathare slum area of Kenya’s capital, Nairobi, are now able to access water through an ATM-style dispenser.
People living in slums traditionally rely on vendors, who are expensive, or polluted sources to get drinking water.
But the new system, where people use a smart card, is designed to provide cheaper and cleaner water.
The water company is opening four of these dispensers in Nairobi and there are hopes the scheme will be expanded.

Read more: http://www.bbc.com/news/world-africa

Bookmark and Share

Tweede Kamer ~ Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Regelmatig overlegt de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenwerking en de verhoudingen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de 4 landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het aantal thema’s en onderwerpen waarmee de commissie bezig is, is groot. De hier genoemde beleidsthema’s dienen slechts als voorbeeld. Meer weten? Neem contact op met de staf van de commissie.

Zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/kr

Bookmark and Share

Staatkundig Referendum Bonaire, 2010

Het staatkundig referendum Bonaire 2010 was een referendum over de staatkundige positie van Bonaire binnen het Koninkrijk der Nederlanden en de integratie van het eiland tot het Nederlandse staatsbestel. Het referendum werd georganiseerd op 17 december 2010, nadat het eerder gepland stond op 15 januari 2010. Dit referendum zou de opvatting van de Bonairianen over de aankomende staatkundige verhoudingen moeten weergeven, zodat de Bonairiaanse politiek (mogelijk) kon (onder)handelen met het resultaat.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatkundig_Referendum_Bonaire_2010

Bookmark and Share

Bonaire status referendum, 2004

A status referendum was held on the island of Bonaire on 10 September 2004. A majority voted for integration into the Netherlands.

After the 1994 referendum came out in favour of maintaining and restructuring the Netherlands Antilles, the government of the Netherlands Antilles tried to restructure the Netherlands Antilles and attempted to forge closer ties between the islands, as is exemplified by the adoption of an anthem of the Netherlands Antilles in 2000. A new referendum on Sint Maarten, which was in favour of a separate status for Sint Maarten as a country within the Kingdom of the Netherlands, sparked a new series of referendums across the Netherlands Antilles, however.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bonaire_status_referendum,_2004

Bookmark and Share

Bonaire status referendum, 1994

A status referendum was held on the island of Bonaire on 21 October 1994. Voters were asked to choose between the status quo, autonomy within the Netherlands, integration with the Netherlands or independence. The vast majority voted for the status quo, but in a referendum in 2004 finally decided on integration into the Netherlands.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bonaire_status_referendum,_1994

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives