Adele Peters ~ Meet The Man Building A Plastic Bottle Village In Panama

When Robert Bezeau moved from Montreal to Panama in 2009, one of the first things he noticed was the trash: the beaches surrounding the island where he lived were lined with plastic bottles. In a year and a half, working with volunteers, he estimates that he collected more than a million bottles for recycling.

Surrounded by piles of bottles, Bezeau started wondering if they could be used for something new—a building material for houses in what he calls the Plastic Bottle Village. In a new short documentary from Mel Films, filmmaker David Freid visits Panama to see one of the houses now under construction.

Read more: https://www.fastcoexist.com/meet-the-man-building

Bookmark and Share

Piet de Kleijn – Combinatiewoordenboek. Nederlandse substantieven met hun vaste verba

Derde, sterk vermeerderde druk
1352 pagina’s
ISBN 978 90 361 0384 8
Euro 65,00
2014

Eerste druk 2003
Tweede (gewijzigde) druk 2006
Derde (gewijzigde en uitgebreide) druk 2013

U kunt het Combinatiewoordenboek hier bestellen: http://rozenbergps.com/piet-de-kleijn

Inleiding
Woorden worden meestal gebruikt in combinatie met andere woorden: in verband met, houden van, zich afvragen of, boodschappen doen, hard werken, prettige vakantie. Zoals uit deze voorbeelden blijkt, kunnen diverse woordsoorten (voorzetsels, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, voegwoorden, bijvoeglijke naamwoorden) combinaties aangaan. Omdat in het Nederlands zelfstandige naamwoorden en werkwoorden de twee meest voorkomende woordsoorten zijn, ligt het voor de hand dat combinaties van deze twee woordsoorten zeer frequent zijn.

In Nederlandse woordenboeken kan men woordcombinaties vinden. Maar woordenboeken, hoe uitgebreid ook, geven maar een zeer beperkte weergave van het totale taalaanbod. Dat geldt voor alle aspecten van een taal en dus ook voor de combinatie zelfstandig naamwoord + werkwoord. Daarvan wordt, ook in de grootste woordenboeken, maar een kleine gedeelte opgenomen. En behalve beperkt, is de vermelding nogal willekeurig en soms onlogisch. Criteria voor het al dan niet opnemen van verbindingen worden nergens genoemd.

Door mijn werkzaamheden als docent Nederlands als tweede taal en als vreemde taal was het mij duidelijk geworden dat voor anderstaligen – ook voor de vergevorderden – het gebruik van de juiste combinatie van zelfstandig naamwoord en werkwoord moeilijk is. Daarnaast was er het gegeven dat deze categorie, maar ook hun docenten en de samenstellers van lesmateriaal, niet konden beschikken over een degelijk overzicht van genoemde combinaties.
Dat leidde in 2003 (herdruk 2006) tot de publicatie van het Combinatiewoordenboek van Nederlandse substantieven met hun vaste verba. De doelgroep was in de eerste plaats de anderstalige, maar tegelijkertijd wilde het Combinatiewoordenboek een min of meer volledig woordenboek zijn. Dat had iets tweeslachtigs.

In deze derde uitgave is resoluut gekozen voor een algemeen woordenboek dat voor het Nederlands een beschrijving probeert te geven van de gangbare vaste verbindingen tussen zelfstandige naamwoorden en werkwoorden: geld beleggen, uit de regering treden, een ruit sneuvelt, een vis spartelt, de vlag hangt slapt, de tafel staat ergens, smeergeld krijgen.
Ten opzichte van de eerste en de tweede druk betekent dit dat de beperkingen die daar waren ingegeven door de niet-Nederlandstalige gebruiker zijn komen te vervallen. Deze beperkingen hadden te maken met het totale aanbod van werkwoorden, met het aanbod van synonieme werkwoorden en met het aanbod van werkwoorden die tot het formele taalgebruik behoren.
Het gevolg van genoemde verruiming is dat deze derde druk ruim 15.000 werkwoorden meer telt dan de twee voorafgaande, een toename van meer dan 30 %.
Het totaal aantal werkwoorden, gekoppeld aan een zelfstandig naamwoord, bedraagt nu 52.623.

Een aantal lemmaʼs (zelfstandige naamwoorden) is in de derde druk niet meer opgenomen. Dat betreft hoofdzakelijk zelfstandige naamwoorden die deel uitmaakten van de in de derde druk niet meer teruggekeerde groepen ʻbeeld- en geluidsdragers’, ʻleestekens’, ʻmuziekinstrumenten’ en ‘uitgaansmogelijkheden’.
Er zijn slechts acht nieuwe substantieven aan de derde druk toegevoegd: beleg (militair), bezit, bezitting, bodem, collecte, dam, dijk en eigendom.
Daarmee bedraagt in deze derde druk het totaal aantal behandelde zelfstandige naamwoorden (lemmaʼs) ongeveer 2800.

2 Doelgroep
Dit woordenboek wil dus in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de Nederlandse lexicologie in de vorm van een boek van vaste verbindingen (zelfstandige naamwoorden en werkwoorden). Voor de Nederlandse taal bestaat zo´n woordenboek  niet en de bestaande algemene woordenboeken hebben, zoals gezegd, voor deze verbindingen – noodgedwongen – maar zeer beperkt aandacht.

Een substantieel overzicht van genoemde vaste verbindingen heeft echter meer dan alleen lexicaal belang. Iedere taalgebruiker en met name schrijvers, tekstschrijvers, vertalers, docenten en  taalleerders (moedertaal, tweede taal, vreemde taal)  kunnen dit woordenboek raadplegen als zij bij een substantief zoeken naar het best passende werkwoord. Als zij, in concreto, zich afvragen welke werkwoorden bij abortus of bij euthanasie horen, of er synoniemen zijn voor de bal rondspelen, of er een informeel en een formeel equivalent is voor het bedrijf sluiten,  of er een sterker alternatief is voor het leger werd verslagen, wat het tegenovergestelde is van een beloftenakomen, welke geluiden en bewegingen vogels en zoogdieren maken, hoe de regen naar beneden kan komen en hoe sneeuw zich kan gedragen,  welke behandeling kledingstukken kunnen ondergaan, welke werkwoorden gebruikt worden voor de productie van dranken en met welke werkwoorden de geluiden en bewegingen van de zee  beschreven kunnen worden.

Read more

Bookmark and Share

Piet de Kleijn ~ Alexander – Leerboek uitbreiding Nederlandse woordenschat anderstaligen

alexander16,5 x 24 cm
457 pag.
€ 30,00
ISBN 978 90 5170 406 8
NUR 620

Sleutel bij Alexander, Leerboek  ter uitbreiding Nederlandse woordenschat anderstaligen – Docentenboek
45 pagina’s
ISBN 978 90 5170 415 0
Euro 4,00
2005

Price: €4,00

Voor de beheersing van een vreemde taal is kennis van woorden, van veel woorden onmisbaar.
In deze herziene, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van Alexander worden ruim 1800 woorden aangeboden, verdeeld over 23 thema’s.
Voorbeelden van thema’s zijn: het lichaam, kleding, wonen, handel en industrie, sport, de nieuwe media.
Bij de 1800 woorden veel en gevarieerd oefenmateriaal. En veel teksten waarin de te oefenen woorden zijn opgenomen.
Voor individueel en klassikaal gebruik.
Met een afzonderlijk antwoordenboekje.

Alexander gaat ervan uit dat de gebruiker van dit boek de elementaire Nederlandse woordenschat beheerst.

Bestel Alexander: http://rozenbergps.com/piet-de-kleijn-alexander

Bestel Sleutel bij Alexander: http://rozenbergps.com/sleutel-bij-alexander

Bookmark and Share

Joseph Semah ~ On Friendship / (Collateral Damage)

josephsemahA4 formaat
85 pagina’s
Full colour
ISBN 978 90 5170 673 4
Euro 19.50

Met drie teksten van Joseph Semah: Het naakte onverheelde vierkant (over Kazimir Malevich), Read Full Text (over Barnett Newman) en On Friendship / (Collateral Damage), over de rol van de CIA in de verspreiding van abstracte kunst.

Het boek bevat verder analyses van het werk van Semah van Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Historisch Museum), Reflecties rond een ontluikende vriendschap en Toegang tot de tekst – Verdere kanttekeningen bij teksten van Joseph Semah van Arie Hartog (directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen, Duitsland).

Uitgave: Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten, 2015
www.metropool-projects.com

To order the book: http://rozenbergps.com/joseph-semah

Bookmark and Share

PARIS SCRATCH ~ bart plantenga [RQ’s First Advertorial]

parisscratch

advertorial /ˌadvəːˈtɔːrɪəl/ – noun: advertorial; plural noun: advertorials – a newspaper or magazine advertisement giving information about a product in the style of an editorial or objective journalistic article.

The complete PARIS SCRATCH is now available from Sensitive Skin.

The skill and intensity with which plantenga chronicles these sorties into life lived at the edge should ensure his place in the next pantheon of great bohemian saints and sinners.
Kevin Riordan, Chicago Reader, Coal Hill Review

I’m really excited to announce this because PARIS SCRATCH is a magical book containing 365 [1 per day] not quite poems; not quite journal entries – “zen blink meta-factual snapshots of everyday Paris life” where the author lived for some 3 years, deejayed, worked everyday jobs and wrote for outlets such as Paris Passion, Paris Free Voice, The Frank, etc.

“A marvelous book – imagine Baudelaire taking a camera & throwing out his pen in a rebellious manner then taking snapshots of everything that comes his way…”
• Nina Zivancevic, author of Living on Air & Death of NYC 

bart plantenga spent much time roaming the Paris streets, but instead of documenting with a camera he chose a pen instead, scribbling observations while walking in ragged notepads in a handwriting not quite illegible.

I really like the way he describes it: “Wandering the streets & writing simultaneously fuses two key creative acts – if worn shoe heels & barely legible scribbles can be considered manifestations of creativity. When you live in a city long enough, you wake up one day & what was fascinating & compelling yesterday suddenly becomes the background for routine. You may not even notice you’ve stopped looking, curiosity curbed, eyes down to the ground & fixed on getting from point A to point B.  To reinvent my relation to my surroundings – first Paris & later NYC – I came up with the Unloaded Camera Snapshots series, a simple exercise to document the ‘snapshots’ of everyday life. They served as attempts to re-pollinate existence with the fecund, oft-neglected details of the everyday, la vie quotidienne.

plantenga was born in Amsterdam, grew up on the American East Coast, lived all over America, moved to Paris and eventually back to his native Amsterdam. He is the author of the much-excerpted novel Beer Mystic, which Luc Sante described as: “Top-fermented, with a good nose, an acrid middle, a dry finish – bubbly and acidulous in reserved measure – and with ambient yeast peculiar to the Lower East Side, the kind that turns concrete to dust. Plantenga is a poet and a prankster as well as a distinguished bathtub brewer. He deserves immediate investigation.”

His short story collection Wiggling Wishbone and novella Spermatagonia: The Isle of Man earned him positive reviews and favorable comparisons to JG Ballard, Philip K. Dick, William Gibson. Andrei Codrescu, National Public Radio described his writing as “frightfully intelligent.”

His books on yodeling YODEL-AY-EE-OOOO: The Secret History of Yodeling Around the World [Routledge, 2004] Yodel in HiFi: From Kitsch Folk to Contemporary Electronica plus the CD compilation Rough Guide to Yodel received worldwide attention: NPR, BBC, Al-Jazeera, ABC television, WNYC, WFMU, Rolling Stone, Vanity Fair,Washington Post, Entertainment Weekly, UTNE Reader, The Wire, Village Voice, London ReviewNew York Times Magazine featured Yodel-Ay-Ee-Oooo in its “6th Annual Year of Ideas”. The books have created the misunderstanding that he is one of the world’s foremost yodel experts.

His work has appeared in many academic journals, popular magazines, literary journals: [Ambit, Evergreen Review, Vokno, Exquisite Corpse, Downtown, Urban Grafitti, Fringecore, Sandbox, Carolina Quarterly, Mississippi Review] and mainstream media: The Guardian, Times of London, American Heritage, American Book Review, Actuel, New Hampshire, Michigan Today, Brooklyn Rail, KLM Holland Herald, American Lawyer…

He also writes about refugees for both Vox Populi & Truthdig.

He has lectured/read at the Library of Congress, Rotterdam Opera Days, Sound Escape Conference [Toronto], NYU Fales Library, The Brooklyn Bridge Reading, & countless venues around the world.

Anthologies: Nation-KGB Nonfiction Reader; Waiting for a Train: Jimmie Rodgers’s AmericaUp Is Up, But So Is Down: New York’s Downtown Literary Scene; Reggae, Rasta, Revolution: Jamaican Music from Ska to Dub [Simon & Schuster]; Sonic Geography Imagined and Remembered; Semiotext(e) SF, Crimes of the Beat, Radiotext(e),Noirotica #3, Fiction International, Best American Erotica 1994 [Simon & Schuster]

He is one of the co-founders of the NYC-based Unbearables writing group, which has produced numerous anthologies and countless thematic lit events since their founding in the later 1980s.

He is also a DJ-radiomaker and has produced guest radio shows for the BBC and VPRO (NL), has appeared on a dozen NPR radio shows, as well as NBC and ABC TV plus public radio in the Netherlands, France and Switzerland. He has produced his radio show Wreck This Mess since 1986 in NYC (WFMU), Paris (Radio Libertaire) & Amsterdam (Radio 100/Radio Patapoe/Mixcloud) where he now lives.

“Paris Scratch” is a beautiful, picturesque read that I’ve been savoring slowly for a couple of weeks now. In the tradition of writers like Georges Perec, Roland Barthes, Patrick Modiano, Jean-Paul Clebert, with echoes of Queneau’s “Exercises in Style,” Plantenga captures a Paris that finds beauty and wonder in simple exchanges between prostitutes and shopkeepers, children, workers, and random passersby. … The synthesis of poetry and prose, the homage to the visual image, and the recognition of the sublime beauty of the unspectacular, make this a compelling and immensely satisfying read. Sip this book like cognac.
Alfred Vitale, author, academic, editor of RANT

The companion to Paris Scratch, NY SIN PHONEY IN FACE FLAT MINOR (Sensitive Skin) documents New York using the same tactics and will appear in November 2016.

Please let me know if you are interested. Thanks so much,
Blandine Broche

* For free pdf or paper reviewer’s copy: contact us & we will forward your request to the publisher.

The INSANE Logic Of The YODEL

Bookmark and Share

Dr. François-Xavier Kalinda ~ Labour Law and Labour Relations in Rwanda

kalindaThe Rwandan Commercial Law Books Series 6
103 pages
Euro 18,90
ISBN 978 90 361 0445 6
Euro 18,90

Labour law has become a complex branch of the law constituted of a body of rules which governs the relationship between employers and employees. The main characteristic of the employer-employee relationship is the position of subordination in which the employee is placed. The position of subordination exists when an employee works under the command, authority and control of an employer.
The objective of labour law is, therefore, to establish an appropriate balance in interests, rights and obligations between the employer and the employee.
This book explains how the relationship between employers and employees operate both at individual and collective level. It provides the institutional, legal and regulatory framework for labour relations in Rwanda, and the case law illustrating the law in action.
The book comprises of two parts. The first part deals with individual employment relations concerning the rights and duties of the parties, working conditions and settlement of individual disputes. The second part examines collective employment relations which include subjects such as trade unions and employers’ associations, collective bargaining and industrial conflicts.
Adopting an academic approach, this book is suitable for law students, law practitioners and others who need a working knowledge of the law.

Dr. François-Xavier Kalinda is a senior lecturer at the University of Rwanda, School of Law. He teaches Labour law and Social Security, Intellectual Property Law and Advanced Research Methodology.

To order the book: http://rozenbergps.com/kalinda

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives