Monika Palmberger ~ How Generations Remember. Conflicting Histories And Shared Memories In Post-War Bosnia And Herzegovina

From: Introduction: Researching Memory and Generation
[…] The title of this book, How Generations Remember, is an allusion to the title of Paul Connerton’s seminal book, How Societies Remember (1989). In his book, Connerton opens up a timely discussion going beyond the textual and discursive understanding of remembering by concentrating on embodied/habitual memory and ritual aspects of memory. In terms of the study of generations he thus mainly discusses generations as transmitters or receivers of group memory. Although Connerton’s pioneering contribution to the study of memory is unquestioned, by focusing on how memory is passed down through the generations he primarily answers the question of how group memory is conveyed and sustained. This emphasis on transmission and persistence leaves open the question of where to locate the individual, the agent, the force and possibility for reflexivity and change (Argenti and Schramm 2010; Shaw 2010). My study, in concentrating on the role of generational positioning, reveals that past experiences inform present stances, but also shows that it is the actor in the present that gives meaning to the past. This is also true for narratives of the past that are passed on from older to younger generations, and are then scrutinised and contextualised by the latter. It is suggested that people’s sense of continuity can deal with the inconsistencies that arise with this transfer between generations. It is this field of tension between collective and personal, and between persistence and change that is central in the discussion of generational positioning in this book.

Dowload book: http://link.springer.com/book/

Bookmark and Share

Noam Chomsky: The US Health System Is An “International Scandal” ~ And ACA Repeal Will Make It Worse

Changes are coming to America’s health care system. Not long from now, the Affordable Care Act could be history. President-elect Donald Trump wants to repeal so-called Obamacare, although he is now urging Republicans to repeal and replace it at the same time. But replace it with what?

The political culture of the most powerful nation in the world is such that it vehemently defends the right of people to buy guns but opposes the right to free and decent health care for all its citizens. In all likelihood, the Trump health care plan will be one based on “free market principles.” Under such a plan, as Noam Chomsky notes in the interview for Truthout that follows, poor people are likely to suffer most. In other words, the scandalous nature of the US health care system is bound to become even more scandalous in the Trump era. Welcome back to the future.

C.J. Polychroniou: Trump and the Republicans are bent on doing away with Obamacare. Doesn’t the 2010 Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) represent an improvement over what existed before? And, what would the Republicans replace it with?

Noam Chomsky: I perhaps should say, to begin, that I have always felt a little uncomfortable about the term “Obamacare.” Did anyone call Medicare “Johnsoncare?” Maybe wrongly, but it has seemed to me to have a tinge of Republican-style vulgar disparagement, maybe even of racism. But put that aside…. Yes, the ACA is a definite improvement over what came before — which is not a great compliment. The US health care system has long been an international scandal, with about twice the per capita expenses of other wealthy (OECD) countries and relatively poor outcomes. The ACA did, however, bring improvements, including insurance for tens of millions of people who lacked it, banning of refusal of insurance for people with prior disabilities, and other gains — and also, it appears to have led to a reduction in the increase of health care costs, though that is hard to determine precisely.

The House of Representatives, dominated by Republicans (with a minority of voters), has voted over 50 times in the past six years to repeal or weaken Obamacare, but they have yet to come up with anything like a coherent alternative. That is not too surprising. Since Obama’s election, the Republicans have been pretty much the party of NO. Chances are that they will now adopt a cynical [Paul] Ryan-style evasion, repeal and delay, to pretend to be honoring their fervent pledges while avoiding at least for a time the consequences of a possible major collapse of the health system and ballooning costs. It’s far from certain. It’s conceivable that they might patch together some kind of plan, or that the ultra-right and quite passionate “Freedom Caucus” may insist on instant repeal without a plan, damn the consequence for the budget, or, of course, for people.

One part of the health system that is likely to suffer is Medicaid, probably through block grants to states, which gives the Republican-run states opportunities to gut it. Medicaid only helps poor people who “don’t matter” and don’t vote Republican anyway. So [according to Republican logic], why should the rich pay taxes to maintain it?

Article 25 of the UN Universal Declaration on Human Rights (UDHR) states that the right to health care is indeed a human right. Yet, it is estimated that close to 30 million Americans remain uninsured even with the ACA in place. What are some of the key cultural, economic and political factors that make the US an outlier in the provision of free health care?

First, it is important to remember that the US does not accept the Universal Declaration of Human Rights — though in fact the UDHR was largely the initiative of Eleanor Roosevelt, who chaired the commission that drafted its articles, with quite broad international participation.

The UDHR has three components, which are of equal status: civil-political, socioeconomic and cultural rights. The US formally accepts the first of the three, though it has often violated its provisions. The US pretty much disregards the third. And to the point here, the US has officially and strongly condemned the second component, socioeconomic rights, including Article 25.
Read more

Bookmark and Share

Maatschappijleer is er om de leerlingen te laten functioneren in de samenleving. Een interview met Henk A. Becker

Prof.dr. Henk A. Becker

Prof.dr. Henk A. Becker (1933) kijkt opgewekt naar de toekomst. Natuurlijk, ook hij weet dat het er op dit moment niet alleen maar rooskleurig aan toegaat in de samenleving, maar hij ziet de contouren van een nieuwe generatie in opkomst waar hij een positief levensbeeld aan durft te ontlenen.

Auke van der Berg: U noemde een paar keer dat er een schok gaat komen met de nieuwe generatie twintigers. Wat voor schok?

Henk Becker: Dat ze, bijna alle leden van Generatie Z, ongelooflijk meer kennis en vaardigheden ten aanzien van het hanteren van computers hebben dan de vorige generaties.
Daar kunnen ze feitelijk gebruik van maken bijvoorbeeld door ook in het Engels te werken terwijl ze in Nederland zitten. Je kunt je brood verdienen. Of denk aan de jonge Roemenen die programmeren voor Nederlandse ondernemingen. Wat voor die Nederlandse ondernemingen uiteraard belangrijk is omdat de salarissen daar aanmerkelijk lager zijn.

Dat is een praktische vertaling. Het is ook de generatie die op grote schaal de mogelijkheid heeft om op verschillende manieren kennis tot zich nemen. Wat voor invloed heeft dat?

Daardoor zullen ze veel meer dingen kunnen uitvoeren. Op een andere manier geld verdienen dan vorige generaties. Dat studenten via digitale communicatiemiddelen eenzame ouderen begeleiden. De mogelijkheden om je maatschappelijk nuttig te maken, om geld te verdienen, zijn enorm uitgebreid.

Is daar uw optimisme op gestoeld? Ondanks deze warrige tijden.

Ja, omdat de mogelijkheden om actief te zijn, om je geld te verdienen om een reputatie op te bouwen, zo ongelooflijk zijn toegenomen. Daar zit het positieve in.

Maar dit is ook de tijd waarin we worden geconfronteerd met een overvloed aan informatie, op allerlei niveaus. Wat voor invloed heeft dat op ons gedrag?

Dat is onderzoek voor specialisten. Maar voor iedereen in de samenleving, die bijna iedere dag het woord generatie tegenkomt, is het één van de denkwerelden waarmee hij zijn omgeving begrijpt. En waarmee hij op die omgeving inspeelt.

Hoe leer je daarmee om te gaan?

Door te kiezen voor maatschappijleer. Maatschappijleer is er om de leerlingen te laten functioneren in de samenleving. Het moet één van de belangrijkste vakken worden.
Het vak is op de achtergrond geraakt omdat het relatief makkelijk is op het eindexamen. Wis- en natuurkunde is moeilijk omdat het moeilijk is. En de scholen gebruiken het om discipline af te dwingen.

U bent één van de belangrijkste gezichten van het vakgebied Generatie sociologie. Wat is dat, Generatie sociologie?

Generatie sociologie is een onderdeel van de empirische sociologie. Door generaties in te voegen komt er de tijdsdimensie bij in de discussies en publicaties.
Het boeiendste beeld om aan te geven dat er een tijdsdimensie is, is dat van de python. De slang die een groot aantal konijnen ingeslikt heeft. Langzamerhand schuiven die konijnen door dat slangenlichaam heen. Wat betekent dat de kenmerken van een generatie in de loop van de tijden veranderen omdat de leden ouder worden. Dat proces moet je in de gaten houden.

Het vakgebied kreeg voet aan de grond door het essay Das Problem der Generationen van de Hongaars-Duitse socioloog Karl Mannheim. Mannheim stelde dat een generatie een objectieve sociale formatie is, een aanwijsbare groep in de samenleving. Een gezamelijk beleefde historische gebeurtenis zorgt voor binding binnen een leeftijdsgroep. Zijn essay was het antwoord op allerlei esoterische gedachten over de Zeitgeist die toendertijd in zwang waren. Van Generationsimpuls naar Generationszusammenhang zou je samenvattend kunnen zeggen.

Generatie sociologie is boeiend, maar ook gecompliceerd. Je hebt niet één beeld van een generatie dat hetzelfde is. Je moet denken aan een doos waarin meerdere beelden zitten die langzaam in de tijd opschuiven. Daar zitten ook vaak de vergissingen in het weergeven van de zaak.
Het is een enorm breed terrein waar je je mee bezighoudt. Je hebt gedetailleerde beschrijvingen, bijvoorbeeld van het Centraal Planbureau of het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast heb je vereenvoudigde beelden, zogenaamde idealisaties. Wat je in de kranten tegenkomt, zijn meestal idealisaties. Dus de kenmerken van een groep.
In het algemeen spraakgebruik kom je het woord generatie dagelijks tegen. Of de vereenvoudiging, leeftijdscategorieën. De dertigers, veertigers, enzovoorts. Iedereen die in de samenleving functioneert, is in zekere mate generatie-socioloog, zou je kunnen zeggen.
Read more

Bookmark and Share

African Studies Centre Leiden ~ Open access

The African Studies Centre Leiden is the only multidisciplinary academic knowledge institute in the Netherlands devoted entirely to the study of Africa. It has an extensive library that is open to the general public. The ASCL is an interfaculty institute of Leiden University.

The ASCL adheres to the so-called Berlin Declaration on free access to electronic publications, which means that all ASCL publications are available in open access as far as possible. The African Studies Collection, ASCL Working Papers, African Studies Abstracts Online, ASCL Info Sheets and African Public Administration and Management, which are all published directly by the ASCL, can be downloaded free of charge from this website. There is an embargo period for books published by external publishers but when this has expired, these can also be downloaded from the ASCL website free of charge.

Go to: http://www.ascleiden.nl/content/open-access

More Open Access publications:

Bookmark and Share

Stephen Battersby ~ News Feature: Can Humankind Escape The Tragedy Of The Commons?

Photo: wikipedia

Selfish resource exploitation threatens societies and livelihoods. But there could be ways for nations and communities to circumvent narrow self-interest in favor of the common good.
Consider a simple pasture, common land where anyone may let their cattle graze. Any rational, self-interested person wants to increase their livelihood. So each adds to their herd, one more animal at a time, until eventually the common land can’t sustain any more cows. The pasture is overgrazed and all of the cattle die.

This bleak picture, sketched out in an 1833 pamphlet by the British mathematician William Forster Lloyd, remained an obscure snippet of social science until 1968, when ecologist Garrett Hardin picked it up. In his profoundly influential paper, “The tragedy of the commons”, Hardin wrote, “Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the commons. Freedom in a commons brings ruin to all.”

It has proved to be a powerful idea. To Hardin and others, the same grim logic was behind many of our biggest problems. Common resources, such as fisheries, forests, and even the air are threatened by selfish individuals and nations taking what they can, even though they know the resource will be wiped out if everyone does the same. Hardin’s solution was to cede our freedoms to the state, to be bound by “mutual coercion mutually agreed upon”.

This brand of tragedy is particularly urgent today as our population and technology put more and more strain on limited nature.

Read more: http://www.pnas.org/content/114/1/7.long

 

Bookmark and Share

The Belizean Garifuna ~ Organization Of Identity In An Ethnic Community In Central America

If the world had any ends, British Honduras would certainly be one of them. It is not on the way from anywhere to anywhere else’ (Aldous Huxley 1984:21).
When I had to do fieldwork in the Caribbean region for my final research several years ago, someone from the department of cultural Anthropology in Utrecht in the Netherlands asked me why I didn’t go to Belize. My answer to his question was at that time quite significant: ‘Belize??’  I had no idea where it was and could not picture it at all.
Libraries that I visited in the Netherlands hardly provided any solace. Most of the books on Central America hardly mentioned Belize. Booth and Walker describe the position of the country as follows in ‘Understanding Central-America’: ‘Though Belize is technically Central America, that English-speaking microstate has a history that is fairly distinct from that of the other states in the region. At present this tiny republic, which only became formally independent from Great-Britain in 1981, does not figure significantly in the ‘Central American’ problem’ (1993:3).

Multi-Ethnic Belize
The fact that Belize receives little attention in literature on Central America underlines the peripheral position of the country in this region. Some authors qualify it as part of the Caribbean world; others primarily see Belize as a member of the British Commonwealth. Besides that it is also seen as part of the Central American context. The Formation of a colonial Society (1977) by the English sociologist Nigel O. Bolland was the first scientific work on Belize that I was able to acquire. The Belize Guide (1989) by Paul Glassman provided me with a tourist orientated view of this ‘wonderland of strange people and things’ (Glassman 1989:1). Collecting sustaining literature was and remains a tiresome adventure. Slowly but surely my list of literature expanded.
My knowledge of the region was limited. Reactions from others also confirmed that Belize is a country with a slight reputation. For example, I still remember being corrected by someone from a travel agency. After asking the gentleman if a direct flight to Belize existed, he answered somewhat pityingly: ‘Sir, you must mean Benin´. In my circle of friends, Belize also turned out to be unheard of. The neighboring countries Guatemala and Mexico are better known. An important reason for this is that the media informs people of the most important happenings in these countries. This information is often clarified using maps of the area on which Guatemala and Mexico, but also Belize, are marked. Nonetheless, time and time again Belize turns out to be a country that does not appeal to the imagination.
The comments I heard from tourists coming in from Mexico or Guatemala are notable. ´This is a culture shock´, ´where are the Indians´, ´this doesn´t look at all like Central America´, ´it´s surprising how well you can get by with English here, that was not like that at all in Mexico´. Many of the tourists that come from Mexico quickly go through Belize city on their way to one of the islands off the coast of Belize where they relax for a few days before going to Guatemala. Most of the tourists coming into Belize from Tikal (Guatemala) spend a night in San Ignacio, comment on the fact that everything is so expensive, and quickly travel on to Chetumal (Mexico) the next day.
Belize is a country that lies hidden between two countries with a certain reputation. I do not really think that it is an exaggeration to state that Belize is something of a fictitious end of the world, as formulated by Huxley. In order to obtain an impression of the country, in which this research took place, the next section gives a general idea of the topographic and climatic characteristics. Besides that, the compilation of the population, the constitutional and political situation, the economic position, the religious context and the multi-lingual structure of the country are discussed successively. Furthermore, it is essential to provide an outline of the historic context in which the various ethnic groups in Belize have taken in their place. In other words: How has this country come to be so multi-ethnic?

Belize, A Central American Country on the Periphery
On 21 September 1981, the former British Honduras becomes independent. This date is the formal end of a process of independence that took seventeen years. In 1964, British Honduras of the time received the right to an internal self-government and in 1973 the name of the country was changed to Belize. With an area of 22,965 km2, Belize is the second smallest country in Central America. El Salvador is smaller (21,393 km2), but has considerably more inhabitants with it’s population of 5.889,000. According to the census of 1991, Belize has just 189,392 (Central Statistical Office 1992). This comes down to eight inhabitants per square kilometer, whereas El Salvador has 275 inhabitants per square kilometer. With that, the two countries are each other’s opposites in Central America, Belize is the most sparsely populated and El Salvador the most densely.

Google Images

Belize

Geography
Belize borders on Mexico in the north, on Guatemala in the west and the south, and on the east the country borders on the Caribbean Sea. The area along the coast consists mostly of marshland with dense mangrove forests, mouths of rivers, lagoons and, every now and again, a sandy beach. Countless small and large rivers, that have played a crucial part in the infrastructure throughout the centuries, run through the country. Much of the wood chopped in the inland found and finds its way towards its destination at the coast via these waterways. It can rain abundantly in Belize in the months May to November, especially in the south, and then the waterways swell up to become rapid rivers.

Climate
The climatic conditions in Belize vary from tropical in the south to subtropical in the north. The climate is warm and the temperature varies between twenty-seven and forty degrees Celsius. It was especially the humidity, with an average of 85% in the southern part of the country that drew heavily on the physical condition of this researcher. The country officially has two seasons. The dry season, that lasts from November to June, and the wet season from June to November. During the wet season, tropical depressions regularly develop in the Caribbean region that reveal themselves as hurricanes. For this reason, this season is also called the hurricane season. This destructive force of nature has hit Belize several times in this century. The hurricanes of 1931, 1955 and 1961 have not failed to leave behind a trail of disaster.

The season in which it is relatively dryer than the rest of the year takes up a few months in the north (February to May), while in the south it only lasts several weeks (Dobson 1973:4). In fact, there is no telling what the weather will do in Belize. A Belizean friend of mine says the following on this matter: ‘We have two seasons here, a dry and a wet season; they generally take place on one and the same day’. Read more

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives