David Van Reybrouck ~ Zink (2016) met Mohamed El Bachiri en Een jihad van liefde (2017)

David van Reybrouck
Tekening: Joseph Sassoon Semah

David Van Reybrouck tekent in ‘Zink’ het verhaal op van Joseph Rixen, zoon van Maria Rixen, dienstmeisje bij een fabriekseigenaar in Düsseldorf. Nadat ze van hem zwanger was geraakt en verstoten, kwam ze in het najaar 1902 terecht in Neutral Moresnet, “waar meer meisjes naar toe trokken en waar men je met rust liet”. Haar zoon groeit op in een pleeggezin, waar zijn naam van Joseph in Emil Pauly veranderd. Hij wordt speelbal van de ontwrichtende (oorlogs)geschiedenis van dit ministaatje, dat van 1816 tot 1919 het buurland was van Nederland, België en Duitsland. Gedurende een ruime eeuw bezat het een eigen vlag, een eigen bestuur, een eigen rijkswacht en een eigen nationaal volkslied in het Esperando. Ooit
moest het de eerste staat worden waar de officiële taal Esperanto was. Men vond er o.a. zink.

De jonge Emil, verwekt in Pruisen, geboren in neutraal gebied, woont sinds 1915, zonder te verhuizen, voor de volgende drie jaar in het westelijk deel van het Duitse keizerrijk. Na de wapenstilstand in 2018 wordt Brussel zijn hoofdstad; hij is pas vijftien en al aan zijn derde nationaliteit toe. Na zijn dienstplicht in het Belgische leger, trouwt Emil met Jeanne Lafèbre,
afkomstig uit Tilburg. Tussen 1934 en 1950 worden elf kinderen geboren, negen zonen en twee dochters. Ze wonen in Kelmis, waar hij bakker is.

In mei 1940 valt Hitler België binnen en annexeert het voormalige Neutraal Moresnet. Inwoners krijgen de Duitse nationaliteit en moeten onder de Wehrmacht gaan dienen. Het nazi bestuur wil Jeanne eren met het ‘Ehrenkreuz der Deutsche Mutter’, hetgeen ze weigert.

“Wat heeft zij als Nederlandse die naar België is verhuisd te maken met een Führer die beweert dat het gezin ‘het slagveld van de moeder’ is?” Als het zevende kind is geboren, eist de overheid dat hij als Duits staatsburger de voornaam en het peterschap van Hermann Wilhelm Göring krijgt. Voor de administratie wordt deze zoon Leo gedoopt, voor de kerk naar de Belgische vorst Leopold, de ouders wilden niet al te provocerend zijn. In 1943, na de nederlaag bij Stalingrad, wordt Emil Rixen ingelijfd bij de Wehrmacht; later deserteert hij. Na de bevrijding keert hij terug bij zijn gezin, maar wordt gearresteerd door
een ondergrondse verzetsorganisatie. Niet als Belg, verdacht van collaboratie, maar als Duitser in dienst van de Wehrmacht. Read more

Bookmark and Share

May Day 2018: A Rising Tide Of Worker Militancy And Creative Uses Of Marx

Prof.dr. Jayati Ghosh – Photo: blogs.lse.ac.uk

International Workers’ Day grew out of 19th century working-class struggles in the United States for better working conditions and the establishment of an eight-hour workday. May 1 was chosen by the international labor movement as the day to commemorate the Haymarket massacre in May 1886. Ever since, May 1 has been a day of working-class marches and demonstrations throughout the world, although state apparatuses in the United States do their best to erase the day from public awareness.

In the interview below, one of the world’s leading radical economists, Jawaharlal Nehru University Professor Jayati Ghosh, who is also an activist closely involved with a range of progressive and radical social movements, discusses the significance of May Day with C.J. Polychroniou for Truthout. She also analyzes how different and challenging the contemporary economic and political landscape has become in the age of global neoliberalism, examining the new forms of class struggle that have surfaced in recent years and what may be needed for the re-emergence of a new international working-class movement.

C.J. Polychroniou: Jayati, each year, people all over the world march to commemorate International Worker’s Day, or May 1. In your view, how does the economic and political landscape on May Day, 2018, compare to those on past May Days?

Jayati Ghosh: Ever since the eruption of workers’ struggles on May 1, 1886, commemorating May Day each year reminds us of what organized workers’ movements can achieve. Over more than a century, these struggles progressively won better conditions for labor in many countries. But such victories — and even such struggles — have now become much harder than they were. Globalization of trade, capital mobility and financial deregulation have weakened dramatically the bargaining power of labor vis-à-vis capital. Perversely, this very success of global capitalism has weakened its ability to provide more rapid or widespread income expansion. As capitalism breeds and results in greater inequality, it loses sources of demand to provide stimulus for accumulation, and it also generates greater public resentment against the system.

The trouble is that, instead of workers everywhere uniting against the common enemy/oppressor, they are turned against one another. Workers are told that mobilizing and organizing for better conditions will simply reduce jobs because capital will move elsewhere; local residents are led to resent migrants; people are persuaded that their problems are not the result of the unjust system but are because of the “other” — defined by nationality, race, gender, religion, ethnic or linguistic identity. So this is a particularly challenging time for workers everywhere in the world. Confronting this challenge requires more than marches to commemorate May Day; it requires a complete reimagining of the idea of workers unity and reinvention of forms of struggle. Read more

Bookmark and Share

Prof. Jayati Ghosh On Economic Growth & Women’s Health – UCL Lancet Lecture 2011

Professor Jayati Ghosh (Jawaharlal Nehru University) delivered the 2011 UCL Lancet Lecture: ‘Economic growth and women’s health outcomes’. One of the most surprising features of the recent rapid income growth in emerging economies is how it has not been associated with significant improvements in women’s health outcomes. Professor Ghosh uses indicators (such as the infant mortality rate, the maternal mortality rate and the child sex ratio) to explore the specific experience of India over the past two decades.

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives