Ambitie en kleinschaligheid gaan heel goed samen ~ Woningcorporatie Goed Wonen in Benschop

No comments yet

Benschop-ngw.nl

Het wapen van Benschop
Ills.: ngw.nl

Maart 2014. Bouwen in een kleine kern vraagt om maatwerk. En om behoedzaam manoeuvreren tussen wat sociaal wenselijk en financieel haalbaar is. De woningcorporatie Goed Wonen in Benschop slaagt er al heel lang in om de balans tussen die twee te vinden. Directeur Henk Visée: `In een kleine kern liggen de nieuwbouwprojecten nu eenmaal niet voor het oprapen. Doet zich op een gegeven moment zo’n kans voor, dan pakken wij die met beide handen aan. Ambitie en kleinschaligheid gaan namelijk heel goed samen.’ De ambitie van Goed Wonen gaat overigens verder dan alleen bouwen en wonen, de zorg voor leefbaarheid in de kleine kernen zit ze deze corporatie als het ware in de genen.

Minister Blok van Volkshuisvesting is van mening dat leefbaarheid niet langer een taak is van de woningcorporaties. Wat hem betreft beperken die zich voortaan tot het huisvesten van huurders met een smalle beurs. En bemoeien ze zich hooguit met het beheer en onderhoud van voorzieningen als scholen, sportzalen, buurthuizen en gezondheidscentra. De aandacht voor het groen in de omgeving, voor preventie en veiligheid, en ook de sociale cohesie in wijken en dorpen worden wat hem betreft uit hun pakket gehaald. Henk Visée kent de discussie, evenals de twijfels over het nut van buurtbarbecues die voor sociale cohesie moeten zorgen. ‘In onze dorpen ontbreekt het niet aan sociale cohesie, wij zullen ook niet zo snel een barbecue organiseren. Aandacht voor leefbaarheid werkt gewoon anders in een kleine kern.’

Korte lijnen
Goed Wonen is een corporatie met circa driehonderd woningen in beheer, verdeeld over drie kleine kernen. Het overgrote deel van de woningvoorraad staat in Benschop, enkele tientallen in Polsbroek en de huizen in Polsbroekerdam zijn op één hand te tellen. Visée: ‘Onze maatschappelijke taak in die kernen spreekt bijna als vanzelf. Als lokale corporatie maken wij deel uit van de dorpsgemeenschap, wij kennen onze huurders vaak persoonlijk. Ik kom zelf niet uit het dorp, maar alle andere mensen die hier werken wel. Zij nemen deel aan het verenigingsleven, hebben opgroeiende kinderen op de school, kortom ze weten wat er speelt. En als de onderhoudsman langskomt, dan komt die bij wijze van spreken via de achterdeur binnen. Omgekeerd weten de huurders ons ook heel gemakkelijk te vinden, de lijnen zijn kort.’

Vanzelfsprekend
De bijzondere positie van Goed Wonen dringt zich meteen op tijdens een bezoek aan het fraaie en karakteristieke pand waarin deze corporatie gehuisvest is, het voormalige gemeentehuis van Benschop. Aan de voorkant herinneren de pittoreske geveltrap en het gemeentewapen aan de tijd dat Benschop nog een zelfstandige gemeente was. Zo ook de grote zaal op de eerste verdieping die nog steeds dienst doet als trouwzaal. En de zolderruimtes daarboven waar ooit ambtenaren kantoor hielden. Nu liggen er overal dozen en stapels met feestspullen van het Oranjecomité, in afwachting van de festiviteiten in het dorp rond de kroning. Het opmerkelijke is de vanzelfsprekendheid dat de dorpsbewoners hiervoor bij de woningcorporatie terecht kunnen.

Huurophaler
Voor Goed Wonen liggen de kansen niet voor het oprapen om nieuwbouw te plegen en aan projectontwikkeling te doen. Daar laat Visée geen misverstanden over bestaan. Wie het jubileumboekje van de corporatie er op naslaat, kan gedetailleerd nalezen hoe die voorraad stukje bij beetje is uitgebouwd tot de huidige 300 woningen. Dat begon kort na de Tweede Wereldoorlog in 1947, toen er in het kader van de wederopbouw ook op het platteland een schreeuwende behoefte was aan woonruimte. Er is in Benschop en in mindere mate in Polsbroek in termijnen gebouwd, met tussenpozen die variëren van één tot tien jaar. Vaak in porties van 10 tot 20 nieuwbouwwoningen, soms waren er uitschieters naar 30 tot 50 huizen. Er is dus heel kleinschalig gebouwd, beheer en onderhoud van de woningen waren steeds de hoofdtaak. Tot 1987 had de corporatie zelfs nog een huurophaler in dienst.

Megaoperatie
Aan het begin van deze eeuw werden de mogelijkheden voor projectontwikkeling verkend. Dat begon met het ouderencomplex Groenenhof, waar zo’n 20 kleine aaneengesloten huisjes van eind vorige eeuw toe waren aan een grondige vernieuwing. Henk Visée: `Wij wilden die duplexwoningen voor ouderen ombouwen tot wat ze in die tijd wozoco’s noemden, woon/zorg combinaties. Huisvesting gecombineerd met zorg. Voor de zorgkant van dit plan zijn we in overleg gegaan met Vitras, een zorgorganisatie met wijkverpleging, thuiszorg en een consultatiebureau in het pakket. Voor ons doen een megaoperatie. De bejaarden die erin zaten moesten bijvoorbeeld tijdelijk gehuisvest worden. Daar kwam bij dat wij nogal wat hobbels moesten nemen bij de provincie, dit vanwege de rode en groene contouren in het bestemmingsplan. In 2005 is dat complex opgeleverd.`

Doorstroming
Het slagen van dit project had tot gevolg dat er weer een beetje doorstroming kwam in de woningvoorraad. Volgens de Goed Wonen directeur is dit van onnoemelijke betekenis om de jongere generatie aan het dorp te kunnen binden. Hij somt voor de volledigheid nog maar eens op welke vicieuze cirkel doorbroken moet worden voor het lijfsbehoud van een dorp: `Geen doorstroming betekent geen nieuwe jonge gezinnen in je dorp, betekent geen aanwas voor de basisschool, minder koopkracht voor de winkels en ook geen leden en begeleiders voor je sportverenigingen. Wil je op de langere termijn de leefbaarheid van dit dorp veiligstellen, dan is dit zo’n punt waar we ons als corporatie sterk voor moeten maken.`

Initiatief
Een mooi voorbeeld van hun verwevenheid met de dorpssamenleving, is de manier waarop Goed Wonen een groot nieuwbouwproject heeft weten te verwerven in het centrum van Benschop. Dat proces begon toen de Rabobank, vanwege een fusie, hun gebouw in Benschop wilde afstoten. Visée hoorde dit van een van zijn bestuursleden. Hij nam contact op met Rabo-vastgoed en kreeg te horen dat dit pand voor hen te kleinschalig was om er plannen mee te ontwikkelen. Daarmee was voor Goed Wonen de weg vrij om het initiatief naar zich toe te trekken. Toen de directeur dit aankaartte bij zijn bestuur, liet een commissaris weten dat hij als huisarts met zijn praktijk aan huis wilde stoppen. Dit betekende dat er op korte termijn behoefte was aan een nieuwe praktijkruimte. Bekend was ook dat de stichting Philadelphia zocht naar zelfstandige woonruimtes voor cliënten. En uit een gesprek met de nabijgelegen supermarkt kwam naar voren dat zij interesse hadden in nieuwbouw.`

Op één lijn
Goed Wonen speelt een belangrijke intermediaire rol in de samenwerking die vervolgens op gang komt. Door hun kennis van de lokale situatie blijkt opeens veel mogelijk. Visée: `Op zo’n moment kijk je rond welke touwtjes er aan elkaar te knopen zijn.` De directeur nam contact op met de gemeente Lopik en ook het project Leefbaarheid Kleine Kernen van de provincie haakt aan. Er komt een Stuurgroep, een klankbordgroep van het dorp wordt bij het overleg betrokken en er wordt een woonbehoefteonderzoek gestart. Als de partijen uiteindelijk op één lijn zitten, schakelt Goed Wonen een projectontwikkelaar in. Die komt in een gespreid bedje om een project op maat te realiseren. Van het voornemen om een nieuw dorpshuis in deze plannen te betrekken, wordt op een gegeven moment afgestapt. Die komt op een steenworp afstand, ook hier vervult de corporatie weer een adviserende rol bij de planontwikkeling.

Van levensbelang
Het centrum van Benschop heeft met de komst van het multifunctionele complex De Ellenborgh een metamorfose ondergaan. Op de benedenverdieping is de vernieuwde supermarkt teruggekeerd, verder is er een kapsalon en een medisch cluster met de praktijk van een huisarts en fysiotherapie. Op beide verdiepingen daarboven zijn een tweetal penthouses en zestien appartementen gevestigd. Het nieuwbouwcomplex is een belangrijke aanwinst voor het dorp, weet de directeur van Goed Wonen. Ze hebben de smaak te pakken gekregen, want er staat alweer een nieuwbouwplan in Benschop-Oost op stapel. Henk Visée: `Het gaat voor een buitenstaander niet om schokkende aantallen, maar voor de leefbaarheid van een dorp als Benschop zijn deze plannen van levensbelang voor de leefbaarheid van het dorp.`

Gouden tip:
Om de leefbaarheid in kleine kernen op de lange termijn veilig te stellen, is het nodig om voor doorstroming in de huisvesting te zorgen.

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 5 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives