New Urban Collective ~ The Black Archives


The Black Archives is a unique historical archive for inspiring conversations, activities and literature from Black and other perspectives that are often overlooked elsewhere.

Did you know that in the 70s and 80s all Surinamese emancipation movements were actively working to combat racism and inequality? These stories and histories can be found in The Black Archives: an unique collection of books, archives and artifacts, which are the legacy of black writers and scientists. The Black Archives documents the history of black emancipation movements and individuals in the Netherlands, preserving and making it visible and accessible to a wide audience.

The archives are located in the premises of the Association Our Suriname in eastside Amsterdam. The growing archive currently consists of more than 4,000 special historical books, documents, photographs, films and artifacts around the Surinamese and black history in the Netherlands. In preparation for the 100th anniversary of the Society (in 2019) we, for the first time, want to make this history accessible to a wide audience.

Go to: http://www.theblackarchives.nl/

Bookmark and Share

Trace Your Caribbean Ancestors Like Liz Bonnin


Inspired by Liz Bonnin’s episode? Who Do You Think You Are? television series genealogist Laura Berry highlights the wide range of resources available for researching ancestors from the Caribbean

Irish presenter Liz Bonnin was born to a French Martinican father and Trinidadian mother with Indian and Portuguese ancestry. Such an exotic cultural mix is a reflection of the diverse populations that settled in the Caribbean, whether by choice or by force.

The history of the Caribbean islands was dominated by sugar and slavery from the 16th century, when the first European colonies were established there. African slaves were transported to the islands in huge numbers by the 18th century, and slavery was not abolished in the British Caribbean until 1838, in the French Caribbean until 1848 and in the Dutch Caribbean until 1863.

Unfortunately, researching slave ancestry using documentary sources is often complicated and might not be possible at all before these dates. Even after slavery was abolished, family history research can be difficult because children were frequently born out of wedlock and subsequently registered with their mother’s surname and they sometimes adopted their father’s surname when they grew up.

Read more: http://www.whodoyouthinkyouaremagazine.com/trace-your-caribbean-ancestors-liz-bonnin

Bookmark and Share

Ellen Klinkers ~ Op hoop van vrijheid. Van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880.


De afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 is het hoogtepunt in de Surinaamse geschiedenis. Bijna 33.000 mensen werden vrij. Wat gebeurde er met de samenlevingen die op de plantages waren ontstaan? Welke keuzes had en maakte de vrije bevolking na 1863? Hoe ontstond één Creoolse gemeenschap in Suriname uit al die plantagesamenlevingen? Die vragen staan centraal in de dissertatie waarop ik in 1997 aan de Universiteit Leiden promoveerde.

Echt vrije burgers werden de Creoolse plantagearbeiders pas tien jaar later op 1 juli 1873, toen het Staatstoezicht werd opgeheven. Tot die tijd waren zij nog aan de plantages gebonden. Wel mochten zij zelf beslissen waar ze werkten en kregen zij betaald voor hun werk. Die overgangsperiode tussen slavernij en vrijheid beschermde de planter tegen een leegloop van zijn bedrijf.
In mijn boek bespreek ik de laatste decennia van de slavernij, het staatstoezicht en eerste jaren van volledige vrijheid. Ik maakte gebruik van de dagboeken van de Herrnhutters en van rechtszaken. Die documenten brachten mij zo dicht mogelijk bij de mensen die zelf nooit een stem kregen in de bronnen.

Op hoop van vrijheid is in 1997 verschenen. Het woord slaaf is nu omstreden, maar was toen gangbaar. Het boek is al lang niet meer leverbaar.

Het boek in PDF-formaat is hier te downloaden: http://ellenklinkers.nl/op-hoop-van-vrijheid/

Bookmark and Share

Karel Frielink ~ Karel’s Legal Blog


Het advocatenbestaan omvat meer dan werken en ‘bloggen’. Er kan ook elders met het recht worden ‘gespeeld’. Geregeld mag ik in het kader van een seminar, een congres, of een cursus- of studiedag een verhaal houden over een onderwerp dat mij boeit. Enkele van die verhalen heb ik uitgeschreven en die zijn als pdf. te downloaden. Uiteraard is er de nodige zorgvuldigheid betracht bij het maken van deze stukken, maar het is niet raadzaam klakkeloos van de juistheid of volledigheid daarvan uit te gaan. Bovendien zijn het momentopnames: het zou zo maar kunnen dat met de tijd ook het inzicht is voortgeschreden, of dat bepaalde opvattingen of stellingen inmiddels door een wetswijziging of door jurisprudentie achterhaald zijn.

Ga naar: http://www.curacao-law.com/presentaties-karel-dutch/

Bookmark and Share

Dutch Caribbean Digital Platform


dcdp

The Dutch Caribbean Digital Platform is online since 2 November 2015
We – the University of Curaçao Library – are in the process of optimizing the system and building our collections. Much of the content still has ‘restricted access’. For these items, we are in the process of clearing copyright issues. If you are the copyright owner of one of these items, please contact us through library@uoc.cw or call Margo Groenewoud, (5999) 7442236.

Upcoming events
In November and December 2015, we will organise meetings both on Curaçao and in The Netherlands to demonstrate the platform to our stakeholders. We need your help to open up us much content as possible, in the interest of our community and for optimal use in education and research.
If you want to know more or want to be invited to one of these meetings, please let us now through library@uoc.cw.

See: http://dcdp.uoc.cw/

Bookmark and Share

Digital Library Of The Caribbean


digitalThe Digital Library of the Caribbean (dLOC) is a cooperative digital library for resources from and about the Caribbean and circum-Caribbean. dLOC provides access to digitized versions of Caribbean cultural, historical and research materials currently held in archives, libraries, and private collections.

Go to: http://www.dloc.com/

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives