Ellen Klinkers ~ Op hoop van vrijheid. Van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880.

De afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 is het hoogtepunt in de Surinaamse geschiedenis. Bijna 33.000 mensen werden vrij. Wat gebeurde er met de samenlevingen die op de plantages waren ontstaan? Welke keuzes had en maakte de vrije bevolking na 1863? Hoe ontstond één Creoolse gemeenschap in Suriname uit al die plantagesamenlevingen? Die vragen staan centraal in de dissertatie waarop ik in 1997 aan de Universiteit Leiden promoveerde.

Echt vrije burgers werden de Creoolse plantagearbeiders pas tien jaar later op 1 juli 1873, toen het Staatstoezicht werd opgeheven. Tot die tijd waren zij nog aan de plantages gebonden. Wel mochten zij zelf beslissen waar ze werkten en kregen zij betaald voor hun werk. Die overgangsperiode tussen slavernij en vrijheid beschermde de planter tegen een leegloop van zijn bedrijf.
In mijn boek bespreek ik de laatste decennia van de slavernij, het staatstoezicht en eerste jaren van volledige vrijheid. Ik maakte gebruik van de dagboeken van de Herrnhutters en van rechtszaken. Die documenten brachten mij zo dicht mogelijk bij de mensen die zelf nooit een stem kregen in de bronnen.

Op hoop van vrijheid is in 1997 verschenen. Het woord slaaf is nu omstreden, maar was toen gangbaar. Het boek is al lang niet meer leverbaar.

Het boek in PDF-formaat is hier te downloaden: http://ellenklinkers.nl/op-hoop-van-vrijheid/

Bookmark and Share

Vlaggen & vaandels, lappen stof met een bijzondere lading

De Ridderzaal, 1651. collectie Rijksmuseum

Het veroveren van een vlag, vaandel of standaard op de vijand is al een eeuwenoude oorlogshandeling. Zo hadden de Romeinen hun legioenstandaarden met in top de aquila, de samoerai droegen de mon oftewel familiewapen op hun vlag en de VOC had het bekende monogram verwerkt in de witte baan van de Nederlandse vlag. In Europa, Midden-Oosten en Azië hadden vlaggen gelijkwaardige functies en gebruiken, zowel in vestingen, als op schepen en slagvelden. Vaak waren ze voorzien van een wapen of symbool in felle kleuren. Eigenlijk was het niets anders dan een simpel communicatiemiddel waarmee men op afstand kon aangeven wie men was en wat men wilde. Vlaggen konden daarbij ook een grote symbolische waarde krijgen. Bijvoorbeeld als zij een wapen van een heerser mochten voeren of een symbool van een speciale eenheid. Vlaggen met een rijke historie werden gekoesterd en met groot respect behandeld. Deze werden doorgaans dan ook verdedigd tot de dood erop volgde. Het neerhalen van een vlag door de vijand betekende dat zij waren doorgedrongen tot in het hart van de verdediging en dat de strijd grotendeels gestreden was. Het buitmaken van een vlag op de vijand werd gezien als een daad van moed. Vele vlaggen werden na hun verovering vaak opgehangen als trofee. Zo hing de ridderzaal in het Binnenhof vol met veroverde vlaggen en vaandels.

Het verdedigen en beschermen van de vlag, waarmee een persoon of eenheid was verbonden, werd ook gezien als een daad van moed en trouw. Dat het geen oud en stoffig gebeuren was, bewijst luitenant-kolonel W.F. Hennink, hij werd benoemd tot Ridder in de Militaire Willems-Orde 4e klasse voor zijn daden in de meidagen van 1940. Een van deze daden was het behouden van de regimentsvlag.

Vanaf 1815 tot aan de tweede wereldoorlog werden 39 personen benoemd tot Ridder in de Militaire Willems-Orde voor verrichtingen waarbij een vaandel, standaard of vlag een rol speelde.
– 18 gevallen voor het plaatsen van een vaandel, standaard of vlag.
– 16 gevallen werd een vaandel, standaard of vlag veroverd van de vijand.
– 5 gevallen werd het eigen vaandel gered.

Het betreffen 19 officieren, 2 adelborsten en de overige zijn onderofficier, 13 van deze benoemingen behoren tot het onderdeel marine.
Read more

Bookmark and Share

Dutch Caribbean Digital Platform

dcdp

The Dutch Caribbean Digital Platform is online since 2 November 2015
We – the University of Curaçao Library – are in the process of optimizing the system and building our collections. Much of the content still has ‘restricted access’. For these items, we are in the process of clearing copyright issues. If you are the copyright owner of one of these items, please contact us through library@uoc.cw or call Margo Groenewoud, (5999) 7442236.

Upcoming events
In November and December 2015, we will organise meetings both on Curaçao and in The Netherlands to demonstrate the platform to our stakeholders. We need your help to open up us much content as possible, in the interest of our community and for optimal use in education and research.
If you want to know more or want to be invited to one of these meetings, please let us now through library@uoc.cw.

See: http://dcdp.uoc.cw/

Bookmark and Share

Digital Library Of The Caribbean

digitalThe Digital Library of the Caribbean (dLOC) is a cooperative digital library for resources from and about the Caribbean and circum-Caribbean. dLOC provides access to digitized versions of Caribbean cultural, historical and research materials currently held in archives, libraries, and private collections.

Go to: http://www.dloc.com/

Bookmark and Share

Andrew Kahn & Jamelle Bouie ~ The Atlantic Slave Trade In Two Minutes

Usually, when we say “American slavery” or the “American slave trade,” we mean the American colonies or, later, the United States. But as we discussed in Episode 2 of Slate’s History of American Slavery Academy, relative to the entire slave trade, North America was a bit player. From the trade’s beginning in the 16th century to its conclusion in the 19th, slave merchants brought the vast majority of enslaved Africans to two places: the Caribbean and Brazil. Of the more than 10 million enslaved Africans to eventually reach the Western Hemisphere, just 388,747—less than 4 percent of the total—came to North America. This was dwarfed by the 1.3 million brought to Spanish Central America, the 4 million brought to British, French, Dutch, and Danish holdings in the Caribbean, and the 4.8 million brought to Brazil.

Read more: http://www.slate.com/animated_interactive_of_the_history_of_the_atlantic_slave_trade.html

Bookmark and Share

Ease The Tension ~ Public Entity St. Eustatius And The Netherlands

POND ISLAND/ST. EUSTATIUS – The tensions between the administrators on Statia and those in The Hague are flaring up again, and we are afraid that this time around not even that sweet tune of the Mighty Shadow, “Ease the Tension” can calm the hearts and the modern day chiefs in Statia and the Netherlands.

The Dutch Minister of Home Affairs and Kingdom Relations, the honourable Dr. Ronald Plasterk, has made it clear that he has had enough of what he considers the inept and corrupt local government on the Caribbean island. Higher supervision it is! Statia’s Coalition Leader, the honourable Mr. Clyde van Putten, has responded in kind calling the Dutch administrators racists who continue to act as colonial overlords. Massa day done!

The question on many persons’ mind, those who aren’t hastened to judge or choose sides immediately, is what must be done? But behind that question is actually the question of what exactly is the matter at hand? Only by answering the question behind the question can we hope to ease the tension in the Kingdom.

Read more: http://www.soualiganewsday.com/ease-the-tension

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives