RespectRight – Respecting the work – Nederlands

De zegeningen van internet zijn talloos.
Als ik me hier alleen beperk tot de rol die internet speelt bij de verspreiding van kennis bijvoorbeeld, durf ik te spreken van een droomscenario. Nog nooit hebben zoveel mensen eenvoudig toegang tot zoveel kennis. En in veel gevallen nog gratis ook.
Ik tel de zegeningen en ben tevreden.
Maar.
Er is een maar.
Wij proberen ons brood te verdienen met het uitgeven van boeken, voornamelijk wetenschappelijke publicaties. Naast de papieren versie geven we ook boeken uit als ebook.
We willen graag klantvriendelijk werken en kiezen daarom voor een gebruikersvriendelijke oplossing waarbij de klant voor gebruik niet eerst software moet downloaden. Ook kiezen wij niet voor software waarmee de klant beperkt wordt in de mogelijkheden om het gekochte op verschillende apparaten te zetten.
Natuurlijk, je kunt de boeken ook een watermerk geven zodat de weg naar de klant herleid kan worden wanneer het boek ineens op een site opduikt.
Maar dan er is nog een maar: voor alle beveiligingssystemen is de oplossing om dat systeem te kraken het eerste dat opduikt als je in een zoekprogramma ‘beveiliging ebook’ intikt.
Read more

Bookmark and Share

RespectRight – Respecting the work – Deutsch

Gesegnet sei das Internet.
Würde ich mich hier auf dessen Rolle im Verbreiten von Wissen beschränken, so könnte ich von einem Traum-Szenario sprechen. Nie zuvor hatten so viele Menschen so einfach Zugang zu so viel Wissen –  in vielen Fällen sogar kostenlos.
Ich fühle mich gesegnet und bin zufrieden.

Und doch….
Eine Randbemerkung.
Wir versuchen, unseren Lebensunterhalt durch die Herausgabe von Büchern zu verdienen. In erster Linie handelt es sich um wissenschaftliche Publikationen, neben der klassischen Buch-Form auch als E-Buch. Da uns der Kunde wichtig ist, entscheiden wir uns für kundenfreundliche Lösungen, das heißt er hat ohne extra Software Zugang zu unseren Produkten.
Zudem wählen wir ein Format, welches dem Kunden ermöglicht, das Erworbene auf verschiedene Datenträger zu laden.
Natürlich könnten wir unsere Bücher mit einem Wasserzeichen kennzeichnen; sollte eines unserer Bücher plötzlich kostenlos im Netz auftauchen, könnte der ursprüngliche Käufer gefunden werden.
Und – noch eine Randbemerkung – auf der Suche nach Maßnahmen, unsere Bücher vor unbefugtem Gebrauch zu schützen, finden wir als erstes, wie dieselben Vorkehrungen geknackt werden können.

Read more

Bookmark and Share

ZorgLab2015 ~ De toekomst van de zorg

Austyerlbush03Maart 2014. Vanaf 2015 gaan veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. De gevolgen hiervan zijn extra ingrijpend omdat er beduidend minder geld naar professionele en geïnstitutionaliseerde zorg gaat. De lastige keuzes die dit met zich meebrengt, zullen voor veel maatschappelijke onrust zorgen.

De discussie over deze herverdeling van de zorg zou een debat moeten worden over de inrichting van de samenleving. Niet voor niets pleit Prof.dr. Henk Becker voor een breed maatschappelijk debat over het onderwerp. (zie persbericht: www.europegenerations.com)
De wijze waarop de zorg voor de ander en voor elkaar geregeld is, mag hierbij gelden als graadmeter voor het beschavingsniveau van de maatschappij.

Met het oog op de toekomst gaat onderzoeksjournalist Jasper Veldhuis voor Rozenberg Quarterly de ontwikkeling in de zorgsector volgen en deze van achtergrondinformatie voorzien, maar vooral om te laten zien welke oplossingen mensen bedenken. Op veel plaatsen in het land zijn er initiatieven om de zorg meer naar eigen hand te zetten.
In het katern Zorglab 2015 worden die praktijken in kaart gebracht, komen pioniers aan het woord over hun visie en drijfveren en wordt het beleid doorgenomen met ambtenaren en wetenschappers.

Zie: http://rozenbergquarterly.com/zorglab2015/

 

 

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives