De levensloop van een workaholic ~ Biografie Henk A. Becker


H.A.BeckerTen Geleide
Er zijn vele vormen voor het weergeven van een levensloop. Voor deze biografie heb ik als rode draad het verloop van mijn leven vanaf de geboorte en het begin van mijn werkleven tot het laatste stadium van mijn loopbaan gekozen. Het samenstellen van deze biografie heeft plaatsgevonden als een variant op ‘Sternstunden der Menschheit’ van Stephan Zweig. Telkens komt aan de orde welke effecten een ‘major event’ in mijn leven heeft gehad. Verder is ervan uitgegaan dat de privacy van familieleden, vrienden en kennissen gewaarborgd moet worden. In verband hiermee is telkens wel een naam genoemd maar is verdere informatie over de invloeden vermeden.

2.Eerste levensjaren
Geboren ben ik op 30 mei 1933 in Greifswald aan de Oostzee. Mijn vader had de Duitse nationaliteit. Hij was doctor in de theoretische natuurkunde. Aan de Universiteit van Greifswald was hij verbonden als wetenschappelijk medewerker. Mijn moeder had van oorsprong de Nederlandse nationaliteit. Tot aan haar huwelijk had zij als secretaresse voor mijn Hollandse grootvader op zijn advocatenkantoor gewerkt. Een kleine twee jaar na mijn geboorte kwam mijn jongere broer ter wereld.
Toen ik vier jaar oud was verhuisde ons gezin naar Berlijn. Mijn vader ging werken voor Siemens. Wij gingen wonen in een appartement in Berlin-Siemensstad, een buitenwijk van de stad. Tegenover het appartementengebouw stond een lagere school. Nadat ik de leerplichtige leeftijd had bereikt ben ik daar naar school gegaan.

Mijn vader was geen militair. Hij noemde in huiselijke kring Hitler ‘der Wahnsinskanditat’. De leden van ons gezin kregen van mijn vader te horen: ‘één verkeerd woord en wij zitten me z’n allen in een koncentratiekamp’. Deze dreiging heeft vooral mijn verblijf op de lagere school een krampachtig karakter gegeven.
Het was de tijd van de bombardementen op Berlijn. Meerdere keren per week ging ’s nachts de sirene en daalden wij af naar de schuilkelder onder het flatgebouw. Overdag moesten de docenten en leerlingen van de lagere school vaak naar de schuilkelder vertrekken.

3.Evacuaties en migratie
Om de bombardementen op Berlijn te ontvluchten werden groepen bewoners regelmatig geëvacueerd naar andere delen van Duitsland. De eerste evacuatie van mijn moeder, mijzelf en mijn broer bracht ons naar Beieren. In het wijkje Unterau van Schledorf am Kochelsee woonden wij bij een boerengezin. Vriendelijke, gastvrije mensen. In Schledorf zat ik op de lagere school. Mijn Beierse medeleerlingen hadden de pest aan Duitsers uit het noorden van het land. Vaak kreeg ik te horen: ‘Du Saubub du dreckiger’. Als ‘Saupreusz’ was ik een gehaat individu. Gelukkig bleef het bij uitschelden en kwamen er geen vechtpartijen.De tweede evacuatie vond plaats naar Bernstein, een dorp in de Neumark. Het dorp ligt ten Oosten van Berlijn, aan de andere kant van de Oder, in het huidige Polen. In de naburige stad Arnswalde heb ik nog enkele maanden op een gymnasium gezeten. Totdat het Russische leger oprukte. Mijn moeder besloot om niet samen met ons te vluchten omdat een schoonzuster van haar in een ziekenhuis in een naburige plaats lag. Zij mocht niet alleen worden achtergelaten. Mijn moeder nam de zorg voor de dochter van haar schoonzuster op zich. Read more

Bookmark and Share

Bonus Chapter 2016 – 2 ~ Frequently Asked Questions About Distance Workers


becker

Prof.dr. H.A. Becker

Introduction
It may seem slightly absurd, but most questions about distance workers have a history already. These questions have come forward with regard to the pattern of generations, in particular its dynamics and its structure. In bonus-chapter 2016-1, already a number of major developments related to distance workers have been discussed, focusing on their past and future. In this bonus-chapter we will deal with four sets of FAQ’s.

First: are distance workers a new phenomenon or have distance workers a long history already?
Second: what is the impact of major events in society on cohorts, in particular cohorts of distance workers?
Third: which strategies have an impact upon distance workers?
Fourth: what is the impact of the analysis of distance workers on the sociology of generations?

The history of distance workers
Which early examples demand our attention? Instructions by letter have been launched frequently in the past.
Which examples in the recent past are at stake? Each time an innovation in systems of communication has occurred this innovation has changed the roles of distance workers. Take the emergence of internet and video conferencing.
Is an example available? Take the course presented by video conference from Utrecht to South-Africa described in the previous bonus-chapter. This video conference took place twenty years ago.
Distance workers can get engaged in more than one occupation. For instance they can act as a financial expert and combine this occupation with teaching or coaching.

The impact of major events on behavior in cohorts
How does a new generation emerge in society? A new generation in society comes into existence as soon as a major event has taken place. Or a set of interrelated events has occured.
As soon as a new generation has emerged, it moves on in time. Compare this with processes in the body of a Python that has swallowed a rabbit. Slowly the rabbit moves on in the body of the snake. The body of the rabbit slinks. After some time another rabbit will be swallowed.
Which major events have occurred recently that have triggered the emergence of a new generation? For an answer to this question we have to look at cohorts whose members have experienced in their formative period the drastic rise of ICT. We are looking at cohorts that have been born approximately after 1985. New innovations in ICT result in changes in the pattern of generations. In the book ‘Generations of Lucky Devils and Unlucky Dogs’ statistics showing the development of intelligence and memory capacity during the formative period have been presented.

The impact of the pattern of generations on behavior in cohorts.
Which impacts on the stream of economic refugees have to be taken into consideration? In the stream of economic refugees young males dominate. If a developed country wants to admit members of this category, it is free to do so. If a developing country wants to avoid the immigration of a member of this category, the country can refuse admittance and advise the economic refugee to return to the developing country and take the role of a distance worker. Availability of this role provides the country refusing admittance moral arguments for the refusal.

Which impacts on the stream of political refugees have to be taken into consideration? International rules oblige a developing country to admit refugees that come from a discriminating country. However, these rules permit the developed country to send a political refugee to another developed country. For example to Turkey, which country has been promised by the European Union 3 milliard Euro for financing this kind of hospitality. Turkey does not permit political refugees to participate in its labor force. It is to be expected that Turkey will organize its hospitality in a restricted sense. As a consequence, these political refugees will try to return to their home country as soon as possible. Also, other countries like Turkey will come forward to offers political refugees a protected area. In politically discriminating countries, protected urban areas will be organized. Also, protected rural areas will be created, although this is less easy. Organizing protected areas is supported by the availability of surveillance cameras, drones etc.

The Impact of the analysis of distance workers on the sociology of generations.
Why is the sociology of generations interested in the analysis of distance work? In 2016 and in the fifteen years to follow relatively large cohorts of citizens aged 65 years and over will expect a pension and a lot of facilities. These pensions and these facilities will have to be financed by members of generations born after about 1985. This potential crash of generations will trigger strategies to avoid or mitigate conflicts. The sociology of generations will be invited to develop the strategies that are required. For example: how could individuals ages 65 and older be stimulated to remain active in the labour force? How will the role of distance worker contribute to this strategy?

This bonus-chapter has been published on January 16, 2016. Bonus-chapters providing FAQs will be supplemented on a regular basis.

Bookmark and Share

Generations And The Future Of Distance Workers


becker

Henk A. Becker

A distance worker performs his work at the ‘production position’. The results of his work emerge at the ‘outcome position’, at a distance from the production position. An example is a series of guest lectures I presented at the University of Johannesburg. I lectured in Utrecht in a video conference center. The students were located in South Africa. After a few minutes, I forgot that I was speaking to a glass screen. I could see and hear the students’ reactions to my presentation. The male students participated a bit more actively than their female colleagues. To support my lectures, I had distributed a set of handouts in advance.

In this essay, I will first discuss the dynamics of the Pattern of Generations. These dynamics will structure the future of distance workers substantially. I will base this discussion on my research program on generations, active since 1983. Secondly, I will present several examples of distance activities. Thirdly, the future of distance workers will be discussed in detail.

The Pattern of Generations and its Dynamics
The concept of generations has been a part of our cultural heritage for many centuries. We can define a generation as: ‘the clustering of a set of birth cohorts as an effect of one or more major events in society’. [1] The impact of major events is particularly strong during the formative period of the life course. The formative period is from around age twelve to twenty-three. In this period intelligence and memory capacity reach their highest level in the life course. [2]

In 2015, the pattern of generations can be represented by a number of idealizations. [3] The ‘Silent Generation’ is birth cohorts from 1930 to 1945. The ‘Early Babyboom Generation’ is cohorts born from 1945 to 1955. The ‘Late Babyboom Cohorts’ go from 1955 to 1980. The ‘Pragmatic Generation’, also called ‘Generation X, is situated between 1980 and 1990. ‘Generation Y’ goes from 1990 to 2000’, and ‘Generation Z’ starts in 2000.
The dynamics of generations are represented by the changes over time that each generation experiences. Take the ‘Early Babyboom Generation’ for instance. In its formative period it experienced the emergence of ICT. In its formative period, ‘Generation Z’ will experience the impact of substantial improvements in ICT, combined with a substantial increase in command of the English language.
Generations can be discussed with the aid of idealizations. Another type of generation consists of the results of empirical research in sociology and related social sciences. Third, we are confronted with the images of generations in everyday life. [4]. Read more

Bookmark and Share

Bonushoofdstuk: Generaties en het omgaan met concrete utopieën – Een overzicht


0312BeckerDit Bonushoofdstuk maakt Generaties van Geluksvogels en Pechvogels (3e, herziene druk 2014) tot een Living book. Deel I.
Zie: Henk A. Becker – Generaties van Geluksvogels en Pechvogels: Strategieën voor assertief opgroeien, actief ouder worden en intergenerationele solidariteit tot 2030  (Met een Woord vooraf van Paul Schnabel). Amsterdam: Rozenberg Publishers. Ebook en paperback. Ook in het Engels: Generations of Lucky Devils and Unlucky Dogs. Ebook en paperback.

Becker©december 2014

Inleiding
In 1516 verscheen Utopia van Thomas More. Met als ondertitel: ‘Een waarlijk gulden boekske, niet minder heilzaam als geestig over de beste staatsinrichting en het nieuwe eiland Utopia’. Het gedachtegoed van More is nog steeds springlevend. Telkens verschijnen er weer nieuwe utopieën. Hiertoe behoren ook de concrete utopieën, dat wil zeggen boeken en dergelijke over ‘realiseerbare’ toekomstontwerpen.

Dit bonushoofdstuk is geschreven in deze traditie van de ‘concrete utopieën’. Een vroeg voorbeeld van deze traditie vormt Silent Spring van Rachel Carson uit 1962. Eerst lezen wij over de oprukkende bedreigingen van de natuur door spuiten met pesticiden. In het slothoofdstuk The Other Road staat een stevig onderbouwd pleidooi voor natuurvriendelijke bestrijding van onkruid en ongedierte.
Wie een concrete utopie leest moet rekening houden met het patroon van generaties waarin de betrokken realiseerbare toekomstontwerpen spelen. Denk aan het referendum over de periode van tien jaar volgend op 2014. Dit referendum is in 2014 gehouden in het kader van de campagne Namens Nederland. Een recent boek over het patroon in de Verenigde Staten vormt: The Clash of Generations: Saving Ourselves, Our Kids, and Our Economy’, in 2012 gepubliceerd door Laurence J. Kotlikoff en Scott Burns.

In dit bonushoofdstuk staan drie vragen centraal. In de eerste plaats: welk instrumentarium is vereist om in Nederland voor de komende tien jaar de wensen van de bevolking te verzamelen en deze inventarisatie tot basis te nemen voor een concrete utopie? In de tweede plaats: welke doelgroepen hebben behoefte aan dit instrumentarium? Ten derde: hoe kan het patroon van generaties als achtergrond dienen voor het referendum en de erop volgende concrete utopie? Dit bonushoofdstuk is een onderdeel van het boek Generaties van Geluksvogels en Pechvogels.

1. Het instrumentarium
Wie de in het verleden verschenen concrete utopieën bestudeert, treft veelvuldig inhoudelijke en methodische aanbevelingen aan. Ter ondersteuning van het omgaan met concrete utopieën is een MINIGIDS opgesteld.
Het aangeboden instrumentarium bevat verder een SELECTIE uit recent verschenen ‘concrete utopieën’. Welke voorbeelden kunnen wij in ons land raadplegen? Wat kunnen wij van hen leren? (Webpamflet 1).
Ook het PATROON VAN GENERATIES vormt een instrument. In de komende tien jaar zullen heel wat generatieproblemen optreden. Dit vereist onder meer het inzetten van ‘generational accountancy’. Voorbeelden komen wij vooral tegen in rapporten van het Centraal Planbureau. Ook Generaties van Geluksvogels en Pechvogels presenteert instrumenten (Webpamflet 2). Aanvullend is de generatiedriehoek vermeld (Webpamflet 5).
Wie met de beschikbare empirische gegevens en de realiseerbare toekomstontwerpen gaat werken zal SPELMODELLEN moeten inzetten. Hierbij kan het ‘Gouden Eeuw Spel’ goede diensten bewijzen (Webpamflet 3). Een selectie uit beschikbare spelmodellen bouwt voort op dit voorbeeld (Webpamflet 4).
De campagne van Namens Nederland zal talloze toekomstontwerpen naar voren brengen. Een keuze uit dit aanbod zal nadere uitwerking uitlokken. Dit maakt toepassing van EVALUATIES VOORAF wenselijk. Voor dit instrument staat de literatuur over ‘social impact assessment’ ter beschikking (Webpamflet 6). Zie met name Henk A. Becker & Frank Vanclay (eds). The International Handbook of Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological Advances). In september 2014 verschenen als e-book bij Edward Elgar.  Read more

Bookmark and Share

Generaties van Geluksvogels en Pechvogels als Living document – Inhoudsopgave


0312BeckerGeneraties van Geluksvogels en Pechvogels als Living document

Minigids voor het omgaan met generaties bij de viering van twee eeuwen koninkrijk en de decennia daarna

Webpamflet 1 – De recente geschiedenis der concrete utopieën

Webpamflet 2 – Werken met het patroon van generaties

Webpamflet 3 – Op weg naar concrete utopieën: het Gouden Eeuw Spel

Webpamflet 4 – Spelregels rond het Generatiemodel

Bookmark and Share

Generaties van Geluksvogels en Pechvogels als Living document


De babyboom bestaat in ons land uit de jaargangen 1945 tot 1970. Langzaam schuiven de 25 cohorten op in de tijd. Het oudste cohort heeft reeds de pensioenleeftijd bereikt. Wat gaat deze set cohorten in de komende decennia voor ons land betekenen?
Denk aan een slang die een konijn heeft ingeslikt. Traag schuift de prop door het slangenlijf. Het gaat om ingrijpende gevolgen, zoals onder meer uit generational accounting blijkt. Er is behoefte aan generatiebewust beleid.
Het boek Generaties van Geluksvogels en Pechvogels verkent het patroon van generaties en zijn dynamiek. In 2014 verschijnt de derde, herziene druk.
Dit boek wordt gepresenteerd als een living document. Op basis van een fasemodel verschijnen regelmatig aanvullingen op het boek. Daarbij gaat het vooral om concrete utopieën, dat wil zeggen realistische scenario’s. (zie www.EuropeGenerations.com). In dit verband zijn inmiddels op deze website beschikbaar:
Een Minigids voor het ontwerpen van concrete utopieën;
Een overzicht van concrete utopieën die verschenen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw;
– Suggesties voor het werken met het patroon van generaties;
– Aanzetten voor generatiebewust beleid: het Gouden Eeuw Spel.

H.A. Becker (2014, 3e druk). Generaties van Geluksvogels en Pechvogels: Strategieën voor assertiefdruk). Generaties van Geluksvogels en Pechvogels: Strategieën voor assertief opgroeien, actief ouder worden en intergenerationele solidariteit tot 2030. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Paperback en e-book. ISBN 978 90 361 0275 9. Living Document (zie webpamfletten hierachter)
Idem: Generations of Lucky Devils and Unlucky Dogs: Strategies for assertive growing up, active ageing and intergenerational solidarity up to 2030. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Paperback and e-book.

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Categories

 • Rozenberg Quarterly Archives