The Making Of The Statute Of The European System Of Central Banks ~ Chapter 2: Integration Theory, Federalism And Checks And Balances

Integration and transfer of power
Economic and political integration has been studied by a number of European authors. These studies related to the desirability for economic integration (a.o. Tinbergen)[i] and to ways to achieve political integration, on a worldwide scale or a regional scale (Mitrany, Haas).[ii] And there were ‘practioners’ (Monnet and Schuman). As to the academic writers occupied with questions relating to political integration, they were especially concerned with the issue of the optimal form of international organizations – intergovernmental or supranational. The proponents of supranational forms have won, be it of course dependent on the areas to be covered. Specific attention for the institutional aspects of integration (e.g. which powers to transfer, which decision-making procedures) is usually reserved for writers specialized in law, especially those specialized in European law (Lenaerts, Kapteyn and VerLoren van Themaat and more typically Dutch scholars like Barents and Brinkhorst)[iii] or American constitutionalism (Vile, Boon).[iv] But usually their emphasis is describing and explaining how the institutions actually work (and possibly recommending improvements) rather than putting down an overall framework for the institutional arrangement of those institutions – probably also because many institutions are seen as sui generis or otherwise historically determined. Below we will touch upon relevant elements of the work of those who have written in this area and this will lead us to a description of the concept of checks and balances, which will enable us to develop a framework to assess the role of checks and balances in the framework of the European central bank.

Above we have mentioned Tinbergen. In his book International Economic Integration (1965) Tinbergen argues that a central agent is primarily needed where one government may adversely or favourably affect the interests of other nations. However, he does not deal with the institutional aspects of this agent. Other writers were more focused on the issue of political integration. In Beyond the Nation-State (1968) Ernst Haas deals with the questions such as ‘what kind of international organization is required in order to maximize a process of international integration’ (defined as a process of growing mutual deference and institutional mingling[v]). To answer this question Haas turns to study the dynamics of intergovernmental types of organizations. Intergovernmental organizations, which can only act on behalf of their members and within a limited technical mandate on behalf of themselves, had been recommended by Mitrany, the founder of the functionalist school, as a way to propagate international integration. According to Haas, intergovernmental organizations are only successful, as long as there is mutual trust between the participants, for the delegates remain representatives of their respective governments. Haas applies this approach to the International Labor Organization (ILO), which confirms him in his view that a process of international integration will only have a chance of succeeding when the central organizations are supranational, as opposed to international, in character – the crucial difference being that the supranational organ would be autonomous, having independent rather than intergovernmental powers within its own domain and would have the capacity and desire (or better: a natural propensity) to expand its activity into adjacent sectors.[vi]

Read more

Bookmark and Share

Africa Book Link

The Africa Book Link is a newsletter, primarily announcing new and forthcoming African literature, drama and criticism.

Secondly, it announces conferences and highlights the latest articles, interviews and bookreviews related to African literature, drama or criticism.

Finally, it aims to publish its own book reviews regularly. If you want to write one for the Africa Book Link, please send an email to: info@africabooklink.com.

The Africa Book Link appears four times a year: in Spring, Summer, Fall, and in Winter.

Subscribe: http://africabooklink.com/

Bookmark and Share

Over de rol van ijdelheid in de wetenschap ~ Over Norbert Elias

Omslag & DTP BuroBouws

In 1946 ging ik als student de colleges bijwonen van Professor A.N.J. Den Hollander, toen net benoemd tot hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In een van zijn eerste colleges ried hij ons ter lezing de studie aan van een zekere Norbert Elias, getiteld Über den Prozess der Zivilisation. Hij zei erbij: ‘hij is een Duitser van joodse komaf, dus helaas, alle kans dat hij niet meer leeft’. Ik heb zijn raad opgevolgd en daar nooit spijt van gehad.

Als ik zijn studie nu opnieuw beschouw vind ik die weer, of nog steeds, een meesterwerk, handelend over een belangrijk onderwerp, met verve gepresenteerd en, dat vooral, gebaseerd op gedegen en zorgvuldig onderzoek. Geen uitspraak of die wordt onderbouwd door een verwijzing naar de literatuur; het notenapparaat omvat ruim 10 percent van de totale, zo’n 800 pagina’s tellende, tekst. En tenslotte, mij dunkt dat zijn conclusies grotendeels ook nu nog geldig zijn. [1] Ik ben trouwens niet de enige die dit meent. Zo werd ik geattendeerd op een boek uit 2011 waarvan de auteur dankbaar gebruik maakt van zijn inzichten, zoals neergelegd in Über den Prozess der Zivilisation.[2]

In 1933 was Elias verbonden aan de universiteit van Frankfurt als assistent van Karl Mannheim, een in die tijd terecht befaamde socioloog. In januari van dat jaar kwam Hitler in Duitsland aan de macht. Al in maart of april is Elias uit Duitsland vertrokken, toen dat voor joden nog gemakkelijk kon. Hij heeft twee jaar in Parijs gewoond, is daarna naar Londen getrokken. Daar ontving hij van een comité dat joodse vluchtelingen uit Duitsland bijstond jarenlang een schamele toelage.

In precies drie jaar, van zijn acht en dertigste tot zijn een en veertigste heeft hij daar toen zijn meesterwerk geschreven. Een herculische prestatie. Hij had weliswaar geen andere besognes maar aan de andere kant, hij miste daar de steun van een academische instelling. Hij bracht al zijn dagen in eenzaamheid werkend door in het British Museum, dezelfde plaats waar Karl Marx zoveel jaren eerder zijn meesterwerk schreef. In 1938 kwamen zijn ouders, die nog steeds in Duitsland woonden, hem in Londen bezoeken. Een wonder dat hun dat nog gelukt is. Norbert heeft ze gesmeekt om niet terug te gaan en bij hem in Londen te komen wonen. Maar zijn vader zei: ‘mij kunnen ze niks maken, ik heb nooit in mijn leven de wet overtreden, ik heb in Breslau als onbezoldigd adviseur voor de belastingdienst gewerkt, waarvoor ik zelfs een onderscheiding heb gekregen’. Ze zijn in volle onschuld teruggegaan naar hun vertrouwde huis in Breslau. Zijn vader is in 1940 een natuurlijke dood gestorven, zijn moeder is enkele jaren later opgepakt en vermoord. In 1939 kon Elias, nog net voor de oorlog, de twee dikke boekdelen waaruit zijn meesterwerk bestaat, slijten aan een Zwitserse uitgever.

Bovenstaande gegevens zijn voornamelijk ontleend aan zijn memoires, verschenen in: ‘De Geschiedenis van Norbert Elias’, aldaar pp. 93-165: ‘Notities bij mijn levensloop’. Dit boek bevat tevens het verslag van zeven uitvoerige gesprekken met hem over zijn leven: Heerma van Voss, A.J. en A. van Stolk, aldaar pp. 11-92. [3] Die gesprekken hebben plaatsgevonden in 1984, Elias was toen 87 jaar oud. Hij gaf te kennen dat hij nog altijd vond een belangrijke Boodschap voor de Wereld te hebben, waar de wereld helaas onvoldoende naar luisterde. ‘U hebt altijd een opmerkelijk groot zelfvertrouwen gehad’, zeggen zijn gesprekspartners.

Elias: ‘Ik weet niet of het opmerkelijk is, maar ik heb nooit betwijfeld of ik gelijk had.
Zij: ‘Het is toch opmerkelijk als iemand de zekerheid heeft dat wat hij zegt belangrijk is?’
Elias: ‘Ja, maar die zekerheid heb ik en had ik altijd, ook als die inging tegen de mensen die het voor het zeggen hadden. Daar ben ik wel een beetje trots op.’ Read more

Bookmark and Share

Paolo Heywood & Maja Spanu ~ We Need To Talk About How We Talk About Fascism

The word “fascism” has recently reemerged as a key piece of political terminology. The headlines immediately after Donald Trump’s election as president of the US read like a disturbing question and answer session.

“Is Donald Trump a Fascist?” asked Newsweek. The Washington Post had the answer, declaring “Donald Trump is actually a Fascist”, but later sought to quantify things in a bit more detail with “How Fascist is Donald Trump?”. Meanwhile, Salon agreed that “Donald Trump is an actual Fascist”.

That all raises the question: what actually counts as fascism? It’s a question that has its own history, just as Nazism and fascism themselves do. And it’s similarly not without controversy.

Defining what counted as Nazism and fascism in the immediate aftermath of World War II was an urgent task faced by allied administrators and jurists in Germany and Italy. Examining these projects and their effects may help shed some light on how we talk, or perhaps on how we ought to think before talking, about fascism today.

Read morehttps://theconversation.com/we-need-to-talk-about-how-we-talk-about-fascism

Bookmark and Share

David Kenning ~ States Of Mind

States of Mind (SoM) (Beyond Appearances) is a forum for looking behind the world of appearances. Only by understanding hidden drivers, motives and desires – and seeing through the commonly accepted narratives – can we explain what is really happening in our world.

States of Mind takes a generally pessimistic view of the human condition. Modernity, social-media, celebrity-culture and dumbing-down are making shallow fools of the many and putting democracy itself in danger. At the same time, nation states are increasingly polarising and fragmenting into confrontational groups driven by the grievances of identity politics. We are living through a post-ideological age where conspiracy theories, hashtags, celebrity culture and fake news are replacing thought, conversation and analysis. The democratisation of unfiltered information is leading to the fracturing of social cohesion.

Good things often take time, thought, experience and care to create. Too often today, time-tried-and-tested institutions, humane values and policies are being attacked and destroyed by greedy, ignorant and aggressive individuals, groups and organizations. Most are bent on increasing inequality, exclusion and division. These people are at war with core democratic values and have found a way to use the processes of democracy to attack and diminish social cohesion and the democratic mindset. We have a paradoxical situation where the citizen’s vote has become the single greatest threat to democratic values. States of Mind aims to become a force to help cure democracy of this auto-immune disease. In this sense, democracy is at war with itself and warfare must be re-defined as the ability to know, understand and influence how people think and feel. Our values and analysis of the situation are valid. What we lack in today’s “reality is information” world, is influence.

States of Mind recognizes that we need to become players in this war if we are to defend what is right, what is good and protect the everyday values of fratérnité – pluralism, respect for the other, tolerance and compromise.  States of Mind intends to gather opinions and insights into ways to influence key decision-makers and put some backbone into politicians and policy-makers. In this regard we do not trust governments, elected leaders or politicians to get it right. We recognise that we ourselves must take the fight directly to those who would destroy democratic values. Think about it.

States of Mind will pick-up issues across the spectrum – and spare no individuals, groups, organizations or country practices from deeper scrutiny. But we also aim to entertain and have a good deal of fun. We may be pessimistic but we are bold and cheerful and always enjoy a good laugh.

Our content will be taken from open sources across the media and supported by bespoke think-pieces, weighty references and analysis from insightful contributors. There is a lot out there we need to expose and shame. And in the process, we take a sceptical position towards the prevailing so-called values of the so-called “superpowers” who are inflicting so much material damage and misery on the world. We don’t trust them, period. We aim to expose and share best practice in taking the fight to the darker forces dismantling the human values that make life worth living.

Perhaps it is already too late and the battle is lost, for now. Perhaps not.

Go to: https://www.statesofmind.eu/

Bookmark and Share

Philip Roth ~ The Plot Against America

About The Plot Against America
Set in Newark, New Jersey, in the early 1940s, The Plot Against America tells the story of what it was like for the Roth family and Jews across the country when the isolationist aviation hero Charles Lindbergh was elected president of the United States. Roth’s richly imagined novel begins in 1940, with the landslide election of Lindbergh, who blamed the Jews for pushing America toward war with Nazi Germany. Lindbergh’s admiration of Hitler and his openly anti-Semitic speeches cause increasing turmoil in the Roth household, and in nine-year-old Philip, as political events at home and abroad overtake their daily lives. Alvin, the orphaned nephew the family has taken in, runs away to Canada to fight the Nazis. Sandy, Philip’s older brother, ascribes his parents’ fears to paranoia and embraces Lindbergh’s Just Folks program, which sends him and other Jewish children to live in the “heartland” for a summer. Philip’s mother, Bess, wants the family to flee to Canada before it is too late to escape. But his fiercely idealistic father, Herman, refuses to abandon the country where he was born and raised as an American. Overwhelmed by the tensions around him, Philip tries to run away. “I wanted nothing to do with history,” he says. “I wanted to be a boy on the smallest scale possible. I wanted to be an orphan.” But history will not let go, and as America is whipped into a deadly frenzy by demagogues, the Roths and Jews everywhere begin to expect the worst. In The Plot Against America Philip Roth writes with a historical sweep and lyrical intimacy that have rarely been so skillfully combined. As the novel explores the convulsive collision of history and family, readers take a chilling look at devastating events that could have occurred in America–and consider the many possible histories existing beneath the one that actually happened.

About Philip Roth
In 1997 Philip Roth won the Pulitzer Prize for American Pastoral. In 1998 he received the National Medal of Arts at the White House, and in 2002 received the highest award of the American Academy of Arts and Letters, the Gold Medal in Fiction, previously awarded to John Dos Passos, William Faulkner, and Saul Bellow, among others. He has twice won the National Book Award, the PEN/Faulkner Award, and the National Book Critics Circle Award. In 2005 Philip Roth has become the third living American writer to have his work published in a comprehensive, definitive edition by the Library of America.

Source: http://www.houghtonmifflinbooks.com/

The Plot Against America – PDF-format: https://m.reddit.com/theplotagainstamericabyphiliproth/

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives