Halleh Ghorashi ~ De toekomst van de Westerse democratie en de Civil Society


I Have a Dream… De toekomst van de Westerse democratie en de Civil Society – Lezing Halleh Ghorashi (Bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit, VU), Felix Meritis, Amsterdam, 2008.

Enerzijds wordt de Westerse democratie als belangrijk exportproduct gezien door regeringsleiders, anderzijds klinkt zowel internationaal als van binnenuit een steeds luidere kritiek op de Westerse democratie.
De afgelopen jaren wordt het belang van de civil society in onze samenleving als wezenlijk geacht. Democratie is veel meer dan de vrijheid om je stem te mogen uitbrengen. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, gaat het bij democratie niet alleen om de meerderheid, maar vooral om de ruimte voor de minderheid. En deze is juist wat democratie kwetsbaar maakt, hoe maak je ruimte voor de ander, wanneer je die ander als bedreiging van democratie beschouwt?

Bookmark and Share

Kishore Mahbubani ~ The Century Of Asia: The Inevitable Global Power Shift


Kishore Mahbubani: ‘You in the West have no idea how the rest of the world looks at you. They see an emperor without clothes. The world has changed
tremendously, but you do not understand what that means. Globalisation Lecture 23: The Century of Asia: The inevitable global power shift, Felix Meritis, Amsterdam, 13-11- 2008.

For centuries Asians (Chinese, Indians, Muslims and others) were on the sidelines of world history. But the East is rapidly modernizing and is ready to claim their share of world power. They are among the fastest growing economies and have some of the largest financial reserves. On a social and cultural level the East is changing fast. How do Europe and the US respond to the rapid rise of the East? According to Singaporean intellectual Kishore Mahbubani, the Western business world appears to be the only one anticipating changes in the East. Western governments seem to be looking the other way and fail to accept that a shift in economic power will also mean a shift in political and cultural power.

 

Bookmark and Share

Internationalisation Of The Arts And Culture Calls For A New Approach


Ills.: Joseph Semah

Spring 2006

The international activities of arts institutions are attracting more and more attention. The simplest foreign activity of an arts institution may consist of the artist of artistic company performing abroad, either on their own initiative or upon request. More and more companies, whether large or small, are increasingly being asked to perform at festivals or other events. The fact that this is gradually becoming common practice fits in with the disappearance of every possible barrier to international exchange. There is probably virtually no arts institution which never performs abroad at some time. Of course, there are all kinds of similar phenomena in the opposite direction.

There are special agencies which manage this import and export. Large or small, they are the middlemen between supply and demand, between presenters and producers, or between presenters and presenters. It thus frequently happens that presenters from various countries engage themselves for tours organised by such agencies.

The state of affairs outlined above is not really much more than a simple question of import and export. Strictly speaking, there is no need for the company concerned to do anything besides preparing its performance. The work is primarily aimed at the domestic market. A text or script may occasionally get translated, but generally speaking no effort is required apart from the effort needed to be taken seriously in one’s own country. Besides, regular performances abroad are no automatic guarantee that the company itself makes closer or more artistic international contacts. The most that can be expected is that more markets are opened up for the product supplied by the company, but it is highly questionable whether – and if so, to what extent – the product, the company or the artist are influenced by a different artistic orientation or confrontation.

This kind of cultural exchange will be almost entirely disregarded in a more detailed consideration of the concept of ‘internationalisation’. After all, one may assume that these activities across national borders are a part of the ordinary day-to-day activities of an arts institution.

A dialogue requires modesty
Before an exchange, tour, series of lectures or exhibition abroad comes up for discussion, the first question that has to be answered is whether the foreigners concerned are interested in it: “Do they want it? Are we obliging anyone with it?” Before these questions can be answered, it is first necessary to find out who “they” are. Minimal requirements in this respect are: being able to speak the language of the host country; being familiar with its forms of behaviour and peculiarities; and gauging the interests of both sides by means of personal conversations.

Information can only be transferred after getting to know one another on a personal level, and it should be carried out between the parties themselves: the art gallery owner and the painter, the theatre and the mime company, etc. This demands a thorough and up-to-date knowledge of the entire range of the arts available, both in the home country and abroad. As far as the performing arts are concerned, it is virtually impossible for an ordinary person to keep up with the developments of the past twenty years. It is hardly possible any longer for a local organisation to collect the information required to operate as an international orientation point as well.
People will have to respond to issues relating to the arts, cultural policy and production which arise elsewhere in Europe as well. International cooperation is essential if artists are to continue to have the opportunity to create, perform and innovate. Read more

Bookmark and Share

Blauwdruk Europa ~ Interview met Alicja GescinksaFilosoof Alicja Gescinksa houdt een vurig pleidooi voor meer moraal in het openbare discours. We kunnen niet zonder moraal in het gesprek en moeten duidelijk zijn over welke waarden we willen uitdragen, zoals de ander erkennen, geïnspireerd zijn door verschillende culturen, en solidariteit creëren. Het is geen statisch gegeven, maar een eeuwigdurend proces: vrijheid moet je elke dag opnieuw veroveren. Erkenning van de wisselwerking tussen
verschillende landen, erfgoed e.d. is noodzakelijk, evenals een politieke vertaalslag. We hebben de EU nodig als overkoepelend orgaan, maar moeten wel sceptisch blijven kijken naar haar functioneren.

Geschinska heeft zelf een migrantenachtergrond, en moest leren loyaal te zijn in haar nieuwe land België. “Maar als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naar toe gaat.”

Blauwdruk Europa – Alicja Gescinska, interview Linda Bouws – 23 april 2013

Bookmark and Share

Alicja Gescinska ~ Van angst bevrijd


Je kunt bibliotheken vullen met filosofische traktaten over de liefde, maar over de haat is weinig gefilosofeerd. Nochtans is dat een belangrijk fenomeen. Een psychologisch verschijnsel dat geen mens vreemd zal zijn. In deze lezing wordt een specifiek aspect van de haat uitgelicht: de wijze waarop de haat zich verhoudt tot de vrijheid. De Duitse filosoof Max Scheler merkte begin vorige eeuw al op dat de haat en het ressentiment tot de ondergang van de vrijheid voeren, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Scheler voorzag de triomf van het totalitarisme en inderdaad bewijzen de opkomst van het fascisme en de Tweede Wereldoorlog Schelers gelijk. Als haat en ressentiment opbloeien, wordt het bedje van de despoot gespreid. Net zoals dat gebeurt door morele passiviteit en onverschilligheid. Want het kwaad kan pas triomferen als mensen te goeder trouw onverschillig staan toe te kijken.

Al wie de vrijheid lief is, moet zich daardoor dan ook afvragen hoe het zit met de haat en het ressentiment in onze maatschappij. En met onze morele onverschilligheid. Bevrijdingsdag is daartoe een uitstekende gelegenheid. Hoe zit het dus met de haat en het ressentiment bij ons?
En met de angst ook, want ressentiment en haat worden gevoed door de angst. De angst dat we onze eigen toekomst niet in eigen handen hebben. In dat opzicht staat de vrijheid vandaag onder grote druk, want we leven in angstige tijden. We worden murw geslagen door allerhande crises. Financiële en economische crises. Maar ook met betrekking tot het onderwijs, onze democratische waarden en Europa zelf wordt steeds vaker van een crisis gesproken. Het vertrouwen in onze samenleving wankelt. En daarmee ook het geloof in onze democratische vrijheden.

Deze lezing is een aansporing om ons niet te laten misleiden door politici die angst cultiveren. Angst voor Europa. Angst voor de ander. Angst voor verscheidenheid. Angst voor al die Polen en Bulgaren die de Nederlandse bodem komen bezoedelen. Een angst die onlangs op confronterende wijze op het voorplan van de Nederlandse politiek verscheen. Angst kan snel omslaan in haat. En dat de vrijheid daarmee niet gediend is, mag duidelijk zijn. Vrijheid is geen voorrecht voor enkelen, maar het recht van allen. Ook van minderheden. Wie een verklikkersamenleving wil, waarin minderheden geviseerd worden op basis van geloof en afkomst, is geen democraat of vrijheidsstrijder. Laat ons dus vooral niet passief of onverschillig toekijken. Ons van kritisch commentaar onthouden. Laat ons de waarde van verdraagzaamheid en respect herwaarderen. Want zonder verdraagzaamheid en respect, kan er ook geen vrijheid zijn.

Vrijheidslezing 2012 Felix Meritis 5 mei 2012

Bookmark and Share

Shervin Nekuee ~ Historische bescheidenheid


Was ik vijf jaar eerder geboren dan was ik in 1978 bij het ontwaken van de revolutie in Iran een zestienjarige en bruikbare pion geweest in de onzichtbare hand van de geschiedenis. Ik was of de kant van de radicale islam opgegaan of een extremistische communist geworden of ik was omgekomen in
de loopgravenoorlog tussen Iran en Irak. Het is mij allemaal bespaard gebleven. Niet omdat ik de juiste morele keuzes heb gemaakt of heldendaden heb verricht. Nee, ik was simpelweg te jong.

Ik heb geen partij hoeven kiezen. Ik was te groen en derhalve nog onbruikbaar toen de meest turbulente gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van Iran – mijn land van herkomst – zich voordeden. In een land dat in strijd was verwikkeld met zichzelf en daarnaast zo ongeveer met de hele wereld, heeft mijn leeftijd mijn leven en geweten gered.

Dit ‘toevalsbesef’ is een dwingend besef. Het zou moeten leiden tot bescheidenheid in het oordeel over hoe we ons verhouden tot de vulkanische momenten van de menselijke geschiedenis. De mens neemt deel aan de geschiedenis en heeft te maken met keuzes tussen goed en kwaad: vaker nog, tussen kwaad en erger. Maar wij zijn niet de makers van de geschiedenis, vaak zelfs niet die van onze persoonlijke levensloop.

Felix Meritis, Vrijheidslezing, 4 mei 2012

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Categories

 • Rozenberg Quarterly Archives


 • Ads by Google