Quinet Obed Niykiza ~ Learner Centred Education In Universities ~ A Contribution To Quality Teaching In Sub-Saharan Africa


134 pag.
16,5 x 24 cm
ISBN 978 90 5170 985 8
Euro 22,50

Effective university teaching and learning is an intellectually demanding task (Brown & Atkins 1988; Freire 2006; Escobar, Fernandez & Guevara-Niebla 1994 Susan & Wijeyesinghe 2011). The lecturer is not only expected to be versed with the course, but also to develop teaching strategies based on the contexts of education (Brown & Atkins 1988: 1-2). Knowledge, to believe the words of McLaren, has no intrinsic value per se but depends on the context in which it is produced as well as its purpose (Escobar, M., Fernandez & Guevara-Niebla, 1994). This leads me to quote Meirieu’s book (2010), titled “Apprendre … oui, mais comment?” “To learn … yes, but how?”

One of the major difficulties in higher education (HE) occurs when students leave the university with a very low growth of skills. The motivation for this research is the lack of quality education characterized not only by the insufficiency of its content, but also by a teaching method that is mostly magisterial.

Students are neither expected to actively participate in class nor to work independently. The development of critical thinking, intrinsic motivation and self-responsibility are hardly encouraged and sometimes are destroyed. The improvement of education is of a major and important concern. Thus, this study is a contribution to the ongoing debate on quality university education and a study on the awareness and perception of LCE in the teaching-learning process in Higher Learning Institutions.

To order the book: http://rozenbergps.com/learner-centred-education-in-universities-a-contribution-to-quality-teaching-in-sub-saharan-africa

Bookmark and Share

Didas Muganga Kayihura ~ Corporate Governance And The Liability Of Corporate Directors: The Case Of Rwanda


280 pag.
16,5 x 24 cm
ISBN 978 90 3610 481 4
Euro 34,50

This study tries to investigate from the Rwandan perspective, whether there are any circumstances that would lead to personal or joint liability of a director when performing his/her duties as a company director. It also investigates when and when not Rwandan Corporate directors would benefit from the insulation of the corporate veil. The study also tries to look at what the legal (express and implied) duties of company directors are and what the legal consequences would be in case of breach or ultra vires these duties.

The findings of this study indicate however that, the knowledge and awareness of directors’ duties and obligations have always been presumed based on what exists in law, but that it does not necessarily and actually tally with what is known and practiced.
For company directors, the findings of this study offers a basis upon which they can best evaluate their role in the running of their respective company’s business and social life. It as well puts together all the express and implied duties and the possible liabilities thereof under Rwandan law, in case of breach or ultra vires these duties. The provisions from different scattered Rwandan laws relevant to directors’ duties as well as inspirations from other developed systems have informed this study’s findings, aiming at ensuring for a better performance of Rwandan Corporate sector.

To order the book: http://rozenbergps.com/corporate-governance-and-the-liability-of-corporate-directors-the-case-of-rwanda

Bookmark and Share

Piet de Kleijn – Combinatiewoordenboek. Nederlandse substantieven met hun vaste verba


Derde, sterk vermeerderde druk
1352 pagina’s
ISBN 978 90 361 0384 8
Euro 65,00
2014

Eerste druk 2003
Tweede (gewijzigde) druk 2006
Derde (gewijzigde en uitgebreide) druk 2013

U kunt het Combinatiewoordenboek hier bestellen: http://rozenbergps.com/piet-de-kleijn

Inleiding
Woorden worden meestal gebruikt in combinatie met andere woorden: in verband met, houden van, zich afvragen of, boodschappen doen, hard werken, prettige vakantie. Zoals uit deze voorbeelden blijkt, kunnen diverse woordsoorten (voorzetsels, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden, voegwoorden, bijvoeglijke naamwoorden) combinaties aangaan. Omdat in het Nederlands zelfstandige naamwoorden en werkwoorden de twee meest voorkomende woordsoorten zijn, ligt het voor de hand dat combinaties van deze twee woordsoorten zeer frequent zijn.

In Nederlandse woordenboeken kan men woordcombinaties vinden. Maar woordenboeken, hoe uitgebreid ook, geven maar een zeer beperkte weergave van het totale taalaanbod. Dat geldt voor alle aspecten van een taal en dus ook voor de combinatie zelfstandig naamwoord + werkwoord. Daarvan wordt, ook in de grootste woordenboeken, maar een kleine gedeelte opgenomen. En behalve beperkt, is de vermelding nogal willekeurig en soms onlogisch. Criteria voor het al dan niet opnemen van verbindingen worden nergens genoemd.

Door mijn werkzaamheden als docent Nederlands als tweede taal en als vreemde taal was het mij duidelijk geworden dat voor anderstaligen – ook voor de vergevorderden – het gebruik van de juiste combinatie van zelfstandig naamwoord en werkwoord moeilijk is. Daarnaast was er het gegeven dat deze categorie, maar ook hun docenten en de samenstellers van lesmateriaal, niet konden beschikken over een degelijk overzicht van genoemde combinaties.
Dat leidde in 2003 (herdruk 2006) tot de publicatie van het Combinatiewoordenboek van Nederlandse substantieven met hun vaste verba. De doelgroep was in de eerste plaats de anderstalige, maar tegelijkertijd wilde het Combinatiewoordenboek een min of meer volledig woordenboek zijn. Dat had iets tweeslachtigs.

In deze derde uitgave is resoluut gekozen voor een algemeen woordenboek dat voor het Nederlands een beschrijving probeert te geven van de gangbare vaste verbindingen tussen zelfstandige naamwoorden en werkwoorden: geld beleggen, uit de regering treden, een ruit sneuvelt, een vis spartelt, de vlag hangt slapt, de tafel staat ergens, smeergeld krijgen.
Ten opzichte van de eerste en de tweede druk betekent dit dat de beperkingen die daar waren ingegeven door de niet-Nederlandstalige gebruiker zijn komen te vervallen. Deze beperkingen hadden te maken met het totale aanbod van werkwoorden, met het aanbod van synonieme werkwoorden en met het aanbod van werkwoorden die tot het formele taalgebruik behoren.
Het gevolg van genoemde verruiming is dat deze derde druk ruim 15.000 werkwoorden meer telt dan de twee voorafgaande, een toename van meer dan 30 %.
Het totaal aantal werkwoorden, gekoppeld aan een zelfstandig naamwoord, bedraagt nu 52.623.

Een aantal lemmaʼs (zelfstandige naamwoorden) is in de derde druk niet meer opgenomen. Dat betreft hoofdzakelijk zelfstandige naamwoorden die deel uitmaakten van de in de derde druk niet meer teruggekeerde groepen ʻbeeld- en geluidsdragers’, ʻleestekens’, ʻmuziekinstrumenten’ en ‘uitgaansmogelijkheden’.
Er zijn slechts acht nieuwe substantieven aan de derde druk toegevoegd: beleg (militair), bezit, bezitting, bodem, collecte, dam, dijk en eigendom.
Daarmee bedraagt in deze derde druk het totaal aantal behandelde zelfstandige naamwoorden (lemmaʼs) ongeveer 2800.

2 Doelgroep
Dit woordenboek wil dus in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de Nederlandse lexicologie in de vorm van een boek van vaste verbindingen (zelfstandige naamwoorden en werkwoorden). Voor de Nederlandse taal bestaat zo´n woordenboek  niet en de bestaande algemene woordenboeken hebben, zoals gezegd, voor deze verbindingen – noodgedwongen – maar zeer beperkt aandacht.

Een substantieel overzicht van genoemde vaste verbindingen heeft echter meer dan alleen lexicaal belang. Iedere taalgebruiker en met name schrijvers, tekstschrijvers, vertalers, docenten en  taalleerders (moedertaal, tweede taal, vreemde taal)  kunnen dit woordenboek raadplegen als zij bij een substantief zoeken naar het best passende werkwoord. Als zij, in concreto, zich afvragen welke werkwoorden bij abortus of bij euthanasie horen, of er synoniemen zijn voor de bal rondspelen, of er een informeel en een formeel equivalent is voor het bedrijf sluiten,  of er een sterker alternatief is voor het leger werd verslagen, wat het tegenovergestelde is van een beloftenakomen, welke geluiden en bewegingen vogels en zoogdieren maken, hoe de regen naar beneden kan komen en hoe sneeuw zich kan gedragen,  welke behandeling kledingstukken kunnen ondergaan, welke werkwoorden gebruikt worden voor de productie van dranken en met welke werkwoorden de geluiden en bewegingen van de zee  beschreven kunnen worden.

Read more

Bookmark and Share

Piet de Kleijn ~ Alexander – Leerboek uitbreiding Nederlandse woordenschat anderstaligen


alexander16,5 x 24 cm
457 pag.
€ 30,00
ISBN 978 90 5170 406 8
NUR 620

Sleutel bij Alexander, Leerboek  ter uitbreiding Nederlandse woordenschat anderstaligen – Docentenboek
45 pagina’s
ISBN 978 90 5170 415 0
Euro 4,00
2005

Price: €4,00

Voor de beheersing van een vreemde taal is kennis van woorden, van veel woorden onmisbaar.
In deze herziene, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van Alexander worden ruim 1800 woorden aangeboden, verdeeld over 23 thema’s.
Voorbeelden van thema’s zijn: het lichaam, kleding, wonen, handel en industrie, sport, de nieuwe media.
Bij de 1800 woorden veel en gevarieerd oefenmateriaal. En veel teksten waarin de te oefenen woorden zijn opgenomen.
Voor individueel en klassikaal gebruik.
Met een afzonderlijk antwoordenboekje.

Alexander gaat ervan uit dat de gebruiker van dit boek de elementaire Nederlandse woordenschat beheerst.

Bestel Alexander: http://rozenbergps.com/piet-de-kleijn-alexander

Bestel Sleutel bij Alexander: http://rozenbergps.com/sleutel-bij-alexander

Bookmark and Share

Joseph Semah ~ On Friendship / (Collateral Damage)


josephsemahA4 formaat
85 pagina’s
Full colour
ISBN 978 90 5170 673 4
Euro 19.50

Met drie teksten van Joseph Semah: Het naakte onverheelde vierkant (over Kazimir Malevich), Read Full Text (over Barnett Newman) en On Friendship / (Collateral Damage), over de rol van de CIA in de verspreiding van abstracte kunst.

Het boek bevat verder analyses van het werk van Semah van Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Historisch Museum), Reflecties rond een ontluikende vriendschap en Toegang tot de tekst – Verdere kanttekeningen bij teksten van Joseph Semah van Arie Hartog (directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen, Duitsland).

Uitgave: Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten, 2015
www.metropool-projects.com

To order the book: http://rozenbergps.com/joseph-semah

Bookmark and Share

Dr. François-Xavier Kalinda ~ Labour Law and Labour Relations in Rwanda


kalindaThe Rwandan Commercial Law Books Series 6
103 pages
Euro 18,90
ISBN 978 90 361 0445 6
Euro 18,90

Labour law has become a complex branch of the law constituted of a body of rules which governs the relationship between employers and employees. The main characteristic of the employer-employee relationship is the position of subordination in which the employee is placed. The position of subordination exists when an employee works under the command, authority and control of an employer.
The objective of labour law is, therefore, to establish an appropriate balance in interests, rights and obligations between the employer and the employee.
This book explains how the relationship between employers and employees operate both at individual and collective level. It provides the institutional, legal and regulatory framework for labour relations in Rwanda, and the case law illustrating the law in action.
The book comprises of two parts. The first part deals with individual employment relations concerning the rights and duties of the parties, working conditions and settlement of individual disputes. The second part examines collective employment relations which include subjects such as trade unions and employers’ associations, collective bargaining and industrial conflicts.
Adopting an academic approach, this book is suitable for law students, law practitioners and others who need a working knowledge of the law.

Dr. François-Xavier Kalinda is a senior lecturer at the University of Rwanda, School of Law. He teaches Labour law and Social Security, Intellectual Property Law and Advanced Research Methodology.

To order the book: http://rozenbergps.com/kalinda

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Publishers Articles

 • Rozenberg Quarterly Categories