socialevraagstukken.nl


De website Sociale vraagstukken is een pleisterplek voor belangstellenden die de actuele discussies in het sociale domein willen volgen. De ondertitel van de website is: Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties. Met een galerij van 50 prominente `dragers van het debat` uit diverse vakdisciplines verzekert de site zich van een breed reservoir aan debaters. Een onafhankelijke redactie  maakt de website met steun van een groot aantal prominente `dragers van het maatschappelijke debat`. Aan de bijdragen wordt als minimumeis gesteld dat ze onderbouwd moeten zijn met onderzoek en gedocumenteerde argumenten.

De site werkt samen met de digitale editie van Dagblad Trouw. Het is een initiatief van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit van Tilburg (Tranzo), de Instituties van de Open Samenleving (IOS) van de Universiteit Utrecht, het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en MOVISIE.

Voor meer informatiewww.socialevraagstukken.nl

 

Bookmark and Share

Ton Baetens ~ Ik is niks


Over vitale coalities rond zorg, wonen en leefbaarheid, staat in de ondertitel vermeld. Maar daarmee wordt deze bloemrijke beschrijving van het dorpsleven in Elsendorp toch te kort gedaan. Het gaat over zo veel meer. De auteur, Ton Baetens, slaagt er wonderwel in om sleetse termen als zorg, wonen en leefbaarheid te strippen en tot hun essentie terug te brengen. Door de aansprekende manier waarop hij het dorp en zijn bewoners schetst, wordt duidelijk waar het deze mensen echt om gaat. En maakt de schrijver inzichtelijk hoe deze zaken met elkaar verweven zijn.
Dit is een parel in de eindeloze stroom publicaties over de drieluik zorg, wonen en leefbaarheid. En verplichte literatuur voor al die ambtenaren, managers en besturen die menen dat er nu wel genoeg gekanteld is in hun organisatie.

Lees verder (PDF):  http://www.kcwz.nl/Ik_is_niks_Elsendorp.pdf

Bookmark and Share

Vereniging Nederlandse gemeenten – VNG en de transities


De VNG is een dienstverlenende organisatie, als platform en belangenbehartiger  van alle gemeenten is het een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. Deze landelijke koepelorganisatie heeft diverse fora waar gemeenteambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden kunnen discussiëren, kennis vergaren en hun ervaringen uitwisselen.

Op de website van de VNG is een overzicht te vinden van brochures, rapporten en websites. Naar aanleiding van de overheveling van de zorg naar de gemeenten is een catalogus verschenen met uitgebreide informatie de drie decentralisaties. Deze tweede versie die is bijgewerkt tot januari 2014:
www.vng.nl/producten-diensten/databanken/productencatalogus-drie-decentralisaties

Begin 2014 heeft de VNG een voorbeeldenboek uitgebracht met een zestal verhalen die de gemeentelijke praktijk illustreren. Zo is te lezen over bewoners die de sleutel van een leegstaande school krijgen om er een doe-centrum te starten, een gemeente een marktplaats inricht voor informele zorg en hulp, gegevens uitwisselt en toch de privacy respecteert, of mensen met een beperking laat participeren door ze te begeleiden bij hun vrijwilligerswerk.

www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/publicaties/voorbeeldenboek-maatwerk-in-zorg-en-participatie

Voor meer informatie over de VNG: www.vng.nl

Bookmark and Share

De nieuwe Wmo – Rijk hevelt zorgtaken over naar gemeenten


nurse - en.wikipedia.org

Ills.: en.wikipedia.org

Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het kabinet wil dat de gemeente vanaf 2015 het onderdeel ondersteuning en begeleiding aan huis levert. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten beter in staat zijn om in te spelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoeften van cliënten. Deze taken vallen voortaan onder de nieuwe Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt ook dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Denk hierbij aan ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Het wetsvoorstel dat dit regelt is op 14 januari 2014 ingediend bij de Tweede Kamer:

Voor meer informatiehttps://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-vergelijken#invoering-wmo

Bookmark and Share

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives