Dorpscomités – Groeiende interesse voor zorg in de eigen gemeenschap

No comments yet

 Foto: architectuur.nl

Hallum Offingaburg – Foto: architectuur.nl

Zorg, welzijn en ouderen zijn de drie thema’s die de komende jaren steeds vaker op de agenda’s komen van plaatselijke organisaties voor dorpsbelang. En dorpsbesturen zullen hierbij niet afwachten tot het gemeentebestuur ze uitnodigt, maar zullen steeds vaker zelf het initiatief nemen om iets te ondernemen op dit vlak.
Dit zijn de meest opvallende punten uit een inventariserend onderzoek dat Partoer, een provinciale organisatie voor sociaal economische vraagstukken, onlangs uitvoerde onder 138 organisaties van dorpsbelang in Friesland. Een kentering, want de afgelopen drie jaar domineerden fysieke thema’s als wonen, infrastructuur en groen nog de discussies aan de vergadertafels in veel dorpen. Nu de overheid terugtrekkende bewegingen maakt, biedt deze verbreding naar het sociale domein kansen om sociale kwesties in dorpen ter plekke en op een samenhangende manier aan te pakken.

De uitkomsten van deze Partoer-enquête laten een vertrouwd beeld zien: dorpsbelangbesturen die kunnen rekenen op een groot draagvlak en een scherpe antenne hebben voor wat er leeft in hun dorp. Gemiddeld bestaan die besturen uit 5 tot 7 bestuursleden in de leeftijd van 25 tot 65 jaar, jonger zie je ze weinig, opvallend genoeg laten ook de 65-plussers het afweten aan de vergadertafels van dorpsbelang.
Het pendelen en koerieren tussen het dorp en de gemeenten, komt naar voren als de core business van organisaties van dorpsbelang in Friesland. Die rol zou wel eens kunnen veranderen als sociale thema’s vaker ter hand genomen worden. Want sociale thema’s van onder op aanpakken, vraagt om een andere aanpak. Het is dan ook de vraag of de besturen van dorpsbelangen daar organisatorisch klaar voor zijn, want vrijwilligers staan niet te trappelen om op het pluche plaats te nemen en de bestuurders hebben moeite om taken en bevoegdheden te delegeren naar de vrijwilligers in de werkgroepen.
Werk aan de winkel dus.

Hier de link naar het onderzoek naar plaatselijk belangen in Friesland (PDF): http://www.partoer.nl/plaatselijk_belangen

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar het functioneren van wijkcomités en plaatselijke organisaties van dorpsbelang. Dat bleek twee jaar geleden toen minister Plasterk het onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem opdracht gaf de taken en bevoegdheden van dorps- en wijkraden in kaart te brengen.
Plasterk zag een taak voor dorps- en wijkraden weggelegd om de kloof te overbruggen tussen de burger en de plaatselijke overheid. Door de op handen zijnde schaalvergroting die hij voorstelde, vreesde de minister van Binnenlandse Zaken dat de afstand tussen burger en bestuur steeds groter zou worden. Het adviesrapport ligt inmiddels ver weggestopt in een departementale la, net als de plannen van de minister om gemeenten op te schalen naar 100.000 inwoners en provincies bij elkaar te voegen tot super provincies.
In al zijn ijver zag Plasterk daarbij over het hoofd dat in de zorg de decentralisatie van Rijkstaken zich wel heel goed leent om kleinschalig en op maat wel bruggen te slaan. Bijvoorbeeld tussen lokale bestuurders, zorginstanties en actieve burgers. Of door mantelzorgers en vrijwilligers te verbinden met professionals en beleidsambtenaren. Daar zijn talloze mooie voorbeelden van. Zoals die van de bewonerscommissie in het Friese dorp Hallum, dankzij dit burgerinitiatief is een leegstaande fabriek in het hart van het dorp verbouwd tot een fraai wooncomplex met de naam Offingaburg. Dankzij alert optreden van deze bewonersorganisatie wonen daar nu jongen uit het dorp, starters op de woningmarkt, onder één dak met ouderen op hogere leeftijd die anders hadden moeten verhuizen. Dankzij deze nieuwe bestemming van de dorpsfabriek is wonen in Hallum weer aantrekkelijk voor jongeren en is het verblijf van de oudste generatie veilig gesteld

Hier de link naar de landelijke inventarisatie van taken en bevoegdheden van dorps- en wijkraden:
http://www.necker.nlArtikel-dorps-en-wijkraden-bestuurswetenschappen.pdf

Het praktijkvoorbeeld Offingaburg in het Friese dorpen Hallum is via deze link te bekijken:

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 3 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives