Een handreiking voor aanpassingen – comfortabel leven met dementie

No comments yet

dementie Ruim 70 procent van de ouderen met dementie woont thuis en blijft daar het liefst ook zo lang mogelijk wonen. Maar hoe zorg je daarvoor als de dementie zwaarder wordt en iemand steeds meer beperkingen ondervindt in het dagelijks leven? In de Handreiking comfortabel wonen met dementie komt de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Platform31 met tips en suggesties voor aanpassingen in huis en omgeving. De opstellers hebben pionierswerk verricht met deze handreiking, want dementie is een complexe aandoening. Minstens zo ingewikkeld is het om de familie en hulpverleners uit te laten zoeken hoe je de omgeving daarop aan kunt passen.

De handreiking biedt een heldere uiteenzetting van dementie en wat dit betekent in het dagelijks leven van iemand die geplaagd wordt door deze ziekte. De tips zijn praktisch en nuttig te noemen, zoals: Laat de deur van een kast of van het toilet open staan als iemand moeite heeft de weg in huis te vinden. Plaats pictogrammen op deuren en voorwerp als hint voor iemand die dit niet meer thuis kan brengen. Wees voorzichtig met het plaatsen van spiegels of een glazen wand. Zorg voor heldere verlichting, duidelijke contrasten in kleuren, het kan soms helpen om een witte wc-bril te vervangen door een exemplaar met een afwijkende kleur. Al lezend valt op dat er een oneindige reeks aan technische snufjes en handigheidjes op de markt is om het leven wat comfortabeler te maken voor mensen die vergeetachtig en minder mobiel worden. Net als bij een IKEA-folder doe je heel veel ideeën op. Maar de handreiking kan niet volstaan met een opsomming van nuttige aanpassingen. Vandaar dat er ook aandacht besteed wordt aan de beleving van dementie en aan gedragsveranderingen die gepaard kunnen gaan met deze ziekte.

Twee soorten deskundigheid
In een apart hoofdstuk wordt stilgestaan bij aanpassingen die van nut kunnen zijn bij storend gedrag. Moet een deur om die reden bijvoorbeeld gesloten blijven, dan kan een kleed voor die deur de aandacht afleiden, en een regelmatig ommetje in de buurt helpen om in beweging te blijven, of het weghalen van obstakels zorgen voor meer bewegingsruimte in het huis. En voor het geval iemand deze tips al te letterlijk neemt: gooi niet van de ene op de andere dag de hele boel om, want juist dat kan tot grote onrust en verwarring leiden bij iemand met dementie. Heel terecht stellen de auteurs dat het vooral de kleine subtiele veranderingen in de directe omgeving zijn die bijdragen aan het gevoel van comfort dat mensen met dementie ondervinden in hun dagelijkse leven. Om goed te kunnen beoordelen welke impact zoiets heeft, zijn twee soorten deskundigheid nodig: iemand die de kennis en vakkundigheid heeft over dementie en alle mogelijke aanpassingen die voorhanden zijn. En als tweede iemand die zich goed kan verplaatsen in de persoon met dementie, zijn of haar dagelijkse omgeving kent, zich bewust is van de impact die de ziekte heeft op diens leven.

De handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor familieleden van mensen met dementie. En zou ook goed bruikbaar zijn voor zorgverleners en begeleiders. Maar juist op dit punt schiet deze nuttige en leerzame uitgave tekort. Het lezen van de evaluatie van de eerste ervaringen met deze handreiking, roept de vraag op in hoeverre er een andere tekst uit was gerold als de auteurs deze twee doelgroepen apart hadden benaderd. En er meer rekening was gehouden met het verschil in deskundigheid tussen enerzijds professionals in de zorg en anderzijds mantelzorgers, familieleden en begeleiders.
Deze uitgave is een verbetering in vergelijking met eerdere toolkits en handreikingen waarbij volstaan werd met het afvinken van de aanpassingen. Terecht ligt niet de nadruk op het al dan niet aanbrengen van drempels, beugels of trapliften, maar is een comfortabel leven met dementie het uitgangspunt. Dit is een hoopvol begin van de echte opgave, namelijk het vermogen om een uitwisseling in gang te zetten tussen de twee genoemde deskundigheden.

Hier de link naar zowel de handreiking als het evaluatierapport:  http://www.platform31.nl/wonen-met-dementie

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 15 + 18 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives