Frieslab doorbreekt de in zichzelf gekeerde ‘Cirkel van tevredenheid’ in de zorg

No comments yet

frieslabboek‘Het kan wel’ is de hoopgevende titel van de eindrapportage van Frieslab, waarin ze na vijf jaar puzzelen en experimenteren een aanzet geven om de zorg te bevrijden van een gordiaanse knoop. Want de zorg kampt met complexe problemen in de financiering, maar ook de aansluiting tussen vraag en aanbod hapert en er vallen gaten in de zorgketen. Zorginstanties werken niet goed samen en er zijn hiaten in de overgang tussen wettelijke regelingen als de AWBZ, WMO, Wjz, Zwv en Wpg. Taaie kost al met al, dit analyseren en zoeken naar passende oplossingen. Des te verrassender is de optimistische toon die het eindverslag aanslaat.

Bij de start van Frieslab in 2009 constateerde het ministerie van VWS dat er te weinig samenhang zat in de toepassing van de zorgwetten. Met als gevolg dat cliënten niet altijd de best passende zorg kregen. VWS vroeg zich af wat hier de oorzaak van was: schoot de wet tekort, moest het euvel gezocht worden bij de organisaties, of was het gedrag van burgers er debet aan? Frieslab kreeg opdracht om de knelpunten op een rijtje te zetten en met oplossingen te komen voor een sluitende keten van welzijn, preventie, care en cure.

In de eerste drie jaar heeft Frieslab alle factoren in kaart gebracht die kunnen verklaren waarom cliënten niet de hulp kregen die ze nodig hadden. Ze inventariseerden bijvoorbeeld ‘kromme tenen momenten’ om te achterhalen waar het in de zorg schuurt en wat er vastloopt. De conclusie was dat het systeem vooral bezig is zichzelf in stand te houden. Frieslab legt dit uit aan de hand van het mechanisme dat ze de `Cirkel van tevredenheid` noemen. Al experimenterend is vervolgens gezocht naar manieren om die cirkel te doorbreken. Dat is stapsgewijs en middels een groot aantal projecten in het hele land gebeurd. Een in het oog springend voorbeeld komt uit de eigen achtertuin in Friesland. Dat zijn de Meitinkers, praktijkwerkers die als wandelend WMO-loket mensen bijstaan die hulp of steun nodig hebben. Zo is er op alle niveaus en terreinen aan praktisch toepasbare oplossingen gewerkt.
Er is een totaalaanpak nodig, vindt Frieslab. Wil je de complexe veranderingen in gang kunnen zetten die noodzakelijk zijn, dan volstaan de schieten afzonderlijke ingrepen te kort. Vandaar hun pleidooi voor een brede benadering. Als kompas voor zo’n aanpak introduceren ze een model dat de vicieuze cirkel in de zorg wel in de goede richting kan ombuigen: de methode Frieslab. De ontwikkelaars geven aan dat deze werkwijze zich ook heel goed leent om de complexe problemen bij de kop te pakken die zich aandienen bij de nieuwe WMO.
Voor meer informatie over Frieslab: www.frieslab.nl

En hier een introductie video over de methode Frieslab:

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 4 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives