God wil het! Reizen in het spoor van de kruisvaarders

nl.wikipedia.org

Abdij van Melk

De historische importantie van de Kruistochten die tussen de 11e en de 15e eeuw plaats vonden in Europa en het Midden-Oosten wordt in het huidige tijdperk doorgaans door Westerse historici en politici onderschat.
Lejo Siepe en Robert Mulder volgden enkele jaren geleden het spoor van de eerste Kruistocht en ontdekten dat met name in de Arabische wereld de herinneringen aan de Kruistochten nog altijd levendig zijn. In de hoofden van veel moslims is deze historische gebeurtenis actueler dan ooit. De islamitische wereld voelt zich bedreigd door het Westen. Het Westen voelt zich bedreigd door de islamitische wereld. Een geschiedenis herhaalt zich. Heden ten dage worden in zowel de christelijke stromingen als in de islam de geloofsstellingen weer betrokken, gebaseerd op oude mythen, sagen en legendes. Hebben de Kruistochten in dit verband meer dan een symbolische betekenis?

In dit reisverslag langs de route van de eerste Kruistocht hebben Lejo Siepe en Robert Mulder geprobeerd antwoord te vinden op de vraag of er sprake is van een nieuw vijandsbeeld gebaseerd op oude vooroordelen. De auteurs spraken in Europa en in het Midden Oosten met vooraanstaande historici, schrijvers, filosofen en geestelijken (onder andere Amos Oz, Amin Maalouf, Sadik Al Azm, Benjamin Kedar, Halil Berktay) over de actuele invloed van de Kruistochten op onze moderne geschiedenis en de onverminderd voortdurende godsdienstige conflicten tussen moslims, joden en christenen.

Inhoudsopgave
Hoofdstuk Een – Reizen in het spoor der kruisvaarders – Inleiding
Hoofdstuk Twee –  Duitsland: de vijanden van God
Hoofdstuk Drie – Hongarije: de koning der boeken
Hoofdstuk Vier – De Balkan: een eeuwig strijdtoneel
Hoofdstuk Vijf – Bulgarije
Hoofdstuk Zes – Constantinopel: in het kamp van de vijand 
Hoofdstuk Zeven – Nicaea en Dorylaeum: Sterf dan honden!
Hoofdstuk Acht – Cappadocië: De vlakte des doods
Hoofdstuk Negen – Antiochië: het verraad van het harnasmasker
Hoofdstuk Tien – Antiochië: een teken van God 
Hoofdstuk Elf – Syrie: twee grote leiders voor een geweldig volk
Hoofdstuk Twaalf – Libanon: het land van ruines 
Hoofdstuk Dertien – Israel: het land van belofte
Hoofdstuk Veertien – Jeruzalem: God wil het!