Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt maatschappelijke vraagstukken

No comments yet

verwey-jonker-logoSociaal wetenschappelijk onderzoek dat er toe doet, zo typeert het Verwey-Jonker Instituut zijn inzet bij hun benadering van actuele, publieke, sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Dat onderzoek doen ze in opdracht van het openbaar bestuur, maatschappelijke organisaties, en voor al dan niet georganiseerde burgers. Het Instituut wil met zijn expertise bijdragen aan een betere sturing, hoger beleidsrendement en meer betrokkenheid van burgers.

Wie zich tooit met de naam van Hilde Verwey-Jonker, zet daarmee de toon voor het engagement waarmee sociale en maatschappelijke vraagstukken onder de loep worden genomen. Verwey-Jonker promoveerde in 1945 op lokaal onderzoek over armoede, was Eerste Kamerlid en Kroonlid van de SER. Op haar 92ste ontving zij de Aletta Jacobsprijs voor haar bijdrage aan de emancipatie van de vrouw en haar politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke bijdragen.
Het onderzoek van het Verwey-Jonker richt zich op de volgende vijf domeinen: sociale vitaliteit en veiligheid, jeugd, opvoeding en onderwijs, maatschappelijke participatie, diversiteit en internationalisering van beleid. En tekent er bij aan dat ze bedreven zijn in het doen van onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen.

Voor meer informatie: www.verwey-jonker.nl

wmotogoDe WMO Kennisbank
Sinds 2013 kunnen gemeenten met al hun vragen over de WMO terecht bij de kennisbank WMO to go van het Verwey-Jonker Instituut. De website biedt een drietal wegen om die vragen beantwoord te krijgen. Dat kan rechtstreeks via de toegang Kennis op maar. Via een formulier kan de vraag rechtstreeks bij een expert neergelegd worden. De rubriek veel gestelde vragen biedt de mogelijkheid om rond te kijken bij de antwoorden op vragen waar veel collega’s ook al mee worstelen. Het derde onderdeel, de thema’s, zit boordevol met praktische tips, voorbeelden en handvatten die onderzoekers van Verwey-Jonker hebben gedestilleerd uit hun bevindingen in de voorgaande jaren.

Klik voor WMO to go naar: http://www.wmotogo.nl/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 13 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives