In Schalkwijk voelen de jongeren zich op hun plek ~ SooS Casafina

No comments yet

Schalkwijk-nl.wikipedia.org

Schalkwijk
Ills.: nl.wikipedia.org

Maart 2014. Jongerensoos Casafina is meer dan een vertrouwde plek waar de jongeren uit Schalkwijk elkaar iedere vrijdag op hun vaste soosavond treffen. Het is ook een broedplaats voor leuke feestjes, maatschappelijke activiteiten en grote dorpsevenementen. En voor de jongeren die dit organiseren is het een leerschool. Toen het vervallen gebouwtje vijf jaar geleden werd afgebroken, hebben de jongeren het eigenhandig herbouwd. Dankzij de royale steun uit het dorp lukte het om de benodigde twee ton bij elkaar te krijgen. Schalkwijk koestert zijn jongeren nog steeds. Dat blijkt wel uit de tien appartementen die een familiebedrijf vorig jaar op hun vrijkomende bedrijfsterrein heeft gebouwd voor de jongeren uit het dorp.

Het is pas drie uur als in de prille ochtend van zaterdag 27 april de lichten aangaan in het leegstaande dorpshuis ‘Het Gebouw’ aan de Jhr. Ramweg. Terwijl heel Schalkwijk nog in diepe rust is, zijn zo’n vijftien jongeren druk in de weer met wafelijzers, beslag en tafels die in twee lange rijen worden geschoven. Een uithangbord met een pijl die wijst naar de plek waar wafels verkocht worden, ligt klaar als stille getuige van de verkoopactie die aanstaande is. Een kleine tien uur later rijden auto’s af en aan om de bestelde wafels bij het voormalige dorpshuis af te halen. Binnen staan twaalf jonge mannen met opgestroopte mouwen en schorten voor als volleerde bakkers achter de wafelijzers. De baklucht van zoete wafels en galmende muziek roepen de sfeer op van een dorpskermis. Verderop in het dorp verkopen jongeren in duo’s hun wafels deur aan deur. ‘Het is behoorlijk aanpoten om alle bestellingen op tijd te kunnen verwerken,’  vertelt Rik van der Werf, een van de bestuursleden, terwijl hij zijn schort afdoet.

Tegenprestatie
Twintig meter verderop staat hun eigen soosgebouw, daar vertellen Rik van der Werf en zijn medebestuurslid Tommy van der Linden dat de opbrengst van de wafelactie ten goede komt aan de regionale vastenactie van de kerk. Ooit is afgesproken dat ze eens per jaar als tegenprestatie een evenement voor dit doel organiseren, de jongerensoos staat namelijk op de grond van de katholieke kerk. Het is voor het eerst dat ze een wafelactie houden. Het loopt als een trein, de twee schatten dat de opbrengst veel hoger zal zijn dan er de laatste jaren binnenkwam met hun tentfeesten. `Dat is niet origineel meer, die feesten heb je tegenwoordig het hele jaar door. Bovendien leveren tentfeesten ook steeds minder op. Vandaar dat wij het dit jaar over een andere boeg gooien. Je hoopt dat het goed gaat, maar zoveel succes had ik niet verwacht, ` aldus Tommy van der Linden aan een van de statafels in hun SooS Casafina.

Certificaten
Ruim vier jaar geleden stond Bas van der Werf, de oudere broer van Rik op deze zelfde plek in de jongerensoos. De verbouwing was destijds net achter de rug, vandaar dat hij destijds een rondleiding gaf. En met gepaste trots vertelde over de houten bar die ze zelf hadden ontworpen en getimmerd, de vloeren, de leidingen en installaties die ze allemaal zelf en soms met hulp van bedreven dorpsgenoten hadden aangelegd. Dat de hulp van alle kanten uit het dorp kwam, ook financieel. Om geld in te zamelen hadden ze bouwstenen van papier gemaakt ter waarde van 50 euro. Er was veel geld nodig, twee ton in totaal, om de herbouw te bekostigen van een verlopen gebouwtje dat in 1957 als hut van de verkenners was gestart. En in de decennia erna is uitgegroeid tot dè uitvalsbasis voor de dorpsjeugd van Schalkwijk. Diverse ooms en tantes, vaders en moeders van jongeren die er nu komen, hebben elkaar daar ooit ontmoet.

Zelfstandigheid
De verkoop van de bouwstenen was een van de vele acties die SooS Casafina destijds heeft ondernomen om de vereiste twee ton bij elkaar te krijgen. Er zijn er 600 van verkocht, en dat in een dorp met krap 2000 inwoners. Ondernemingen in het dorp steunden de jongeren met geld en in natura, ook fondsen droegen een steentje bij. Toen er aan het eind een gat van 30.000 euro overbleef was de gemeente Houten alsnog bereid om bij te springen, nadat die aanvankelijk van mening was dat SooS Casafina ondergebracht moest worden bij het naastgelegen dorpshuis. Een toekomst onder de vleugels van het dorpshuis was voor SooS Casafina echter geen optie. Daarvoor waren ze te veel gesteld op hun vrijheid en zelfstandigheid. Dan maar zonder subsidie van de gemeente, was de conclusie van de jongeren.

De tieners
Inmiddels is het vier jaar later, en is Rik van der Werf als lid van het dagelijks bestuur in de voetsporen van zijn oudere broer getreden. Wijzend op het interieur merkt hij relativerend op: `Er is hier niet zo heel veel veranderd.` Dat geldt ook voor de organisatie en de regels, zoals de leeftijdsgrens van zestien jaar om toegelaten te worden. De reden hiervan is de alcohol die wordt geschonken. `Zo om de zoveel tijd organiseren wij wel iets voor de jongere leeftijden. Maar net hoe het uitkomt, ` aldus Tommy van der Linden, die uitlegt dat dit vooral afhankelijk is van vrijwilligers die zoiets willen organiseren. Dergelijke zaken worden besproken in het dagelijks bestuur, dat bestaat uit negen man. Sinds kort zitten er geen vrouwen meer in het bestuur. Rik van der Werf: ` Wij zijn er wel naar op zoek, maar het valt niet mee om vrouwelijke kandidaten te strikken voor het dagelijks bestuur. Met negen bestuursleden regelen wij als in principe alles zelf, van het beheer en technisch onderhoud van het gebouw, tot de inkopen en de baromzet, de schoonmaak en noem maar op. Er is ook nog een driekoppig bestuur op afstand, die wordt geraadpleegd bij formele zaken zoals een verbouwing of de aanvraag van vergunningen.’

Tour de Schalkwijk
Uit de activiteiten buiten de wekelijkse soosavonden valt op te maken dat de jongeren van Soos Casafina zich betrokken voelen bij hun dorp als geheel. Naast de eigen soosavonden en feesten, doen ze actief mee aan de diverse dorpsfeesten. Een heel sprekend voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Tour de Schalkwijk, deze meerdaagse wielerkoers voor jongeren is uitgegroeid tot een groot regionaal evenement. Vanaf het prille begin waren de jongeren van SooS Casafina hierbij betrokken, en nog altijd doen ze actief mee aan dit festijn. Maar ook bij de organisatie van voetbalavonden tijdens het laatste EK-voetbaltoernooi van Oranje zorgde SooS Casafina ervoor dat de wedstrijden levensgroot op een enorm beeldscherm te zien waren in het vernieuwde dorpshuis De Wiese. Rik van der Werf: `Bij grote evenementen helpen veel jongeren onder de zestien mee. Op die manier leer je die groep wat beter kennen en weet je een beetje wat je aan ze hebt. Dat is ook zo bij de tieneravonden die wij om de zoveel tijd organiseren, het zijn als het ware opstapjes naar de SooS tegen de tijd dat ze zestien zijn.’

Goodwill
Het succes van de wafelverkoop op deze laatste zaterdag in april is, net als vijf jaar geleden met de uitgave van certificaten, een aanwijzing dat de jongeren van SooS Casafina kunnen rekenen op een flinke dosis goodwill in het dorp. Dat is ook te merken als de buurman in het voorbijgaan vertelt dat hij de afgelopen nacht om drie uur ’s nachts werd opgeschrikt door harde muziek. Hij strijkt gelijk erna zijn hand over het hart met: `Ze hadden ons beter even kunnen waarschuwen. Maar ja, we zijn allemaal jong geweest.` Voor diverse jongeren geldt dat hun eigen ouders ooit bezoeker waren van de SooS. Het is een onderdeel van de geschiedenis van het dorp. Over de plannen die de gemeente heeft met het leegstaande dorpshuis naast hun gebouw, maken beide jongeren zich dan ook nog niet echt zorgen. Het pand wordt gesloopt, zoveel is zeker. Maar het is niet bekend wat er op de leegstaande plek komt. Mocht het besluit vallen om daar woningen te bouwen, dan is het te hopen dat de nieuwe buren zich ook zo coulant zullen opstellen.

Starterswoningen
Dat ze in Schalkwijk het beste voor hebben met hun jongeren, blijkt eveneens uit de komst van tien appartementen op een vrijkomend bedrijfsterrein aan dezelfde Jhr. Ramweg als het voormalige dorpshuis, maar dan circa tweehonderd meter verderop. Het daar gevestigde transportbedrijf van de firma Kool Transport BV groeide dermate uit zijn voegen dat verhuizing naar een industrieterrein onoverkomelijk werd. Tommy van der Linden: `Het is een familiebedrijf, echte Schalkwijkers. Die weten heel goed dat veel jongeren in Schalkwijk niets liever willen dan in hun eigen dorp blijven wonen. Voor mij is dat net zo. Om bij hun vertrek iets goeds te doen voor het dorp heeft de familie Kool op de plek van het oude bedrijf drie eengezinswoningen gebouwd en tien starterwoningen voor jongeren uit het dorp. Daar kon je je voor opgeven.` Tommy van der Linden is er in december 2012 ingetrokken. En is, net als zijn negen medebewoners van de fraaie appartementen, heel erg ingenomen met zijn nieuwe woonplek. `Ik ben een echte Schalkwijker en woon nu midden in het dorp, wat wil je nog meer?!`

Gouden tip:
Zo moeilijk is het toch niet?!. Mouwen opstropen en laat iedereen een steentje bijdragen om samen leuke dingen te organiseren voor het dorp. Bij ons is dat heel normaal.

Jongerensoos in Schalkwijk
Wie op internet rond wil kijken voor meer informatie over dit onderwerp:
– Voor een heel gevarieerd beeld van initiatiefvolle jongeren op het platteland is deze uitgave van Netwerk Platteland een droom van een uitgave om te lezen en te bekijken: www.netwerkplatteland.nl. linux02.shared.site4u.nl/wp-content/uploads/2012/04/Publicatie-Dromen-op-het-platteland.pdf
– Het Europese netwerk van plattelands ontwikkeling (ENRD) heeft een eerste inventarisatie gemaakt van plattelandsprojecten waar jongeren en jonge boeren bij zijn betrokken. Bedoeld als uitwisseling van ervaringen en voorbeelden om na te volgen: www.netwerkplatteland.nl/jongeren-aan-zet
– De keet is een veel voorkomende ontmoetingsplek voor jongeren op het platteland. Om het negatieve imago van keetbezoekers bij te stellen, heeft de landelijke organisatie Plattelandsjongeren.nl Keerkeur in het leven geroepen. Die organiseert onder meer en jaarlijkse wedstrijd voor beste keet van Nederland. Zie verder: www.keetkeur.nl
– Iedere gemeente kent wel een lokale welzijnsorganisatie waar het professionele welzijnswerk is ondergebracht, in een enkel geval is er een (regionale) organisatie die jongeren in een dorp met raad en daar bijstaat. Landelijk zijn er twee organisaties die veel contacten onderhouden met plaatselijke jongerengroepen op het platteland. Dat is het in de stad Utrecht gevestigde Plattelandsjongeren.nl en de aangrenzende serviceorganisatie: www.stichting-pjs.nl  Jong Nederland is een landelijke organisatie die werkt vanuit Tilburg: www.jongnederland.nl
– In het Brabantse dorp Casteren zijn op initiatief van de dorpsraad, de kopersvereniging en de gemeente Bladel 34 starterwoningen voor jongeren gebouwd. Dit was in het kader van de leefbaarheidplannen voor het dorp: www.bouwenineigenbeheer.nl/bieb/projecten/5/zandstraat-casteren
– Ook in Aldtsjerk, Friesland, is het de plaatselijke dorpsvereniging die voor starterwoningen zorgt waar de jongeren uit het dorp kunnen wonen:
www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/friese-dorpsvereniging-bouwt-zelf-voor-jongeren.4279746.lynkx
– Het platteland en ook de positie van jongeren in dorpen is nauwelijks in beeld bij organisaties als de NJR, www.njr.nl, de landelijke koepel voor jongerenorganisaties, en het Nji, www.nji.nl, het Kennisinstituut voor jeugd en opvoeding. Toch is hier veel informatie te vinden over allerlei aspecten die met jeugd en jongeren te maken hebben. En biedt deze site aanknopingspunten voor thema’s die ook in kleine kernen spelen.

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 10 + 19 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives