Internet als vliegwiel voor burgerinitiatieven

No comments yet

Voor wie er oog voor heeft, is het duidelijk dat er een golf aan maatschappelijke initiatieven van de grond is gekomen die met elkaar gemeen hebben dat ze gedijen buiten de invloedsfeer van overheden en instituties. Het gaat om mensen die zich, kleinschalig en op een hele praktische manier, in willen zetten voor uiteenlopende zaken als duurzame energie, meer groen of een betere zorg. Ze treffen elkaar via de sociale media of reageren op een website, organiseren zich spontaan, gaan zonder al te veel formaliteiten aan de slag. En dan blijkt er heel veel mogelijk.

De snelheid waarmee deze zelfwerkzaamheid van actieve groepen om zich heen grijpt, heeft alles te maken met de sociale media. Die media zorgen ervoor dat het verspreiden van informatie, het delen van ervaringen en het organiserend vermogen van dergelijke groepen  in een stroomversnelling terecht is gekomen. De technische mogelijkheden  brengen ook met zich mee dat de schaal van de initiatieven enorm kan variëren.
Zo heeft Transition Townshttp://transitiontowns.nl , een wereldwijd netwerk dat zich inspant voor een duurzamer samenleving, ook in Nederland voet aan de grond gekregen. Er zijn plaatselijke werkgroepen die lokaal actief zijn en tegelijkertijd deelnemen aan regionale en landelijke activiteiten. En is het netwerk duurzame dorpenwww.netwerkduurzamedorpen.nl , dat zijn oorsprong in Friesland vindt bij de provinciale organisatie die de belangen van kleine kernen behartigt, uitgegroeid tot een landelijk netwerk dat ideeën voor duurzaamheid uitwisselt. Het mooie van internet is dat een eenling net zo goed een sociale beweging op gang kan krijgen. En wel door slim gebruik te maken van netwerken en de potenties van het internet op een aansprekende manier te gebruiken. Nudge,  www.nudge.nl , dat zich presenteert als consumentenplatform om de verduurzaming van de samenleving te bevorderen is daar een mooi  voorbeeld van.

Zichtbaarheid is een levensvoorwaarde voor het succes van al deze initiatieven. Niet alleen door fysiek aanwezig te zijn in nabijheid van mensen, maar vooral  door aanwezig te zijn op internet en effectief gebruik te maken van de sociale media. Het netwerk en als coöperatie georganiseerde  Kracht in NLhttp://krachtinnl.nl , is juist met die bedoeling opgericht. Kracht in NL wil een podium bieden aan mensen en initiatieven die zich inzetten voor een betere samenleving. Dit komt neer op buurtzorg, wijkondernemingen, lokale energiebedrijven, privaat beheer van de buitenruimte, zorgallianties en  maatschappelijke horeca. De website van Kracht in Nl presenteert de mensen achter deze initiatieven in een portrettengalerij en zet daarnaast hun activiteiten op een rijtje. Net als bij de andere websites ontstaan er in het kielzog van zo’n site weer nieuwe activiteiten en groepen die elkaar vinden.

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 10 + 17 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives