Overijssel als biotoop voor burgerinitiatieven

No comments yet

OverijsselheaderNergens gedijen burgerinitiatieven zo goed als in de eigen buurt en onder buurtgenoten. Beter bijvoorbeeld dan in (sport-)verenigingen  of onder familie, vrienden en kennissen. Het werk, de kerk en de politiek spelen nog minder een rol van betekenis. Dit is een van de opvallende conclusies uit een onderzoek dat de Universiteit Twente, in opdracht van de provincie Overijssel, onlangs uitvoerde.  Gemeenschapszin is een vruchtbare bodem blijkt uit dit onderzoek van 134 burgerinitiatieven in 22 gemeenten.

Het gunstige draagvlak voor burgerinitiatieven blijkt onder meer uit de cijfers. Het representatieve Overijsselse Burgerpanel 2013 laat zien dat 1 op de 6 van alle volwassenen in het afgelopen jaar betrokken was bij een burgerinitiatief. En vier op de zes zeggen bereid te zijn zich in de toekomst in te zetten. Voeg daarbij dat maar liefst driekwart van de Overijselaars van mening is dat hun medeburgers meer verantwoordelijkheid op zich zouden moeten nemen. Dat zijn hoopvolle berichten.
figuur_1_belangrijkste_burgerinitiatievenOok blijkt dat de dragers van burgerinitiatieven een redelijke doorsnee van de bevolking vormen. De onderzoekers weten de mare te ontzenuwen dat het zou gaan om een selecte groep  goedverdienende en hoogopgeleide burgers.
Toch zitten er, hoe kan het ook anders, nog wel een aantal haken en ogen aan deze goed nieuws show.

Weinig noaberschap
Om te beginnen zijn de jongeren ondervertegenwoordigd in de categorieën die actief deelnemen aan burgerinitiatieven.  Het afschaffen van maatschappelijke stages op scholen is in dit kader dan ook een ongelukkige maatregel. Verder is het opmerkelijk dat maar een klein deel (dertien procent) van de initiatieven zich richt op zorg, burenhulp en veiligheid. Je zou anders verwachten in een provincie waar het noaberschap zo’n beetje uitgevonden is. En het derde opvallend punt dat te denken geeft is de professionele ondersteuning en de rol van de gemeente. Daar is over het algemeen veel waardering voor, maar het ontbreekt hier aan maatwerk en soms zit diezelfde gemeente de initiatiefnemers zelfs in de weg.

Blokkades
Een op de zes burgerinitiatieven klaart de klus geheel op eigen kracht, het merendeel geeft aan dat het ze weliswaar aan tijd ontbreekt maar voldoende deskundigheid in huis hebben om hun plannen te realiseren. De realiteit is dat professionals ter ondersteuning betrokken zijn bij maar liefst 84% van de onderzochte burgerinitiatieven. Dat zijn medewerkers van gemeenten (70%), maar ook van woningcorporaties, welzijnswerk, de provincie en anderen. Gemeenten zijn over het algemeen zeer bereidwillig om mee te denken, financiële steun en begeleiding te bieden. Toch geven de initiatiefnemers aan dat ze bij diezelfde gemeenten nogal eens tegen blokkades oplopen, zoals formele en ondoorzichtige procedures, trage processen, verkokering van het ambtelijk apparaat en gemeentelijk beleid dat in de weg zit.

Voor meer informatie: http://www.overijssel.nl/cijfers-kaarten/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 13 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives