Rechten in Utrecht – Rechten studeren en de rechtenfaculteit Utrecht: statistieken, cijfers en andere gegevens

Rechten studeren
Ter completering van deze bundel staan in deze bijdrage nog enkele statistieken, cijfers en andere gegevens, die een actueel beeld geven van rechten studeren en de Rechtenfaculteit Utrecht. Eerst volgen een aantal statistieken en cijfers die betrekking hebben op rechtenstudenten, hun studie en hun prestaties. De meeste van die gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Die gegevens zijn tamelijk algemeen. Soortgelijke gegevens die méér betrekking hebben op Utrechtse rechtenstudenten zijn helaas niet beschikbaar. Om aan te geven om hoeveel studenten weten het dan gaat; op 1-12-2000 volgden 166.948 studenten wetenschappelijk onderwijs. Hiervan studeerden er 24.949 rechten aan één van de negen Rechtenfaculteiten die Nederland rijk is. Utrecht telde toen 3.485 rechtenstudenten. Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Rechten in Utrecht – Ten Slotte & Personalia

Ten Slotte
Deze bundel is verschenen in 2002, het jaar waarin universitaire opleidingen in Nederland door de invoering van het Bachelor-Mastersysteem ingrijpend veranderen. In de inleiding heeft minister Hermans toegelicht waarom deze verandering naar zijn mening gewenst is en wat de voordelen zijn van het nieuwe systeem. De wens tot (verdere) uniformering en internationalisering – het een is onlosmakelijk verbonden met het ander – zijn daarbij de sleutelwoorden.
Deze ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs en de indrukwekkende geschiedenis van de Utrechtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid waren voor Wijn & Stael aanleiding om de vierde bundel in de serie ‘Recht te Utrecht’ te wijden aan de rechtenstudie in het algemeen en ‘Rechten in Utrecht’ in het bijzonder. Het was voor de redactie niet eenvoudig om een selectie te maken uit de vele mogelijke onderwerpen; er was stof te over. De redactie heeft er bij de samenstelling van deze bundel uiteindelijk naar gestreefd een aantal aspecten uit het verleden, het heden en de toekomst, die kenmerkend zijn voor de rechtenstudie, meer speciaal voor de rechtenstudie in Utrecht, te belichten. Naast een historicus, studenten en juristen uit wetenschap en praktijk zijn, voor het nodige tegenwicht, ook sociologen aan het woord gekomen met ‘De verborgen agenda van de rechtenstudie’ en ‘De eenzaamheid van het recht’.

De redactie is de auteurs bijzonder erkentelijk voor de positieve wijze waarop zij aan de totstandkoming van de bundel hebben bijgedragen, en denkt met genoegen terug aan de plezierige samenwerking met hen. Hun bijdragen zijn interessant voor (aankomend) juristen, maar zeker ook voor niet juristen. Het kan voor laatstgenoemden geen kwaad om mee te kijken in de keuken van het juristendom. Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

ISSA Proceedings 2006 – Why Do Journalists Quote Other People, Or On The Functions Of Reported Speech In Argumentative Newspaper Discourse

logo 2006The main purpose of any newspaper article is to make the reader agree to share the journalist’s viewpoint. That is why newspaper discourse is necessarily argumentative. And it is mainly by means of language that the journalist tries to persuade his reader to accept his argumentation.
If we look at any newspaper article we’ll readily notice how often any journalist quotes other people. Naturally we can conclude that if reported speech is so frequently used it plays some important role in building argumentation. In the present work we try to figure out the functions of reported speech in argumentative newspaper discourse.
The research was based on the articles of quality British papers (the Times, the Guardian, the Financial Times, the Herald) and yielded the following results.
Analysis showed that in the structure of argumentation reported speech can be found in two possible positions: in the position of the thesis and that of an argument.
Only one third of the argumentations analyzed used reported speech as the thesis. This can be easily understood: if a journalist formulates the thesis himself he is free to put it any way he likes and further interpret it accordingly. And if his thesis is a quotation from some other person’s utterance, he is bound by what was actually said and not so free in interpretation. In spite of this, a number of argumentations still had its thesis in the form of reported speech. Then we must ask ourselves, what are the advantages of this use that compensate the abovementioned inconvenience.
As the thesis of argumentation reported speech performs the following functions: function of additional support of the thesis at the very stage of its proclamation, function of a shift of responsibility, aesthetic function and indication of the authorship of the article.

Function of additional support of the thesis at the very stage of its proclamation is the most important one. Here the thesis partially gains characteristics of an argument. As soon as the thesis is proclaimed it is immediately supported by the authority of a person who said it.

(1) In Liverpool last week, Tony Blair himself said: “We need to renew ourselves for times to come” (Guardian, Wednesday July 9, 2003, p. 22).

As soon as we see such a thesis, even before any support is given, we already tend to believe it or at least take it less critically, especially if the quoted person is an authority to us (as Tony Blair is, or at least was at the time the article was published, to the majority of British citizens, as the elections showed). It is interesting to note that the wording itself coincides with the name of an argument to authority: “ipse dixit” = “himself said”.
We called the next important function of reported speech as the thesis of argumentation “function of a shift of responsibility”. By this we mean that the author of the article uses reported speech to introduce an antithesis that will be refuted further on in his article. Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Wind als inkomstenbron voor de leefbaarheid ~ Stichting Windmolens Ternaard

windmolen duurzaamthuis.nl

Ills.: duurzaamthuis.nl

Maart 2014. In de provincie Utrecht zoeken pioniers elkaar op om alternatieve energiebronnen aan te boren en gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen. In Friesland zijn ze een stap verder, daar spelen organisaties van dorpsbelang al jarenlang een actieve rol bij de energiewinning. Zoals in Ternaard, waar de winst uit vijf dorpswindmolens de hele dorpsgemeenschap ten goede komt. Jaarlijks kunnen ze daar circa 20- tot 30.000 euro besteden aan energiebesparing, sociale projecten en verbeteringen van de leefomgeving. Pepijn Binkhorst van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) ziet ook in Utrecht mogelijkheden voor dorpscomités die bereid zijn hun nek uit te steken.

Ternaard is een dorp met krap 1500 inwoners en ligt aan de kust van de Waddenzee, de kop van Friesland. Het is een van de regio’s in ons land waar bevolkingskrimp op de loer ligt. Met bijkomende kwalen als wegtrekkende jongeren, werkloosheid, vergrijzing en economische malaise. Alle reden dus om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Frederik van der Lugt, destijds voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen Ternaard, vatte vijftien jaar geleden het plan op om windmolens rond het dorp te plaatsen. Tegenwoordig is hij voorzitter van de stichting Windmolen Ternaard: ‘Ik zag een enorme toekomst in het verschiet liggen voor windenergie. Helemaal zo dicht bij de kust, wij wonen hier in een van de meest windrijke omgevingen van ons land.’

Aarzelend
De vijf molens die rond het dorp staan zijn voor 70 procent in het bezit van de bewoners, verenigd in de Stichting Windmolens Ternaard. De resterende dertig procent is in handen van een drietal boeren die de molens op hun grondgebied hebben. Het unieke van het initiatief in Ternaard is dat de initiatiefnemers hun ideële doelstelling van schone energie op een slimme manier combineren met, zakelijk gezien, een lucratieve aanpak en een sociale besteding van de opbrengsten. De financiering van de molens is afkomstig van participaties door de dorpsbewoners zelf. Dat is in drie tranches gegaan blikt de initiatiefnemer terug op het prille begin. Van der Lugt: `De eerste tranche verliep nog aarzelend. Ondanks een rente van tien procent die wij in het vooruitzicht stelden. Het kostte aanvankelijk moeite om mensen hier te overtuigen. Toen dat eenmaal lukte, waren we heel snel door de tweede en derde tranche heen.’  Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

ISSA Proceedings 1998 – Table Of Contents

ISSA Proceedings 1998 

Frans H. van Eemeren et al – Preface
Aakhus, M. – Reconstruction games: Assessing the resources for managing collective argumentation in groupware technology
Aldrich, A.W. – Framing Blame and Managing Accountability to Pragma-Dialectical Principles in Congressional Testimony
Amossy, R. – The argument ad hominem in an interactional perspective
Azar, M. – Refuting counter-arguments in written essays
Baaske, K. – Arguing Over Values: The Affirmative Action Debate and Public Ethics
Baker, M. – The function of argumentation dialogue in cooperative problem-solving
Balter, S.J. – ‘The Search for Grounds in Legal Argumentation: A Rhetorical Analysis of Texas v Johnson’
Bedau, H.A. – What are the ‘Anarchical Fallacies’ Jeremy Bentham Discovered in the 1789 French: Declaration of the Rights of Man and Citizen?
Beer, F.A. & De Landtsheer, C. – Metaphorical politics: mobilization or tranquilization?
Berkenbosch, R. & Van der Geest, I. – Practical guidelines for justifying decisions about major projects
Birrer, F.A.J. – Asymmetry in the dialogue between expert and non-expert
Blair, J.A. – Walton’s argumentation schemes for presumptive reasoning: A critique and development
Brandon, E.P. – What’s Wrong with God?
Branham, R. – Abolitionist reconstructions of July Fourth
Brashers, D.E., Haas, S.M. & Neidig, J.L. – Satisfying the Argumentative Requirements for Self Advocacy
Cattani, A. – Bad Reasoning, Good Humor
Chan, W. – Wittgenstein and Cognitive Psychology
Cohen, D.H. – How To Lose an Argument
Coleman, E. – Acts of argumentation: beyond spoken dialog
Collins, C.A. & Schmid, J.D. – The Power and Perceived Truthfulness of Visual Arguments in U.S. Political Campaign Biofilms
Conley, T.M. – The Renaissance Roots of Perelman’s Rhetoric
Craig, R.T. & Sanusi, A.L. – “I’m Just Saying …”: Discourse Markers of Standpoint Continuity
Danblon, E. – Is Praise a kind of Advice? Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

ISSA Proceedings 1998 – Preface

ISSAlogo1998At the Fourth Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA) in June 1998 a great many scholars interested in argumentation assembled in Amsterdam to present papers and exchange views. The ISSA conferences have become an important meetingplace for argumentation theorists stemming from a great variety of academic backgrounds and traditions and representing a wide range of academic disciplines and approaches: philosophy, speech communication, psychology, law, linguistics, rhetoric (classical and modern), logic (formal and informal), critical thinking, discourse analysis, pragmatics, and artificial intelligence. The Proceedings of the conference reflect that diversity.

Almost all the papers presented at the conference are published in this Proceedings of the Fourth ISSA Conference on Argumentation. Apart from the hard copy publication, a cd rom version of the proceedings is also made available.
This time the papers are arranged in alphabetical order. In principle, all papers are published exactly as they are handed in by the authors; no further editing has taken place.

The four editors would like to express their gratitude to the Board of the University of Amsterdam, the Faculty of Humanities, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), the Dutch Speech Communication Association (VIOT), the Institute for Functional Research of Language and Language Use (IFOTT), the Amsterdam University Association (AUV), the City of Amsterdam, Kluwer Academic Publishing House, and the International Centre for the Study of Argumentation (Sic Sat) for their financial support of the conference and the publication of these Proceedings.
They also want to thank Erik Poolman, Bart Garssen and Willy van der Pol for their assistance.

Frans H. van Eemeren – University of Amsterdam
J. Anthony Blair – University of Windsor
Rob Grootendorst – University of Amsterdam
Charles A. Willard – University of Louisville

image_pdfimage_print
Bookmark and Share
 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives