Africa Book Link

The Africa Book Link is a newsletter, primarily announcing new and forthcoming African literature, drama and criticism.

Secondly, it announces conferences and highlights the latest articles, interviews and bookreviews related to African literature, drama or criticism.

Finally, it aims to publish its own book reviews regularly. If you want to write one for the Africa Book Link, please send an email to: info@africabooklink.com.

The Africa Book Link appears four times a year: in Spring, Summer, Fall, and in Winter.

Subscribe: http://africabooklink.com/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Over de rol van ijdelheid in de wetenschap ~ Over Norbert Elias

Omslag & DTP BuroBouws

In 1946 ging ik als student de colleges bijwonen van Professor A.N.J. Den Hollander, toen net benoemd tot hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In een van zijn eerste colleges ried hij ons ter lezing de studie aan van een zekere Norbert Elias, getiteld Über den Prozess der Zivilisation. Hij zei erbij: ‘hij is een Duitser van joodse komaf, dus helaas, alle kans dat hij niet meer leeft’. Ik heb zijn raad opgevolgd en daar nooit spijt van gehad.

Als ik zijn studie nu opnieuw beschouw vind ik die weer, of nog steeds, een meesterwerk, handelend over een belangrijk onderwerp, met verve gepresenteerd en, dat vooral, gebaseerd op gedegen en zorgvuldig onderzoek. Geen uitspraak of die wordt onderbouwd door een verwijzing naar de literatuur; het notenapparaat omvat ruim 10 percent van de totale, zo’n 800 pagina’s tellende, tekst. En tenslotte, mij dunkt dat zijn conclusies grotendeels ook nu nog geldig zijn. [1] Ik ben trouwens niet de enige die dit meent. Zo werd ik geattendeerd op een boek uit 2011 waarvan de auteur dankbaar gebruik maakt van zijn inzichten, zoals neergelegd in Über den Prozess der Zivilisation.[2]

In 1933 was Elias verbonden aan de universiteit van Frankfurt als assistent van Karl Mannheim, een in die tijd terecht befaamde socioloog. In januari van dat jaar kwam Hitler in Duitsland aan de macht. Al in maart of april is Elias uit Duitsland vertrokken, toen dat voor joden nog gemakkelijk kon. Hij heeft twee jaar in Parijs gewoond, is daarna naar Londen getrokken. Daar ontving hij van een comité dat joodse vluchtelingen uit Duitsland bijstond jarenlang een schamele toelage.

In precies drie jaar, van zijn acht en dertigste tot zijn een en veertigste heeft hij daar toen zijn meesterwerk geschreven. Een herculische prestatie. Hij had weliswaar geen andere besognes maar aan de andere kant, hij miste daar de steun van een academische instelling. Hij bracht al zijn dagen in eenzaamheid werkend door in het British Museum, dezelfde plaats waar Karl Marx zoveel jaren eerder zijn meesterwerk schreef. In 1938 kwamen zijn ouders, die nog steeds in Duitsland woonden, hem in Londen bezoeken. Een wonder dat hun dat nog gelukt is. Norbert heeft ze gesmeekt om niet terug te gaan en bij hem in Londen te komen wonen. Maar zijn vader zei: ‘mij kunnen ze niks maken, ik heb nooit in mijn leven de wet overtreden, ik heb in Breslau als onbezoldigd adviseur voor de belastingdienst gewerkt, waarvoor ik zelfs een onderscheiding heb gekregen’. Ze zijn in volle onschuld teruggegaan naar hun vertrouwde huis in Breslau. Zijn vader is in 1940 een natuurlijke dood gestorven, zijn moeder is enkele jaren later opgepakt en vermoord. In 1939 kon Elias, nog net voor de oorlog, de twee dikke boekdelen waaruit zijn meesterwerk bestaat, slijten aan een Zwitserse uitgever.

Bovenstaande gegevens zijn voornamelijk ontleend aan zijn memoires, verschenen in: ‘De Geschiedenis van Norbert Elias’, aldaar pp. 93-165: ‘Notities bij mijn levensloop’. Dit boek bevat tevens het verslag van zeven uitvoerige gesprekken met hem over zijn leven: Heerma van Voss, A.J. en A. van Stolk, aldaar pp. 11-92. [3] Die gesprekken hebben plaatsgevonden in 1984, Elias was toen 87 jaar oud. Hij gaf te kennen dat hij nog altijd vond een belangrijke Boodschap voor de Wereld te hebben, waar de wereld helaas onvoldoende naar luisterde. ‘U hebt altijd een opmerkelijk groot zelfvertrouwen gehad’, zeggen zijn gesprekspartners.

Elias: ‘Ik weet niet of het opmerkelijk is, maar ik heb nooit betwijfeld of ik gelijk had.
Zij: ‘Het is toch opmerkelijk als iemand de zekerheid heeft dat wat hij zegt belangrijk is?’
Elias: ‘Ja, maar die zekerheid heb ik en had ik altijd, ook als die inging tegen de mensen die het voor het zeggen hadden. Daar ben ik wel een beetje trots op.’ Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Imaging Africa: Gorillas, Actors And Characters

Africa is defined in the popular imagination by images of wild animals, savage dancing, witchcraft, the Noble Savage, and the Great White Hunter. These images typify the majority of Western and even some South African film fare on Africa.
Although there was much negative representation in these films I will discuss how films set in Africa provided opportunities for black American actors to redefine the way that Africans are imaged in international cinema. I conclude this essay with a discussion of the process of revitalisation of South African cinema after apartheid.

The study of post-apartheid cinema requires a revisionist history that brings us back to pre-apartheid periods, as argued by Isabel Balseiro and Ntongela Masilela (2003) in their book’s title, To Change Reels. The reel that needs changing is the one that most of us were using until Masilela’s New African Movement interventions (2000a/b;2003). This historical recovery has nothing to do with Afrocentricism, essentialism or African nationalisms. Rather, it involved the identification of neglected areas of analysis of how blacks themselves engaged, used and subverted film culture as South Africa lurched towards modernity at the turn of the century. Names already familiar to scholars in early South African history not surprisingly recur in this recovery, Solomon T. Plaatje being the most notable.

It is incorrect that ‘modernity denies history, as the contrast with the past – a constantly changing entity – remains a necessary point of reference’ (Outhwaite 2003: 404). Similarly, Masilela’s (2002b: 232) notion that ‘consciousness of precedent has become very nearly the condition and definition of major artistic works’ calls for a reflection on past intellectual movements in South Africa for a democratic modernity after apartheid. He draws on Thelma Gutsche’s (1972) assumption that film practice is one of the quintessential forms of modernity. However, there could be no such thing as a South African cinema under the modernist conditions of apartheid. This is where modernity’s constant pull towards the future comes into play (Outhwaite 2003). Simultaneous with the necessary break from white domination in film production, or a pull towards the future away from the conditions of apartheid, South Africans will need to re-acquire the ‘consciousness of precedent’, of the intellectual and cultural heritage of the New African Movement, such as is done in Come See the Bioscope (1997) which images Plaatjes’s mobile distribution initiative in the teens of the century. The Movement’s intellectual and cultural accomplishments in establishing a national culture in the context of modernity is a necessary point of reference for the African Renaissance to establish a national cinema in the context of the New South Africa (Masilela 2000b). Following Masilela (ibid.: 235), debates and practices that are of relevance within the New African Movement include:
1. the different structures of portrayal of Shaka in history by Thomas Mofolo and Mazisi Kunene across generic forms and in the context of nationalism and modernity;
2. the discussion and dialogue between Solomon T. Plaatje, H.I.E. Dhlomo, R.V. Selope Thema, H. Selby Msimang and Lewis Nkosi about the construction of the idea of the New African, concerning national identity and cultural identity;
3. the lessons facilitated by Charlotte Manye Maxeke and James Kwegyir Aggrey in making possible the connection between the New Negro modernity and New African modernity;
4. the discourse on the relationship between Marxism and modernity within the context of the Trotskyism of Ben Kies and I.B. Tabata and the Stalinism of Michael Harmel, Albert Nzula and Yusuf Mohammed Dadoo; and
5. the feminist political practices of Helen Joseph, Lilian Ngoyi, Phyllis Ntanatala and others.
Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Robert Walser ~ Portrait und Erinnerungen

“Er hat in seinen Büchern mehr Dichtertum, als einige Dutzend Preisträger zusammen.” (Albin Zollinger) Biografisches über den Schweizer Schriftsteller sowie: Freunde und Schriftsteller berichten darüber, wie sie ihn erlebt haben (70er-Jahre).
Siehe auch die Playlist “Schweizer Schriftsteller und Dramatiker” hier: https://www.youtube.com/playlist

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Paolo Heywood & Maja Spanu ~ We Need To Talk About How We Talk About Fascism

The word “fascism” has recently reemerged as a key piece of political terminology. The headlines immediately after Donald Trump’s election as president of the US read like a disturbing question and answer session.

“Is Donald Trump a Fascist?” asked Newsweek. The Washington Post had the answer, declaring “Donald Trump is actually a Fascist”, but later sought to quantify things in a bit more detail with “How Fascist is Donald Trump?”. Meanwhile, Salon agreed that “Donald Trump is an actual Fascist”.

That all raises the question: what actually counts as fascism? It’s a question that has its own history, just as Nazism and fascism themselves do. And it’s similarly not without controversy.

Defining what counted as Nazism and fascism in the immediate aftermath of World War II was an urgent task faced by allied administrators and jurists in Germany and Italy. Examining these projects and their effects may help shed some light on how we talk, or perhaps on how we ought to think before talking, about fascism today.

Read morehttps://theconversation.com/we-need-to-talk-about-how-we-talk-about-fascism

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

David Kenning ~ States Of Mind

States of Mind (SoM) (Beyond Appearances) is a forum for looking behind the world of appearances. Only by understanding hidden drivers, motives and desires – and seeing through the commonly accepted narratives – can we explain what is really happening in our world.

States of Mind takes a generally pessimistic view of the human condition. Modernity, social-media, celebrity-culture and dumbing-down are making shallow fools of the many and putting democracy itself in danger. At the same time, nation states are increasingly polarising and fragmenting into confrontational groups driven by the grievances of identity politics. We are living through a post-ideological age where conspiracy theories, hashtags, celebrity culture and fake news are replacing thought, conversation and analysis. The democratisation of unfiltered information is leading to the fracturing of social cohesion.

Good things often take time, thought, experience and care to create. Too often today, time-tried-and-tested institutions, humane values and policies are being attacked and destroyed by greedy, ignorant and aggressive individuals, groups and organizations. Most are bent on increasing inequality, exclusion and division. These people are at war with core democratic values and have found a way to use the processes of democracy to attack and diminish social cohesion and the democratic mindset. We have a paradoxical situation where the citizen’s vote has become the single greatest threat to democratic values. States of Mind aims to become a force to help cure democracy of this auto-immune disease. In this sense, democracy is at war with itself and warfare must be re-defined as the ability to know, understand and influence how people think and feel. Our values and analysis of the situation are valid. What we lack in today’s “reality is information” world, is influence.

States of Mind recognizes that we need to become players in this war if we are to defend what is right, what is good and protect the everyday values of fratérnité – pluralism, respect for the other, tolerance and compromise.  States of Mind intends to gather opinions and insights into ways to influence key decision-makers and put some backbone into politicians and policy-makers. In this regard we do not trust governments, elected leaders or politicians to get it right. We recognise that we ourselves must take the fight directly to those who would destroy democratic values. Think about it.

States of Mind will pick-up issues across the spectrum – and spare no individuals, groups, organizations or country practices from deeper scrutiny. But we also aim to entertain and have a good deal of fun. We may be pessimistic but we are bold and cheerful and always enjoy a good laugh.

Our content will be taken from open sources across the media and supported by bespoke think-pieces, weighty references and analysis from insightful contributors. There is a lot out there we need to expose and shame. And in the process, we take a sceptical position towards the prevailing so-called values of the so-called “superpowers” who are inflicting so much material damage and misery on the world. We don’t trust them, period. We aim to expose and share best practice in taking the fight to the darker forces dismantling the human values that make life worth living.

Perhaps it is already too late and the battle is lost, for now. Perhaps not.

Go to: https://www.statesofmind.eu/

image_pdfimage_print
Bookmark and Share
 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives