Platform31 voor kennis en ervaringen over goed wonen, goed leven en goed werken

No comments yet

platform31logoPlatform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Ze houden zich kort gezegd bezig met goed wonen, goed leven en goed werken in steden, regio´s, dorpen en wijken. Dit landelijke platform legt verbindingen tussen kennis uit wetenschappelijk onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken van professionals en organisaties. Deze worden geholpen door in te spelen op nieuwe sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Die kennis wordt verspreid in de vakwereld, in opleidingen en via congressen en excursies. Ook de website is een instrument om de kennis met een breder publiek te delen: www.platform31.nl

Met een blik op de website is in één oogopslag duidelijk wat de hoofdvelden zijn van het werkterrein dat Platform31 wil bestrijken: economie, sociaal, wonen en ruimte. Als we doorklikken naar het programma sociaal, dan zijn hier welzijn & integratie en veiligheid de overkoepelende thema´s. Bij welzijn en integratie gaat het om uiteenlopende onderwerpen als spanningen en conflicten in buurten, vraagstukken rondom de Wmo en de sociale positie van nieuwe arbeidsmigranten. Onder de noemer veiligheid valt een Veiligheidsmonitor en onderzoeken die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking op dit terrein. Voor meer informatie: http://www.platform31.nl/sociaal

Een interessant onderdeel van dit programma is het Kennis- en experimentenprogramma Langer thuis, dat Platform31 de komende twee jaar samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie uitvoert. In opdracht van de ministeries van BZK en VWS is dit programma bedoeld om lokale partijen te faciliteren bij hun zoektocht naar nieuwe oplossingen. Er zijn twee vraagstukken die in landelijke Praktijkwerkplaatsen eerst uitgediept en doorgesproken zullen worden, alvorens er gestart zal worden met experimenten in de praktijk. Hieronder in het kort de twee vraagstukken.

 1. Voorbij het verzorgingshuis!

Hier wordt gekeken naar de kansen om betaalbare vormen van verzorgd wonen te ontwikkelen in de bestaande woonvoorraad. Ook kijken ze naar de sociale functie van het verzorgingshuis en op welke manier de zelfredzaamheid van ouderen daar bevorderd kan worden.

 1. Het nieuwe samenspel.

Hier gaat het om lokale initiatieven waarbij particuliere ondernemers en burgerinitiatieven samen een betaalbaar aanbod ontwikkelen voor langdurige zorgvragers. En een reeks vragen over de rol die hierbij is weggelegd voor de overheid.

Voor meer informatie: www.platform31.nl/sociaal/langer-thuis 

 

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 20 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives