Rapport over krimp als uitdaging. De praktijk van zorgexperimenten op het platteland

No comments yet

logogoudoudTot voor kort was krimp een tamelijk overzichtelijk probleem. Het ging om dorpen in de uithoeken van ons land die aan het vergrijzen waren, waar de jeugd vertrok, net als de kruidenier, de school en de huisarts. Die tijd is voorbij. Heel wat onderzoeken, congressen en publicaties verder, groeit het besef dat er meer aan de hand is. We spreken over demografische transitie en ook de toon is anders.

Krimp moeten we zien als kans, en meer ruilen we in voor beter. In dit gekantelde perspectief zijn de krimpdorpen opeens voorlopers die oplossingen bedenken waar ook de rest van het land straks iets aan heeft. Zoals in de zorg, een van de thema’s in de publicatie Nieuwe raden, nieuwe daden van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Met deze uitgave bracht het ministerie dit voorjaar zes prominente thema’s over krimp onder de aandacht bij de lokale politiek, inhakend op de verkiezingen in maart ll. De titel Nieuwe raden, nieuwe daden verwijst hier naar. Kant en klare oplossingen of uitgewerkte voorstellen staan er niet in. Gekozen is voor een actuele schets van de praktijk, inclusief de vragen en dilemma’s die zich voordoen. Bij het thema Wonen en ruimte gaat het over een Limburgs transitiefonds en de betaalbaarheid van de duizenden woningen die in krimpgebieden gesloopt moeten worden. En de aanpak in Groningen waar het slopen van woningen plaats maakt voor stimulerende maatregelen die huiseigenaren in staat stelt om zelf het achterstallig onderhoud aan te pakken. Het hoofdstuk over Onderwijs biedt inzicht in de leerling daling voor het voortgezet onderwijs: vanaf 2016 krijgt 85% van alle vo-scholen hier mee te maken, de helft daalt met 7.5 % in krimpregio is die daling 15%.
Fuseren en spreiden van voorzieningen is het devies hier, maar hoe pak je zoiets aan, regionaal of op provinciaal niveau? Hoe verzoen je tegengestelde belangen? En wie draait er voor de kosten op?
Het kan geen kwaad om de lokale politici hier op te wijzen, voordat ze hun tanden er op stuk bijten. Hetzelfde geldt voor de economische en financiële gevolgen die de bevolkingsdaling heeft voor gemeenten.

Barrages
De combinatie van krimp en vergrijzing heeft vooral gevolgen voor de zorg in plattelandsgebieden. De vergrijzing slaat daar harder toe, bovendien is het vanwege de kleinschaligheid in een dun bevolkt gebied minder eenvoudig om het zorgaanbod op peil te houden. De gevolgen daarvan waren in 2013 heel zichtbaar in de dorpen Ulrum en Warffum, respectievelijk in de gemeenten De Marne en Eemsmond. In het hoofdstuk over zorg krijgen we te lezen hoe bewoners in beide dorpen op zoek gaan naar een alternatief voor deze verdwijnende voorzieningen. Ze vinden dat hun hulpbehoevende dorpsgenoten er recht op hebben om ook op hun oude dag in het dorp te blijven wonen. Dat is een nobel streven, maar hoe regel je dat? Uit de beschrijving van de twee burgerinitiatieven is wel duidelijk dat ze tegen heel wat barrages oplopen om de zorg anders te kunnen organiseren. Financieel en organisatorisch zit de zorg ingewikkeld in elkaar. Een andere oplossingsrichting die aan bod komt is de zorg op afstand. In hoeverre zijn problemen in de zorg op het platteland ook op te lossen door een slimmer gebruik van internet?
In het rapport worden hier twee voorbeelden van onder de loep genomen: telezorg, een beeldtelefoon met aanrakingsscherm waarmee proefgedraaid is in Oldambt, Pekela en Bellingwedde. En een dorpsportaal in het Friese Burum, als digitale aanvulling op het dorpshuis met voorzieningen voor onder meer de zorg. De onderliggende boodschap is duidelijk: kant en klare oplossingen zijn er niet, maar ga er wel mee aan de slag.

Hier de link naar het rapport: http://www.vng.nl/nieuwe20raden20nieuwe20daden1.pdf

Bij deze link meer informatie over:
• DörpsZörg in Ulrum: http://www.deelnulrum.nl/?p=182
• Het dorpsinitiatief Goud Oud in Warffum: http://www.goudoudinwarffum.nl/Nieuws.php
• De beeldtelefoon: http://www.goudoudinwarffum.nl/Nieuws.php
• Het dorpsportaal in Burum: https://burum.openportaal.nl

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 17 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives