RIVM – Zorg en volksgezondheid onder de loep

No comments yet

banner-rivm-magazine-innovatieAls nationale waakhond van de volksgezondheid doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar onder meer de gezondheid en de zorg in Nederland. Bijvoorbeeld door de veiligheid van geneesmiddelen en voedsel te controleren. Maar ook door te kijken naar de leefstijl van Nederlanders: wat eten ze, bewegen ze genoeg en wat zijn de gevolgen van het roken of alcoholgebruik voor hun gezondheid. Naast Volksgezondheid en Zorg bestrijkt de expertise van de RIVM de domeinen Infectieziekten en Vaccinologie, alsmede Milieu en Veiligheid. De ministeries van Welzijn en Sport (VWS), Infrastructuur en Milieu (I en M), Economische Zaken, (EZ) en Landbouw en Innovatie (LenI). zijn de belangrijkse opdrachtgevers. Maar ook diverse inspecties, de Europese Unie en de Verenigde Naties maken gebruik van hun diensten.

De onderzoeken dienen als basis voor adviezen aan de overheid en professionals in de gezondheidszorg, zoals GGD’en en huisartsen. Ze bieden ook een leidraad bij het beoordelen van programma’s die ingezet worden om de gezondheid van burgers te bevorderen. De website van de RIVM zorgt er voor dat die onderzoeken en publicaties toegankelijk zijn voor een breed publiek.
Voor meer informatie: www.rivm.nl

Toekomstverkenningen van gezondheid en zorg
Eens in de vier jaar presenteert de RIVM in opdracht van het ministerie van VWS de Volksgezondheid Toekomst Verkenning, De zesde editie, de VTV-2014, komt in juni uit en presenteert de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg. En voor mensen die zich uitvoeriger in die onderwerpen willen verdiepen zijn er een zestal afzonderlijke websites: http://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/websites

MCVGZAprilAls schot voor de boeg wordt op 10 en 11 april een congres gehouden onder de alles dekkende titel van VTV2014: Perspectieven op de volksgezondheid. De workshops bieden een blik op de nogal uiteenlopende thema’s die in relatie gebracht worden met zorg en gezondheid. Je zou het in letterlijke zin eye openers kunnen noemen.
Meer informatie over dit congres: http://www.ncvgz.nl

Grenzen aan zelfredzaamheid en vrijwillige zorgverlening
Burger en gezondheid is een themarapport dat als schot voor de boeg van het VTV2014 alvast gepubliceerd wordt. In deze onlangs verschenen publicatie maken ze een tweedeling in zorg voor de eigen gezondheid en de zorg voor anderen. De auteurs wijzen er op dat de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid nu en later, voor iedereen geldt. En dat mensen die afhankelijk zijn van zorg op heel veel manieren de regie in eigen hand kunnen houden en zelfredzaam zijn. Maar voegen er waarschuwend aan toe dat er ook een tamelijk grote groep is, volgens de onderzoekers gaat het om 29 %, die over lage gezondheidsvaardigheden beschikken. Dat zijn mensen, veelal ouderen en mensen uit lagere sociaaleconomische milieus, die ondersteuning op maat nodig hebben.

Dan het andere punt, zorgen van anderen. Hier wijzen de auteurs op een soortgelijke demarcatielijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders voorstander zijn van een samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen. Het hoge percentages vrijwilligers en mantelzorgers dat actief is in de zorg, is een aanwijzing voor die bereidheid. Maar de grens ligt bij het verplicht stellen van die steun, mensen gaan tegenstribbelen zodra dit verplicht gesteld wordt.
Lees het rapport hier: http://www.rivm.nl/Burgers_en_gezondheid/ToekomstVerkenning2014

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 9 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives