Tijd voor samen

No comments yet

cover klein kinnlHet weblog Tijdvoorsamen.nl biedt informatie over een vijftal domeinen waarbij de relatie tussen samenleving en overheid aan het veranderen is. In vijf afzonderlijke edities biedt dit blog praktijkvoorbeelden, interviews en een overzicht van de actuele ontwikkelingen. Van elke editie is een pdf-versie beschikbaar. Het weblog is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per editie is samengewerkt met een prominente partner uit het betreffende domein:

Zie weblog: www.tijdvoorsamen.nl

Hieronder informatie over de vijf afzonderlijke edities:

Wijkondernemingen
Over initiatieven van bewoners in hun eigen buurt, ze streven naar financiële   onafhankelijk, beheren hun eigen budget en zetten de winst in voor hun buurt. Met hun activiteiten leveren ze een bijdrage aan hun dorp of wijk.  Partner van BZK is: Aedes.

Te downloaden editie: http://www.tijdvoorsamen.nl/art/OndernemenINdeWIJK.pdf

De rol van de raad
Voor gemeenteraadsleden is het van belang dat ze weten welke initiatieven er in hun gemeente zijn. Dat ze de mogelijkheden kennen om daar ruimte voor te bieden met hun beleid. En waar nodig initiatieven kunnen faciliteren. In deze editie krijgen raadsleden ook praktische tips aangereikt. Partner is: de Vereniging van Griffiers

Te downloaden: http://www.tijdvoorsamen.nl/art/uploads/files/2-RolVanDeRaad-DEF-web.pdf

Gemeente & gemeenschap
In deze editie wordt stilgestaan bij de houding die de gemeente kan aannemen als zich initiatieven aandienen. Ze moeten loslaten, ruimte geven en faciliteren, is de boodschap. Maar hoe doe je dat? Partner is: VNG

Te downloaden:
http://www.tijdvoorsamen.nl/art/uploads/files/3-Gemeente%20en%20Gemeenschap-web.pdf

Burgercoöperaties in opkomst
De coöperatie is in opmars als organisatievorm voor energie- en zorgprojecten die burgers collectief opzetten. Deze editie presenteert aansprekende praktijkvoorbeelden en geeft inzicht in de financieringsmiddelen en andere rechtsvormen waar de initiatiefnemers ook voor kunnen kiezen.

Partner is: Netwerk platteland

Te downloaden:  http://www.tijdvoorsamen.nl/burgercooperaties-in-opkomst

Kracht in Nederland
Ooit werd het informele economie genoemd, mensen die onderling afspraken maken over het gebruik van een deel-auto, een groep die zaken met elkaar regelen via een ruilsysteem of een eigen munt. Dergelijke netwerken hebben een vlucht genomen. Het Repaircafé is een treffend voorbeeld;  het eerste ging in 2009 van start, inmiddels telt ons land er 160. KrachtinNL is een online platform dat die initiatieven zichtbaar maakt op een site waar portretten en initiatieven worden geëtaleerd.

Partner is: Kracht in NL

Te downloaden: http://www.tijdvoorsamen.nl/kracht-in-nederland

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 5 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives