Tweede Kamer ~ Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Regelmatig overlegt de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenwerking en de verhoudingen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de 4 landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het aantal thema’s en onderwerpen waarmee de commissie bezig is, is groot. De hier genoemde beleidsthema’s dienen slechts als voorbeeld. Meer weten? Neem contact op met de staf van de commissie.

Zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/kr