Marja Jager~Vreugdenhil ~ Geef ze de ruimte

No comments yet

`Kiemen van sociale innovatie`, noemt Marja Jager-Vreugdenhil de burgerinitiatieven die deze onderzoeker van het Centrum voor Samenleving onder de loep heeft genomen. Op zoek naar succes- en faalfactoren levert dat waardevolle aanwijzingen op voor de sterke en ook de zwakke kanten van burgerinitiatieven die zich richten op de aspecten zorg, welzijn en leefbaarheid.

Door het over kiemen te hebben, verwijst de auteur van het rapport naar de potentie van een klein en informeel burgerinitiatief dat zich werpt op een probleem waar nog geen afdoende oplossing voor gevonden is. Doorslaggevende factor voor het slagen van een burgerinitiatief is volgens Jager-Vreugdehil het enthousiasme en de gerichte focus van de initiatiefnemers. En van de kant van de gemeente is de grondhouding en de bejegening cruciaal om de bijdrage van het burgerinitiatief op waarde te kunnen schatten.

Lees verder (PDF): http://www.gh.nl/Rapport-GeefZeDeRuimteWEB.ashx

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 2 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives