ZorgLab2015 ~ Inleiding

No comments yet

IJburgMaart 2014. ZorgLab2015 biedt een platform voor nieuwe ontwikkelingen in de sociale zorg. Dit brede terrein van zorg en welzijn staat namelijk aan de vooravond van een gedaantewisseling.
Vanaf 2015 gaan veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Daar komt bij dat door de vergrijzing de vraag naar zorg toeneemt, terwijl er in de toekomst beduidend minder geld beschikbaar zal zijn voor professionele en geïnstitutionaliseerde zorg. De lastige keuzes die dit met zich meebrengt zorgen voor veel maatschappelijke onrust.

Tegelijkertijd zien wij dat een groeiend aantal mensen het initiatief neemt om de zorg anders te organiseren. Zij wachten niet af wat de overheid doet en kiezen er evenmin voor om de zorg te privatiseren,  maar starten met nieuwe vormen van kleinschalige zorg in hun directe omgeving. Er ontstaan hierdoor allerlei ongebruikelijke constructies en coproducties; de coöperatie beleeft een revival.  Opvallend is ook de aandacht voor bredere aspecten als gezondheid, sociaal isolement en de leefbaarheid in een buurt, wijk, dorp of stad.

ZorgLab2015 brengt deze nieuwe praktijken van sociale zorg op een journalistieke manier onder de aandacht. Informeert over de motieven van initiatiefnemers. Schetst achtergronden en onderliggende visies. Destilleert keuzes en dilemma’s. En belicht hoe een nieuwe aanpak met vallen en opstaan tot stand komt.

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 14 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives