zorgvoorinnoveren.nl – Digitaal loket en ontmoetingspunt voor vernieuwers in de zorg

No comments yet

MilkVernieuwers in de zorg kunnen op de website zorgvoorinnoveren.nl hun vragen, en de knelpunten waar ze tegenaan lopen, voorleggen aan deskundigen. Bij de publicatie van zo’n vraag worden tips en aanbevelingen gegeven waar de vragensteller mee verder kan. En anderen die dit lezen op een idee brengen. Voor de beantwoording van de vragen kan de site putten uit de expertise van de vier organisaties die via deze website hun krachten bundelen. Dat zijn het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw. Voor deze partners is het een slimme manier om in contact te komen met creatieveling in de zorg die aan de weg timmeren. En voor de vernieuwers is het een laagdrempelige manier om hun plan weer vlot te trekken als ze er even niet uit komen..

Wie de website wil bekijken:  http://www.zorgvoorinnoveren.nl

De website wil ook een ontmoetingsplek bieden door zorgvernieuwers uit te nodigen lid te worden van een eigen netwerk. Door het opstellen van een profiel en in te loggen kunnen ze in contact komen met de circa 4000 leden die eveneens nieuwe wegen in de zorg aan het verkennen zijn. Voor wie zich niet aanmeldt als lid, is het toch de moeite om kennis te nemen van de projecten en producten. Die worden met een korte presentatie van de aanpak, de resultaten en geleerde lessen in de etalage gezet. De variatie aan initiatieven is groot, van een verplaatsbare mantelzorgwoning, tot een zoekmachine voor dementiehulpmiddelen, een veilige sleutelkluis of de DFF, de dynamische familiefoto. Digitaal, net als bij heel veel andere innovaties is de toepassing van digitale technieken zeer in trek.

Wie meer innovaties wil zien: http://www.zorgvoorinnoveren.nl/netwerk

Vernieuwers die systematisch te werk willen gaan, kunnen baat hebben bij de praktische handreiking op de website.  Puntsgewijs wordt hier het proces doorlopen waar de meeste vernieuwers mee te maken krijgen. Dat gebeurt in zes fasen, vanaf het eerste moment dat er bij iemand een lampje gaat branden tot het succesvolle moment dat nagedacht kan worden over uitbreiding en opschaling. De beginner krijgt zeven punten om te checken waarom iets een goed idee is. En wordt aangeraden eens een kijkje te nemen in de projectendatabase, mede om zich ervan te vergewissen dat nog niemand anders op dit idee gekomen is. En het idee vervolgens voor te leggen aan deskundigen of door de QuickSan Projectidee  van de zorgsubsidiekalender te halen.

Voor meer informatie over het zorginnovatieproces: http://www.zorgvoorinnoveren.nl/proces

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 20 + 19 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives