Zorgvrijstaat Rotterdam West – Van community naar zorgcoöperatie

No comments yet

fcbkzorgvrijstaatFebruari 2015. Veranderingen in de zorg vragen om nieuwe vormen van participatie, vinden de initiatiefnemers van Zorgvrijstaat Rotterdam West. Ze doen dat op een hele praktische manier met gezonde en goedkope maaltijden die de bewoners zelf koken en samen kunnen nuttigen op een ontmoetingsplek in de buurt. Het is een prille community die het organiseren van dergelijke ‘aanschuifmaaltijden’ als aanloop ziet naar het oprichten van een zorgcoöperatie. Die kan dan als spin in het web vraag en aanbod verbinden van mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen op het bredere terrein van welzijn en laagdrempelige zorg.

De gemeente Rotterdam riep in het voorjaar van maart 2014 het Fonds Sociale Infrastructuur (FSI) in het leven om maatschappelijke initiatieven van onderop een kans te geven. Het ging daarbij om ideeën voor de opzet van ontmoetingspunten, gelegenheden voor dagbesteding, het nuttigen van een maaltijd of steun aan vrijwilligers en mantelzorgers. Voorwaarde van de competitie was dat er op zijn minst één wijkgerichte bewoners- of vrijwilligersorganisatie dan wel een sociaal ondernemer bij het project betrokken moest zijn. De plannen konden voor de zomer ingediend worden, zodat ze er na de zomer zo snel mogelijk mee aan de slag konden. Bij de beoordeling van de aanvragen werd gekeken in hoeverre ze een bijdrage leveren aan het streven van de gemeente om mensen langer thuis te laten wonen en het mensen stimuleert om hulp en steun in hun eigen omgeving te zoeken. In totaal deden 120 projectvoorstellen een beroep op de anderhalf miljoen euro die het fonds eenmalig ter beschikking stelde. Zorgvrijstaat was één van de 30 projectvoorstellen die in de prijzen viel.

Onderlinge solidariteit
Tegen het bescheiden bedrag van 3,50 tot hooguit 5 euro kunnen bewoners in Rotterdam West sinds kort op diverse bekende plekken bij hen in de buurt terecht voor een gezonde maaltijd. Voor een aanschuifmaaltijd, zo genoemd omdat mensen er naar toe kunnen om te eten, maar ook als uitnodigend gebaar naar kandidaten om te helpen deze maaltijden te bereiden. Kokers en eters zijn welkom op uiteenlopende locaties als buurtkamers, ontmoetingscentra , zorgcentra en opvangadressen van Humanitas en het wijkpastoraat. Onder het motto `aanschuiven` maakt Zorgvrijstaat naar eigen zeggen de weg vrij voor een alternatieve eetinfrastructuur in dit deel van de stad. Ze zijn er in geslaagd om een groot aantal partners te vinden om dit te realiseren. En doen dat in Rotterdamse wijken met een rijke traditie van actieve burgerparticipatie. Eigentijds aan dit initiatief is vooral dat ze, na de thema’s renovatie, herstructurering, sociale veiligheid en sociale cohesie, deze keer de onderlinge solidariteit in de zorg en het welzijn als actuele vraagstukken ter hand nemen.

Aanschuifmaaltijden
`We zullen meer met elkaar voor elkaar moeten zorgen`, schrijven de initiatiefnemers van Zorgvrijstaat Rotterdam West in een korte toelichting om het project. De eetgelegenheden zijn een hele nuttige en praktische basis voor de plannen om als zorgcoöperatie voet aan de grond te krijgen in zorg en welzijn. Daar krijgen ze te maken met instituties en professionals die vanwege de bezuinigingen moeten anticiperen op een groter aandeel van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Dit initiatief zou daar goed op aan kunnen sluiten. Zorgvrijstaat Rotterdam West heeft zich in ieder geval op een aantrekkelijke manier op de kaart weten te zetten met hun aanschuifmaaltijden. En laten zien hoe goed ze gebruik weten te maken van bestaande locaties en samenwerken met uiteenlopende organisaties. Een prima uitgangspunt om deze voet verder te gaan en het werk verder uit te bouwen.

Heel Rotterdams
Anders dan de stadsdorpen en de dorpscoöperaties die kiezen voor een buurt, dorp of wijk als natuurlijke afbakening voor hun domein, hebben ze in de Maasstad gekozen voor een tamelijk uitgestrekt deel van de stad, een werkgebied met circa 40.000 inwoners. Het is de vraag of het community karakter en het solidaire voor en door principe van zorgcoöperaties op deze schaal overeind gehouden kan worden als er voor een verbreding naar zorg en welzijn wordt gekozen. De beste manier om daar achter te komen is natuurlijk door het gewoon te dóen. En dat is dan weer heel Rotterdams.

Voor meer informatie:
Bij de gemeente Rotterdam: http://www.rotterdam.nl/zorgvrijstaatrotterdamwest
Over het project zelf op Facebook: https://nl-nl.facebook.com/zorgvrijstaat

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 14 + 17 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Archives