Qs.Nahinga – Building Vertical Cities As A Solution To Address Market Failure In Housing

ujanzibora.com, Febr. 27, 2014 – You don’t eliminate the slum by building Low-Cost Housing thousands of miles away ( transport affordability issues) but by building vertical mega structures. Structures that can house 35,000 people in any given day complete with vertical parks, entertainment spots, government services, sports venues, homes, religious centres et cetera. Have a look at the TedxVideo by Architect Daniel:

http://ujenzibora.com/nahinga/building-vertical-cities-solution?
The Western Cape Anti-Eviction Campaign

The Aim of AEC –  The Western Cape Anti-Eviction Campaign was formed on November 2000 with the aim of fighting evictions, water cut-offs and poor health services, obtaining free electricity, securing decent housing, and opposing police brutality. The AEC is currently an umbrella body for over 10 community organizations, crisis committees, and concerned residents movements who have come together to organise and demand their rights to basic services.

Read more: http://antieviction.org.za/about-us/
De slang en het konijn – Persbericht

Wij zijn nog altijd trots op de gouden periode uit onze zeventiende eeuw. Tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en het einde van de twintigste eeuw hebben wij een gouden eeuw nieuwe stijl mogen beleven. Dit roept de vraag op of wij in de komende decennia opnieuw een gouden eeuw nieuwe stijl zouden kunnen realiseren.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten wij uitgaan van de kern van de problematiek. Deze kern komt goed tot zijn recht in het boek The Clash of Generations: Saving Ourselves, Our Kids, and Our Economy. Dit boek richt zich op de Verenigde Staten. In ons land verschaft Wisseling van de Wacht: Generaties in Nederland vergelijkbare kennis. De stap naar strategieën wordt gezet in het boek Generaties van Geluksvogels en Pechvogels, een ‘living document’ en dus doorlopend aanvulbaar.

De kern van de problematiek kan worden uitgebeeld door te denken aan een slang die een konijn heeft ingeslikt. Langzaam schuift het lichaam van het konijn op in het lijf van de slang. De prop voorziet de slang van voedsel en verhoogt dus haar kansen op overleven. De prop betekent echter ook een bedreiging want hij maakt de slang langzaam en dus kwetsbaar. Wij hebben te maken met de uitbeelding van een SWOT-analyse: strengths, weaknesses, opportunities, threats.

Kunnen de uitkomsten van een dergelijke SWOT-analyse worden ingezet voor een grootschalig debat in de samenleving? Dat zou alleen kunnen indien dit debat slim wordt georganiseerd. Dit vereist in de eerste plaats een fasering van het debat. Bijvoorbeeld eerst bespreking van ‘concrete utopieën’ gericht op de dynamiek van de gezondheidszorg, daarna op de economische ontwikkeling en vervolgens op de verschuivingen in het wetenschappelijke bestel. Vervolgens door ‘concrete utopieën’ gericht op weer andere sectoren van de samenleving. Het debat vereist in de tweede plaats het rekening houden met tegenstrijdigheden. In het verleden zijn dan ook bij dergelijke debatten ‘wetenschapsrechtbanken’ ingezet. Elke concrete utopie wordt aan de orde gesteld in combinatie met presentaties geschreven door een voorstander en een tegenstander. De gespreksleider streeft naar verheldering, niet naar een ‘vonnis’.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw vond in Nederland een ‘Maatschappelijke Discussie Energiebeleid’ plaats. Overmoedige enthousiastelingen hebben destijds voor deze discussies de naam ‘Brede Maatschappelijke Discussie’ ingevoerd. Een verwarrend brede aanduiding. In onze tijd zou bijvoorbeeld een campagne met de naam ‘Brede Maatschappelijke Discussie Gezondheidsbeleid’ onduidelijkheid kunnen voorkomen.

Geen woorden maar daden! Er is nu behoefte aan collectieve sociale actoren die om te beginnen een ‘Brede Maatschappelijke Discussie Gezondheidsbeleid’ organiseren. Daarna dienen verdere campagnes te volgen. De slang moet enerzijds de kansen op gevoed worden benutten, anderzijds de bedreigingen voortkomend uit zijn kwetsbaarheid weten te overleven.

Becker, H.A. (2012, 3e herziene druk 2014). Generaties van Geluksvogels en Pechvogels: Strategieën voor assertief opgroeien, actief ouder worden en intergenerationele solidariteit tot 2030. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Paperback en e-book, uitgegeven als living document.
Broek, A. van den & anderen (Redactie) (2010). Wisseling van de Wacht: generaties in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Kotlikoff, L.J. & S. Burns (2012) The Clash of Generations: Saving Ourselves, Our Kids, and Our Ecomomy. Cambridge Mass.: The MIT Press.

©Becker, 14 Februari 2014
Carrie Antlfinger – Tiny Houses Help Address Nation’s Homeless Problem

bosotn.com. Febr.26, 2014. MADISON, Wis. (AP) — While tiny houses have been attractive for those wanting to downsize or simplify their lives for financial or environmental reasons, there’s another population benefiting from the small-dwelling movement: the homeless.
There’s a growing effort across the nation from advocates and religious groups to build these compact buildings because they are cheaper than a traditional large-scale shelter, help the recipients socially because they are built in communal settings and are environmentally friendly due to their size.
‘You’re out of the elements, you’ve got your own bed, you’ve got your own place to call your own,’ said Harold ‘‘Hap’’ Morgan, who is without a permanent home in Madison. ‘It gives you a little bit of self-pride: This is my own house.’

Read more: http://www.boston.com/tiny-houses-help-address-nation-homeless-problem
southafrica.info ~ Houses for everyone

southafrica.info. Febr, 25, 2014.  Housing is at the forefront of the national agenda for delivery and the government is taking overall responsibility for providing houses to all. The government inherited a critical housing shortage, with the 1996 Census reflecting a housing backlog of 2 202 519. Since coming to power in 1994, the state has built 1,4 million housing units, providing more than 5 million people with secure homes. For indicators on the progress of housing delivery since 1994, click here. The government’s goal is to create sustainable housing developments whereby people own their properties. This engenders a sense of pride in their homes, streets and areas and advances the entire community. At least 2 million people have benefited from the transfer of ownership of 398 000 houses to their residents since the government came to power.

Read morehttp://www.southafrica.info/govthousing.htm
South Africa ~ Department of Human Settlements ~ Publications update

The formulation of South Africa’s Housing Policy commenced prior to the democratic elections, with the formation of the National Housing Forum. This forum was a multi-party non-governmental negotiating body comprising 19 members from business, the community, government, development organisations and political parties outside the government at the time.

Publications update: http://www.dhs.gov.za/?q=content/publications