De Bananeneter van Romainville ~ Veganisme in een anarchistische kolonie

Anarchistische kolonie Terre Libérée

 

 

 

 

 

 

 

In het begin van de vorige eeuw ontstonden in Frankrijk de eerste anarchistische leefgemeenschappen, ook kolonies genoemd, die vaak ook het veganisme propageerden en in praktijk brachten. De kolonie in het dorpje Romainville bij Parijs was in de jaren tien een van de vele kolonies in Frankrijk. Het leven in de kolonies kon naar eigen wil en keuze worden ingevuld, al zal niet overal geëxperimenteerd zijn de vergaande vormen van veganisme zoals in Romainville.
Initiatiefnemer was de fanatieke veganist André Lorulot (1885-1963), rond 1910 redacteur van het tijdschrift l’anarchie. Niet alle bewoners van de leefgemeenschap deelden zijn enthousiasme voor de extreme vorm van veganisme die hij propageerde en die hij als wetenschappelijk beschouwde.

André Lorulot

Vegetarisme bestaat al sinds de oudheid. Pas in de negentiende eeuw ontstond met name in Frankrijk een beweging die het veganisme propageerde – ook al kwam de term pas later in gebruik – en in het begin van de vorige eeuw ontstonden een aantal veganistische leefgemeenschappen. De bewoners waren voor het merendeel afkomstig uit het anarchistische milieu. Voor de Eerste Wereldoorlog telde Frankrijk zo’n tiental van deze leefgemeenschappen, verspreid over het land, die voor korte of langere tijd hebben bestaan. In die jaren, waarin veel plattelandsbewoners naar de steden trokken, moet het niet moeilijk geweest zijn ergens een leegstaand buurtschap of enkele lege boerderijen te vinden. Het aantal bewoners per kolonie bedroeg meestal enige tientallen.

Veganisme in Frankrijk
De eerste anarchistische kolonie in Frankrijk was gevestigd bij het dorpje Vaux (dep. Aisne), tussen 1903 en 1909. In 1911 ontstond in Bascon, een dorp in de buurt, een naturistische, veganistische kolonie. Stichter van deze communes was Louis Rimbault (1877-1949). De belangrijkste propagandist van deze kolonie was Jean Labat (1892-1932), vanwege zijn lange haar en baard plaatselijk bekend als Jezus Christus. Hij maakte foto’s van de kolonie en haar bewoners, die hij als ansichtkaarten verkocht.
Een andere belangrijke propagandist van het veganisme was George Butaud (1868-1926), die in 1923 in de kolonie in Bascon ging wonen. Daarnaast begon hij in Parijs een veganistisch restaurant, het Foyer Végétalien (40 Rue Mathis), waar ook een slaapzaaltje en een bibliotheek waren gevestigd en waar cursussen Esperanto, scheikunde, natuurkunde en Frans werden gegeven. Samen met Rimbault en de anarchiste Sophie Zaïkowska (1880-1939) stichtte Butaud in 1923 bij Luynes in het departement Indre-et-Loire, een zelfvoorzienend veganistisch dorp: Terre Libérée. Ongeveer twintig mensen woonden permanent in de kolonie, per jaar kwamen er tussen de twee- en driehonderd bezoekers, o.a. voor cursussen. Ondanks diverse interne ideologische conflicten en de oorlog, bleef de kolonie tot 1949 bestaan.

Anarchistisch tijdschrift
In 1911 had Louis Rimbault het wel gezien met het communeleven in Bascon. Bij lokale arbeiders in de omgeving had hij weinig belangstelling ondervonden voor zijn opvattingen over anarchistisch federalisme. In Parijs vond hij een baantje in een garage en maakte hij kennis met een aantal anarchisten die betrokken waren bij het tijdschrift l’anarchie. De redactie daarvan was gevestigd in een pand in de Rue du Chevalier de la Barre, vlakbij de Sacré-Coeur, waar ook de drukpers stond en lezingen konden worden gehouden.
L’anarchie was in 1905 opgericht door de typograaf en actieve anarchist Albert Libertad (pseudoniem van Albert Joseph, 1875-1908), die in die tijd in Parijs populaire lezingen over het anarchisme hield. In l’anarchie – oplage zo’n vierduizend exemplaren – pleitte hij voor een individualistisch anarchisme en verzette hij zich tegen de bestaande maatschappijvorm, loonarbeid, huwelijk, dienstplicht, verkiezingen, roken, alcohol en het eten van vlees. Hij was tegenstander van het anarchosyndicalisme omdat deze strijdwijze slechts tot lotsverbetering van de arbeiders zou leiden, en aan de bestaande maatschappelijke ongelijkheid niets zou veranderen.

Illegalisme
De sinds zijn geboorte kreupele Libertad was door zijn agitatie en propaganda een voortdurende doorn in het oog van autoriteiten, politie en justitie. Op een avond werd hij door agenten zo hard in elkaar geschopt, dat hij aan de gevolgen ervan overleed. Het redacteurschap van l’anarchie ging over naar Maurice Vandamme (1886-1974), die al eerder bijdragen voor het blad had geschreven onder het pseudoniem Mauricius. Deze zette het redactionele beleid van Libertad voort, samen met zijn vriendin Rirette Maîtrejean (1887-1968). Zij schreef felle artikelen waarin zij de maatschappelijke positie van vrouwen
bekritiseerde en pleitte voor vrije liefde, iets wat zij ook in praktijk bracht. Een andere medewerker was de fanatieke alcoholbestrijder en veganist André Roulot, die schreef onder het pseudoniem André Lorulot. Mauricius en Lorulot waren pleitbezorgers van individuele en gemeenschappelijke, indien nodig gewelddadige verzetsdaden tegen de heersende maatschappelijke orde. Dit illegalisme, waarbij anarchisten ook inbraken en overvallen pleegden met het doel de maatschappelijke orde te ondermijnen, zorgde ook voor financiële armslag voor de anarchistische beweging. Read more

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Ari Alexander ~ The Jews Of Baghdad And Zionism: 1920-1948

The Old Jewish Quarter of Baghdad

Introduction
The Jewish community in Baghdad virtually disappeared with the mass exodus of 120,000 Iraqi Jews to Israel between 1949-1951. This Jewish community lived in Iraq for approximately 2,500 years and my thesis looks closely at the years between 1920- 1948 in order to gain as much insight as possible into the complex set of economic, political and religious factors that coalesce to form the lived experience of Baghdadi Jews during this period. It is my contention that during this time, an historic and thus far irreversible break in Arab-Jewish relations occurred, and that Baghdad is a crucial arena to observe this shift as it unfolds. This thesis is a study of the impact of anti-Zionism, anti-Semitism and anti-imperial ‘Britishism’ on the Baghdadi Jewish community.

Aside from the obvious hatred sown by the conflict between Palestinians and Jews in Palestine, the relationship between Muslim, Christian and Jewish Arabs more generally was destructively altered by the Zionist project. This thesis aims to contribute to a body of literature that illuminates what went wrong in relations between Arabs and Jews in the modern Middle East. It is framed by the contemporary question of whether or not Zionism alone accounts for the deep-seated hostility towards Jews that is currently so widespread in the Arab-Muslim world. This question is of relevance to Zionist historiography, which is notably narrow in its interest in the subject. And it is also of interest to the uninformed public, which tends to hold an opinion—either that Arabs pathologically hate Jews or that Zionists are to blame for all of the troubles in the region.


The complete thesis: http://users.ox.ac.uk/~metheses/Alexander.pdf

Thesis submitted in partial fulfillment of the degree of Masters of Philosophy in Modern Middle Eastern Studies
Faculty of Oriental Studies – University of Oxford – 2004

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

The INSANE Logic Of The YODEL

Video lecture on the wide & wild world of the YODEL based on the book YODEL IN HIFI. This film premiered in LONDON on 11 March 2014 at the Peckham Liberal Club as part of the Muckle Mouth series. Book YODEL IN HIFI: From Kitsch Folk to Contemporary Electronica. For info:http://uwpress.wisc.edu/

Break the voice and you enter the marrow of existence. The film documents the ubiquitous and unique presence of yodeling just about everywhere. From roots deep in the earth to soundings that probe deep space… And no genre is safe: opera, hiphop, rock, pop, folk, jazz, house, techno, reggae… FEATURES: Werner Herzog, Bernhard Betschart, Phil Minton, Myriam van Imschoot & Doreen Kutzke, Barbara Hannigan, Taylor Ware, Francelle Maria, Drag Queen Lady KinMee, Dominatrix Manuela Horn, a yodeling cat, Tarzan, Bob Marley, Aka Pygmies, Prison work songs, hollerin’, Jimmie Rodgers, SE Rogie, Mike Johnson, Kia Brekkan, Kishore Kumar, Cyrill Schläpfer, Erika Stucky, Christine Lauterburg, Alice Babs, Focus, Mental Theo & Charly Lownoise, Bobbejaan Schoepen, Honeymoon Killers, Harry Torrani, George Van Dusen, Brian Eno, Cranberries, Buzzcocks, People Like Us, Mysterious Asthmatic Avenger, Shelley Hirsch, Jacques Dutronc, Munich House Mafia, Franzl Lang, Fatima Miranda, Kristina Fuchs, Zabine, Meredith Monk, Neil Rolnick, Anna Kiefer, Paul Dutton, Mij, Tim Buckley, Slim Whitman, Mal Webb, Wandervogels, Chinese yodeling, tea-picking yodels, Korean, Japanese, Filipino, Basques, Cambodian, Taiwanese, Persian, Tuvan, Georgian…

This film uses original footage but mostly relies on found and archival footage. My hope & goal is to make a feature length documentary using high quality stock and more original footage. I am looking to partner with a producer and filmmaker with interest in the subject.

All sources & credits for found footage used in this film available upon request.

Yodel in HiFi: From Kitsch Folk to Contemporary Electronica ::  http://uwpress.wisc.edu/books/4594.htm
YODEL-AY-EE-OOOO: The Secret History of Yodeling Around the World :: http://www.routledge.com/
Wreck This Mess Radio :: http://www.mixcloud.com/wreckthismess/
Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/

Bart Plantenga is a freelance researcher, writer, translator, and editor. He is the author of Yodel-Ay-Ee-Oooo: The Secret History of Yodeling around the World and the compiler of the CD Rough Guide to Yodel. He lives and works in Amsterdam and is the disc jockey of radio show Wreck This Mess.

Author’s website: bartplantenga.weebly.com/
Author’s blog: bartyodel2.wordpress.com

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Jordan Salama ~ From Exile To Exodus: The Story Of The Jews Of Iraq

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Jewish Virtual Library ~ Jews Of Iraq

One of the longest surviving Jewish communities still lives in Iraq. In 722 B.C.E., the northern tribes of Israel were defeated by Assyria and some Jews were taken to what is now known as Iraq. A larger community was established in 586 B.C.E., when the Babylonians conquered the southern tribes of Israel and enslaved the Jews. These Jews distinguished themselves from Sephardim, referring to themselves as Baylim (Babylonions). In later centuries, the region became more hospitable to Jews and it became the home to some of the world’s most prominent scholars who produced the Babylonian Talmud between 500 and 700 C.E.

During these centuries under Muslim rule, the Jewish Community had it’s ups and downs. By World War I, they accounted for one third of Baghdad’s population. In 1922, the British recieved a mandate over Iraq and began transforming it into a modern nation-state.

Iraq became an independent state in 1932. Throughout this period, the authorities drew heavily on the talents of the mall well-educated Jews for their ties outside the country and proficiency in foreign languages. Iraq’s first minister of finance, Yehezkel Sasson, was a Jew. These Jewish communities played a vital role in the development of judicial and postal systems.

In the 1936 Iraq Directory, the “Israelite community” is listed among the various other Iraqi communities, such as Arabs, Kirds, Turkmen, Muslims, Christians, Yazidis and Sabeans, and numbering at about 120,000. Hebrew is also listed as one of Iraq’s six languages.

Yet, following the end of the British mandate, the 2,700-year-old Iraqi Jewish community suffered horrible persecution, particularly as the Zionist drive for a state intensified. In June 1941, the Mufti-inspired, pro-Nazi coup of Rashid Ali sparked rioting and a pogrom in Baghdad during the Jewish Feast of Shavuot. Armed Iraqi mobs, with the complicity of the police and the army, murdered 180 Jews and wounded almost 1,000 in what became known as the Farhud pogrom. Immediately following, the British Army re-entered Baghdad, and success of the Jewish community resumed. Jews built a broad network of medical facilities, schools and cultural activity. Nearly all of the members of the Baghdad Symphony Orchestra were Jewish. Yet this flourisng environment abruptly ended in 1947, with the partition ofPalestine and the fight for Israel’s independence. Outbreaks of anti-Jewish rioting regularly occurred between 1947 and 1949. After the establishment of Israel in 1948  Zionism became a capital crime.

In 1950, Iraqi Jews were permitted to leave the country within a year provided they forfeited their citizenship. A year later, however, the property of Jews who emigrated was frozen and economic restrictions were placed on Jews who chose to remain in the country. From 1949 to 1951, 104,000 Jews were evacuated from Iraq in Operations Ezra & Nechemia (named after the Jewish leaders who took their people back to Jerusalem from exile in Babylonia beginning in 597 B.C.E.); another 20,000 were smuggled out through Iran.

Read more: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jews-of-iraq

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

On Friendship/(Collateral Damage)

We have decided to follow up the art manifestation On Friendship / (Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam with an exchange of ideas in this separate section ‘On Friendship / (Collateral Damage)’.

On Friendship/(collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam (7th of September 2019 – 19th of January 2020) artist Joseph Sassoon Semah shares his  lost rich Jewish Babylonian cultural heritage through art and culture at 36 location in Amsterdam.
(see http://www.josephsemah.nl/onfriendship3/index.html).

By exchanging research, cultural heritage, art, exhibitions, performances, round-tablediscussions, interviews and video reports, articles on internet and an English version publication, knowledge, opinions and experiences have been shared, generating attention for a different outlook than the dominant Western one. By returning to the source of rich Jewish Babylonian traditions, the history of art and culture has been freed of one-sided information and interpretation. Awareness has specifically been raised for a Judaism where not only the Holocaust is a central issue, but a Judaism that also does justice to the rich Mizrahi culture.
Exile and the meaning of tangible and intangible cultural heritage, identity crises, the urgency for diversity and the necessity of refocusing on cultural heritage in museums and cultural institutions have been put on the agenda.

One thing we have learned hardly anyone knows anything about the Mizrahi heritage, that is the museums, the cultural institutions and the public. It is important that the underexposed histories and perspectives become part of Western history and its future. It needs a lot of attention to put the issues relating to Judeo-Arabic heritage on the agenda.

Artists, writers, poets, thinkers and researchers are invited to reflect on the underexposed histories and perspectives that would suit this new section On Friendship / (Collateral damage). We like to integrate two important subjects: the cultural, political issue and the artistic activities. We are also determinate to integrate poetry: every month a different poet. Mati Shemoelof is the first one. And every month we shall add a new chapter in The Art of Cooking by Jom Semah.

Editorial board:
Auke van der Berg
Linda Bouws
Joseph Sassoon Semah

Metropool International Art Projects lindabouws@gmail.com

image_pdfimage_print
Bookmark and Share
image_pdfimage_print

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives