Blauwdruk Europa ~ Interview met Alicja Gescinksa


Filosoof Alicja Gescinksa houdt een vurig pleidooi voor meer moraal in het openbare discours. We kunnen niet zonder moraal in het gesprek en moeten duidelijk zijn over welke waarden we willen uitdragen, zoals de ander erkennen, geïnspireerd zijn door verschillende culturen, en solidariteit creëren. Het is geen statisch gegeven, maar een eeuwigdurend proces: vrijheid moet je elke dag opnieuw veroveren. Erkenning van de wisselwerking tussen
verschillende landen, erfgoed e.d. is noodzakelijk, evenals een politieke vertaalslag. We hebben de EU nodig als overkoepelend orgaan, maar moeten wel sceptisch blijven kijken naar haar functioneren.

Geschinska heeft zelf een migrantenachtergrond, en moest leren loyaal te zijn in haar nieuwe land België. “Maar als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naar toe gaat.”

Blauwdruk Europa – Alicja Gescinska, interview Linda Bouws – 23 april 2013