De piramide van geluk ~ De financiële crisis in breder perspectief – Inhoudsopgave

Aan de vooravond van een nieuwe economische en financiële crisis is het goed om te weten hoe dat nu allemaal zit. Waardoor belanden we iedere keer weer in de penarie? 

Dit boek probeert de basisprincipes uit te leggen van hoe economie werkt.
Aan de hand van de geschiedenis van het bankieren – de ontwikkeling van simpele bewaarplaats tot moderne bad banker – komen we bij de eenvoudige wetten die samen de wetenschap Economie vormen.

Inhoudsopgave
E.W.J. de Rijk Bakker – De piramide van geluk
Inleiding

Ills. Jean Cameron

Deel I – De totstandkoming van het bankwezen
Geld
Van geld naar bank
Van bewaarplaats naar instituut
Instituut en samenleving
De rol van de samenleving in de economie 
De rol van de samenleving in de economie II

Deel II – Basisbegrippen van de economie
Arbeid, tijd en kapitaal

Deel III – De rol van alles
De rol van alles. Taal, cijfers en psychologie

Deel IV – De economie en de toekomst
De toekomst en de economie

Bibliografie

Jarich Schaap – De piramide van geluk. De financiële crisis in breder perspectief.
Trottel Verlag, Berlijn 2009. ISBN 978 90 361 0127 1
Derde druk. De eerste en tweede druk zijn niet verschenen
Oorspronkelijke titel: Die Glückspyramide – Die Finanzkrise aus erweiterte Sicht.
Trottel Verlag, 2009, Berlin
Uit het Duits vertaald door drs. Helga Schmidt
Omslag: IB Producties, Amsterdam
Beren: Jean Cameron, Amsterdam

Naar het: voorwoord