Generaties van Geluksvogels en Pechvogels als Living document

De babyboom bestaat in ons land uit de jaargangen 1945 tot 1970. Langzaam schuiven de 25 cohorten op in de tijd. Het oudste cohort heeft reeds de pensioenleeftijd bereikt. Wat gaat deze set cohorten in de komende decennia voor ons land betekenen?
Denk aan een slang die een konijn heeft ingeslikt. Traag schuift de prop door het slangenlijf. Het gaat om ingrijpende gevolgen, zoals onder meer uit generational accounting blijkt. Er is behoefte aan generatiebewust beleid.
Het boek Generaties van Geluksvogels en Pechvogels verkent het patroon van generaties en zijn dynamiek. In 2014 verschijnt de derde, herziene druk.
Dit boek wordt gepresenteerd als een living document. Op basis van een fasemodel verschijnen regelmatig aanvullingen op het boek. Daarbij gaat het vooral om concrete utopieën, dat wil zeggen realistische scenario’s. (zie www.EuropeGenerations.com). In dit verband zijn inmiddels op deze website beschikbaar:
Een Minigids voor het ontwerpen van concrete utopieën;
Een overzicht van concrete utopieën die verschenen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw;
– Suggesties voor het werken met het patroon van generaties;
– Aanzetten voor generatiebewust beleid: het Gouden Eeuw Spel.

H.A. Becker (2014, 3e druk). Generaties van Geluksvogels en Pechvogels: Strategieën voor assertiefdruk). Generaties van Geluksvogels en Pechvogels: Strategieën voor assertief opgroeien, actief ouder worden en intergenerationele solidariteit tot 2030. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Paperback en e-book. ISBN 978 90 361 0275 9. Living Document (zie webpamfletten hierachter)
Idem: Generations of Lucky Devils and Unlucky Dogs: Strategies for assertive growing up, active ageing and intergenerational solidarity up to 2030. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Paperback and e-book.