Levende-Doden ~ Glossarium, Bijlagen I, II & Literatuurlijst

No Comments yet

Glossarium – PDF

Bijlage I – Interviews – PDF

PijlBijlage1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

PijlBijl1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

PijlBijlage1-3

 

 

 

 

 

Bijlage II – Casussen, situatie-analyses & observaties[i] – PDF

PijlBijlage2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PijlBijlage2-2-

 

 

 

 

 

 

 

 

PijlBijlage2-3

 

 

i. Nota bene: het betreft hier volledig uitgewerkte casussen. Veldaantekeningen betreffende allerhande dagelijkse of frequente activiteiten, zoals begraafplaatsbezoek, ‘routinematig’ bijwonen van begrafenissen, mortuariumbezoek, rouwvisite en veel hanging around, zijn niet opgenomen in deze lijst.

Literatuur
Abbenhuis, M.F., 1966 Honderd jaar missiewerk in Suriname door de Redemptoristen, 1866-1966. Paramaribo: [s.n.].
Agerkop, T., 1982 Saramaka Music and Motion. Anales Del Caribe 2: 231-245.
Agerkop, T., 2001 Seketi: Poetic and Musical Eloquence Among the Saramaka Maroons From Suriname. Proefschrift, Universidade de Brasilia, Brasilia.
Aijmer, G., ed., 1995 Syncretism and the Commerce of Symbols. Göteborg: The Institute for Advanced Studies in Social Anthropology.
Anderson, B., 1991 [1983] Imagined Communities: Reflections on the Origin on Spread of Nationalism. London: Verso.
Anderson, R.S., 1986 Theology, Death and Dying. Oxford: Blackwell.
Andersson, J.A., 2002 Going Places, Staying Home: Rural-Urban Connections and the Significance of Land in Buhera District, Zimbabwe. Proefschrift, Wageningen Universiteit, Wageningen.
Appadurai, A., 1996 Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Appadurai, A., ed., 1986 The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
Appiah, K.A., 1992 In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture. New York: Oxford University Press.
Appiah, K.W. & H..L. Gates jr., eds., 1995 Identities. Chicago: University of Chicago Press.
Ariès, P., 1985 [1983] Images of Man and Death. Cambridge: Harvard University Press.
Ariès, P., 1994 [1974] Western Attitudes Towards Death From the Middle Ages to the Present. Baltimore: John Hopkins University Press.
Ariès, P., 1987 [1977] Het uur van onze dood: duizend jaar sterven, begraven, rouwen en herdenken. Amsterdam: Elsevier.
Armstrong, D., 1983 Political Anatomy of the Body: Medical Knowledge in Britain in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
Ashforth, A., 2002 An Epidemic of Witchcraft? The Implications of AIDS for the Post-Apartheid
State. African Studies 61 (1):121-44.
Austin-Broos, D.J., 1997 Jamaica Genesis: Religion and the Politics of Moral Orders. Chicago: University of Chicago Press.
Austin-Broos, D.J., 2001 Jamaican Pentecostalism: Transnational Relations and the Nation-State. In Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. A. Corten & R. Marshall-Fratani, eds. Pp. 142-63. Bloomington: Indiana University Press.
Badham, P., 1996 Life and Death in the Light of Eternal Hope. In Facing Death: an Interdisciplinary Approach. P. Badham & P. Ballard, eds. Pp. 168-82. Cardiff: University of Wales Press.
Badone, E., 1989 The Appointed Hour: Death, Worldview and Social Change in Brittany. Berkeley: University of California Press.
Ballard, P., 1996 Intimations of Mortality: Some Sociological Considerations. In Facing Death: an Interdisciplinary Approach. P. Badham & P. Ballard, eds. Pp. 7-28. Cardiff: University of Wales Press.
Balutansky, K.M. & M-A Sourieau, ed., 1998 Caribbean Creolization: Reflections on the Cultural Dynamics of Language, Literature, and Identity. Gainesville, Fla. & Barbados: University Press of Florida & The University of the West Indies Press.
Banna, Y. & Y. Moy, 1991 De voorouders en haar winti. Amsterdam: Powel.
Barley, N., 1996 [1995] Dansend rond het graf: een opwekkend onderzoek. ‘s Gravenhage: BZZTôH.
Barth, F., ed., 1969 Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Cultural Difference. Bergen: Universitetsforlaget.
Bastide, R., 1971 African Civilizations in the New World. New York: Harper & Row.
Baudrillard, J., 1983 Simulations. New York: Semiotext(e).
Baudrillard, J., 1993 Symbolic Exchange and Death. London: Sage.
Bauman, Z., 1989 Legislators and Interpreters: on Modernity, Post-Modernity and Intellectuals. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Z., 1992 Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Z., 1993 Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell.
Bauman, Z., 1996 From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity. In Questions of Cultural
Identity. S. Hall & P. Du Gay, eds. Pp. 18-37. London: Sage.
Bauman, Z., 1997 Postmodernity and Its Discontents. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Z., 2000 Globalization: the Human Consequences. Cambridge: Polity Press.
Bauman, Z., 2001 Identity in the Globalising World. Social Anthropology 9 (2): 121-29.
Baumann, G., 1996 Contesting Culture: Discourses of Identity in Multi-Ethnic London. Cambridge: Cambridge University Press.
Baumann, G., 1999 The Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethnic, and Religious Identities. New York: Routledge.
Becker, E., 1973 The Denial of Death. New York: Free Press.
Beeldsnijder, R., 1994 ‘Om werk van jullie te hebben’: plantageslaven in Suriname, 1730-1750. Bronnen voor de Studie van Afro-Suriname, 16. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Beet, C.D., ed., 1995 Skrekiboekoe/Boek der verschrikkingen: visioenen en historische overleveringen van JohannesKing. Bronnen voor de Studie van Afro-Suriname, 17. Utrecht: Universiteit Utrecht..
Beet, C.D. & R. Price, 1982 De Saramakaanse vrede van 1762: geselecteerde documenten. Bronnen voor de Studie van Bosnegersamenlevingen, 8. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Beet, C. & M.E. Sterman, 1981 People in Between: The Matawai Maroons in Suriname. Proefschrift, Universiteit Utrecht, Utrecht.
Behn, A., 1986 [1688] Oroonoko, or, the History of the Royal Slave. In Oroonoko and Other Stories (samengesteld en ingeleid door M. Duffy). London: Methuen.
Beijering, M., 2002 Slavernij: “Ik ben deel van jouw verleden”. Migranten Informatief April: 26-29.
Bell, C., 1997 Ritual: Perspectives and Dimensions. Oxford: Oxford University Press.
Bell, C., 1992 Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford: Oxford University Press.
Bendann, E., 1930 Death Customs: An Analytical Study of Burial Rites. New York: Knopf.
Benjamins, H.D. & Joh. F. Snelleman, eds., 1914-1917 Encyclopaedia Van Nederlandsch West-Indië. ‘s-Gravenhage: Nijhoff.
Bennet, G. & K.M. Bennet, 2000 The Presence of the Dead: an Empirical Study. Mortality 5 (2): 139-58.
Benoit, P.J., 1980 [1839] Reis door Suriname. Zutphen: De Walburg Pers.
Bentram-Matriotte, H., 1978 De zwarte cats, of neokolonisatie der Surinaamse volkswijsheid. Zutphen: De Walburg Pers.
Berger, P.L. & T. Luckman 1967 [1966] The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Allen Lane.
Berkum, H. van, 1851 De Labadie en de Labadisten: eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche hervormde kerk. Sneek: Van Druten & Bleeker.
Beumers, E., 1989 Dansen voor de doden: het Damafeest bij de Dogon. In Dodendans: ontdekkingsreis rond de dood in verschillende culturen. P. van de Klashorst, ed. Pp. 26-42. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Bijnaar, A., 2002 Kasmoni: een spaartraditie in Suriname en Nederland. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
Bilby, K., 1990 The Remaking of the Aluku: Culture, Politics, and Maroon Ethnicity in French South America. Proefschrift, The Johns Hopkins University, Baltimore.
Bilby, K., 1991 The Emergence of an Ethnic Enclave: the Aluku. SWI Forum 8 (2): 48-56.
Bilby, K., 1995 The Other Caribbean. In Caribbean Currents: Caribbean Music From Rumba to Reggae. P.
Manuel, K. Bilby & M. Jargey, eds. Pp. 212-26. Philadelphia: Temple University Press.
Bilby, K., 2000 Aleke: nieuwe muziek en nieuwe identiteiten. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 19 (1): 49- 58.
Bilby, K., 2001a De voortdurende strijd van de Marrons om zichzelf te identificeren. Siboga 11 (1): 3-9.
Bilby, K., 2001b New Sounds From a New Nation: Processes of Globalisation and Indigenisation in Surinamese Popular Music. In 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society R. Hoefte & P. Meel, eds. Pp. 296-329. Kingston/Leiden: Ian Randle Publishers/KITLV Press.
Bilby, K., 2003 Making Modernity in the Hinterlands: New Maroon Musics in the Black Atlantic. In Afrikanische Diaspora: Out of Africa – Into New Worlds. W. Zips, ed., Pp. 331-61. Münster: Lit Verlag.
Blaaspijp, L.J.H., 1983 Sranang Krijoro Koeltoeroe Foe Deng Kongvo Singi. Paramaribo: L. Blaaspijp/Culturele Vereniging Alomijaba.
Blankenstein, M. van, 1923 Suriname. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Blauner, R., 1976 Death and Social Structure. In Death and Identity. R. Fulton, ed. Pp. 35-58. Bowie: The Charles Press.
Bleyen, J., 2005 De dood in Vlaanderen: opvattingen en praktijken na 1950. Leuven: Davidsfonds.
Bloch, M., 1971 Placing the Dead: Tombs, Ancestral Villages and Kinship Organization in Madagascar. London: Seminar Press.
Bloch, M., 1988 Death and the Concept of a Person. In On the Meaning of Death: Essays on Mortuary and Eschatological Beliefs. S. Cederroth, C. Corlin & J. Lindström, eds. Pp. 11-30. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Bloch, M. & J. Parry, eds., 1999 [1982] Death and the Regeneration of Life. Cambridge: Cambridge University Press.
Blom, A., 1786 Verhandeling over den landbouw in de colonie Suriname, volgens eene negentien-jaarige ondervinding zamengesteld door Anthony Blom; in orde gebragt en met de noodige ophelderingen en bewysredenen voorzien, door Floris Visscher Heshuysen. Haarlem: C. Van der Aa.
Boddy, J., 1989 Wombs and Alien Spirits: Women, Men and the Zãr Cult in Northern Sudan. Madison: The University of Wisconsin Press.
Bodley, J.H., 2000 Cultural Anthropology: Tribes, States, and the Global System. Mountain View: Mayfield.
Boonzajer Flaes, R.M., 1993 Bewogen koper: van koloniale kapel tot wereldblaasorkest. Amsterdam/’s Gravenhage: De Balie/Novib.
Borg, M. ten, 1993 De dood als het einde: een cultuur-sociologisch essay. Baarn: Ten Have.
Bossers, A., 1884 Beknopte geschiedenis der katholieke missie in Suriname door een pater Redemptorist. Gulpen: Alberts.
Bot, M., 1998 Een laatste groet: uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland. Rotterdam: Bot.
Botje, H.E., 2002 Nederland-Ghana: Marlene Ceder uit Amsterdam adviseert koning Nana Adodankwa IV. Vrij Nederland 63 (3): 46-51.
Bourdieu, P., 1990 The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.
Bourdieu, P., 1997 Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourguignon, E., 2000 Relativism and Ambivalence in the Work of M. J. Herskovits. Ethos 28 (1): 103- 14.
Bout, J. van den, 1996 Rouwsluiers: over verliesverwerking. Utrecht: De Tijdstroom.
Bowen, C., 1999 Searching Obituaries on the Internet. Editor & Publisher 132 (1): 50-51.
Bowie, F., 2000 The Anthropology of Religion: An Introduction. Malden: Blackwell Publishing.
Bowker, J., 1991 The Meanings of Death. Cambridge: Cambridge University Press.
Bowlby, J., 1981 Attachment and Loss (3 Vols.). Harmondsworth: Penguin.
Brana-Shute, G., 1990 Old Shoes and Elephants: Electoral Resistance in Suriname. In Resistance and Rebellion in Suriname: Old and New. G. Brana-Shute, ed. Pp. 213-31. Williamsburg: Department of Anthropology, College of William and Mary.
Brana-Shute, R., 1976 Women, Clubs and Politics: the Case of a Lower Class Neighborhood in Paramaribo, Suriname. Urban Anthropology 5 (2): 157-85.
Brana-Shute, R. & G. Brana-Shute, 1979 Death in the Family: Ritual Therapy in a Creole Community. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 135 (1): 59-84.
Branaman, A., ed., 2001 Self and Society. Oxford: Blackwell.
Brave, I., 1999 De Surinaamse Lente. De Groene Amsterdammer 2 juni.
Brave, I., 2000 Hoofdcommentaar: een brug te ver. De Groene Amsterdammer 3 juni.
Brave, I., 2001 Zolang ze blijven praten, blijf ik: een boek over de 15 slachtoffers van 8 december 1982. Paramaribo: Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede.
Breeveld, H., 2000. Jopie Pengel 1916-1970: Leven en werk van een Surinaamse politicus, biografie. Schoorl: Conserve.
Breeveld, H., 1993 SAP: Sari, Angri nanga Pina (verdriet, honger en armoede) of Suriname’s aanpak programma? Paramaribo: Hans Breeveld.
Brim, O.G. & G. Williams eds., 1982 [1970] The Dying Patient. New Brunswick: Transaction Books.
Bröer, C., 1997 Leven met twee landen: de veranderende sociale positie van Surinaamse remigranten. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 23 (4): 608-39.
Bruijne, A.D. & A. Schalkwijk, 2000 Kondreman en P’Tata: Nederland als referentiekader voor Suriname? In Suriname in het Jaar 2000. A.J. Brahim, G.A. Bruijne & R.A.I. van Frederikslust, eds. Pp. 225-41. Baarn: Bosch & Keuning.
Bruijne, G.A. de, ed., 1982 Bijdragen tot de kennis van de kolonie Suriname, dat gedeelte van Guiana het welk bij tractaat ten jare 1815 aan het koningrijk Holland is verbleven, tijdvak 1816 tot 1822. Bijdragen tot de sociale geografie en planologie, 3. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Bruijning, C. F. & J. Voorhoeve, eds., 1977 Encyclopedie van Suriname. Amsterdam: Elsevier.
Bruin, H. de, 1999 Liederen uit de praktijk van de duman. Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde,letterkunde en geschiedenis 18 (2): 143-54.
Bruma, E., 1963 De opmars van het nationalisme: de nationalistische ideologie. Paramaribo: [s.n.].
Bruntink, R., 1997 Wij verzorgen het lichaam alsof hij naar een bruiloft gaat. Uitvaartwezen, onafhankelijk vakblad voor de uitvaartbranche 6 juni: 21-24.
Buddingh’, H., 2000 Geschiedenis van Suriname: een volledig overzicht van de oorspronkelijke, Indiaanse bewoners en de ontdekking door Europese kolonisten, tot de opkomst van de drugsbaronnen. Utrecht: Het Spectrum.
Buschkens, W.F.L., 1973 Het familiesysteem der volkscreolen in Paramaribo. Proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden.
Bush, B., 1990 Slave Women in Caribbean Society: 1650-1838. Kingston: Heinemann Publishers.
Cairo, E., 1975 Obja Sa Tan a Brewa: er zal geen einde zijn aan brouwsels van magie. [S.l.: s.n.].
Cairo, E., 1976 Kollektieve schuld, of wel famir’man-sani. Baarn: Wereldvenster.
Cairo, E., 1980 Ik ga dood om jullie hoofd. Haarlem: In de Knipscheer.
Cairo, E., 1984 Lelu! Lelu! het lied der vervreemding. Haarlem: In de Knipscheer.
Cairo, E., 1986 [1978] De doodsboodschapvogel: Elzaro & Yorkafowru, een oraal koningsdrama. Amsterdam: Kumbalutu.
Campbell, C., 1987 The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell.
Castells, M., 1996-1998 The Information Age: Economy, Society and Culture (3 Dl.). Cambridge: Blackwell.
Catédra, M., 1992 This World, Other Worlds: Sickness, Suicide, Death, and the Afterlife Among the Vaqueiros de Alzada of Spain. Chicago: University of Chicago Press.
Cederroth, S., C. Corlin, & J. Lindström, eds., 1988 On the Meaning of Death: Essays on Mortuary and Eschatological Beliefs. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
César, W., 2001 From Babel to Pentecost: a Social-Historical-Theological Study of the Growth of
Pentecostalism. In Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America.
A. Corten & R. Marshall-Fratani, eds. Pp. 22-41. Bloomington: Indiana University Press.
Chapman, R., 1987 Mortuary Practices: Society, Theory Building and Archeology. In Death, Decay and Reconstruction: Approaches to Archeolology and Forensic Practice. A. Boddington, A. Garland & R. Janaway, eds. Pp. 198-213. Manchester: Manchester University Press.
Chatterjee, S.C., 2002 Death and the Discourse of the Body. Omega: Journal of Death and Dying 45 (4): 321-30.
Chevannes, B., ed., 1998 Rastafari and Other African-Caribbean Worldviews. Basingstoke: Macmillan Press.
Clark, D., ed., 1993 The Sociology of Death: Theory, Culture, Practice. Oxford: Blackwell Publishers.
Clarke, P.B., 1998a New Trends and Developments in African Religions. Westport: Greenwood Press.
Clarke, P.B., 1998b Introduction. In New Trends and Developments in African Religions. P.B. Clarke, ed. Pp. vii-xii. Westport: Greenwood Press.
Clarke, P.B., 1998c Accounting for Recent Anti-Syncretist Trends in Candomblé-Catholic Relations. In New Trends and Developments in African Religions. P.B. Clarke, ed. Pp. 17-35. Westport: Greenwood Press.
Clifford, J., 1988 The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art. Cambridge: Harvard University Press.
Clifford, J. & G.E. Marcus, eds., 1986 Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.
Cohen, A., 1974a Introduction: The Lesson of Ethnicity. In Urban Ethnicity. A. Cohen, ed. Pp. ix-xxii. London: Tavistock.
Cohen, A., 1974b Two-Dimensional Man. London: Tavistock.
Cohen, A., 1981 The Politics of Elite Culture: Explorations in the Dramaturgy of Power in a Modern African Society. Berkeley: University of California Press.
Cohen, A.P., 1985 The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.
Cohen, A.P., 1994 Self Consciousness: An Alternative Anthropology of Identity. London: Routledge.
Cohen, A.P., ed., 2000 Signifying Identities: Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested Values. London: Routledge.
Cohen, C.B., R. Wilk & B. Stoeltje, eds., 1996 Beauty Queens: On the Global Stage. New York: Routledge.
Coll, C. van, 1884 Beknopte geschiedenis der katholieke missie in Suriname, door een pater Redemptorist. Gulpen: Alberts.
Comaroff, J., 1985 Body of Power, Spirit of Resistance: The Culture and History of a South African People. Chicago: University of Chicago Press.
Comaroff, J. & J. Comaroff, 1992 Ethnography and the Historical Imagination. Boulder: Westview Press.
Conklin, B.A., 1995 ‘Thus Are Our Bodies, Thus Was Our Custom’: Mortuary Cannibalism in an Amazonian Society. American Ethnologist 22 (1): 75-101.
Conklin, B.A., 2001 Consuming Grief: Compassionate Cannibalism in an Amazonian Society. Austin: University of Texas Press.
Cooley, C.H., 1964 [1902] Human Nature and the Social Order. New York: Scribner’s.
Corr, C.A., C.M. Nabe & D.M. Corr, 1997 Death and Dying, Life and Living. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
Corten, A. & R. Marshall-Fratani, eds., 2001 Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. Bloomington: Indiana University Press.
Cortois, P. & V. Neckebrouck, ed., 2005 Maskers, missen en meesters: rituelen in en uit de marge. Kapellen/Kampen: Pelckmans/Klement.
Counts, D.R. & D.A. Counts, eds., 1991 Coping With the Final Tragedy: Cultural Variation in Dying and Grieving. Amityville: Baywood.
Crapanzano, V., 1986 Hermes’ Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic Description. In Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography. J. Clifford & G. Marcus, eds. Pp. 51-77. Berkely: University of California Press.
Csordas, T.J., ed., 1994a The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing. Berkeley: University of California Press.
Csordas, T.J., 1994b Embodiment and Experience: The Existential Ground of Culture and Self. Cambridge: Cambridge University Press.
Danforth, L.M., 1982 The Death Rituals of Rural Greece. Princeton: Princeton University Press.
Davies, D.J., 1997 Death, Ritual and Belief: The Rhetoric of Funerary Rites. London: Cassell.
Davies, D.J., 2000 Robert Hertz: The Social Triumph Over Death. Mortality 5 (1): 97-103.
Davies, D.J., 2002 Anthropology and Theology. Oxford: Berg.
Davies, D.J., 2005 A Brief History of Death. Malden: Blackwell Publishing.
Derveld, F.E.R. & H. Noordegraaf, eds., 1988 Winti-religie: een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. Amersfoort: De Horstink.
Dew, E.M., 1978 The Difficult Flowering of Surinam: Ethnicity and Politics in a Plural Society. Den Haag: Martinus Nijhoff.
Dijck, P. van, 2001 Introduction. In Suriname, the Economy: Prospects for Sustainable Development. P. van Dijck, ed. Pp. 1-9. Jamaica: Ian Randle Publishers.
Dobru, R., 1969 Wan Monki Fri: bevrijding en strijd. Paramaribo: Eldorado.
Donice, A., 1948 Sterfhuis en begrafenis bij Saramakkanen. West Indische Gids 29: 175-182.
Donice, A., 1952-1953 Iets over de taal en de sprookjes van Suriname. De West-Indische Gids 33: 153-173.
Douglas, M., 1966 Purity and Danger. London: Routledge & Kegan Paul.
Douglas, M., 1995 The Cloud God and the Shadow Self. Social Anthropology 3 (2): 83-94.
Douglas, M., ed., 1970 Witchcraft Confessions and Accusations. London: Tavistock.
Douglass, W.A., 1969 Death in Murelaga: Funerary Ritual in a Spanish Bask Village. Seattle: University of Washington Press.
Dragtenstein, F., 2002 De ondraaglijke stoutheid der wegloopers: marronage en koloniaal beleid in
Suriname, 1667-1768. Bronnen voor de studie van Suriname, 22. Proefschrift, Universiteit
Utrecht, Utrecht.
Drie, A. de, 1959 Basja Pataka. Vox Guyanae 3 (6): 18-20.
Droogers, A., 1989 Syncretism: The Problem of Definition, the Definition of the Problem. In Dialogue and Syncretism: An Interdisciplinary Approach. J. Gort, H. Vroom, R. Fernhout & A. Wessels, eds. Pp. 7-26. Grand Rapids: Eerdmans.
Droogers, A., 2001 Globalisation and Pentecostal Success. In Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. A. Corten & R. Marshall-Fratani, eds. Pp. 41-62. Bloomington: Indiana University Press.
Droogers, A. & S.M. Greenfield, 2001 Recovering and Reconstructing Syncretism. In Reinventing
Religions: Syncretism and Transformation in Africa and the Americas. S.M. Greenfield & A. Droogers, eds. Pp. 21-43. Lanham: Rowmann & Littlefield.
Drummond, L., 1980. The Cultural Continuum: A Theory of Intersystems. Man 15 (2): 352-374.
Dubelaar, C.N. & A.R.M. Pakosie, 1999 Het Afakaschrift van de Tapanahoni in Suriname. Bronnen voor de studie van Suriname, 21. Utrecht/Amsterdam: Universiteit Utrecht/Thela Thesis.
Dullemen, I. van, 2001 Maria Sibylla: een ongebruikelijke passie. Amsterdam: De Bezige Bij.
Dumont, L., 1985 A Modified View of Our Origins: the Christian Beginnings of Modern Individualism. In The Category of the Person: Anthropology, Philosophy, History. M. Carrithers, S. Collins & S. Lukes, eds. Pp. 93-123. Cambridge: Cambridge University Press.
Durkheim, E., 1995 [1912] The Elementary Forms of Religious Life. New York: The Free Press.
Durkheim, E., 2002 [1897] Suicide: A Study in Sociology. London: Routledge.
Egger, J., 1996 Observaties bij een verkiezingscampagne: Suriname januari-mei 1996. SWI Forum 13 (2): 14-23.
Elias, N., 1982 [1939] Het civilisatieproces: sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Utrecht: Het Spectrum.
Elias, N., 1984 De eenzaamheid van stervenden in onze tijd. Amsterdam: Meulenhoff.
Elkins, S.M., 1959 Slavery: A Problem in American Institutional and Intellectual Life. Chicago: University of Chicago Press.
Eriksen, T.H., 1993 Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.
Eriksen, T.H., 1998 Common Denominators: Ethnicity, Nation-Building and Compromise in Mauritius. Oxford: Berg.
Eriksen, T.H., 2001 Between Universalism and Relativism: A Critique of the UNESCO Concepts of Culture. In Culture and Rights: Anthropological Perspectives. J. Cowan, M-B. Dembour & R. Wilson, eds. Pp. 127-48. Cambridge: Cambridge University Press.
Eriksen, T.H., 2002 Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (Second Edition). London: Pluto Press.
Erikson, E., 1950 Childhood and Society. New York: Norton.
Erikson, E., 1968 Identity: Youth and Crisis. London: Faber.
Evans-Pritchard, E.E., 1968 [1937] Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande. Oxford: Clarendon Press.
Ewing, K.P., 1990 The Illusion of Wholeness: Culture, Self and the Experience of Inconsistency. Ethos 18 (3): 251-78.
Eyerman, R., 2001 Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity. Cambridge: Cambridge University Press.
Fabian, J., 1973 How Others Die: Reflections on the Anthropology of Death. In Death in American
Experience. A. Mack, ed. Pp. 177-201. New York: Schocken.
Fernández Olmos, M. & L. Paravisini-Gebert, 2003 Creole Religions of the Caribbean: An Introduction From Vodou and Santeria to Obeah and Espiritismo. New York: New York University Press.
Ferretti, S.F., 2001 Religious Syncretism in an Afro-Brazilian Cult House. In Reinventing Religions: Syncretism and Transformation in Africa and the Americas. S.M. Greenfield & A. Droogers, eds. Pp. 87- 99. Lanham: Rowman & Littlefield.
Field, D., J.L. Hockey & N. Small, eds., 1997 Death, Gender and Ethnicity. London: Routledge.
Forster, P.G., 1998 Religion, Magic, Witchcraft, and AIDS in Malawi. Anthropos 93 (4-6): 537-44.
Foster, G.M., 1988 [1967] Tzintzuntzan: Mexican Peasants in a Changing World. Prospect Heights: Waveland Press.
Foucault, M., 2003 [1973] The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. London: Routledge Classics.
Frazer, J.G., 1976 [1890] The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. London: Macmillan Press.
Freston, P., 2001 The Transnationalisation of Brazilian Pentecostalism: The Universal Church of the Kingdom of God. In Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. R. Marshall-Fratani & A. Corten, eds. Pp. 196-216. London: Hurst.
Freud, S., 1968 [1917] Mourning and Melancholia. In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. J. Strachey, ed. Pp. 243-58. London: Hogarth Press.
Freytag, G.A., 1927 Johannes King, Der Buschland-Prophet: Ein Lebensbild Aus Der Mission Der Brüdergemeine in Suriname. Hernnhut: Verlag der Missionsbuchhandlung.
Friedman, J., 1994 Cultural Identity and Global Process. London: Sage.
Fulgentius, Fr. M.A.R., 1983 Een paapjen omtrent het fort: het apostolisch vicariaat van Suriname, een historische schets. Paramaribo: Vaco.
Fulton, R., ed., 1976 Death and Identity. Bowie: The Charles Press.
Gallagher, M., 2002 Soundings in French Caribbean Writing Since 1950, The Shock of Space and Time. Oxford: Oxford University Press.
Geertz, C., 1988 Works and Lives: The Anthropologist As Author. Stanford: Stanford University Press.
Geertz, C., 2000 [1973] The Interpretation of Cultures: Sellected Essays. New York: Basic Books.
Geertz, C., 2001 Available Light: Anthropological Reflections in Philosophical Topics. Princeton: Princeton University Press.
Geest, S. van der, 1990 Culturele tranen op begrafenissen in Ghana. In Dodendans: ontdekkingsreis rond de dood in verschillende culturen. P. van de Klashorst, ed. Pp. 58-71. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Geest, S. van der, 1995 Old People and Funerals in an Ghanian Community: Ambiguities in Familycare. South African Journal of Gerontology 4 (2): 33-40.
Geest, S. van der, 2000 Funerals for the Living: Conversations With Elderly People in Kwahu, Ghana. African Studies Review 43 (3): 103-129.
Geest, S. van der, 2004 Dying Peacefully: Considering Good Death and Bad Death in Kwahu-Tafo, Ghana. Social Science & Medicine 58 (5): 899-911.
Gellner, E., 1983 Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press.
Gennep, A. van, 1960 [1908] The Rites of Passage. London: Routledge & Kegan Paul.
Genovese, E.G., 1969 The Treatment of Slaves in Different Countries: Problems in the Applications of the Comparative Method. In Slavery in the New World: A Reader in Comparative History. L. Foner & E.G. Genovese, eds. Pp. 202-210. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
George, M.A., 2002 Een ‘sacramentale’ kratafra. In Libi Nanga Bribi: enkele aanzetten tot Surinaamse theologie (Feestbundel ter ere van Hein Eersel). J. Vernooij, ed. Pp. 49-63. Nijmegen: Nijmeegs Instituut voor Missiologie.
Gergen, K., 1991 The Saturated Self. New York: Basic Books.
Ghorashi, H., 2003 Ways to Survive, Battles to Win: Iranian Women Exiles in the Netherlands and the United States. New York: Nova Science Publishers.
Giddens, A., 1984 The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuralism. Berkeley: University of California Press.
Giddens, A., 1990 The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity.
Giddens, A., 1991 Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
Giddens, A., 1992 The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.
Gilroy, P., L. Grossberg & D.A. Moynihan, eds., 2000 Without Guarantees: In Honour of Stuart Hall. London: Verso.
Glaser, B.G. & A.L. Strauss, 1965 Awareness of Dying. Chicago: Aldine.
Glaser, B.G. & A.L. Strauss, 1968 Time for Dying. Chicago: Aldine.
Gobardhan-Rambocus, L., 1995 Het Sranan: ontwikkeling en emancipatie. In De erfenis van de slavernij.
Gobardhan-Rambocus, L., 2003 Dag der vrijheden: nooit meer zou een mens hier eigendom kunnen zijn van een ander. Paramaribo Post 1 (16): 24-25.
Goffman, E., 1959 The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday.
Goffman, E., 1968 Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Harmondsworth: Penguin Books.
Goldey, P., 1983 The Good Death: Personal Salvation and Community Identity. Journal of the Anthropological Society of Oxford 14 (1): 1-16.
Good, B., 1994 Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Goody, J., 1962 Death, Property and the Ancestors: A Study of the Mortuary Customs of the LoDagaa of West Africa. London: Tavistock.
Gorer, G., 1965 Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain. Garden City: Doubleday.
Gourevitch, P., 1998 We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families: Stories From Rwanda. New York: Farrar Straus and Giroux.
Grainger, R., 1998 Let Death Be Death: Lessons From the Irish Wake. Mortality 3 (2): 129-42.
Green, B.L., 2000 Traumatic Loss: Conceptual and Empirical Links Between Trauma and Bereavement. Journal of Personal & Interpersonal Loss 5 (1): 1-18.
Green, E.C., 1974 The Matawai Maroons: An Acculturating Afro-American Society. Proefschrift, The Catholic University of America, Washington.
Green, E.C., 1978 Winti and Christianity: A Study in Religious Change. Ethnohistory 25 (3): 251-76.
Greenfield, S.M., 2001 The Reinterpretation of Africa: Convergence and Syncretism in Brazilian Candomblé. In Reinventing Religions: Syncretism and Transformation in Africa and the Americas. S.M. Greenfield & A. Droogers, eds. Pp. 113-131. Lanham: Rowman & Littlefield.
Greenfield, S.M. & A. Droogers, eds., 2001 Reinventing Religions: Syncretism and Transformation in Africa and the Americas. Lanham: Rowman & Littlefield.
Griffioen, S. & H. Tennekes, 2002 Culturele universalia en multicultureel samenleven. In Nederland multicultureel of pluriform: een aantal conceptuele studies. J. Lucassen & A. de Ruiter, eds. Pp. 85-141. Amsterdam: Aksant.
Grimes, R., 2000 Deeply into the Bone: Reinventing Rites of Passage. Berkley: University of California Press.
Groot, S.W. de, 1974 Surinaamse granmans in Afrika: vier grootopperhoofden bezoeken het land van hun voorouders. Utrecht: Het Spectrum.
Guadeloupe, F.E., 2005. Chanting Down the New Jerusalem: The Politics of Belonging in Saint Martin & Sint Maarten. Amsterdam: Rozenberg .
Guda, T., 2001 Banya: A Surviving Surinamese Slave Play. In A History of Literature in the Caribbean.V.M. Vera, M. Kutzinski, I. Phaf-Rheinberger, J.V. Arnold, N.M. Houston & I. Rolfes, eds. Pp.
615-622. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Gupta, A. & J. Ferguson, eds., 1997 Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Durham: Duke University Press .
Guss, D.M., 1994 Syncretic Inventions: ‘Indianess’ and the Day of the Monkey. In Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis. C. Stewart & R. Shaw, eds. Pp. 145-61. London: Routledge.
Hall, S., 1991 Old and New Identities, Old and New Ethnicities. In Culture, Globalization and the World-System. A.D. King, ed. Pp. 41-68. London: Macmillan.
Hall, S., 1996 Who Needs Identity? In Questions of Cultural Identity. S. Hall & P. Du Gay, eds. Pp. 1-18. London: Sage.
Hall, S. & P. Du Gay, eds., 1996 Questions of Cultural Identity. London: Sage.
Hallam, E. & J. Hockey, 2001 Death, Memory and Material Culture. Oxford: Berg.
Hallam, E., Hockey, J. & G. Howarth, 1999 Beyond the Body: Death and Social Identity. London: Routledge.
Hannerz, U., 1987 The World in Creolization. Africa 57 (4): 547-559.
Hannerz, U., 1989 Notes on the Global Ecumene. Public Culture 1 (2): 66-75.
Harré, R., ed., 1986 The Social Construction of Emotions. Oxford: Blackwell.
Harrison, R.P., 2003 The Dominion of the Dead. Chicago: The University of Chicago Press.
Harry, R., Power, H., Heins, J., Hiwat, M. & G. Havertong, eds., 1999 Nanga Palm… Liederen bij het overlijden, de begrafenis en de rouwverwerking van Afro-Surinamers [Creoolse Surinamers]. Paramaribo/Den Haag: AB Tholen Consultancy/Adrepak Mailing.
Harvey, D., 1989 The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.
Hecbert, H. & J. Wilner, 1983 Sranan Anansi Tori. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap.
Heelas, P, 1996a Introduction: Detraditionalization and Its Rivals. In Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity. P. Heelas, S. Lash & P. Morris, eds. Pp. 1-21. Cambridge: Blackwell Publishers.
Heelas, P, 1996b The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity. Oxford: Blackwell.
Heelas, P., Lash, S. & P. Morris, eds., 1996 Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity. Oxford: Blackwell Publishers.
Heemskerk, M., 2000 Driving Forces of Small-Scale Gold Mining Among the Ndjuka Maroons: A
Cross-Scale Socioeconomic Analysis of Participation in Gold Mining in Suriname. Proefschrift, Graduateschool of the University of Florida, Gainesville.
Helman, A., ed., 1967 De Laaiende Stilte. Amsterdam: Querido.
Helman, A., 1968 Zaken, zending en bezinning: de romantische kroniek van een tweehonderdjarige Surinaamse firma. Paramaribo: Kersten.
Helman, A., 1977 Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: De Walburg Pers.
Herlein, J.D., 1718 Beschryvinge van de volk-plantinge Zuriname: vertonende de opkomst dier zelver colonie, de aanbouw en bewerkinge der zuiker-plantagien… Leeuwarden: M. Injema.
Herskovits, M.J., 1937 Life in a Haitian Valley. New York: Octagon.
Herskovits, M.J., 1938 Acculturation: The Study of Culture Contact. New York : J. J. Augustin.
Herskovits, M.J., 1953 Note Sur La Divination Judiciaire Par Le Cadavre En Guyane Hollandais. In Les Afro-Américains. Mémoire de l’Institut Francais de l’Afrique Noire, ed. Pp. 187-92. Dakar: IFAN.
Herskovits, M.J., 1958 The Myth of the Negro Past. Boston: Beacon Press.
Herskovits, M.J., 1964 [1947] Cultural Dynamics. New York: Alfred A. Knopf.
Herskovits, M.J., 1966 The New World Negro. Bloomington: Indiana University Press.
Herskovits, M.J. & F.S. Herskovits, 1934 Rebel Destiny: Among the Bush Negroes of Dutch Guiana. New York: McGraw-Hill.
Herskovits, M.J. & F.S. Herskovits, 1936 Suriname Folklore. New York: Colombia University Press.
Hertz, R., 1960 [1907] Death and the Right Hand. Oxford: Cohen & West.
Herzfeld, M., 2001 Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society. Malden: Blackwell.
Hijlaard, M.Th., 1978 Zij en ik: jeugdherinneringen. Paramaribo: Bureau Volkslectuur.
Hilst, E. van der & J. Vernooij, 1988 Tyari Fri Kon: Wan Tu Prakseri Fu Sdon Denki (Wan Brifi Fu Fristeri Esteban Kross Na a Okasi Taki a Tron Pristri 2-7-1988 ). Paramaribo: [s.n.].
Ho Suie Sang, M. & W. Hoogbergen, 2002 Afro-Surinaamse Moslims. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 21 (1): 119-35.
Ho Suie Sang, M. & W. Hoogbergen, 2003 African Surinamese Muslims. In Afrikanische Diaspora: Out of Africa – Into New Worlds. W. Zips, ed. Pp. 291-313. Münster: Lit Verlag.
Hobsbawn, E.J., 2002 [1990] Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.
Hobsbawn, E. & T. Ranger, eds., 2003 [1983] The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
Hockey, J.L., 1990 Experiences of Death: An Anthropological Account. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Hoefte, R., 1997 Caribbean Culture, Ethnic Identity Issues: The Case of Surinam. In Caribbean Public Policy: Regional, Cultural and Socioeconomic Issues for the 21st Century. J.A. Braveboy-Wagner & D.J. Gayle, eds. Pp. 99-106. Boulder: Westview Press.
Hoefte, R. & P. Meel, eds., 2001 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society. Kingston/Leiden: Ian Randle Publishers/KITLV Press.
Hoekendijk, B., 1962 Gods werk in de 3 Guyana’s. Putten: Stichting Ben Hoekendijk’s Evangelisatie-Campagnes.
Holland, D., Lachicotte jr., W., Skinner, D. & C. Cain, 2001 Identity and Agency in Cultural Worlds. Cambridge: Harvard University Press.
Holst-Warhaft, G., 2000 The Cue for Passion: Grief and Its Political Uses. Cambridge: Harvard University Press.
Holstein, J.A. & J.F. Gubrium, 2000 The Self We Live by: Narrative Identity in a Postmodern World. New York: Oxford University Press.
Hoogbergen, W., 1985 De Boni-oorlogen, 1757-1860: marronage en guerilla in Oost-Suriname. Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, 11. Proefschrift, Universiteit Utrecht, Utrecht.
Hoogbergen, W., 1992 De Bosnegers zijn gekomen! Amsterdam: Prometheus.
Hoogbergen, W., 1996 Het kamp van Broos en Kaliko: de geschiedenis van een Afro-Surinaamse familie. Amsterdam: Prometheus.
Hoogbergen, W., 1998 Rituelen voor de doden: Europees-Afrikaanse Wortels. Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis 17 (1): 5-22.
Hoogbergen, W. & D. Kruijt, 2004 Gold, ‘Garimpeiros’ and Maroons: Brazilian Migrants and Ethnic Relationships in Post-War Suriname. Caribbean Studies 32 (2): 3-44.
Hoogbergen, W. & D. Kruijt, 2005 De oorlog van de sergeanten: Surinaamse militairen in de politiek. Amsterdam: Bakker.
Hoogbergen, W., Kruijt, D. & T. Polimé, 2001 Goud en Brazilianen. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 20 (1): 109-127.
Hoogbergen, W. & T. Polimé, 2002 Oostelijk Suriname 1986-2002. Oso: Tijdschrift Voor Surinamistiek 21(2): 225-242.
Hoogbergen, W. & H. Ramsoedh, 2002 Suriname, een religieuze mozaïek. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 21 (1): 5-15.
Howarth, G., 2000 Dismantling the Boundaries Between Life and Death. Mortality 5 (2): 127-139.
Huizinga, J., 1997 [1938] Homo Ludens: proeve ener bepaling van het spelelement der cultuur. Amsterdam: Pandora.
Humphreys, S.C. & H. King, eds., 1981 Mortality and Immortality: The Anthropology and Archaeology of Death. London: Academic Press.
Huntington, R. & P. Metcalf, 1999 [1979] Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual. Cambridge: Cambridge University Press.
Hurbon, L., 2001 Pentecostalism and Transnationalism in the Caribbean. In Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. A. Corten & R. Marshall-Fratani, eds. Pp. 124-42. Bloomington: Indiana University Press.
Illich, I., 1976 Limits to Medicine; Medical Nemesis: The Expropriation of Health. Harmondsworth: Penguin.
Inda, J.X. & R. Rosaldo, eds., 2002a The Anthropology of Globalization: A Reader. Malden: Blackwell Publishing.
Inda, J.X. & R. Rosaldo, 2002b Introduction: A World in Motion. In The Anthropology of Globalization: A Reader, J.X. Inda & R. Rosaldo, eds. Pp. 1-35. Malden: Blackwell Publishing.
Ingold, T., 1993 The Art of Translation in a Continuous World. In Beyond Boundaries: Understanding, Translation, and Anthroplogical Discourse. G. Pálsson, ed. Pp. 210-230. Oxford: Berg Publishers.
Instituut voor Taalwetenschap (SIL), 1995 [1980] Dri Anansi Tori. Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap (SIL).
Instituut voor Taalwetenschap (SIL), 1997 [1983] Sranan Anansi Tori. Paramaribo: Instituut voor
Taalwetenschap (SIL).
Irion, P., 1977 The Funeral: Vestige or Value? New York: Arno Press.
Ivanova, D., 2005 Death As a Practical and Imaginary World: Stories, Memories, Dreams and Songs From the Village of Bela Rechka (conference paper). The Social Context of Death, Dying and Disposal: 7th International Conference (University of Bath, UK, 15-18 September 2005), Bath.
Jabini, F.S., 2000 Het kruis voor een Kankantri: een beknopt overzicht van de Surinaamse kerkgeschiedenis. Paramaribo: Evangelische Boekhandel ‘De Christen’.
Jacobs, L., 2000 Armoede in Suriname en familienetwerken met Nederland. Oso: Tijdschrift Voor Surinamistiek 19 (2): 297-308.
Jacobs, L., 2002 Wateroverlast en sanitaire voorzieningen in Paramaribo. Oso: Tijdschrift Voor Surinamistiek 21 (1): 338-47.
Jacobson-Widding, A., ed., 1991 Body and Space: Symbolic Models of Unity and Division in African Cosmology and Experience. Stockholm: Almqvist & Wicksell.
James, W., 1961 [1892] Psychology: The Briefer Course. New York: Harper & Brothers.
James, W., 2003 [1902] Varianten van religieuze beleving: een onderzoek naar de menselijke aard. Amsterdam: De Appelbloesempers/Abraxas.
Jansen van Galen, J., 2001 Kapotte plantage: een Hollander in Suriname. Amsterdam: Uitgeverij Contact.
Jap-A-Joe, H., 1988 De persistentie van etniciteit in de Surinaamse politiek: enkele sociaal-historische notities. SWI Forum 5 (1): 47-58.
Jap-A-Joe, H., 1993 Tussen kruis en kalebas: acculturatie van het christendom onder gedoopte slaven in Suriname. Paramaribo: Theologisch seminarie der EBGS.
Jap-A-Joe, H., 2003 Convergentie en divergentie: recente ontwikkelingen op het vlak van Afro-Amerikaanse religies in Suriname (conference paper). Internationale conferentie ter gelegenheid van de 140ste herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli 1963, Theologisch seminarie der EBGS & Anton de Kom Universiteit van Paramaribo, Suriname.
Jap-A-Joe, H., Sjak Shie, P. & J. Vernooij, 2001 The Quest for Respect: Religion and Emancipation in Twentieth-Century Suriname. In 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society. R. Hoefte & P. Meel, eds. Pp. 198-220. Kingston/Leiden: Ian Randle Publishers/KITLV Press.
Jenkins, R., 1996 Social Identity. London: Routledge.
Jones, G., 2002 Door één kerkdeur: over een ‘Bakrakerki’ in Paramaribo. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 21 (1): 110-119.
Jones, J.F., 1981 Kwakoe en Christus: een beschouwing over de ontmoeting van de Afro-Amerikaanse cultuur en religie met hernhutter zending in Suriname. Proefschrift, Universitaire Protestantse Faculteit, Brussel.
Jozefzoon, O.J.R., 1959 De Saramaccaanse wereld. Paramaribo: Varekamp.
Juergensmeyer, M., 2000 Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Berkeley: University of California Press.
Kahn, M., 1979 [1931] Djuka: The Bush Negroes of Dutch Guyana. New York: AMS Press.
Kaspersen, L.B., 2000 Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist. Oxford: Blackwell Publishers.
Kastenbaum, R. & B. Kastenbaum, eds., 1989 Encyclopedia of Death. Phoenix: Oryx Press.
Kempen, M. van, 1989 Surinaamse schrijvers en dichters. Amsterdam: De Arbeiderspers.
Kempen, M. van, 1999 Mama Sranan: 200 jaar Surinaamse verhaalkunst. Amsterdam: Contact.
Kennedy, R., 2002 Nigger: The Strange Career of a Troublesome Word. New York: Pantheon Books.
King, J., 1973 Life at Maripaston. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en
volkenkunde, 64 (ingeleid en samengesteld door H.F. de Ziel). Den Haag: Martinus Nijhoff .
Kleinman, A., 1995 Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine. Berkeley: University of California Press.
Klinkers, E., 1994 Zending in Coronie. Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis 13 (1): 25-43.
Klinkers, E., 1997 Op hoop van vrijheid: van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880. Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, 18. Proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden.
Kloos, P., 1990 Aanvaarding en ontkenning: leven en dood in niet-westerse culturen. In Dodendans: ontdekkingsreis rond de dood in verschillende culturen. P. van de Klashorst, ed. Pp. 10-18. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Kok, H.L., 2000 Funerair Lexicon A-Z: encyclopedisch woordenboek over de dood. Maastricht: Stichting Crematorium Limburg.
Kolfin, E., 1997 Van de slavenzweep en de muze: twee eeuwen verbeelding van de slavernij in Suriname. Leiden: KITLV Uitgeverij.
Kom, A. de, 1975 [1934] Wij slaven van Suriname. Amsterdam: Contact.
Koolhof, S. & G. Oostindie, eds., 2003 Koloniaal dodenkabinet. Leiden: KITLV Uitgeverij.
Kopytoff, I., 1971 Ancestors As Elders in Africa. Africa 41 (2): 129-42.
Krabben, A., 1997 De dood is springlevend: beleving en praktijk van de dood in Nederland. ‘s-Gravenhage: BZZTôH.
Kroeber, A.L. & C. Kluckhohn, 1952 Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum of American Archeology and Ethnology.
Kromhout, M., 1995 Vrouwen en crisis in Paramaribo: een exploratief onderzoek naar genderverhoudingen in huishoudens in een arme woonwijk. Amsterdam/Paramaribo: Instituut voor Sociale Geografie/Leo Victor.
Kromhout, M., 2000 Gedeelde smart is halve smart: hoe vrouwen in Paramaribo hun bestaan organiseren. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
Kromhout, M., 2001 Urban Livelihoods in Surinam: Strategies and Partnerships. In Re-Aligning
Government, Civil Society and the Market: New Challenges in Urban and Regional Development, Essays in Honour of G. A. De Bruijne. I. Baud, J.H.L. de Post & T. Dietz, eds. Pp. 151-165. Amsterdam: AGIDS.
Kruijer, G., 1973 Suriname: neokolonie in rijksverband. Meppel: Boom.
Kruijff, R. de, 1986 Edgar Cairo: ik ben een kind van drie continenten. Prothese 40: 5-6.
Kruijt, D. & M. Maks, 2002 De armoede in Suriname, 1980-2000. Oso: Tijdschrift Voor Surinamistiek 21 (2): 243-260.
Kruijt, D. & M. Maks, 2004 Een belaste relatie: 25 jaar ontwikkelingssamenwerking Nederland-
Suriname, 1975-2000. Den Haag/Paramaribo: Ministerie van Buitenlandse zaken/Ministerie van
Planning en Ontwikkelingssamenwerking (in Nederland als www.minbuza.nl/een belaste relatie
[in totaal 10 documenten], in Suriname als www.plos.sr/docs/Llrapport [in totaal 4 documenten]
vrijgegeven).
Kübler-Ross, E., 2000 [1969] Lessen voor levenden: gesprekken met stervenden. Amsterdam: Ambo.
Kübler-Ross, E., 1969 On Death and Dying. New York: Macmillan.
Kübler-Ross, E. & D. Kessler, 2000 Life Lessons: How Our Mortality Can Teach Us About Life and Dying. London: Simon & Schuster.
Kunneman, H., 1996 Van theemutscultuur naar walkman-ego: contouren van postmoderne individualiteit. Amsterdam: Boom.
Laan, C. van der & P.N. van der Laan, 1982 Pinksteren in beweging: vijfenzeventig jaar pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen. Kampen: Kok.
Laderman, G., 2003 Rest in Peace: A Cultural History of Death in the Funeral Home in Twentieth-Century America. New York: Oxford University Press.
Lambek, M., ed., 2002 A Reader in the Anthropology of Religion. Malden: Blackwell Publishing.
Lampe, A., 2001 Mission or Submission? Moravian and Catholic Missionaries in the Dutch Caribbean During the 19th Century. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Latour, B., 1994 [1991] We Have Never Been Modern. Harlow: Pearson Education.
Leach, E., 1958 Magical Hair. Journal of the Royal Antrhopological Institute 88 (2): 149-64.
Leerdam, H., 1957 De invloed van het evangelie in het leven van de Boslandcreolen. Onze Bosbewoners XXXIII. De West (22 juni 1957).
Leferink, S.B.L., 2002 ‘Wij armen kunnen niet sterven’: doodscultuur en marginalisering in Argentinië. Proefschrift, Universiteit Utrecht, Utrecht. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Legêne, P., 1949 Het leven en sterven der Bosnegers in de binnenlanden van Suriname. Zeist: Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente.
Lenders, M., 1996 Strijders voor het lam: leven en werk van hernhutterbroeders en -zusters in Suriname, 1735-1900. Leiden: KITLV Uitgeverij.
Lewis, I.M., 1991 Estatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession. London: Routledge.
Lichtveld, L., 1930 Op zoek naar de spin. De West-Indische Gids 12: 209-230, 305-24.
Lienhardt, G., 1961 Divinity and Experience: The Religion of the Dinka. Oxford: Clarendon Press.
Lier, R. van, 1977 [1949] Samenleving in een grensgebied: een sociaal-historische studie van Suriname. Amsterdam: S. Emmering.
Lier, R. van, 1983 Bonuman: een studie van zeven religieuze specialisten in Suriname. ICA Publication, 60. Leiden: Institute of Cultural and Social Studies, Leiden University.
Lifton, R.J., 1988 Understanding the Traumatized Self: Imagery, Symbolization, and Transformation. In Human Adaptation to Extreme Stress: From Holocaust to Vietnam. J.P. Wilson, Harel, Z. & B. Kahana, eds. Pp. 7-31. New York: Plenum.
Lifton, R.J. & E. Olson, 1974 Living and Dying. London: Wildwood House.
Linde, J.M. van der, 1956 Het visioen van Hernnhut en het apostolaat der Moravische broeders in Suriname, 1735-1863. Paramaribo: C. Kersten & Co.
Linde, J.M. van der, 1966 Surinaamse suikerheren en hun kerk: plantagekolonie en handelskerk ten tijde van Johannes Basseliers, predikant en planter in Suriname, 1667-1689. Wageningen: Veenman.
Littlewood, J., 1993 The Denial of Death and Rites of Passage in Contemporary Societies. In The Sociology of Death. D. Clark, ed. Pp. 69-84. Oxford: Blackwell Publishers.
Lloyd Warner, W., 1976 The City of the Dead. In Death and Identity. R. Fulton, ed. Pp. 363-81. Bowie: Charles Press Publishers.
Lock, M.M., 2002 Twice Dead: Organ Transplants and the Reinvention of Death. Berkeley: University of California Press.
Long, N., 2001 Development Sociology: Actor Perspectives. London: Routledge.
Loswijk, E., 1979 Nationalisme en evangelie in de moderne Surinaamse literatuur. Doctoraalscriptie, Theologische seminarie der EBGS, Paramaribo.
Lovell, N., 2002 Cord of Blood: Possession and the Making of Voodoo. London: Pluto Press.
Lupton, D., 1994 Medicine As Culture: Illness, Disease and the Body in Western Societies. London: Sage.
Lutz, C. & L. Abu-Lughod, eds., 1990 Language and the Politics of Emotion. Cambridge: Cambridge University Press.
Lyon, D., 1993 A Bit of a Circus: Notes on Postmodernity and New Age. Religion 23 (2): 117-26.
Lyotard, J-F., 1983 Le Différend. Paris: Minuit.
MacIntyre, A.C., 1985 After Virtue: A Study in Moral Theory. London: Duckworth.
Malajuwara, F., 1998 Begrafenis- en rouwrituelen bij de Kalihna. Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis 17 (1): 63-71.
Malinowski, B., 1992 [1925] Magic, Science and Religion. Garden City: Doubleday & Company.
Malkki, L., 1992 National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity Among Scholars and Refugees. Cultural Anthropology 7 (1): 24-44.
Marcus, G.E. & M.M.J. Fischer, 1986 Anthropology As Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: The University of Chicago Press.
Mariz, C.L., 1994 Coping With Poverty: Pentecostals and Christian Base Communities in Brazil. Philadelphia: Temple University Press.
Marshall, E., 2003 Ontstaan en ontwikkeling van het Surinaams nationalisme: natievorming als opgave. Delft: Uitgeverij Hebron.
Marshall-Fratani, R., 2001 Mediating the Global and Local in Nigerian Pentecostalism. In Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. R. Marshall-Fratani & A. Corten, eds. Pp. 80-106. London: Hurst.
Martel, S., 2004 Sterk als de dood: sterven en rouw in joods perspectief. Delft: Eburon.
Martin, D., 2001 Macroeconomic Developments During the 1990’s. In Suriname, the Economy: Prospects for Sustainable Development. P. van Dijck, ed. Pp. 43-91. Jamaica: Ian Randle Publishers.
Mbiti, J.S., 1999 African Religions and Philosophy (Second Revised and Enlarged Edition). Oxford: Heinemann.
Mc Leod, C., 1997 [1987] Hoe duur was de suiker? Amsterdam: Uitgeverij Ooievaar.
McLeod, C. & C.D. Haseth, 2002 Slavernij en de memorie/slaaf en meester. Schoorl: Conserve.
Meel, P., 1990. A Reluctant Embrace: Suriname’s Idle Quest for Independence. In Resistance and
Rebellion in Suriname: Old and New. G. Brana-Shute, ed. Pp. 259-90. Williamsburg: Department of Anthropology, College of William and Mary.
Meel, P., 1997 Op zoek naar Surinaamse normen: nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961). Bronnen voor de Studie van Suriname, 20. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Mellor, P.A. & C. Shilling, 1993 Modernity, Self-Identity and the Sequestration of Death. Sociology: The Journal of the British Sociological Association 27 (3): 411-432.
Menke, J., 1998 Restructuring Urban Employment and Poverty: The Case of Suriname. Paramaribo: SWI Press.
Merridale, C., 2000 Night of Stone: Death and Memory in Twentieth Century Russia. New York: Penguin.
Mestrovic, S.G., 1998 Anthony Giddens: The Last Modernist. London: Routledge.
Meye, P., 1997 Mijn heer en ik: levensbeschrijving van Pudsey Meye. (Uitgegeven in eigen beheer).
Meyer, B., 1998 Commodities and the Power of Prayer: Pentecostalist Attitutes Towards Consumption in Contemporary Ghana. Development and Change 29 (4): 751-776.
Meyer, B., 1999 Translating the Devil: Religion and Modernity Among the Ewe in Ghana. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Miles, D.J., 1965 Socio-Economic Aspects of Secondary Burial. Oceania 35 (3): 161-74.
Mintz, S.W. & R. Price, 1992 The Birth of African-American Culture: An Anthropological Perspective. Boston: Beacon Press.
Mintz, S. & R. Price, 2003 De geboorte van de Afro-Surinaamse cultuur. Leiden: KITLV.
Mitford, J., 2000 [1963] The American Way of Death Revisited. London: Virago Press.
Moller, D., 1990 On Death Without Dignity: The Human Impact of Technological Dying. Amityville: Baywood Publishing.
Moller, D.W., 1996 Confronting Death, Values, Institutions and Human Mortality. New York: Oxford University Press.
Mosquera, G. 1992. Africa in the Art of Latin America. Art Journal 5 (4): 30-38.
Mulder, J.H., 2006 De Ancient Order of Foresters in Suriname. Oso: Tijdschrift Voor Surinamistiek 25 (2): 42-56.
Mulder, J.H. & P. Dikland, 2005 Bedreigde begraafplaatsen in Paramaribo. Oso: Tijdschrift Voor Surinamistiek 24 (2): 263-276.
Muler, C.R., 1988 Winti: pleidooi voor een dialoog. In Winti-religie: een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. F.E.R. Derveld & H. Noordegraaf, eds. Pp. 72-84. Amersfoort: De Horstink.
Mulkay, M., 1993 Social Death in Britain. In The Sociology of Death. D. Clark, ed. Pp. 31-49. Oxford: Blackwell Publishers.
Munnichs, J., 1998 Sterven: beleving, verwerking, begeleiding. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
Needham, R., ed., 1973 Right and Left: Essays on Dual Classification. Chicago: University of Chicago Press.
Neus, H., 2002 Een quaad gerugt?: het verhaal van Alida en Susanna Du Plessis. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 21 (2): 305-317.
Neus, H., 2003 Susanna Du Plessis: portret van een slavenmeesteres. Amsterdam: KIT Publishers.
Oostindie, G., 1989 Roosenburg en Mon Bijou: twee Surinaamse plantages, 1720-1870. Dordrecht: Foris.
Oostindie, G., 1991 On Stedman’s ‘Narrative’, Suriname Slavery, and Editing. Bijdragen tot de taal-, landen volkenkunde 147 (1): 140-145.
Oostindie, G., 1993a Voltaire, Stedman and Suriname Slavery. Slavery and Abolition: A Journal of
Comparative Studies 14 (2): 1-34.
Oostindie, G., 1993b The Economics of Surinam Slavery. Economic and Social History in the Netherlands 5: 1-24.
Oostindie, G., ed., 1999 Het verleden onder ogen: herdenking van de slavernij. Amsterdam/Den Haag: Arena/Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling.
Oostindie, G., 2000b Actueel dossier – NEDERLAND EN DE SLAVERNIJ – Een monument voor
de slavernij. Spiegel Historiael 35 (6): 232-239.
Oro, A.P. & P. Semán, 2001 Brazilian Pentecostalism Crosses National Borders. In Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America. R. Marshall-Fratani & A. Corten, eds. Pp. 181-196. London: Hurst.
Ortner, S.B., ed., 1999 The Fate of “Culture”: Geertz and Beyond. Berkeley: University of California Press.
Otto, T. & H. Driessen, 2000 Protean Perplexities: An Introduction. In Perplexities of Identification: Anthropological Studies in Cultural Differentiation and the Use of Resources. H. Driessen & T. Otto, eds. Pp. 9-27. Aarhus: Aarhus University Press.
Pack, S., 2006 How They See Me Vs. How I See Them: The Ethnographic Self and the Personal Self. Anthropological Quarterly 79 (1): 105-33.
Pakosie, A.R.M., 1990 Dood, rouw en rouwverwerking bij de stam der Ndyuka of Okanisi. Sibigo:
Tijdschrift voor Afro-Surinaamse geschiedenis, kunst en cultuur 1 (1): 4-23.
Pakosie, A.R.M., 1991 Kunu: een onuitwisbare vloek die over een familie hangt. Siboga 1 (3): 17-19.
Pakosie, A.R.M., 1995 Een kritische analyse van de ontdekking van de leeuwekoning van de Mandingo: ontdekking of volksbedrog? Siboga 5 (2): 1-39.
Pakosie, A.R.M., 2001 Marrons zijn niet psychologisch belast met slavernij trauma’s. Siboga 11 (1): 10-16.
Palgi, P. & H. Abramovitch, 1984 Death: A Cross-Cultural Perspective. Annual Review of Anthropology 13(1): 385-417.
Parkes, C.M., 1972 Bereavement: Studies of Grief in Adult Life. London: Tavistock Publications.
Parkes, C.M., Laungani, P. & B. Young, eds., 1997 Death and Bereavement Across Cultures. London: Routledge.
Patton, K.C. & J.S. Hawley, eds., 2005 Holy Tears: Weeping in the Religious Imagination. Princeton: Princeton University Press.
Pierce, B.E., 1971 Kinship and Residence Among the Urban Nengre of Surinam: A Re-Evaluation of Concepts and Theories of the Afro-American Family. Proefschrift, Tulane University, Tulane.
Pijl, Y. van der, 2002 Een klein verhaal over winti. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 21 (1): 76-90.
Pijl, Y. van der, 2003 Room to Roam: Afro-Surinamese Identifications and the Creole Multiple Self. Focaal: European Journal of Anthropology 42: 105-14.
Pijl, Y. van der, 2005a Missverkiezingen en de articulatie van etnische identiteit. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 24 (1): 115-36.
Pijl, Y. van der, 2005b Suriname: Ancestors Against Cremation. In Encyclopedia of Cremation. D. Davies & L. H. Mates, eds. Pp. 391-392. Aldershot: Ashgate.
Pijl, Y. van der, 2006 De begrafenis van Papa Touwtjie. In Antropologie en Afro-Amerika als passie en professie: opstellen aangeboden aan Wim Hoogbergen. K. Koonings, ed. Pp. 7-21. Maastricht: Shaker.
Platt, L.A. & V.R. Persico, eds., 1992 Grief in Cross Cultural Perspective: A Case Book. New York: Garland Publishing.
Polimé, T., 1998 Dood- en begrafenisrituelen bij de Ndyuka. Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde,letterkunde, cultuur en geschiedenis 17 (1): 71-73.
Polimé, T., 2000 Reproduktieve rituelen van de Ndjuka. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 19 (2): 241-259.
Porter, R., 1999 The Hour of Philippe Ariès. Mortality 4 (1): 83-92.
Pos, H., 1988 De tranen van Den Uyl. Amsterdam: De Balie.
Postma, J.M., 1990 The Dutch in the Atlantic Slave Trade 1600-1815. Cambridge: Cambridge University Press.
Price, R., 1975 Saramaka Social Structure: Analysis of a Maroon Society in Surinam. Piedras: Institute of Caribbean Studies, University of Puerto Rico.
Price, R., 1976 The Guiana Maroons: A Historical and Bibliographical Introduction. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Price, R., 1983 First-Time: The Historical Vision of an Afro-American People. Baltimore: John Hopkins University Press.
Price, R., 1990 Alabi’s World: Coersion, Colonialism and Resistance on an Afroamerican Frontier. Baltimore: The John Hopkins University Press.
Price, R., 2002 Maroons in Suriname and Guyane: How Many and Where. New West Indian  Guide/Nieuwe West-Indische Gids 76 (1&2): 81-88.
Price, R. & S. Price, 1991 Two Evenings in Saramaka. Chicago: The University of Chicago Press.
Price, R. & S. Price, 2003 The Root of Roots: Or, How Afro-American Anthroplogy Got Its Start. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Price, S., 1984 Co-Wives and Calabashes. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Radcliffe-Brown, A.R., 1964 [1922] The Andaman Islanders. New York: Free Press.
Ramsoedh, H., 2001 Playing Politics: Ethnicity, Clientelism and the Struggle for Power. In 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society. R. Hoefte & P. Meel, eds. Pp. 91-111. Kingston/Leiden: Ian Randle Publishers/KITLV Press.
Rebhun, L.A., 1999 The Heart Is Unknown Country: Love in the Changing Economy of Northeast Brazil. Stanford: Stanford University Press.
Reynolds, F.E. & E.H. Waugh, eds., 1977 Religious Encounters With Death: Insights From the History and Anthropology of Religions. University Park: The Pennsylvania State University Press.
Ricoeur, P., 1984-1988 Time and Narrative (3 Dl.). Chicago: University of Chicago Press.
Roach, J., 1996 Cities of the Dead: Circum-Atlantic Performance. New York: Colombia University Press.
Robben, A.C.G.M., 2000 State Terror in the Netherworld: Disappearance and Reburial in Argentina. In Death Squad: the Anthropology of State Terror. J.A. Sluka, ed. Pp. 91-113. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Robben, A.C.G.M., ed., 2004a Death, Mourning, and Burial: A Cross-Cultural Reader. Malden: Blackwell Publishing.
Robben, A.C.G.M., 2004b Death and Anthropology: An Introduction. In Death, Mourning, and Burial: A Cross-Cultural Reader. A.C.G.M. Robben, ed. Pp. 1-17. Malden: Blackwell Publishing.
Rosaldo, R., 1993 Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis. Boston: Beacon Press.
Rosenblatt, P.C., Walsh, P. & D. A. Jackson, eds., 1976 Grief and Mourning in a Cross-Culturall Perspective. New Haven: HRAF Press.
Sankeralli, B., ed., 1995 At the Crossroads: African Caribbean Religion and Christianity. St. James, Trinidad & Tobago: Caribbean Conference of Churches.
Santokhi, S., 1990 Omtrent de lijkbezorging bij Hindoes in Suriname: 1873-1969. In De cultuurgeschiedenis van de dood. A. van der Zeijden, ed. Pp. 149-173. Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Amsterdam: Rodopi.
Savornin Lohman, A. de, 1909 Herinneringen. Amsterdam: Van Kampen.
Scheff, T.J., 1990 Microsociology, Discourse, Emotion, and Social Structure. Chicago: University of Chicago Press.
Scheper-Hughes, N., 1993 Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkely: University of California Press.
Scheper-Hughes, N. & P. Bourgois, eds., 2003 Violence in War and Peace: An Anthology. Malden: Blackwell Publishers.
Schoonheym, P.E., 1980 Je geld of… je leven: een sociaal-economische benadering van de religie der Para-Creolen in Suriname. ICAU mededelingen, 14. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Schoonheym, P.E., 1988 Het gebied van Boven-Para en de synthese tussen christendom en Creoolse religie. In Winti-religie: een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. F.E.R. Derveld & H. Noordegraaf, eds. Pp. 52-72. Amersfoort: De Horstink.
Schouten-Elsenhout, J. & E. van der Hilst, 1974 Sranan Pangi. Paramaribo: Bureau Volkslektuur.
Scott, J.C., 1990 Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press.
Seale, C., 1998 Constructing Death: The Sociology of Dying and Bereavement. Cambridge: Cambridge University Press.
Seale, C. & S. van der Geest, 2004 Good and Bad Death: Introduction. Social Science & Medicine 58 (5): 883-885.
Sedoc, N.O., 1999 Aisa winti: Suriname’s culturele achtergronden. Veendam: Stichting Rust en Troost.
Selket, K., 2005 Contagious Contradictions: Western Embalming Rituals and Mäori Tapu (conference paper). The Social Context of Death, Dying and Disposal: 7th International Conference (University of Bath, UK, 15-18 September 2005), Bath.
Sens, A., 2001 ‘Mensaap, heiden, slaaf’: Nederlandse visies op de wereld rond 1800. Den Haag: Sdu Uitgevers. Sheller, M., 2003 Consuming the Caribbean. From Arawaks to Zombies. London: Routledge.
Slagveer, J., 1968 Ik. Moetete: poëzie en proza 2: 42.
Sluka, J.A., ed., 2000 Death Squad: The Anthropology of State Terror. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press.
Smart, N., 2003 The World’s Religions. Cambridge: Cambridge University Press.
Sontag, S., 2003 Where the Stress Falls: Essays. London: Vintage.
Spalburg, J.G., 1913 Bruine Mina de Koto-Missi. Paramaribo: Wekker.
Spencer, J., 1990 Writing Within: Anthropology, Nationalism, and Culture in Sri Lanka. Current Anthropology 31 (3): 283-291.
Stedman, J.G., 1796 Narrative of a Five-Years’ Expedition Against the Revolted Negroes of Surinam, in Guiana on the Wild Coast of South-America; From the Year 1772 to 1777. London: J. Johnson & J. Edwards.
Stephen, H.J.M., 1986 De macht van foedoe-winti: foedoe-rituelen in de winti-kultus in Suriname en Nederland. Amsterdam: Karnak.
Stephen, H.J.M., 1988 Lexicon van de Surinaamse winti-kultuur. Amsterdam: H.J.M. Stephen.
Stephen, H.J.M., 1990 Winti en psychiatrie: geneeswijze als spiegel van een cultuur. Amsterdam: Karnak.
Stephen, H.J.M., 1998a Winti Culture: Mysteries, Voodoo and Realities of an Afro-Caribbean Religion in Suriname and the Netherlands. Amsterdam: H.J.M. Stephen.
Stephen, H.J.M., 1998b Winti: Afro-Surinaamse religie en magische rituelen bij Surinamers in Suriname en Nederland. Amsterdam: Karnak.
Stephen, H.J.M., 2000 Dromen en mystiek: in de westerse en Surinaamse cultuur. Amsterdam: H.J.M. Stephen.
Stephen, H.J.M., 2002a Winti: levenshouding en religie. Kampen: Kok.
Stephen, H.J.M., 2002b Dede Oso: de dood en rouwverwerking bij Creoolse Surinamers in Suriname en Nederland. [S.l.: s.n.].
Stewart, C. & R. Shaw (eds.) 1994. Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis. London & New York: Routledge.
Stipriaan, A. van, 1993a Surinaams contrast: roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie 1750-1863. Leiden: KITLV.
Stipriaan, A. van, 1993b ‘Een verre verwijderd van trommelen…’: ontwikkeling van Afro-Surinaamse muziek en dans in de slavernij. In De kunstwereld: produktie, distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur. T. Bevers, Braembussche, A. van den & B.J. Langenberg, eds. Pp. 143-74. Publikaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam), 10. Hilversum: Verloren.
Suzuki, H., 2000 The Price of Death: The Funeral Industry in Contemporary Japan. Stanford: Stanford University Press.
Tannenbaum, F., 1946 Slave and Citizen: The Negro in the Americas. New York: A.A. Knopf.
Tarlow, S., 1999 Bereavement and Commemoration: An Archeology of Mortality. Oxford: Blackwell.
Taussig, M.T., 1980 The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Taylor, C., 2003 Wat betekent religie vandaag? Kapellen/Kampen: Pelckmans/Klement.
Teenstra, M.D., 1835 De landbouw in de kolonie Suriname, voorafgegaan door eene geschied- en natuurkkundige beschouwing der kolonie. Groningen: Eekhoff.
Terborg, J., 2002 Liefde en conflict: seksualiteit en gender in de Afro-Surinaamse familie. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
Thoden van Velzen, H.U.E., 1998 African-American Worldviews in the Caribbean. In Rastafari and Other African-Caribbean Worldviews. B. Chevannes, ed. Pp. 196-210. Basingstoke: Macmillan.
Turner, B., 1992 Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology. London: Routledge.
Turner, B., 1996 The Body and Society. London: Sage.
Turner, V., 1974 Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. New York: Cornell University Press.
Turner, V., 1997 [1969] The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. New York: Aldine de Gruyter.
Uyleman, H. & E. Uyleman, 1990 Pinkster Zending in Suriname, 25 Jaar. [S.n.: s.n.]
Veer, P. van der, ed., 1996 Conversion to Modernities: The Globalization of Christianity. New York: Routledge.
Veldhoek, J.E., 1960 Hoe begraven wij onze doden in Suriname? Djogo: officieel orgaan van de vereniging “Het Surinaams Verbond” 3 (2): 4-6.
Venema, T., 1992 Famiri Nanga Kulturu: Creoolse sociale verhoudingen in Amsterdam. Amsterdam: Het Spinhuis.
Verlooghen, C., 1960 Kans op onweer: gedichten. Paramaribo: Drukkerij Srenang.
Vernooij, J., 1996 Bosnegers en katholieke kerk: van confrontatie naar dialoog. Paramaribo: SWI.
Vernooij, J., 1997 Kerk in de maak: stukken geschiedenis van de r.k. gemeente in Suriname. Paramaribo: [s.n.].
Vernooij, J., 1998 De rooms-katholieke gemeente in Suriname: handboek van de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in Suriname. Paramaribo: Leo Victor.
Vernooij, J., 2002a Kaart van christelijk Suriname. Oso: Tijdschrift voor Surinamistiek 21 (1): 26-35.
Vernooij, J., 2002b Er zijn meer huizen dan kerken: winti en katholicisme in Suriname. In De verleiding van het vreemde: katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw. J. de Raat, Ackermans, G. & P. Nissen, eds. Pp. 110-129. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
Vernooij, J. & P. Sjak-Shie, 1998 Een kerk die leert: gedenkboek bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het katechistisch centrum van Paramaribo. Paramaribo: Katechistisch Centrum.
Verrijt, M.E., 1957 [1952] De Surinaamse geschiedenis: voor de hoogste klas van de katholieke scholen. Paramaribo: Leo Victor.
Voltaire, 1957 Candide ou l’Optimisme. Paris: Didier.
Voorhoeve, J., 1960 De obiaman en zijn invloed: heidense invloeden binnen de gemeente. Intern rapport Evangelische Broedergemeente, Paramaribo.
Voorhoeve, J., 1983 The Obiaman and His Influence in the Moravian Parish. Bijdragen tot de taal-, landen volkenkunde 139 (4): 411-420.
Voorhoeve, J. & U.M. Lichtveld, eds., 1975 Creole Drum: An Anthology of Creole Literature in Surinam. New Haven: Yale University Press.
Voorhoeve, J. & H.C. Renselaar, 1962 Messianism and Nationalism in Surinam. Bijdragen tot taal-, landen volkenkunde 118: 193-216.
Vos, R., Jong, N. de & G. Dijkstra, 2001 Employment, Poverty and Income Distribution. In Suriname, the Economy: Prospects for Sustainable Development. P. van Dijck, ed. Pp. 189-221. Jamaica: Ian Randle Publishers.
Vries Robbé, E. de, 2005 Goud en drugs in Suriname. Oso: Tijdschrift Voor Surinamistiek 24 (2): 303-322
Wagner, R., ed., 1981 The Invention of Culture (Revised and Expanded Edition). Chicago: The University of Chicago Press.
Walter, T., 1991 Modern Death: Taboo or Not Taboo? Sociology 25 (2): 293-310.
Walter, T., 1994 The Revival of Death. London: Routledge.
Walter, T., 1999 On Bereavement: The Culture of Grief. Buckingham: Open University Press.
Wekker, G., 1994 Ik ben een gouden munt: subjectiviteit en seksualiteit van Creoolse volksklasse vrouwen in Paramaribo. Amsterdam: Feministische Uitgeverij VITA.
Wetering, W. van, 1988 Winti: een pluriforme religie in een pluriforme samenleving. In Winti religie: een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. F.E.R. Derveld & H. Noordegraaf, eds. Pp. 17-32. Amersfoort: De Horstink.
Wetering, W. van, 2001. Polyvocality and Constructions of Syncretism in Winti. In Reinventing Religions: Syncretism and Transformation in Africa and the Americas. S.M. Greenfield & A. Droogers, eds. Pp. 183-201. Lanham: Rowman & Littlefield.
Wikan, U., 2002 Generous Betrayal: Politics of Culture in the New Europe. Chicago: The University of Chicago Press.
Willemsen, G., 2001 Diaspora, nationalisme en ontwikkeling. Oso: Tijdschrift Voor Surinamistiek 20 (1): 103-108.
Wooding, C.J., 1981 Evolving Culture: A Cross-Cultural Study of Suriname, West-Africa and the Caribbean. Washington D.C.: University Press of America.
Wooding, C.J., 1984 Geesten genezen: ethnopsychiatrie als nieuwe richting binnen de Nederlandse antropologie. Groningen: Konstapel.
Wooding, C.J., 1988 Een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname: een cultuurhistorische analyse van de cosmologie en het ethnomedische systeem van de Para. Rijswijk: Wooding.
Zamuel, H., 1993 Dit land stimuleert je niet om naar de kerk te gaan. Wereld en zending: Tijdschrift voor de missiologie 22 (2): 28-34.
Zamuel, H., 1995 Popular Religions and Ecumenism. In At the Crossroads: African Caribbean Religion and Christianity. B. Sankeralli, ed. Pp. 6-13. St. James, Trinidad & Tobago: Caribbean Conference of Churches.
Zamuel, H., 1999 Winti en de christelijke kerk in Suriname. Wereld en zending: Tijdschrift voor de missiologie 28 (2): 66-73.
Zamuel, H.S., 1994 Johannes King: profeet en apostel van het Surinaamse Bosland. Zoetermeer: Boekencentrum.
Zeefuik, K.A., 1973 Hernhutter zending en Haagsche Maatschappij, 1828-1867: een hoofdstuk uit de geschiedenis van zending en emancipatie in Suriname. Proefschrift, Utrecht Universiteit, Utrecht.

Rapporten & documenten
1917 – Dem Reglement Vo Dem Gemeente Vo Da Evang. Broeder-Gemeente Na Boesikondre. 2e ed.Paramaribo: Kersten & Co.
1983 – Doodsoorzaken in Suriname: 1976-1981. Paramaribo: Ministerie van Volksgezondheid, Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).
1988 – Doodsoorzaken in Suriname: 1986. Paramaribo: Ministerie van Volksgezondheid, Afdeling
Epidemiologie.
1991 – Samenvatting beleidskader gezondheidszorg Suriname: werkversie 2 december 1991 (door F. Muller). Paramaribo: Ministerie van Volksgezondheid.
1991 – Aids en prostitutie (deelonderzoek 2): onderzoek onder mannelijke klanten van de dermatologische dienst (door J. Terborg). Paramaribo: Ministerie van Volksgezondheid,
Nationaal Aids Programma.
1991 – Case management van diarree in huis (door I. Krishnadath & S. Caffe). Paramaribo: Ministerie van Volksgezondheid, Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).
1992 – Projectformuleringsmissie gezondheidszorg Suriname 20 juni – 25 juli 1992: projectvoorstel Medische Zending 5-jarenplan (door A. W. J. Hanekamp). Paramaribo: MZS.
1992 – Vijfde algemene volks- en woningtelling 1980 (definitieve resultaten, geheel Suriname).
Paramaribo: Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).
1994 – Sex Differences in Mortality: Suriname 1983-1991. Paramaribo: Ministerie van Volksgezondheid. ProHealth.
1994 – Needs Assessment Study among Street-Based Female Commercial Sex Workers in Paramaribo, Suriname (door O’Carroll et al.). Paramaribo: Ministerie van Volksgezondheid, Nationaal AIDS Programma.
1995 – Health Conditions in the Americas: Suriname. Pan American Health Organization, Pan
American Sanitary Bureau, Regional Office of the World Health Organization.
1996 – Doodsoorzaken in Suriname: 1992-1994. Paramaribo: Ministerie van Volksgezondheid, Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).
1996 – Een onderzoek naar de behoeften van mensen met hiv/aids en hun direkte omgeving: een
behoeftenmeting op basis van 80 interviews in Paramaribo, Suriname. Paramaribo: Stichting
MAMIO Namen Projekt & Nationaal AIDS Programma.
1996 – Health Conditions in Suriname (door W. J. Bakker MPH). Paramaribo.
1997 – Ministerie van Volksgezondheid: beleidsnota gezondheidszorg 1997-2001. Paramaribo:
Ministerie van Volksgezondheid.
1997 – Beleidsnota 1997-2001: sociale zekerheid en maatschappelijk welzijn. Paramaribo: Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.
1998 – Aids and Behavior Change: a Population Survey, a KAPB Survey and an HIV Sero-Prevalence Study, in Paramaribo, Suriname (door F. Del Prado et al.). Paramaribo: Anton de Kom
Universiteit van Suriname.
1998 – Suriname: A Strategy for Sustainable Growth and Poverty Reduction. Country Economic
Memorandum. Washington D.C.: The World Bank, Caribbean Country Management Unit
(rapport).
1999 – KPS 2000: Strategisch Businessplan 1999-2003. Paramaribo: Korps Politie Suriname.
1999 Roofovervallen: een analyse van de recentste gevallen van de art. 372 & 377 Sur. Wetb. v. Str. (door analist U. Wills). Paramaribo: DCIV.
2001 – A Security Reform Program for the Caribbean: Suriname as a Case Study (door C. Santhokhi, Commissioner of Police, Paramaribo Suriname). Washington D.C.: Center for Hemispheric Defense Studies.
2001 – Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001-2005. Paramaribo: Stichting Planbureau Suriname.
2001 – Armoedegrenzen en armoede in Suriname. Paramaribo: Algemeen Bureau voor de Statistiek
(ABS). [Zonder jaar] Een manifest voor de gezondheidszorg: bekeken vanuit de visie van de V.V.S. Paramaribo: de Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname (V.V.S.).

Kranten
‘Wasi dede dinari’, De Ware Tijd, 24 september 1988.
‘Traditionele rouw der Creolen’, De Ware Tijd, 9 december 1992.
‘Creoolse cultuur: het scheiden van een overledene, wasi gron’, De Ware Tijd, 16 december 1992.
De Ware Tijd, 21 juni 1993.
De Ware Tijd, 29 juni 1993.
‘Rondom de dood’, De Ware Tijd, 7 februari 1994.
‘Inculturatie als levensstijl’, De Ware Tijd, 11 juli 1995.
De Ware Tijd, 10 augustus 1995.
De Ware Tijd, 7 april 1999.
De Ware Tijd, 10 mei 1999.
‘Suriname weer in situatie als vóór de coup’, De Ware Tijd, 12 mei 1999.
De Ware Tijd, 21 mei 1999.
De Ware Tijd, 7 juli 1999.
‘Verkiezingen in Suriname in mei’ NRC Handelsblad, 16 juli 1999.
De Ware Tijd, 31 augustus 1999.
‘RK-liederen bij uitvaartdiensten taboe?’, Omhoog: weekblad voor kerk en samenleving in Suriname, 5
september 1999, jaargang 46 (35).
De Ware Tijd, 9 oktober 1999.
De Ware Tijd, 10 oktober 1999.
‘Zingen geeft troost en hoop: Nanga Palm’, Weekkrant Suriname, 27 oktober 1999.
‘Suriname is religieuze smeltkroes’, Nederlands Dagblad, 16 juni 2001.
De Ware Tijd, 8 januari 2002.
‘Standbeeld Baron, Boni en Joli Coeur op Heiligenweg’, De Ware Tijd, 22 januari 2002.
‘Sonny Koeblal en zijn ervaring met scientology’, De Ware Tijd, 16 oktober 2002.
‘De Surinaamse ‘paradox of plenty’, De Ware Tijd, 7 juli 2003.
‘Aflegwerk levert soms besmettingsgevaar op: nieuwe ziekten oorzaak’, De Ware Tijd, 18 augustus 2003.
‘Sterftecijfer mannen veel hoger dan vrouwen in 2001’, De Ware Tijd, 4 december 2003.
‘Eenduidige naam voor eenheidsbevordering Afro-Surinamers’, De Ware Tijd, 29 december 2003.
‘Bij viering Blakaman Dey in Nickerie: nog steeds ongelijkheid tussen mensen van verschillende rassen en culturen’, De Ware Tijd, 5 januari 2004.
De Ware Tijd, 17 januari 2004.
‘Herdenking executie verzetsstrijders Kodyo, Mentor en Present’, De Ware Tijd, 24 januari 2004.
De Ware Tijd, 26 januari 2004.
De Ware Tijd, 28 januari 2004.
De Ware Tijd, 9 februari 2004.
De Ware Tijd, 11 februari 2004.
De Ware Tijd, 12 februari 2004.
De Ware Tijd, 13 februari 2004.
‘Federatie fu 12 Lo’s gaat voor eenheidsbevordering’, De Ware Tijd, 1 maart 2004.
‘Surinaamse begraafplaatsen bomvol’, Het Parool, 17 december 2004.
‘Ook de duivel is dol op spelletjes’, NRC Handelsblad, 12 augustus 2005.
‘Je gelooft het of niet’, De Ware Tijd, 15 oktober 2005.
‘Afleggers werken aan eigen lijkenhuizen’, De Ware Tijd, 1 december 2005.
‘Computerspel in de strijd tegen dictatuur’, NRC Handelsblad, 27 februari 2006.
‘Nog geen oplossing voor tekort begraafplaatsen’, De Ware Tijd, 2 maart 2006.
‘Aids-patiënt sterft na ‘hulpweigering’ AZP: ‘Wij behandelen geen aids-patiënten’, De Ware Tijd, 9 maart 2006.
‘AZP tilt zwaar aan kwestie overleden aids-patiënt’, De Ware Tijd, 10 maart 2006.

Internetbronnen

www.planbureau.net/mop%20final.htm
www.sraga.com/modules
www.si.edu/maroon
www.globalafrikancongress.com
www.parbo.com/news
www.aaanet.org
www.apintie.sr
www.dwtonline.com
www.aforcemorepowerful.org
home.hetnet.nl/~krin-yeye/Gadosingi.htm
www.radiostanvaste.com/sitedata/PDF/kulturuwaaier.pdf

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 3 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Archives