Mijn generatie, tien jaar later ~ Literatuur

No Comments yet

esterAalberts, C. (2006). Aantrekkelijke politiek? Een onderzoek naar jongeren en popularisering van politiek. Apeldoorn: Het Spinhuis.
Aalst, H. van (2001). Van marktwerking in het onderwijs naar leren in de markt: Naar microkeuzen en netwerkleren. In M. van Duyck (Red.), Onderwijs in de markt (pp. 313-336). Den Haag: Onderwijsraad.
Abma, R. (1990). Jeugd en tegencultuur. Een theoretische verkenning. Nijme­gen: SUN.
Akker, P. van den, I. Diepstraten & H. Vinken (1997). Jongeren en risicoge­drag. Een inventarisatie van theorie en onderzoek over invloeden van gezin en directe omgeving, school en werk, jeugdcultuur, vrije tijd en persoonlijk­heid. Tilburg: IVA.
Alheit, P. (1994). The biographical question as a challenge to adult edu­cation. National Review of Education, 40, 283-298.
Alheit, P. (1995). “Biographizität” als Lernpotential. In H. Krüger & W. Marotzki (Hg.), Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung (pp. 276-307). Opladen: Leske + Budrich.
Alheit, P. & B. Dausien (2002). The double face of lifelong learning. Stu­dies in the Education of Adults, 34, 1, 3-22.
Alles begint met Nix (1997). De ik’s van Nix. Amsterdam: Boom.
Amato, P.R. & A. Booth (1997). A generation at risk. Growing up in an era of family upheaval. Cambridge: Harvard University Press.
Ancona, H. D’ & T. Beumer (1987). Marginalisering of mobilisering? De minstbedeelden in de afbrokkelende verzorgingsstaat. In P. Fortuyn & S. Stuurman (Red.), Socialisten in no nonsense-tijd (pp. 99-115). Nijme­gen: SUN.
Arnett, J. (2004). Emerging adulthood. The winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford University Press.
Atkinson, J.S. (1984). Flexibility, uncertainty and manpower management. Brighton: Institute of Manpower Studies (IMS report no. 89).
Baird, S. (1999). What’s wrong with boys? Adressing the underachievement discussion. www.generationyouthissues.fsnet.co.uk/education/what’s wrong with boys.htm.
Baltes, P.B. & M.M. Baltes (1990). Successful aging: perspectives from the behavioral sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
Beekers, W.P. (2005). Mao in de polder. Een historisch-sociologische be­nadering van het Nederlandse maoïsme 1964-1978. Amsterdam: Vrije Universiteit (doctoraal scriptie).
Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Beck, U. & E. Beck-Gernsheim (1994). Riskante Freiheiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Beck, U., A. Giddens & S. Lash (1994). Reflexive modernization. Stanford: Stanford University Press.
Becker, H.A. (Ed.) (1990). Life histories and generations. Utrecht: ISOR.
Becker, H.A. (1992). Generaties en hun kansen. Amsterdam: Meulenhoff.
Becker, H.A. (1995). Onderzoek naar generaties. Een reactie op Dekker en Ester. Acta Politica, 30, 351-354.
Becker, H.A. (1997). De toekomst van de verloren generatie. Amsterdam: Meulenhoff.Beer, P. de (2004). Alles voor de winnaar! Inleiding voor de conferentie ter gelegenheid van het afscheid van Jacques van Hoof, 21 april 2004.
Beer, P. de (2005). De risico’s van solidariteit. Geron 7, 3: 8-10.
Bekker, S., P. Ester & T. Wilthagen (2005). Jong en oud op de arbeidsmarkt. Generaties, transities en levensloop, Den Haag: Reed Business Informa­tion / OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Bekker, S., P. Ester & T. Wilthagen (2006). Arbeid, levensloop en genera­ties: Jong en oud en hun lotgevallen op de arbeidsmarkt. In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Red), Dynamiek en levensloop. De arbeids­markt in transitie. Assen: Van Gorcum.
Berg, N. van den & S. Koers (2006). Praktisch idealisme. Lijfboek voor wereldverbeteraars. Amsterdam: Uitgeverij Podium.
Blankert, W., M.A. Conijn, A.F.M. Felix, D. Sikkel & C.M. Vis (1998). Data quality at a Telepanel. A research program. Tilburg University: CentERdata.
Blom, J.C.H. (1988). Nederland onder Duitse bezetting 10 mei 1940 – 5 mei 1945. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Ne­derland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 481-516). Houten: De Haan.
Bogt, T. ter (1997). One two three four… Popmuziek, jeugdcultuur en stijl. Utrecht: Uitgeverij Lemma.
Bogt, T. ter & B. Hibbel (2000). Wilde jaren. Een eeuw jeugdcultuur. Utrecht: Uitgeverij Lemma.
Bogt, T.F.M. ter & C.S. van Praag (1992). Jongeren op de drempel van de jaren negentig. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
Bois-Reymond, M. du (1998). ‘I don’t want to commit myself yet’: Young people’s life concepts. Journal of Youth Studies, 1, 1, 63-79.
Bois-Reymond, M. du (2000a). Trendsetters and other types of lifelong learners. In P. Alheit, J. Beck, E. Kammler, R. Taylor & H. Salling Olesen (Eds.), Lifelong learning inside and outside schools: Contributions to the se­cond European conference on lifelong learning, Bremen, 25-27 February 1999 (pp. 360-375). Roskilde University, Universität Bremen, Leeds University (Collected papers vol. 2).
Bois-Reymond, M. du (2000b). Jugendkulturelles Kapital in Wissensgesell­schaften. In H.H. Krüger & H. Wenzel (Hrsg.), Schule zwischen Effekti­vität und sozialer Verantwortung. Opladen: Leske + Budrich.
Bois-Reymond, M. du (2004a). Youth-Learning-Europe: Ménage à trois? Young, Nordic Journal of Youth Research, 12, 3, 187-204.
Bois-Reymond, M. du (2004b). Transitiepatronen en arbeidswaarden van jongeren. In J. van Hoof & W. van Noort (Red.), Arbeid, onderwijs & sociale ongelijkheid in de 21ste eeuw (pp. 25-45). Amsterdam: Boom.
Bois-Reymond, M. du & J. de Jong Gierveld (Red.) (1993). Volwassen worden. Generaties toen en nu. Transities in de levensloop. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Bois-Reymond, M. du, E. Peters & J. Ravesloot (1994). Keuzeprocessen van jongeren. Een longitudinale studie naar veranderingen in de jeugdfase en de rol van ouders. ’s-Gravenhage: VUGA.
Bois-Reymond, M. du, W. Plug, B. Stauber, A. Pohl & A. Walther (2002). How to avoid cooling out? Experiences of young people in their transitions to work across Europe. Tübingen: IRIS (Research project YOYO working pa­per 2).
Bois-Reymond, M. du, J. Ravesloot, Y. te Poel & E. Zeijl (2001). New skills to learn in peer groups. Sociological Studies of Children and Youth, 8, 143-171.
Bois-Reymond, M. du & A. Walther (1999). Learning between want and must: Contradictions of the learning society. In A. Walther & B. Stauber (Eds), Lifelong learning in Europe. Vol. 2: Differences and divisions. Strategies of social integration and individual learning biographies (pp. 21-45). Tübin­gen: Neuling Verlag.
Bommel, M. van, P. Ester & H. Vinken (1995). The future of young genera­tions. A comparative trend study among the cultural seismographs of Western societies. Tilburg/Eindhoven: IVA/HBRC Philips Corporate Design.
Boschma, J. & I. Groen (2006). Generatie Einstein. Slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw. Amsterdam: Pearson Educa­tion Benelux B.V.
Bosmans, J. (1988a). Het maatschappelijk-politiek leven in Nederland 1918-1940. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 398-443). Houten: De Haan.
Bosmans, J. (1988b). Het maatschappelijk-politiek leven in Nederland 1945-1980. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 562-608). Houten: De Haan.
Broek, A. van den (1994). Cohorten zonder generaties. Cohortvervanging en generatievorming in Nederland. Sociologische Gids, 41, 346-371.
Broek, A. van den (1995). The choice of a new generation? De verrader­lijke charme van het begrip generatie. In A.E. Bronner, P. Ester, A.J. Olivier, W.F. van Raaij, M. Wedel & B. Wieringa (Red.), Recente Ont­wikkelingen in het Marktonderzoek. Jaarboek ‘95-96 van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers (pp. 125-139). Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborgh.
Broek, A. van den (1996). Politics and generations. Tilburg: Tilburg Uni­versity Press.
Broek, A. van den & P. Dekker (1996). My generation – An und/oder für sich? Een verkenning van het (politieke) generatiebesef in Nederland. Pa­per gepresenteerd op het politicologenetmaal 1996, Doorn.
Bronneman-Helmers, R. (2006). Investeren in getalenteerde jeugd. In: SCP, Sociaal en cultureel rapport 2006. Investeren in vermogen. Den Haag: SCP.
Bronson, P. (2000). De naaktloper in de nachtdienst. Amsterdam: Arbei­derspers.
Brouwer, A. (2002). Een sprong uit het niets. Groene Amsterdammer, 30 maart 2002.
Brown, J. (2000). Growing up digital. How the web changes work, educa­tion and the way people learn. Change, march/april, 11-20.
Brink, G. van den (1997). Hoge eisen, ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland. Utrecht: NIZW.
Brinkgreve, C. & M. Korzec (1978). Magriet weet raad. Utrecht (etc.): Het Spectrum.
Bussemaker, J. (1987). Feminisme, de crisis van de verzorgingsstaat en het dilemma van de individualisering. In P. Fortuyn & S. Stuurman (Red.), Socialisten in no nonsense-tijd (pp. 116-136). Nijmegen: SUN.
CBS (2003). Jeugd 2003. Voorburg/Heerlen: CBS.
CBS (2007a). Jaarboek onderwijs in cijfers 2007. Voorburg/Heerlen: CBS.
CBS (2007b). Het Nederlandse bedrijfsleven 2006. Voorburg/Heerlen: CBS.
CBS (2007c). De Nederlandse economie 2006. Voorburg/Heerlen: CBS.
CBS webmagazine 26 september 2007. Wie voor een dubbeltje geboren wordt. Heerlen: CBS (download 23 oktober 2007).
Commissie Arbeidsparticipatie(2008) Naar een toekomst die werkt. Rotterdam
Comte, A. (1839 [1969]). Cinquante-unième leçon. Lois fundamentales de la dynamique sociale, ou theorie générale du progrès naturel de l’humanité. Cours de philosophie positive. Bruxelles: Culture et Civilisation.
Corsten, M. (1999). The time of generations. Time & Society, 8, 2, 249-272.
Côté, J. (2000). Arrested adulthood. The changing nature of maturity and identity. New York: New York University Press.
Côté, J. (2002). The role of identity capital in the transition to adulthood. The individualization thesis examined. Journal of Youth Studies, 5, 2, 117-134.
Coupland, D. (1991). Generation X. Tales for an accelerated culture. New York: St. Martin’s Press.
Couwenberg, S.W. (2004). Opstand der burgers. De Fortuyn-revolte en het demasqué van de oude politiek. Budel: Damon.
Daalder, H. (1964). Leiding en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek. Lei­den: Universiteit Leiden (inaugurele rede).
Damsma, D. (1988). Van hoeksteen tot fundament. Het gezin in Neder­land 1850-1960. In H. Peeters, L. Dresen-Coenders & T. Brandenbarg (Red.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Neder­land (pp. 209-247). Nijmegen: SUN.
Degenkamp, J. Th. (2002). LPF bleek een korstondige koortsstuip. NRC Handelsblad, 19 november 2002.
Dekker, P. (Red.) (2002). Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquêtes, interviews en focusgroepen. Den Haag: SCP.
Dekker, P. (2003). Kiezersgedrag zegt weinig over onvrede. Volkskrant, 27 januari 2003.
Dekker, P. (Red.) (2006). Politiek cynisme. Driebergen: Stichting Synthe­sis.
Dekker, P. & P. Ester (1988a). Social and political attitudes of Dutch youth. Young rebels, trend setters or law-abiding citizens? The Nether­lands’ Journal of Sociology, 24, 32-49.
Dekker, P. & P. Ester (1988b). Wederzijdse beeldvorming van ouderen en jongeren. Beeldvorming en verdelingsvoorkeuren. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 20, 231-240.
Dekker, P. & P. Ester (1993). Social and political attitudes in Dutch society. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
Dekker, P. & P. Ester (1995a). Political attitudes in a generational per­spective. The Netherlands, 1970-1992. Acta Politica, 30, 57-74.
Dekker, P. & P. Ester (1995b). De empirische waarde van generatietypo­logiën. Repliek. Acta Politica, 30, 355-359.
Dekker, P. & J. de Hart (2003). Geen knieval voor het tijdgeestje. Het SCP en de onvrede van 2002. Beleid & Maatschappij, 30, 1, 45-53.
Dieleman, A. (1990). De late jaren vijftig of de vroege jaren zestig? In G. Tillekens (Red.), Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcul­tuur in de jaren vijftig (pp. 11-30). Muiderberg: Coutinho.
Dieleman, A. (2000a). Individualisering en ambivalentie in het bestaan van jongeren. Pedagogiek, 20, 2 (www.pedagogiek-online.nl).
Dieleman, A. (2000b). Als de toekomst wacht. Assen: Van Gorcum.
Dieleman, A. (2000c). De pedagogische afstemming tussen gezin en school. In T. Pels (Red.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende stu­die van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en de pedagogische af­stemming tussen gezin en school (pp. 139-171). Assen: Van Gorcum.
Dieleman, A. & J. van der Lans (Red.) (1999). Heft in eigen handen. Zelf­sturing en sociale betrokkenheid bij jongeren. Assen: Van Gorcum.
Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Trendsettende leerbiografieën in een kennissamenleving. Amsterdam: F&N Eigen Beheer.
Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (1996). Het verdriet der generaties. De GPD Generatie Enquête. Een onderzoek voor de Geassocieerde Pers Dien­sten. Tilburg: IVA Tilburg.
Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (1998). Mijn generatie. Zelfbeelden, jeugdervaringen en lotgevallen van generaties in de twintigste eeuw. Til­burg: Syntax Publishers.
Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (1999). Een vooruitziende blik. Ver­wachtingen van Nederlanders voor de éénentwintigste eeuw en hun herin­neringen aan de twintigste eeuw. De CentERdata Millennium Enquête. Tilburg: Globus.
Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (2000). De gemankeerde identiteit van de verloren generatie. In P. Ester, D. van Houten & B. Steijn (Red.), De waan van de dag. Sociale wetenschappen en de publieke zaak. (pp. 79-103). Amsterdam: SISWO.
Dilthey (1875). Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Men­schen, der Gesellschaft und dem Staat (Afgedrukt in Ges. Schr. Bd.V, Pp. 36-41).
Dixhoorn, A. van (2006). De stem des volks. Publieke opinie, opinieonderzoek en democratie. Den Haag: SCP.
Doets, C., B. Hake & A. Westerhuis (Red.) (2001). Lifelong learning in the Netherlands. The state of the art in 2000. Den Bosch: CINOP
Doorn, J.A.A. van (2002). Gevangen in de tijd. Over generaties en hun ge­schiedenis. Amsterdam: Boom.
Eijk, D. van (2002). Kiezers vooral ontevreden met het politieke aanbod. NRC Handelsblad, 16 mei 2002.
Ekamper, P. (2007). Veroudering van de arbeidsmarkt in Nederland en België. In W. de Lange & J. Thijssen (Red.), De waardevolle senior. Per­soneelsbeleid voor oudere werknemers. Amsterdam: WEKA Uitgeverij.
Eksteins, M. (1990). Lenteriten. De eerste wereldoorlog en het ontstaan van de nieuwe tijd. Houten: De Haan/Unieboek.
Elchardus, M. (Red.) (1999). Zonder maskers. Een actueel portret van jonge­ren en hun leraren. Gent: Globe.
Elchardus, M. (2002). De dramademocratie. Tielt: Lannoo.
Elchardus, M. (2004). We lopen een revolutie achter. Socialisme en Demo­cratie 61, 3, 8-20.
Elchardus, M. & I. Glorieux (Red.) (2002). De symbolische samenleving. Tielt: Lannoo.
Elteren, M. van (1994). Imagining America. Dutch youth and its sense of place. Tilburg: Tilburg University Press.
Eisenstadt, S.N. (1956). From generation to generation. Age groups and social structure. New York/London: Collier-MacMillan.
Eisinga, R., Ph.H. Franses & P. Scheepers (1996). Trends in de links-rechtsoriëntatie van de Nederlandse kiezers, 1978-1995. Jaarboek 1996 van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 215-228). DNPP/RUG: Groningen.
Ester, P., G. Evers, D. Fouarge, M. Kerkhofs, A. Róman & T. Wilthagen (2008). Regionale arbeidsmobiliteit in Nederland en Europa. Tilburg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Ester, P., L. Halman & R.A. de Moor (Eds.) (1993). The individualizing society. Value change in Europe and North America. Tilburg: Tilburg University Press.
Ester, P., R. Muffels & J. Schippers (Red.) (2001). Flexibilisering, organisa­tie en employability. Bussum: Coutinho.
Ester, P., R. Muffels & J. Schippers (Red.) (2003). De organisatie en de ou­dere werknemer. Bussum: Coutinho.
Ester, P., R. Muffels & J. Schippers (Red.) (2006). Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie. Assen: Van Gorcum.
Ester, P. & H. Vinken (2000). Van later zorg. Verwachtingen van Nederlan­ders over arbeid, zorg en vrijetijd in de 21e eeuw. Het OSA Toekomst van de Arbeid Survey. Tilburg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Ester, P. & H. Vinken (1993). Yuppies in cross-national perspective. Is there evidence for a yuppie value syndrome? Political Psychology, 14, 4, 667-696.
Ester, P. & H. Vinken (2001a). Een dubbel vooruitzicht; doembeelden en droombeelden van arbeid, zorg en vrije tijd. Bussum: Coutinho.
Ester, P. & H. Vinken (2001b). ‘Forever flexible’. Verwachtingen van Ne­derlanders over flexibiliteit van de arbeid in de 21ste eeuw. Het OSA toekomst van de arbeid survey. In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 139-160). Bus­sum: Coutinho.
Ester, P. & H. Vinken (2003). Debating civil society. On the fear for civic decline and hope for the Internet alternative. International Sociology, 18, 4, 659-680.
Ester, P., H. Vinken & I. Diepstraten (2002). Reminiscences of an ex­treme century. Intergenerational differences in time heuristics: Dutch people’s collective memories of the 20th century. Time & Society, 11, 1, 39-66.
Europese Commissie (2001a). Freeze-frame on Europe’s Youth… for a new impetus. The main results of the Eurobarometer 2001 survey on youth. Brussel: Europese Commissie.
Europese Commissie (2001b). A new impetus for European youth. White paper. Luxembourg: Europese Unie.
Eurostat (1997). Youth in the European Union. From education to working life. Luxembourg: Europese Unie.
Ewijk, C. van, D.A.G. Draper, H.J.M. ter Rele & E.W.M.T. Westerhout (2006), Ageing and the sustainability of Dutch public finances. Den Haag: Centraal Planbureau. Bijzondere publikatie 61.
Farkas, G. (2003). Cognitive skills and noncognitive traits and behaviors in stratification processes. Annual Review of Sociology, 29, 541-562.
Felling, A. (2004). Het proces van individualisering in Nederland: een kwar­teeuw sociaal-culturele ontwikkeling. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Field, J. (2000). Lifelong learning and the new educational order. Stoke on Trent: Trentham.
Flammer, A. (1988). Entwicklungstheorien: psychologische Theorien der men­schlichen Entwicklung. Bern: Huber.
Florida, R. (2002). The rise of the creative class. New York: Basic Books.
Fölling-Albers, M. (2000). Entscholarisierung von Schule und Scholari­sierung von Freizeit. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 20, 2, 118-131.
Fortuyn, P. (1987). De relatie tussen economische structuur en verzor­gingsstaat in Nederland in de periode 1970-1980. In P. Fortuyn & S. Stuurman (Red.), Socialisten in no nonsense-tijd (pp. 33-62). Nijmegen: SUN.
Fortuyn, P. (2002). Babyboomers. Autobiografie van een generatie. Rotter­dam: Karakter Uitgevers.
Foschi, M. (2000). Double standards for competence: theory and re­search. Annual Review of Sociology, 26, 21-42.
Fouarge, D. & P. Ester (2007a). Factors determining international and re­gional migration in Europe. Dublin: European Foundation for the Im­provement of Living and Working Conditions.
Fouarge, D. & P. Ester (2007b). Europeanen en hun migratieintenties. Een vergelijking tussen oude en nieuwe lidstaten. Tijdschrift voor Soci­ologie, 28, 245-271.
Fouarge, D. & P. Ester (2007c). Highly skilled and on the move. Migration behavior and intentions of the higher educated in the Netherlands and Europe. Tilburg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Fuchs-Heinritz, W. (1983). Jugendliche Statuspassage oder individuali­sierte Jugendbiographie? Soziale Welt, 34, 341-371.
Fuchs-Heinritz, W. (2000). Lebensentwürfe: Eindrücke aus dem qualita­tiven Material. In A. Fischer, e.a. (Hrsg.), Jugend 2000 (Zweiter Band: pp. 394-395). Leverkusen: Leske + Budrich.
Furlong, A. & F. Cartmel (1997). Young people and social change. Bucking­ham: Open University Press.
Ganzeboom, H.B.G. (1996). Onderwijsexpansie en onderwijskansen. In H.B.G. Ganzeboom & W.C. Ultee (Red.), De sociale segmentatie van Nederland in 2015 (pp. 13-49). Den Haag: Sdu Uitgevers (Wetenschap­pelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Voorstudie V96).
Gasthuizen, M. (2006). Betaalde arbeid. In A.H. de Boer (Red.), Rappor­tage Ouderen 2006; veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP.
Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny et al. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage Publications.
Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in the late mo­dern age. Cambridge: Polity Press.
Giesen, P. (1999). Laat me feesten. Het eeuwige misverstand over jongeren. Amsterdam: Uitgeverij Podium.
Graaf, H. de, S. Meijer, J. Poelman & I. van Wesenbeeck (2005). Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Amster­dam: Rutgers Nisso Groep.
Graaf, P.M. de & R. Luijkx (1995). Paden naar succes. Geboorte of di­ploma’s? In J. Dronkers & W.C. Ultee (Red.), Verschuivende ongelijkheid in Nederland. Sociale gelaagdheid en mobiliteit (pp. 31-45). Assen: Van Gorcum.
Griffin, C. (2000). Discourses of crisis and loss: Analysing the ‘boys’ un­derachievement debate. Journal of Youth Studies, 3, 2, 167-188.
Grotenhuis, S., T. Knijn, T. Korver, E. Tonkens & J. van der Zwaard (Red.) (2002). Hoeksteen of zwerfkei. Het moderne gezin tussen individualisering en pedagogisering. Amsterdam: De Balie/NGR.
Grotenhuis, M. te, J. Lammers, B. Pelzer & P. Scheepers (1998). De (on)mogelijkheid om het leeftijds-, periode- en cohorteffect te bepalen. Een evaluatie aan de hand van het kerkbezoek in Nederland tussen 1970 en 1995. Sociologische Gids, 45, 1, 8-28.
Haan, E. de, P. Vos & P. de Jong (1994), Flexibiliteit van de arbeid: op zoek naar zekerheid. Amsterdam: Nationaal Vakbondsmuseum.
Haan, J. de & F. Huysmans (2006). Informatievaardigheden in een ken­nissamenleving. In SCP, Sociaal en cultureel rapport 2006. Investeren in vermogen, Den Haag: SCP.
Haan, J. de & R. van ’t Hof (2006). Jaarboek ICT en samenleving 2006. De digitale generatie. Den Haag: SCP.
Hagenaars, J.A.P. (1985). Loglineaire analyse van herhaalde surveys. Panel-, trend- en cohortonderzoek. Tilburg: Tilburg University (dissertatie).
Haks, D. (1988). Continuïteit en verandering in het gezin van de vroeg-moderne tijd. In H. Peeters, L. Dresen-Coenders & T. Brandenbarg (Red.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland (pp. 31-56). Nijmegen: SUN.
Hall, G.S. (1905). Adolescence. Its psychology, and its relation to physiology, anthropology, sex, crime, religion, and education (Volume 1). New York: Appleton.
Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society. New York: Teach­ers College Press.
Harmsen, G. (1961). Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en terug­gang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Assen: Van Gorcum.
Held, Th. (1986). Institutionalization and deinstitutionalization of the life course. Human Development, 29, 157-162.
Heelas, P., S. Lash & P. Morris (Eds.) (1996). Detraditionalization. Cam­bridge: Blackwell Publishers Ltd.
Heinz, W.R. & H. Krüger (2001). The life course: Innovations and chal­lenges for social research. Current Sociology, 49, 2, 29-53.
Hermanns, J. & A. van Montfoort (2007). Hoe pedagogisch verantwoord is het beleid van de Nederlandse overheid? In WRR (Red), Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Amsterdam: AUP.
Herms-Bohnhoff, E. (2004). Hotel mama. Leven met volwassen kinderen on­der één dak. Rijswijk: Uitgeverij Elmar.
Herweijer, L. (2006). Op weg naar een hogeronderwijsdiploma. In SCP, Sociaal en cultureel rapport 2006. Investeren in vermogen, Den Haag: SCP.
Herweijer, L. & R. Vogels (2004). Ouders over opvoeding en onderwijs. Den Haag: SCP.
Hessen, J.S. van (1964). Samen jong zijn. Assen: Van Gorcum & Comp.
Hofstede, B. (2000). Nederlandse cinema wereldwijd. De internationale positie van de Nederlandse film. Amsterdam: Boekmanstudies.
Hoof, J. van & J. van Ruysseveldt (1998). Op weg naar een postmodern arbeidsbestel? In J. van Ruysseveldt & J. van Hoof (Red.), Arbeid in ver­andering (pp. 237-272). Heerlen: Open Universiteit.
Hopf, W. (2003). Soziale Ungleichheit und Bildungskompetenz – Erklä­rung und Exploration in den PISA-Studien. ZSE, Zeitschrift für Soziolo­gie der Erziehung und Sozialisation, 23, 1, 10- 23.
Howe, N. & W. Strauss (1991). Generations. The history of America’s future. New York: Harper Prennial.
Howe, N. & W. Strauss (1993). 13th Gen. Abort, retry, ignore, fail? New York: Vintage.
Howe, N. & W. Strauss (1997). The fourth turning. New York: Broadway.
Howe, N. & W. Strauss (2000). Millennials rising. The next great generation. New York: Vintage.
Hurrelmann, K. (1989). The social world of adolescents: A sociological perspective. In K. Hurrelmann & U. Engel (Eds.), The social world of adolescents. International perspectives (pp. 3-26). Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Hurrelmann, K. (2003). Der entstrukturierte Lebenslauf. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 23, 2, 115-126.
IARD (2001). Study on the state of young people and youth police in Europe. Milaan: IARD.
Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton: Princeton University Press.
Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization. Cultural, econo­mic and political change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.
Interview (1997). Jongeren ’97. Generatie op afstand. Amsterdam: Interview.
Janssen, J. (1994). Jeugdcultuur. Een actuele geschiedenis. Utrecht: De Tijd­stroom.
Jørgensen, H. & P.K. Madsen (Eds.) (2007). Flexicurity and beyond. Finding a new agenda for the European social model. Copenhagen: DJØF Publish­ing.
Jost, G. (2003). Biographische Selbstorganisation. ZSE, Zeitschrift für Sozi­ologie der Erziehung und Sozialisation, 23, 1, 85-94.
Jugendwerk der Deutschen Shell (1997). Jugend ’97. Zukunftperspectiven. Gesellschaftliches Engagement. Politische Orientierungen. Opladen: Leske + Budrich.
Karstens, C., M. du Bois-Reymond & W. Plug (2004). Family and transition in Europe (NL). Draft report qualitative study. Unpublished manuscript.
Kennedy, J. (1995). Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig. Amsterdam/Meppel: Boom.
Kleinknecht, A.H., R.H. Oostendorp & M.P. Pradhan (1997), Patronen en economische effecten van flexibiliteit in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Den Haag: Sdu (WRR-Voorstudies en achtergronden V99).
Kleinnijenhuis, J. et al. (2003). Terug naar oude partijen en aloude nieuws­patronen. Beleid & Maatschappij, 30, 137-141.
Kleiwegt, M. & M. van Weezel (2002). De woede van de gewone man. Vrij Nederland, 19 oktober 2002.
Knoers, F. (1999). Onderwijs als volgwagen. In P. van der Kley & P. Sleeg­ers (Red.), Onderwijs en de verdeling van maatschappelijke kansen, (pp. 57-72). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Kohli, M. (1985). Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Kölner Zeit­schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 37, 1-29.
Kok, J. (2003). Talenten transformeren. Eindhoven: Fontys Hogescholen.
Koole, R.A. (2006). Politiek en tegenpolitiek in de Nederlandse democratie. Po­litici, journalisten en wetenschappers in de ban van het populisme. Leiden: Universiteit Leiden (inaugurale rede).
Koole, W. & G. Therborn (1987). De Casablanca-solution voorbij. De merk­waardige dood van het Keynesianisme en de relatieve verpaupering van Nederland. In P. Fortuyn & S. Stuurman (Red.), Socialisten in no nonsense-tijd (pp. 11-32). Nijmegen: SUN.
Koper, A., C. Vecht & M. van Weezel (Red.) (1991). Alles moet anders. Het onvervuld verlangen van een linkse generatie. Amsterdam: Nijgh.
Knulst, W. & C. van Eijck (2002). Vrijwilligers in soorten en maten II. Til­burg: Universiteit van Tilburg.
Kronjee, G. & W. van Stigt (2007). De overgang van jeugd naar volwas­senheid en een levensloopbeleid. In: WRR . Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Amsterdam: AUP.
Kruijt, J.P. (1959). Verzuiling. Zaandijk: Heijnis.
Lange, W.A.M. de (2001), Flexibilisering van de arbeid en flexibilisering van de organisatie – incompatibilité des humeurs? In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Red.), Flexibilisering, organisatie en employability. Bussum: Coutinho.
Lans, J. van der (2002). De omwenteling. De revolte van Koning Burger. Vrij Nederland, 6 april 2002.
Lash, S. (1994). Reflexivity and its doubles: structure, aesthetics, commu­nity. In U. Beck, A. Giddens & S. Lash, Reflexive modernization (pp. 110-173). Stanford: Stanford University Press.
Leccardi, C. (2005). Facing uncertainty. Temporality and biographies in the new century. Young, Nordic Journal of Youth Research, 13, 2, 123-146.
Levy, A. (2006). Female chauvinist pigs. Women and the rise of the raunch cul­ture. New York: Free Press.
Liefbroer, A.C. & P.A. Dijkstra (2000). Levenslopen in verandering. Een stu­die naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970. Den Haag: WRR (Voorstudies en Achtergronden V107).
Lijphart, A. (1968). Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse poli­tiek. Amsterdam: De Bussy.
Livingstone, S. (2002). Young people and new media. London: Sage Publica­tions.
Maassen, G.H. (1993). Intergenerational perceptions of adolescents and adults. In H.A. Becker & P.L.J. Hermkens (Eds.), Solidarity of genera­tions. Demographic, economic and social change, and its consequences (Volume II). Amsterdam: Thesis Publishers.
Maassen, G.H. & M.P.M. de Goede (1992). Intergenerational and intragen­erational perception of adolescents and adults. International Journal of Adolescence and Youth, 3, 269-286.
Maassen, G. & W. Meeus (1993). De verhouding tussen jongeren en vol­wassenen. In W. Meeus & H. ‘t Hart (Red.), Jongeren in Nederland. Een nationaal survey naar ontwikkeling in de adolescentie en naar interge­nerationele overdracht. Amersfoort: Academische Uitgeverij.
Mak, G. (1999). De eeuw van mijn vader. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeve­rij Atlas.
Mannheim, K. (1928/1929). Das Problem der Generationen. Kölner Viertel­jahresheft für Soziologie, 7, 157-185/309-330.
Marcus, J. (2004). Amazonia. Five years at the epicenter of the dot.com jugger­naut. New York: the New Press.
Matthijssen, M. (1986). De ware aard van balen: Een studie van het motivatie­probleem. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Matthijssen, M. (1991). Lessen in orde. Een onderzoek naar leerlingperspectie­ven in het voortgezet onderwijs. Amersfoort: Acco.
Matthijssen, M. (1993). Jongeren en onderwijs. In A.J. Dieleman, F. van der Linden & A.C. Perreijn (Red.), Jeugd in meervoud. Utrecht: De Te­genstroom.
Mayer, K.U. (2001). The paradox of global social change and national path dependencies: life course patterns in advanced societies. In A. Woodward & M. Kohli (Eds.), Inclusions and exclusions in European so­cieties (pp. 89-110). London: Routledge.
Mayer, K.U. (2003). The sociology of the life course and lifespan psychol­ogy: Diverging or converging pathways? In U.M. Staudinger & U. Lindenberger (Eds.), Understanding human development: Dialogues with lifespan psychology (pp. 463-81). Dordrecht: Kluwer Academic Publish­ers.
Mayer, K.U. (2004). Whose lives? How history, societies, and institutions define and shape life courses. Research in Human Development, 1, 3, 161-187.
Meijers, F. & G.A. Wijers (1997). Een zaak van betekenis: Loopbaandienst­verlening in een nieuw perspectief. Leeuwarden: LDC.
Meijnen, G. (2007). Vermaatschappelijking van het onderwijs: enkele sug­gesties. In WRR, Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Amsterdam: AUP.
Meijnen, W. (1999). De meritocratische samenleving: nakende werke­lijkheid? In P. van der Kley & P. Sleegers, P. (Red.), Onderwijs en de verdeling van maatschappelijke kansen (pp. 81-98). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Mentré, F. (1920). Les génerations sociales. Paris: Ed. Bossard.
Messing, F. (1988). Het economische leven in Nederland 1945-1980. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 517-561). Houten: De Haan.
Middendorp, C.P. (1991). Ideology in Dutch politics. The democratic system reconsidered 1970-1985. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
Ministerie van OC&W (2002b). Beleidsagenda leven lang leren. Den Haag: Ministerie van OC&W.
Ministerie van OC&W (2007). Meer kansen voor vrouwen. Emancipatiebeleid 2008-2011. Den Haag: Ministerie van OC&W.
Mørch, S. (2003). Youth and education. Young, Nordic Journal of Youth Re­search, 11, 1, 49-73.
Motivaction (2002). Motivaction in de media. http://www.motivaction.nl.
Muffels, R. & B. Steijn (Eds.) (1999), Flexible and permanent jobs on the Dutch labour market. Empirical analyses of labour market flows and employment statuses using labour force surveys and panel data. Utrecht: AWSB (Working paper 99/02).
Mulder, L. & A. Doedens (2006). Geschiedenis van de twintigste eeuw. Baarn: Hbuitgevers.
Nederlandse Katholieke Schoolraad (2000). Beleidsplan 2001-2004. Verbin­den en vertrouwen. Den Haag: NKSR.
NIZW (2005). Jeugd op de Europese agenda. Factsheet over het beleidsterrein jeugd in de Europese Unie. Utrecht: NIZW.
Norris, P. (2001). Digital divide. Cambridge: Cambridge University Press.
Nuffic (2006). Internationale mobiliteit in het onderwijs in Nederland 2006. Den Haag: Nuffic.
OECD (2007). Education at a glance 2007. Parijs: OECD.
Onderwijsraad (januari 2003a). Leren in een kennissamenleving. Verkenning. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (januari 2003b). Www.web-leren.nl. Advies. Den Haag: Onder­wijsraad.
Onderwijsraad (februari 2003). Leren in samenspel. Advies. Den Haag: On­derwijsraad.
Onderwijsraad (2005a). Betere overgangen in het onderwijs. Den Haag: Onder­wijsraad.
Onderwijsraad (2005b). De helft van Nederland hoogopgeleid. Den Haag: On­derwijsraad.
Onderwijsraad (2005c). Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (2006). Duurzame onderwijsrelaties. Den Haag: Onderwijs­raad.
Onderwijsraad (2007a). Presteren naar vermogen. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (2007b). Onderwijs en sociale samenhang: de stand van zaken. Den Haag: Onderwijsraad.
Onstenk, J. (2000). Kan de werkplek een krachtige leeromgeving zijn? In F. Glastra & F. Meijers (Red.), Een leven lang leren? (pp. 75-102). Den Haag: Elsevier.
Ooms, I., E. Eggink & E. van Gameren (2007). Moeders, werk en kinderop­vang in model. Analyse van arbeidsparticipatie- en kinderopvangbeslissingen van moeders met jonge kinderen. Den Haag: SCP.
Pais, J. (1995). Young people and new social condititons: Trajectories, prospects and crossroads. Paper presented at the International Conference Young Adults in Europe, Tutzing, 3-5 May 1995.
Pels, D. (2003a). De geest van Pim. Het gedachtegoed van een politieke dandy. Amsterdam: Anthos.
Pels, D. (2003b). Het mag wel wat trager. De Groene Amsterdammer, 22 fe­bruari 2003.
Peschar, J. & A. Wesselingh (1995). Onderwijssociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Plug, W. (2001). Youth policy and participation. Potentials of participation and informal learning in young people’s transitions to the labour markt. National report of the Netherlands. Leiden: University of Leiden.
Plug, W., E. Zeijl & M. du Bois-Reymond (2003). Young people’s percep­tions on youth and adulthood. A longitudinal study from the Nether­lands. Journal of Youth Studies, 6, 2, 127-144.
Poel, Y. te & E. Zeijl (2000). In dienst van maatschappelijk succes. De vrije­tijd als leertijd. Vernieuwing, 59, 10, 5-7.
Putnam, R.D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American com­munity. New York etc.: Simon & Schuster.
Remery, Ch., J. van Stigt, A. van Doorne-Huiskes & J. Schippers (1999). Flexibele arbeidscontracten: gevolgen voor loopbaan en inkomenspo­sitie. Een overzicht van ontwikkelingen tussen 1986 en 1996. Sociale Wetenschappen 42, 2, 66-89.
Ribberink, A. (1989). Sekseverhoudingen in de jaren vijftig. Kleio, 11/89, 26-29.
Righart, H. (1995). De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatie­conflict. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers.
Rispens, J., J.M.A. Hermanns & W. Meeus (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.
Rode Hoed, de (2002). De opstand der burgers. Amsterdam: De Rode Hoed.
Román, A., J. Schippers & J.D. Vlasblom (2007). Vrouwen, gezinnen en werk: Een cohortbenadering van de arbeidsparticipatie in Nederland. Til­burg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Rosenthal, G. (2000). Historische und familiale Generationenabfolge. In M. Kohli & M. Szydlik, M. (Hrsg.), Generationen in Familie und Gesell­schaft (pp. 162-178). Opladen: Leske + Budrich.
Rotter, J. (1966). Generalized expectations for internal versus external con­trol of reinforcement. Pyschological Mongraphs, 80, 1-28.
Rushkoff, D. (1997). Children of chaos. Londen: Flamingo.
Sannen, H. (1998). De levensloop als verhaal. Jongeren en hun tijdsperspectief 1955-1995. Tilburg: Tilburg University Press.
Schelsky, H. (1957). Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. Düsseldorf: Diederichs.
Schippers, J., C. Remery & J.P. Vosse (2001), Tien jaar flexibilisering in Nederland: tussen onderzoek en beleid. In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability. Bussum: Coutinho.
Schnabel, P. (2000). Trends, dilemma’s en beleid. Essays over ontwikkelingen op langere termijn. Den Haag: CPB/SCP.
Schoondergang, H. (1971). En toen kwamen de kabouters. Leiden: A.W. Sijt­hof.
Schoonhoven, G. van (1999). Veel te lief voor de jeugd. Waarom meer wrij­ving tussen jong en oud goed is voor Nederland. Elsevier, 55, 18, 20-25.
Schouten, R. & H. Vinken (1989). De eerste generatie van de verzorgingsstaat. Een onderzoek naar jeugdcultuur van de jaren vijftig. Alphen: Centrum voor Cultuurstudies.
Schulze, G. (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Schuman, H. & J. Scott (1989). Generations and collective memories. American Sociological Review, 54, 359-381.
Schuman, H., R.F. Belli & K. Bischoping (1997). The generational basis of historical knowledge. In J.W. Pennebaker, D. Paez & B. Rimé (Eds.), Collective memory of political events. Social pyschological perspectives. Mah­wah, NJ: Erlbaum.
SCP (1984). Sociaal en cultureel rapport 1984. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
SCP (1996). Sociaal en cultureel rapport 1996. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
SCP (2000). Rapportage jeugd 2000. Den Haag: SCP.
SCP (2001). De sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP.
SCP (2002). Rapportage jeugd 2001. Den Haag: SCP.
SCP (2003). Rapportage jeugd 2002. Den Haag: SCP.
SCP (2004). Sociaal en cultureel rapport 2004. Den Haag: SCP.
SCP (2007). De sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP.
Sennett, R. (1998). The corrosion of character. The personal consequences of work in the new capitalism. New York: W.W. Norton & Company.
SMO (1999). Employability. Bewegen in vogelvlucht. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.
Stauber, B. & A. Walther (2002). Introduction: Young adults in Europe – Transitions, policies and social change. In A. Walther & B. Stauber (Eds.), Misleading trajectories. Integration policies for young adults in Eu­rope? (pp. 11-26). Opladen: Leske + Budrich (EGRIS publication).
Steensel, K.M. van (2000). Internetgeneratie. De broncode ontcijferd. Den Haag: SMO.
Stuurman, S. (1984). Het zwarte gat van de jaren vijftig. Kleio, 8/84, 6-12.
Swaan, A. de (1982). Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de ver­schuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. In A. de Swaan, De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981 (pp. 81-115). Amsterdam: Meulenhoff.
SZW (2002). Verkenning Levensloop: beleidsopties voor leren, werken, zorgen en wonen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Taylor, C. (1991). The ethics of authenticity. Cambridge: Harvard University Press.
Thijssen, P. & T. De Pauw (2006), Babybom? Draagvlak van de intergenera­tionele solidariteit. Leuven/Voorburg: Acco.
Thurlings, J.M.G. (1978). De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme. Deventer: Van Loghum Slaterus (2e druk).
Tilborg, L. van & W. van Es (2004). De uitkomsten van de RMC analyse 2003. Amsterdam: Sardes/SCO-Kohnstamm Instituut.
TK (2008). Tijd voor onderwijs. Den Haag: Tweede Kamer (Eindrapport Commissie Dijsselbloem. Tweede-Kamerstuk 31 007, vergaderjaar 2007-2008).
Trommsdorff, G. (1994). Future time perspective and control orientation: Social conditions and consequences. In Z. Zaleski (Ed.), Psychology of future orientation. Lublin: TN KUL.
Trommsdorff, G. (2000). Subjective experience of social change in individ­ual development. In J. Bynner & R.K. Silbereisen (Eds.), Adversity and challenge in life in the new Germany and in England (pp. 87-122). London: MacMillan Press.
Vandenbrande, T. (Ed.) (2006), Mobility in Europe. Analysis of the 2005 Eu­robarometer survey on geographical and labour market mobility. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Vedder, P. & J. Kloprogge. (2001). Onderwijskansen op tafel. Den Haag: Ma­nagement Landelijke Activititeiten Onderwijskansen PMPO.
Veen, W. (2000). Flexibel onderwijs voor nieuwe generaties studerenden. Delft: Technische Universiteit Delft (inaugurele rede).
Veith, H. (2002). Sozialisation als reflexiven Vergesellschaftung. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 22, 2, 167-177.
Verloop, N.J. van Driel, & P. Meijer (2001). Teacher knowledge and the knowledge base of teaching. International Journal of Educational Re­search, 35, 441-461.
Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: empowering humanity and democracy in Dutch education. Compare, 37, 1, 105–119.
Vinken, H. (1997). Political values and youth centrism. Theoretical and empiri­cal perspectives on the political value distinctiveness of Dutch youth centrists. Tilburg: Tilburg University Press.
Vinken, H. (1999). Youth centrism and conservatism. The political value of resisting the adult world. ZSE, Zeitschrift fur Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 19, 4, 405-420.
Vinken, H. (2007). New life course dynamics? Career orientations, work values and future perceptions of Dutch youth. Young, Nordic Journal of Youth Research, 15, 1, 9-30.
Vinken, H., P. Ester, H. Dekkers & L. van Dun (2002). Aan ons de toe­komst. Toekomstverwachtingen van jongeren in Nederland. Assen: Van Gorcum.
Vinken, H., P. Ester, L. van Dun & H. van Poppel (2003). Arbeidswaar­den, toekomstbeelden en loopbaanoriëntaties. Een pilot-study onder jonge Nederlanders. Tilburg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg Uni­versity.
Vinken, H., P. Ester & H. van Poppel (2005). Arbeidwaarden, toekomst­beelden en loopbaanoriëntaties van jongeren in Nederland. In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Red.), Dynamiek en levensloop: de ar­beidsmarkt in transitie. Assen: Van Gorcum.
Voerman, G. (1996). De ledentallen van politieke partijen 1945-1995. In Jaarboek DNPP 1995 (pp. 192-205). Groningen: RUG.
Voss, G.G. (2000). Unternehmer der eigenen Arbeitskraft – Einige Folge­rungen für die Bildungssoziologie. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 20, 2, 149-166.
Vries, Joh. de (1988). Het economische leven in Nederland 1918-1940. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 360-397). Houten: De Haan
Walther, A. (2002). Synopsis: The diversity of national transition systems. In A. Walther & B. Stauber (Eds.), Misleading trajectories. Integra­tion policies for young adults in Europe? (pp. 27-42). Opladen: Leske + Budrich (EGRIS publication).
Walther, A. & B. Stauber (Eds.) (2002). Misleading trajectories. Integration policies for young adults in Europe? Opladen: Leske + Budrich (EGRIS publication).
Walther, A., B. Stauber & A. Pohl, A. (2005). Informal networks in youth transitions in West Germany. Journal of Youth Studies, 8, 15-32.
Waslander, S. (2004). Wat scholen beweegt. Arnhem: CITO-groep.
Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning and iden­tity. New York: Cambridge University Press.
Werf, M. van der, H. Kuyper & M. Lubbers (1999). Achtergrond- en gezins­kenmerken van leerlingen en opbrengsten van het voortgezet onderwijs. Groningen: GION.
Wijnberg, R. (2007). Boeiuh! Het stille protest van de jeugd. Amsterdam: Prometheus.
Wohl, R. (1979). The generation of 1914. Cambridge: Harvard University Press.
Wohlrab-Sahr, M. (1992). Institutionalisierung oder individualisierung des Lebenslaufs? Anmerkungen zu einer festgefahrenen Debatte. Bios, Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History, 5, 1-20.
WRR (1997). Van verdelen naar verdienen. Afwegingen voor de sociale zeker­heid in de 21e eeuw. Den Haag: Sdu Uitgevers.
WRR (1999). Generatiebewust beleid. Den Haag: Sdu Uitgevers.
WRR (2003). Waarden, normen en de last van het gedrag. Amsterdam: AUP.
WRR (2007). Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Amsterdam: AUP.
Wyn, J. & R. White (1997). Rethinking youth. London/Thousand Oaks: Sage Publications.
Wytzes, L. (2004). De Mabelgeneratie. Dromen, idealen en ambities van jonge vrouwen van nu. Amsterdam: Arena.
Zeegers, W. (1988). Andere tijden, andere mensen. De sociale representatie van identiteit. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
Zeijl, E. (2001). Young adolescents’ leisure. Opladen: Leske + Budrich.
Zinnecker, J. (1994). Leaving the family home in the third decade of life. Pat­terns of housing among young Germans in comparative perspective. Paper presented at the 4th Nordic Youth Research Symposium, Stockholm, Sweden.
Zinnecker, J. (2000). Selbstsozialisation. Essay über ein aktuelles Kon­zept. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 20, 3, 272-290.
Zonneveld, T. (1985). Het generatiebesef bij jongeren. Amsterdam: Universi­teit van Amsterdam (ongepubliceerde scriptie).

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 6 + 16 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Archives