Mijn generatie, tien jaar later ~ Literatuur

esterAalberts, C. (2006). Aantrekkelijke politiek? Een onderzoek naar jongeren en popularisering van politiek. Apeldoorn: Het Spinhuis.
Aalst, H. van (2001). Van marktwerking in het onderwijs naar leren in de markt: Naar microkeuzen en netwerkleren. In M. van Duyck (Red.), Onderwijs in de markt (pp. 313-336). Den Haag: Onderwijsraad.
Abma, R. (1990). Jeugd en tegencultuur. Een theoretische verkenning. Nijme­gen: SUN.
Akker, P. van den, I. Diepstraten & H. Vinken (1997). Jongeren en risicoge­drag. Een inventarisatie van theorie en onderzoek over invloeden van gezin en directe omgeving, school en werk, jeugdcultuur, vrije tijd en persoonlijk­heid. Tilburg: IVA.
Alheit, P. (1994). The biographical question as a challenge to adult edu­cation. National Review of Education, 40, 283-298.
Alheit, P. (1995). “Biographizität” als Lernpotential. In H. Krüger & W. Marotzki (Hg.), Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung (pp. 276-307). Opladen: Leske + Budrich.
Alheit, P. & B. Dausien (2002). The double face of lifelong learning. Stu­dies in the Education of Adults, 34, 1, 3-22.
Alles begint met Nix (1997). De ik’s van Nix. Amsterdam: Boom.
Amato, P.R. & A. Booth (1997). A generation at risk. Growing up in an era of family upheaval. Cambridge: Harvard University Press.
Ancona, H. D’ & T. Beumer (1987). Marginalisering of mobilisering? De minstbedeelden in de afbrokkelende verzorgingsstaat. In P. Fortuyn & S. Stuurman (Red.), Socialisten in no nonsense-tijd (pp. 99-115). Nijme­gen: SUN.
Arnett, J. (2004). Emerging adulthood. The winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford University Press.
Atkinson, J.S. (1984). Flexibility, uncertainty and manpower management. Brighton: Institute of Manpower Studies (IMS report no. 89).
Baird, S. (1999). What’s wrong with boys? Adressing the underachievement discussion. www.generationyouthissues.fsnet.co.uk/education/what’s wrong with boys.htm.
Baltes, P.B. & M.M. Baltes (1990). Successful aging: perspectives from the behavioral sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
Beekers, W.P. (2005). Mao in de polder. Een historisch-sociologische be­nadering van het Nederlandse maoïsme 1964-1978. Amsterdam: Vrije Universiteit (doctoraal scriptie).
Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Beck, U. & E. Beck-Gernsheim (1994). Riskante Freiheiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Beck, U., A. Giddens & S. Lash (1994). Reflexive modernization. Stanford: Stanford University Press.
Becker, H.A. (Ed.) (1990). Life histories and generations. Utrecht: ISOR.
Becker, H.A. (1992). Generaties en hun kansen. Amsterdam: Meulenhoff.
Becker, H.A. (1995). Onderzoek naar generaties. Een reactie op Dekker en Ester. Acta Politica, 30, 351-354.
Becker, H.A. (1997). De toekomst van de verloren generatie. Amsterdam: Meulenhoff.Beer, P. de (2004). Alles voor de winnaar! Inleiding voor de conferentie ter gelegenheid van het afscheid van Jacques van Hoof, 21 april 2004.
Beer, P. de (2005). De risico’s van solidariteit. Geron 7, 3: 8-10.
Bekker, S., P. Ester & T. Wilthagen (2005). Jong en oud op de arbeidsmarkt. Generaties, transities en levensloop, Den Haag: Reed Business Informa­tion / OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Bekker, S., P. Ester & T. Wilthagen (2006). Arbeid, levensloop en genera­ties: Jong en oud en hun lotgevallen op de arbeidsmarkt. In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Red), Dynamiek en levensloop. De arbeids­markt in transitie. Assen: Van Gorcum.
Berg, N. van den & S. Koers (2006). Praktisch idealisme. Lijfboek voor wereldverbeteraars. Amsterdam: Uitgeverij Podium.
Blankert, W., M.A. Conijn, A.F.M. Felix, D. Sikkel & C.M. Vis (1998). Data quality at a Telepanel. A research program. Tilburg University: CentERdata.
Blom, J.C.H. (1988). Nederland onder Duitse bezetting 10 mei 1940 – 5 mei 1945. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Ne­derland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 481-516). Houten: De Haan.
Bogt, T. ter (1997). One two three four… Popmuziek, jeugdcultuur en stijl. Utrecht: Uitgeverij Lemma.
Bogt, T. ter & B. Hibbel (2000). Wilde jaren. Een eeuw jeugdcultuur. Utrecht: Uitgeverij Lemma.
Bogt, T.F.M. ter & C.S. van Praag (1992). Jongeren op de drempel van de jaren negentig. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
Bois-Reymond, M. du (1998). ‘I don’t want to commit myself yet’: Young people’s life concepts. Journal of Youth Studies, 1, 1, 63-79.
Bois-Reymond, M. du (2000a). Trendsetters and other types of lifelong learners. In P. Alheit, J. Beck, E. Kammler, R. Taylor & H. Salling Olesen (Eds.), Lifelong learning inside and outside schools: Contributions to the se­cond European conference on lifelong learning, Bremen, 25-27 February 1999 (pp. 360-375). Roskilde University, Universität Bremen, Leeds University (Collected papers vol. 2).
Bois-Reymond, M. du (2000b). Jugendkulturelles Kapital in Wissensgesell­schaften. In H.H. Krüger & H. Wenzel (Hrsg.), Schule zwischen Effekti­vität und sozialer Verantwortung. Opladen: Leske + Budrich.
Bois-Reymond, M. du (2004a). Youth-Learning-Europe: Ménage à trois? Young, Nordic Journal of Youth Research, 12, 3, 187-204.
Bois-Reymond, M. du (2004b). Transitiepatronen en arbeidswaarden van jongeren. In J. van Hoof & W. van Noort (Red.), Arbeid, onderwijs & sociale ongelijkheid in de 21ste eeuw (pp. 25-45). Amsterdam: Boom.
Bois-Reymond, M. du & J. de Jong Gierveld (Red.) (1993). Volwassen worden. Generaties toen en nu. Transities in de levensloop. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Bois-Reymond, M. du, E. Peters & J. Ravesloot (1994). Keuzeprocessen van jongeren. Een longitudinale studie naar veranderingen in de jeugdfase en de rol van ouders. ’s-Gravenhage: VUGA.
Bois-Reymond, M. du, W. Plug, B. Stauber, A. Pohl & A. Walther (2002). How to avoid cooling out? Experiences of young people in their transitions to work across Europe. Tübingen: IRIS (Research project YOYO working pa­per 2).
Bois-Reymond, M. du, J. Ravesloot, Y. te Poel & E. Zeijl (2001). New skills to learn in peer groups. Sociological Studies of Children and Youth, 8, 143-171.
Bois-Reymond, M. du & A. Walther (1999). Learning between want and must: Contradictions of the learning society. In A. Walther & B. Stauber (Eds), Lifelong learning in Europe. Vol. 2: Differences and divisions. Strategies of social integration and individual learning biographies (pp. 21-45). Tübin­gen: Neuling Verlag.
Bommel, M. van, P. Ester & H. Vinken (1995). The future of young genera­tions. A comparative trend study among the cultural seismographs of Western societies. Tilburg/Eindhoven: IVA/HBRC Philips Corporate Design.
Boschma, J. & I. Groen (2006). Generatie Einstein. Slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw. Amsterdam: Pearson Educa­tion Benelux B.V.
Bosmans, J. (1988a). Het maatschappelijk-politiek leven in Nederland 1918-1940. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 398-443). Houten: De Haan.
Bosmans, J. (1988b). Het maatschappelijk-politiek leven in Nederland 1945-1980. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 562-608). Houten: De Haan.
Broek, A. van den (1994). Cohorten zonder generaties. Cohortvervanging en generatievorming in Nederland. Sociologische Gids, 41, 346-371.
Broek, A. van den (1995). The choice of a new generation? De verrader­lijke charme van het begrip generatie. In A.E. Bronner, P. Ester, A.J. Olivier, W.F. van Raaij, M. Wedel & B. Wieringa (Red.), Recente Ont­wikkelingen in het Marktonderzoek. Jaarboek ‘95-96 van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers (pp. 125-139). Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborgh.
Broek, A. van den (1996). Politics and generations. Tilburg: Tilburg Uni­versity Press.
Broek, A. van den & P. Dekker (1996). My generation – An und/oder für sich? Een verkenning van het (politieke) generatiebesef in Nederland. Pa­per gepresenteerd op het politicologenetmaal 1996, Doorn.
Bronneman-Helmers, R. (2006). Investeren in getalenteerde jeugd. In: SCP, Sociaal en cultureel rapport 2006. Investeren in vermogen. Den Haag: SCP.
Bronson, P. (2000). De naaktloper in de nachtdienst. Amsterdam: Arbei­derspers.
Brouwer, A. (2002). Een sprong uit het niets. Groene Amsterdammer, 30 maart 2002.
Brown, J. (2000). Growing up digital. How the web changes work, educa­tion and the way people learn. Change, march/april, 11-20.
Brink, G. van den (1997). Hoge eisen, ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland. Utrecht: NIZW.
Brinkgreve, C. & M. Korzec (1978). Magriet weet raad. Utrecht (etc.): Het Spectrum.
Bussemaker, J. (1987). Feminisme, de crisis van de verzorgingsstaat en het dilemma van de individualisering. In P. Fortuyn & S. Stuurman (Red.), Socialisten in no nonsense-tijd (pp. 116-136). Nijmegen: SUN.
CBS (2003). Jeugd 2003. Voorburg/Heerlen: CBS.
CBS (2007a). Jaarboek onderwijs in cijfers 2007. Voorburg/Heerlen: CBS.
CBS (2007b). Het Nederlandse bedrijfsleven 2006. Voorburg/Heerlen: CBS.
CBS (2007c). De Nederlandse economie 2006. Voorburg/Heerlen: CBS.
CBS webmagazine 26 september 2007. Wie voor een dubbeltje geboren wordt. Heerlen: CBS (download 23 oktober 2007).
Commissie Arbeidsparticipatie(2008) Naar een toekomst die werkt. Rotterdam
Comte, A. (1839 [1969]). Cinquante-unième leçon. Lois fundamentales de la dynamique sociale, ou theorie générale du progrès naturel de l’humanité. Cours de philosophie positive. Bruxelles: Culture et Civilisation.
Corsten, M. (1999). The time of generations. Time & Society, 8, 2, 249-272.
Côté, J. (2000). Arrested adulthood. The changing nature of maturity and identity. New York: New York University Press.
Côté, J. (2002). The role of identity capital in the transition to adulthood. The individualization thesis examined. Journal of Youth Studies, 5, 2, 117-134.
Coupland, D. (1991). Generation X. Tales for an accelerated culture. New York: St. Martin’s Press.
Couwenberg, S.W. (2004). Opstand der burgers. De Fortuyn-revolte en het demasqué van de oude politiek. Budel: Damon.
Daalder, H. (1964). Leiding en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek. Lei­den: Universiteit Leiden (inaugurele rede).
Damsma, D. (1988). Van hoeksteen tot fundament. Het gezin in Neder­land 1850-1960. In H. Peeters, L. Dresen-Coenders & T. Brandenbarg (Red.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Neder­land (pp. 209-247). Nijmegen: SUN.
Degenkamp, J. Th. (2002). LPF bleek een korstondige koortsstuip. NRC Handelsblad, 19 november 2002.
Dekker, P. (Red.) (2002). Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquêtes, interviews en focusgroepen. Den Haag: SCP.
Dekker, P. (2003). Kiezersgedrag zegt weinig over onvrede. Volkskrant, 27 januari 2003.
Dekker, P. (Red.) (2006). Politiek cynisme. Driebergen: Stichting Synthe­sis.
Dekker, P. & P. Ester (1988a). Social and political attitudes of Dutch youth. Young rebels, trend setters or law-abiding citizens? The Nether­lands’ Journal of Sociology, 24, 32-49.
Dekker, P. & P. Ester (1988b). Wederzijdse beeldvorming van ouderen en jongeren. Beeldvorming en verdelingsvoorkeuren. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 20, 231-240.
Dekker, P. & P. Ester (1993). Social and political attitudes in Dutch society. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
Dekker, P. & P. Ester (1995a). Political attitudes in a generational per­spective. The Netherlands, 1970-1992. Acta Politica, 30, 57-74.
Dekker, P. & P. Ester (1995b). De empirische waarde van generatietypo­logiën. Repliek. Acta Politica, 30, 355-359.
Dekker, P. & J. de Hart (2003). Geen knieval voor het tijdgeestje. Het SCP en de onvrede van 2002. Beleid & Maatschappij, 30, 1, 45-53.
Dieleman, A. (1990). De late jaren vijftig of de vroege jaren zestig? In G. Tillekens (Red.), Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcul­tuur in de jaren vijftig (pp. 11-30). Muiderberg: Coutinho.
Dieleman, A. (2000a). Individualisering en ambivalentie in het bestaan van jongeren. Pedagogiek, 20, 2 (www.pedagogiek-online.nl).
Dieleman, A. (2000b). Als de toekomst wacht. Assen: Van Gorcum.
Dieleman, A. (2000c). De pedagogische afstemming tussen gezin en school. In T. Pels (Red.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende stu­die van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en de pedagogische af­stemming tussen gezin en school (pp. 139-171). Assen: Van Gorcum.
Dieleman, A. & J. van der Lans (Red.) (1999). Heft in eigen handen. Zelf­sturing en sociale betrokkenheid bij jongeren. Assen: Van Gorcum.
Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Trendsettende leerbiografieën in een kennissamenleving. Amsterdam: F&N Eigen Beheer.
Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (1996). Het verdriet der generaties. De GPD Generatie Enquête. Een onderzoek voor de Geassocieerde Pers Dien­sten. Tilburg: IVA Tilburg.
Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (1998). Mijn generatie. Zelfbeelden, jeugdervaringen en lotgevallen van generaties in de twintigste eeuw. Til­burg: Syntax Publishers.
Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (1999). Een vooruitziende blik. Ver­wachtingen van Nederlanders voor de éénentwintigste eeuw en hun herin­neringen aan de twintigste eeuw. De CentERdata Millennium Enquête. Tilburg: Globus.
Diepstraten, I., P. Ester & H. Vinken (2000). De gemankeerde identiteit van de verloren generatie. In P. Ester, D. van Houten & B. Steijn (Red.), De waan van de dag. Sociale wetenschappen en de publieke zaak. (pp. 79-103). Amsterdam: SISWO.
Dilthey (1875). Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Men­schen, der Gesellschaft und dem Staat (Afgedrukt in Ges. Schr. Bd.V, Pp. 36-41).
Dixhoorn, A. van (2006). De stem des volks. Publieke opinie, opinieonderzoek en democratie. Den Haag: SCP.
Doets, C., B. Hake & A. Westerhuis (Red.) (2001). Lifelong learning in the Netherlands. The state of the art in 2000. Den Bosch: CINOP
Doorn, J.A.A. van (2002). Gevangen in de tijd. Over generaties en hun ge­schiedenis. Amsterdam: Boom.
Eijk, D. van (2002). Kiezers vooral ontevreden met het politieke aanbod. NRC Handelsblad, 16 mei 2002.
Ekamper, P. (2007). Veroudering van de arbeidsmarkt in Nederland en België. In W. de Lange & J. Thijssen (Red.), De waardevolle senior. Per­soneelsbeleid voor oudere werknemers. Amsterdam: WEKA Uitgeverij.
Eksteins, M. (1990). Lenteriten. De eerste wereldoorlog en het ontstaan van de nieuwe tijd. Houten: De Haan/Unieboek.
Elchardus, M. (Red.) (1999). Zonder maskers. Een actueel portret van jonge­ren en hun leraren. Gent: Globe.
Elchardus, M. (2002). De dramademocratie. Tielt: Lannoo.
Elchardus, M. (2004). We lopen een revolutie achter. Socialisme en Demo­cratie 61, 3, 8-20.
Elchardus, M. & I. Glorieux (Red.) (2002). De symbolische samenleving. Tielt: Lannoo.
Elteren, M. van (1994). Imagining America. Dutch youth and its sense of place. Tilburg: Tilburg University Press.
Eisenstadt, S.N. (1956). From generation to generation. Age groups and social structure. New York/London: Collier-MacMillan.
Eisinga, R., Ph.H. Franses & P. Scheepers (1996). Trends in de links-rechtsoriëntatie van de Nederlandse kiezers, 1978-1995. Jaarboek 1996 van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 215-228). DNPP/RUG: Groningen.
Ester, P., G. Evers, D. Fouarge, M. Kerkhofs, A. Róman & T. Wilthagen (2008). Regionale arbeidsmobiliteit in Nederland en Europa. Tilburg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Ester, P., L. Halman & R.A. de Moor (Eds.) (1993). The individualizing society. Value change in Europe and North America. Tilburg: Tilburg University Press.
Ester, P., R. Muffels & J. Schippers (Red.) (2001). Flexibilisering, organisa­tie en employability. Bussum: Coutinho.
Ester, P., R. Muffels & J. Schippers (Red.) (2003). De organisatie en de ou­dere werknemer. Bussum: Coutinho.
Ester, P., R. Muffels & J. Schippers (Red.) (2006). Dynamiek en levensloop. De arbeidsmarkt in transitie. Assen: Van Gorcum.
Ester, P. & H. Vinken (2000). Van later zorg. Verwachtingen van Nederlan­ders over arbeid, zorg en vrijetijd in de 21e eeuw. Het OSA Toekomst van de Arbeid Survey. Tilburg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Ester, P. & H. Vinken (1993). Yuppies in cross-national perspective. Is there evidence for a yuppie value syndrome? Political Psychology, 14, 4, 667-696.
Ester, P. & H. Vinken (2001a). Een dubbel vooruitzicht; doembeelden en droombeelden van arbeid, zorg en vrije tijd. Bussum: Coutinho.
Ester, P. & H. Vinken (2001b). ‘Forever flexible’. Verwachtingen van Ne­derlanders over flexibiliteit van de arbeid in de 21ste eeuw. Het OSA toekomst van de arbeid survey. In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 139-160). Bus­sum: Coutinho.
Ester, P. & H. Vinken (2003). Debating civil society. On the fear for civic decline and hope for the Internet alternative. International Sociology, 18, 4, 659-680.
Ester, P., H. Vinken & I. Diepstraten (2002). Reminiscences of an ex­treme century. Intergenerational differences in time heuristics: Dutch people’s collective memories of the 20th century. Time & Society, 11, 1, 39-66.
Europese Commissie (2001a). Freeze-frame on Europe’s Youth… for a new impetus. The main results of the Eurobarometer 2001 survey on youth. Brussel: Europese Commissie.
Europese Commissie (2001b). A new impetus for European youth. White paper. Luxembourg: Europese Unie.
Eurostat (1997). Youth in the European Union. From education to working life. Luxembourg: Europese Unie.
Ewijk, C. van, D.A.G. Draper, H.J.M. ter Rele & E.W.M.T. Westerhout (2006), Ageing and the sustainability of Dutch public finances. Den Haag: Centraal Planbureau. Bijzondere publikatie 61.
Farkas, G. (2003). Cognitive skills and noncognitive traits and behaviors in stratification processes. Annual Review of Sociology, 29, 541-562.
Felling, A. (2004). Het proces van individualisering in Nederland: een kwar­teeuw sociaal-culturele ontwikkeling. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Field, J. (2000). Lifelong learning and the new educational order. Stoke on Trent: Trentham.
Flammer, A. (1988). Entwicklungstheorien: psychologische Theorien der men­schlichen Entwicklung. Bern: Huber.
Florida, R. (2002). The rise of the creative class. New York: Basic Books.
Fölling-Albers, M. (2000). Entscholarisierung von Schule und Scholari­sierung von Freizeit. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 20, 2, 118-131.
Fortuyn, P. (1987). De relatie tussen economische structuur en verzor­gingsstaat in Nederland in de periode 1970-1980. In P. Fortuyn & S. Stuurman (Red.), Socialisten in no nonsense-tijd (pp. 33-62). Nijmegen: SUN.
Fortuyn, P. (2002). Babyboomers. Autobiografie van een generatie. Rotter­dam: Karakter Uitgevers.
Foschi, M. (2000). Double standards for competence: theory and re­search. Annual Review of Sociology, 26, 21-42.
Fouarge, D. & P. Ester (2007a). Factors determining international and re­gional migration in Europe. Dublin: European Foundation for the Im­provement of Living and Working Conditions.
Fouarge, D. & P. Ester (2007b). Europeanen en hun migratieintenties. Een vergelijking tussen oude en nieuwe lidstaten. Tijdschrift voor Soci­ologie, 28, 245-271.
Fouarge, D. & P. Ester (2007c). Highly skilled and on the move. Migration behavior and intentions of the higher educated in the Netherlands and Europe. Tilburg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Fuchs-Heinritz, W. (1983). Jugendliche Statuspassage oder individuali­sierte Jugendbiographie? Soziale Welt, 34, 341-371.
Fuchs-Heinritz, W. (2000). Lebensentwürfe: Eindrücke aus dem qualita­tiven Material. In A. Fischer, e.a. (Hrsg.), Jugend 2000 (Zweiter Band: pp. 394-395). Leverkusen: Leske + Budrich.
Furlong, A. & F. Cartmel (1997). Young people and social change. Bucking­ham: Open University Press.
Ganzeboom, H.B.G. (1996). Onderwijsexpansie en onderwijskansen. In H.B.G. Ganzeboom & W.C. Ultee (Red.), De sociale segmentatie van Nederland in 2015 (pp. 13-49). Den Haag: Sdu Uitgevers (Wetenschap­pelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Voorstudie V96).
Gasthuizen, M. (2006). Betaalde arbeid. In A.H. de Boer (Red.), Rappor­tage Ouderen 2006; veranderingen in de leefsituatie en levensloop. Den Haag: SCP.
Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny et al. (1994). The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage Publications.
Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in the late mo­dern age. Cambridge: Polity Press.
Giesen, P. (1999). Laat me feesten. Het eeuwige misverstand over jongeren. Amsterdam: Uitgeverij Podium.
Graaf, H. de, S. Meijer, J. Poelman & I. van Wesenbeeck (2005). Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Amster­dam: Rutgers Nisso Groep.
Graaf, P.M. de & R. Luijkx (1995). Paden naar succes. Geboorte of di­ploma’s? In J. Dronkers & W.C. Ultee (Red.), Verschuivende ongelijkheid in Nederland. Sociale gelaagdheid en mobiliteit (pp. 31-45). Assen: Van Gorcum.
Griffin, C. (2000). Discourses of crisis and loss: Analysing the ‘boys’ un­derachievement debate. Journal of Youth Studies, 3, 2, 167-188.
Grotenhuis, S., T. Knijn, T. Korver, E. Tonkens & J. van der Zwaard (Red.) (2002). Hoeksteen of zwerfkei. Het moderne gezin tussen individualisering en pedagogisering. Amsterdam: De Balie/NGR.
Grotenhuis, M. te, J. Lammers, B. Pelzer & P. Scheepers (1998). De (on)mogelijkheid om het leeftijds-, periode- en cohorteffect te bepalen. Een evaluatie aan de hand van het kerkbezoek in Nederland tussen 1970 en 1995. Sociologische Gids, 45, 1, 8-28.
Haan, E. de, P. Vos & P. de Jong (1994), Flexibiliteit van de arbeid: op zoek naar zekerheid. Amsterdam: Nationaal Vakbondsmuseum.
Haan, J. de & F. Huysmans (2006). Informatievaardigheden in een ken­nissamenleving. In SCP, Sociaal en cultureel rapport 2006. Investeren in vermogen, Den Haag: SCP.
Haan, J. de & R. van ’t Hof (2006). Jaarboek ICT en samenleving 2006. De digitale generatie. Den Haag: SCP.
Hagenaars, J.A.P. (1985). Loglineaire analyse van herhaalde surveys. Panel-, trend- en cohortonderzoek. Tilburg: Tilburg University (dissertatie).
Haks, D. (1988). Continuïteit en verandering in het gezin van de vroeg-moderne tijd. In H. Peeters, L. Dresen-Coenders & T. Brandenbarg (Red.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland (pp. 31-56). Nijmegen: SUN.
Hall, G.S. (1905). Adolescence. Its psychology, and its relation to physiology, anthropology, sex, crime, religion, and education (Volume 1). New York: Appleton.
Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society. New York: Teach­ers College Press.
Harmsen, G. (1961). Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en terug­gang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Assen: Van Gorcum.
Held, Th. (1986). Institutionalization and deinstitutionalization of the life course. Human Development, 29, 157-162.
Heelas, P., S. Lash & P. Morris (Eds.) (1996). Detraditionalization. Cam­bridge: Blackwell Publishers Ltd.
Heinz, W.R. & H. Krüger (2001). The life course: Innovations and chal­lenges for social research. Current Sociology, 49, 2, 29-53.
Hermanns, J. & A. van Montfoort (2007). Hoe pedagogisch verantwoord is het beleid van de Nederlandse overheid? In WRR (Red), Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Amsterdam: AUP.
Herms-Bohnhoff, E. (2004). Hotel mama. Leven met volwassen kinderen on­der één dak. Rijswijk: Uitgeverij Elmar.
Herweijer, L. (2006). Op weg naar een hogeronderwijsdiploma. In SCP, Sociaal en cultureel rapport 2006. Investeren in vermogen, Den Haag: SCP.
Herweijer, L. & R. Vogels (2004). Ouders over opvoeding en onderwijs. Den Haag: SCP.
Hessen, J.S. van (1964). Samen jong zijn. Assen: Van Gorcum & Comp.
Hofstede, B. (2000). Nederlandse cinema wereldwijd. De internationale positie van de Nederlandse film. Amsterdam: Boekmanstudies.
Hoof, J. van & J. van Ruysseveldt (1998). Op weg naar een postmodern arbeidsbestel? In J. van Ruysseveldt & J. van Hoof (Red.), Arbeid in ver­andering (pp. 237-272). Heerlen: Open Universiteit.
Hopf, W. (2003). Soziale Ungleichheit und Bildungskompetenz – Erklä­rung und Exploration in den PISA-Studien. ZSE, Zeitschrift für Soziolo­gie der Erziehung und Sozialisation, 23, 1, 10- 23.
Howe, N. & W. Strauss (1991). Generations. The history of America’s future. New York: Harper Prennial.
Howe, N. & W. Strauss (1993). 13th Gen. Abort, retry, ignore, fail? New York: Vintage.
Howe, N. & W. Strauss (1997). The fourth turning. New York: Broadway.
Howe, N. & W. Strauss (2000). Millennials rising. The next great generation. New York: Vintage.
Hurrelmann, K. (1989). The social world of adolescents: A sociological perspective. In K. Hurrelmann & U. Engel (Eds.), The social world of adolescents. International perspectives (pp. 3-26). Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Hurrelmann, K. (2003). Der entstrukturierte Lebenslauf. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 23, 2, 115-126.
IARD (2001). Study on the state of young people and youth police in Europe. Milaan: IARD.
Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton: Princeton University Press.
Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization. Cultural, econo­mic and political change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.
Interview (1997). Jongeren ’97. Generatie op afstand. Amsterdam: Interview.
Janssen, J. (1994). Jeugdcultuur. Een actuele geschiedenis. Utrecht: De Tijd­stroom.
Jørgensen, H. & P.K. Madsen (Eds.) (2007). Flexicurity and beyond. Finding a new agenda for the European social model. Copenhagen: DJØF Publish­ing.
Jost, G. (2003). Biographische Selbstorganisation. ZSE, Zeitschrift für Sozi­ologie der Erziehung und Sozialisation, 23, 1, 85-94.
Jugendwerk der Deutschen Shell (1997). Jugend ’97. Zukunftperspectiven. Gesellschaftliches Engagement. Politische Orientierungen. Opladen: Leske + Budrich.
Karstens, C., M. du Bois-Reymond & W. Plug (2004). Family and transition in Europe (NL). Draft report qualitative study. Unpublished manuscript.
Kennedy, J. (1995). Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig. Amsterdam/Meppel: Boom.
Kleinknecht, A.H., R.H. Oostendorp & M.P. Pradhan (1997), Patronen en economische effecten van flexibiliteit in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Den Haag: Sdu (WRR-Voorstudies en achtergronden V99).
Kleinnijenhuis, J. et al. (2003). Terug naar oude partijen en aloude nieuws­patronen. Beleid & Maatschappij, 30, 137-141.
Kleiwegt, M. & M. van Weezel (2002). De woede van de gewone man. Vrij Nederland, 19 oktober 2002.
Knoers, F. (1999). Onderwijs als volgwagen. In P. van der Kley & P. Sleeg­ers (Red.), Onderwijs en de verdeling van maatschappelijke kansen, (pp. 57-72). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Kohli, M. (1985). Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Kölner Zeit­schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 37, 1-29.
Kok, J. (2003). Talenten transformeren. Eindhoven: Fontys Hogescholen.
Koole, R.A. (2006). Politiek en tegenpolitiek in de Nederlandse democratie. Po­litici, journalisten en wetenschappers in de ban van het populisme. Leiden: Universiteit Leiden (inaugurale rede).
Koole, W. & G. Therborn (1987). De Casablanca-solution voorbij. De merk­waardige dood van het Keynesianisme en de relatieve verpaupering van Nederland. In P. Fortuyn & S. Stuurman (Red.), Socialisten in no nonsense-tijd (pp. 11-32). Nijmegen: SUN.
Koper, A., C. Vecht & M. van Weezel (Red.) (1991). Alles moet anders. Het onvervuld verlangen van een linkse generatie. Amsterdam: Nijgh.
Knulst, W. & C. van Eijck (2002). Vrijwilligers in soorten en maten II. Til­burg: Universiteit van Tilburg.
Kronjee, G. & W. van Stigt (2007). De overgang van jeugd naar volwas­senheid en een levensloopbeleid. In: WRR . Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Amsterdam: AUP.
Kruijt, J.P. (1959). Verzuiling. Zaandijk: Heijnis.
Lange, W.A.M. de (2001), Flexibilisering van de arbeid en flexibilisering van de organisatie – incompatibilité des humeurs? In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Red.), Flexibilisering, organisatie en employability. Bussum: Coutinho.
Lans, J. van der (2002). De omwenteling. De revolte van Koning Burger. Vrij Nederland, 6 april 2002.
Lash, S. (1994). Reflexivity and its doubles: structure, aesthetics, commu­nity. In U. Beck, A. Giddens & S. Lash, Reflexive modernization (pp. 110-173). Stanford: Stanford University Press.
Leccardi, C. (2005). Facing uncertainty. Temporality and biographies in the new century. Young, Nordic Journal of Youth Research, 13, 2, 123-146.
Levy, A. (2006). Female chauvinist pigs. Women and the rise of the raunch cul­ture. New York: Free Press.
Liefbroer, A.C. & P.A. Dijkstra (2000). Levenslopen in verandering. Een stu­die naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970. Den Haag: WRR (Voorstudies en Achtergronden V107).
Lijphart, A. (1968). Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse poli­tiek. Amsterdam: De Bussy.
Livingstone, S. (2002). Young people and new media. London: Sage Publica­tions.
Maassen, G.H. (1993). Intergenerational perceptions of adolescents and adults. In H.A. Becker & P.L.J. Hermkens (Eds.), Solidarity of genera­tions. Demographic, economic and social change, and its consequences (Volume II). Amsterdam: Thesis Publishers.
Maassen, G.H. & M.P.M. de Goede (1992). Intergenerational and intragen­erational perception of adolescents and adults. International Journal of Adolescence and Youth, 3, 269-286.
Maassen, G. & W. Meeus (1993). De verhouding tussen jongeren en vol­wassenen. In W. Meeus & H. ‘t Hart (Red.), Jongeren in Nederland. Een nationaal survey naar ontwikkeling in de adolescentie en naar interge­nerationele overdracht. Amersfoort: Academische Uitgeverij.
Mak, G. (1999). De eeuw van mijn vader. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeve­rij Atlas.
Mannheim, K. (1928/1929). Das Problem der Generationen. Kölner Viertel­jahresheft für Soziologie, 7, 157-185/309-330.
Marcus, J. (2004). Amazonia. Five years at the epicenter of the dot.com jugger­naut. New York: the New Press.
Matthijssen, M. (1986). De ware aard van balen: Een studie van het motivatie­probleem. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Matthijssen, M. (1991). Lessen in orde. Een onderzoek naar leerlingperspectie­ven in het voortgezet onderwijs. Amersfoort: Acco.
Matthijssen, M. (1993). Jongeren en onderwijs. In A.J. Dieleman, F. van der Linden & A.C. Perreijn (Red.), Jeugd in meervoud. Utrecht: De Te­genstroom.
Mayer, K.U. (2001). The paradox of global social change and national path dependencies: life course patterns in advanced societies. In A. Woodward & M. Kohli (Eds.), Inclusions and exclusions in European so­cieties (pp. 89-110). London: Routledge.
Mayer, K.U. (2003). The sociology of the life course and lifespan psychol­ogy: Diverging or converging pathways? In U.M. Staudinger & U. Lindenberger (Eds.), Understanding human development: Dialogues with lifespan psychology (pp. 463-81). Dordrecht: Kluwer Academic Publish­ers.
Mayer, K.U. (2004). Whose lives? How history, societies, and institutions define and shape life courses. Research in Human Development, 1, 3, 161-187.
Meijers, F. & G.A. Wijers (1997). Een zaak van betekenis: Loopbaandienst­verlening in een nieuw perspectief. Leeuwarden: LDC.
Meijnen, G. (2007). Vermaatschappelijking van het onderwijs: enkele sug­gesties. In WRR, Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Amsterdam: AUP.
Meijnen, W. (1999). De meritocratische samenleving: nakende werke­lijkheid? In P. van der Kley & P. Sleegers, P. (Red.), Onderwijs en de verdeling van maatschappelijke kansen (pp. 81-98). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Mentré, F. (1920). Les génerations sociales. Paris: Ed. Bossard.
Messing, F. (1988). Het economische leven in Nederland 1945-1980. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 517-561). Houten: De Haan.
Middendorp, C.P. (1991). Ideology in Dutch politics. The democratic system reconsidered 1970-1985. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
Ministerie van OC&W (2002b). Beleidsagenda leven lang leren. Den Haag: Ministerie van OC&W.
Ministerie van OC&W (2007). Meer kansen voor vrouwen. Emancipatiebeleid 2008-2011. Den Haag: Ministerie van OC&W.
Mørch, S. (2003). Youth and education. Young, Nordic Journal of Youth Re­search, 11, 1, 49-73.
Motivaction (2002). Motivaction in de media. http://www.motivaction.nl.
Muffels, R. & B. Steijn (Eds.) (1999), Flexible and permanent jobs on the Dutch labour market. Empirical analyses of labour market flows and employment statuses using labour force surveys and panel data. Utrecht: AWSB (Working paper 99/02).
Mulder, L. & A. Doedens (2006). Geschiedenis van de twintigste eeuw. Baarn: Hbuitgevers.
Nederlandse Katholieke Schoolraad (2000). Beleidsplan 2001-2004. Verbin­den en vertrouwen. Den Haag: NKSR.
NIZW (2005). Jeugd op de Europese agenda. Factsheet over het beleidsterrein jeugd in de Europese Unie. Utrecht: NIZW.
Norris, P. (2001). Digital divide. Cambridge: Cambridge University Press.
Nuffic (2006). Internationale mobiliteit in het onderwijs in Nederland 2006. Den Haag: Nuffic.
OECD (2007). Education at a glance 2007. Parijs: OECD.
Onderwijsraad (januari 2003a). Leren in een kennissamenleving. Verkenning. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (januari 2003b). Www.web-leren.nl. Advies. Den Haag: Onder­wijsraad.
Onderwijsraad (februari 2003). Leren in samenspel. Advies. Den Haag: On­derwijsraad.
Onderwijsraad (2005a). Betere overgangen in het onderwijs. Den Haag: Onder­wijsraad.
Onderwijsraad (2005b). De helft van Nederland hoogopgeleid. Den Haag: On­derwijsraad.
Onderwijsraad (2005c). Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (2006). Duurzame onderwijsrelaties. Den Haag: Onderwijs­raad.
Onderwijsraad (2007a). Presteren naar vermogen. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (2007b). Onderwijs en sociale samenhang: de stand van zaken. Den Haag: Onderwijsraad.
Onstenk, J. (2000). Kan de werkplek een krachtige leeromgeving zijn? In F. Glastra & F. Meijers (Red.), Een leven lang leren? (pp. 75-102). Den Haag: Elsevier.
Ooms, I., E. Eggink & E. van Gameren (2007). Moeders, werk en kinderop­vang in model. Analyse van arbeidsparticipatie- en kinderopvangbeslissingen van moeders met jonge kinderen. Den Haag: SCP.
Pais, J. (1995). Young people and new social condititons: Trajectories, prospects and crossroads. Paper presented at the International Conference Young Adults in Europe, Tutzing, 3-5 May 1995.
Pels, D. (2003a). De geest van Pim. Het gedachtegoed van een politieke dandy. Amsterdam: Anthos.
Pels, D. (2003b). Het mag wel wat trager. De Groene Amsterdammer, 22 fe­bruari 2003.
Peschar, J. & A. Wesselingh (1995). Onderwijssociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Plug, W. (2001). Youth policy and participation. Potentials of participation and informal learning in young people’s transitions to the labour markt. National report of the Netherlands. Leiden: University of Leiden.
Plug, W., E. Zeijl & M. du Bois-Reymond (2003). Young people’s percep­tions on youth and adulthood. A longitudinal study from the Nether­lands. Journal of Youth Studies, 6, 2, 127-144.
Poel, Y. te & E. Zeijl (2000). In dienst van maatschappelijk succes. De vrije­tijd als leertijd. Vernieuwing, 59, 10, 5-7.
Putnam, R.D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American com­munity. New York etc.: Simon & Schuster.
Remery, Ch., J. van Stigt, A. van Doorne-Huiskes & J. Schippers (1999). Flexibele arbeidscontracten: gevolgen voor loopbaan en inkomenspo­sitie. Een overzicht van ontwikkelingen tussen 1986 en 1996. Sociale Wetenschappen 42, 2, 66-89.
Ribberink, A. (1989). Sekseverhoudingen in de jaren vijftig. Kleio, 11/89, 26-29.
Righart, H. (1995). De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatie­conflict. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers.
Rispens, J., J.M.A. Hermanns & W. Meeus (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.
Rode Hoed, de (2002). De opstand der burgers. Amsterdam: De Rode Hoed.
Román, A., J. Schippers & J.D. Vlasblom (2007). Vrouwen, gezinnen en werk: Een cohortbenadering van de arbeidsparticipatie in Nederland. Til­burg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg University.
Rosenthal, G. (2000). Historische und familiale Generationenabfolge. In M. Kohli & M. Szydlik, M. (Hrsg.), Generationen in Familie und Gesell­schaft (pp. 162-178). Opladen: Leske + Budrich.
Rotter, J. (1966). Generalized expectations for internal versus external con­trol of reinforcement. Pyschological Mongraphs, 80, 1-28.
Rushkoff, D. (1997). Children of chaos. Londen: Flamingo.
Sannen, H. (1998). De levensloop als verhaal. Jongeren en hun tijdsperspectief 1955-1995. Tilburg: Tilburg University Press.
Schelsky, H. (1957). Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. Düsseldorf: Diederichs.
Schippers, J., C. Remery & J.P. Vosse (2001), Tien jaar flexibilisering in Nederland: tussen onderzoek en beleid. In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability. Bussum: Coutinho.
Schnabel, P. (2000). Trends, dilemma’s en beleid. Essays over ontwikkelingen op langere termijn. Den Haag: CPB/SCP.
Schoondergang, H. (1971). En toen kwamen de kabouters. Leiden: A.W. Sijt­hof.
Schoonhoven, G. van (1999). Veel te lief voor de jeugd. Waarom meer wrij­ving tussen jong en oud goed is voor Nederland. Elsevier, 55, 18, 20-25.
Schouten, R. & H. Vinken (1989). De eerste generatie van de verzorgingsstaat. Een onderzoek naar jeugdcultuur van de jaren vijftig. Alphen: Centrum voor Cultuurstudies.
Schulze, G. (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Schuman, H. & J. Scott (1989). Generations and collective memories. American Sociological Review, 54, 359-381.
Schuman, H., R.F. Belli & K. Bischoping (1997). The generational basis of historical knowledge. In J.W. Pennebaker, D. Paez & B. Rimé (Eds.), Collective memory of political events. Social pyschological perspectives. Mah­wah, NJ: Erlbaum.
SCP (1984). Sociaal en cultureel rapport 1984. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
SCP (1996). Sociaal en cultureel rapport 1996. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
SCP (2000). Rapportage jeugd 2000. Den Haag: SCP.
SCP (2001). De sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP.
SCP (2002). Rapportage jeugd 2001. Den Haag: SCP.
SCP (2003). Rapportage jeugd 2002. Den Haag: SCP.
SCP (2004). Sociaal en cultureel rapport 2004. Den Haag: SCP.
SCP (2007). De sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP.
Sennett, R. (1998). The corrosion of character. The personal consequences of work in the new capitalism. New York: W.W. Norton & Company.
SMO (1999). Employability. Bewegen in vogelvlucht. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.
Stauber, B. & A. Walther (2002). Introduction: Young adults in Europe – Transitions, policies and social change. In A. Walther & B. Stauber (Eds.), Misleading trajectories. Integration policies for young adults in Eu­rope? (pp. 11-26). Opladen: Leske + Budrich (EGRIS publication).
Steensel, K.M. van (2000). Internetgeneratie. De broncode ontcijferd. Den Haag: SMO.
Stuurman, S. (1984). Het zwarte gat van de jaren vijftig. Kleio, 8/84, 6-12.
Swaan, A. de (1982). Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de ver­schuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. In A. de Swaan, De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981 (pp. 81-115). Amsterdam: Meulenhoff.
SZW (2002). Verkenning Levensloop: beleidsopties voor leren, werken, zorgen en wonen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Taylor, C. (1991). The ethics of authenticity. Cambridge: Harvard University Press.
Thijssen, P. & T. De Pauw (2006), Babybom? Draagvlak van de intergenera­tionele solidariteit. Leuven/Voorburg: Acco.
Thurlings, J.M.G. (1978). De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme. Deventer: Van Loghum Slaterus (2e druk).
Tilborg, L. van & W. van Es (2004). De uitkomsten van de RMC analyse 2003. Amsterdam: Sardes/SCO-Kohnstamm Instituut.
TK (2008). Tijd voor onderwijs. Den Haag: Tweede Kamer (Eindrapport Commissie Dijsselbloem. Tweede-Kamerstuk 31 007, vergaderjaar 2007-2008).
Trommsdorff, G. (1994). Future time perspective and control orientation: Social conditions and consequences. In Z. Zaleski (Ed.), Psychology of future orientation. Lublin: TN KUL.
Trommsdorff, G. (2000). Subjective experience of social change in individ­ual development. In J. Bynner & R.K. Silbereisen (Eds.), Adversity and challenge in life in the new Germany and in England (pp. 87-122). London: MacMillan Press.
Vandenbrande, T. (Ed.) (2006), Mobility in Europe. Analysis of the 2005 Eu­robarometer survey on geographical and labour market mobility. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Vedder, P. & J. Kloprogge. (2001). Onderwijskansen op tafel. Den Haag: Ma­nagement Landelijke Activititeiten Onderwijskansen PMPO.
Veen, W. (2000). Flexibel onderwijs voor nieuwe generaties studerenden. Delft: Technische Universiteit Delft (inaugurele rede).
Veith, H. (2002). Sozialisation als reflexiven Vergesellschaftung. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 22, 2, 167-177.
Verloop, N.J. van Driel, & P. Meijer (2001). Teacher knowledge and the knowledge base of teaching. International Journal of Educational Re­search, 35, 441-461.
Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: empowering humanity and democracy in Dutch education. Compare, 37, 1, 105–119.
Vinken, H. (1997). Political values and youth centrism. Theoretical and empiri­cal perspectives on the political value distinctiveness of Dutch youth centrists. Tilburg: Tilburg University Press.
Vinken, H. (1999). Youth centrism and conservatism. The political value of resisting the adult world. ZSE, Zeitschrift fur Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 19, 4, 405-420.
Vinken, H. (2007). New life course dynamics? Career orientations, work values and future perceptions of Dutch youth. Young, Nordic Journal of Youth Research, 15, 1, 9-30.
Vinken, H., P. Ester, H. Dekkers & L. van Dun (2002). Aan ons de toe­komst. Toekomstverwachtingen van jongeren in Nederland. Assen: Van Gorcum.
Vinken, H., P. Ester, L. van Dun & H. van Poppel (2003). Arbeidswaar­den, toekomstbeelden en loopbaanoriëntaties. Een pilot-study onder jonge Nederlanders. Tilburg: OSA, Institute for Labour Studies, Tilburg Uni­versity.
Vinken, H., P. Ester & H. van Poppel (2005). Arbeidwaarden, toekomst­beelden en loopbaanoriëntaties van jongeren in Nederland. In P. Ester, R. Muffels & J. Schippers (Red.), Dynamiek en levensloop: de ar­beidsmarkt in transitie. Assen: Van Gorcum.
Voerman, G. (1996). De ledentallen van politieke partijen 1945-1995. In Jaarboek DNPP 1995 (pp. 192-205). Groningen: RUG.
Voss, G.G. (2000). Unternehmer der eigenen Arbeitskraft – Einige Folge­rungen für die Bildungssoziologie. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 20, 2, 149-166.
Vries, Joh. de (1988). Het economische leven in Nederland 1918-1940. In J.C. Boogman et al., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (pp. 360-397). Houten: De Haan
Walther, A. (2002). Synopsis: The diversity of national transition systems. In A. Walther & B. Stauber (Eds.), Misleading trajectories. Integra­tion policies for young adults in Europe? (pp. 27-42). Opladen: Leske + Budrich (EGRIS publication).
Walther, A. & B. Stauber (Eds.) (2002). Misleading trajectories. Integration policies for young adults in Europe? Opladen: Leske + Budrich (EGRIS publication).
Walther, A., B. Stauber & A. Pohl, A. (2005). Informal networks in youth transitions in West Germany. Journal of Youth Studies, 8, 15-32.
Waslander, S. (2004). Wat scholen beweegt. Arnhem: CITO-groep.
Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning and iden­tity. New York: Cambridge University Press.
Werf, M. van der, H. Kuyper & M. Lubbers (1999). Achtergrond- en gezins­kenmerken van leerlingen en opbrengsten van het voortgezet onderwijs. Groningen: GION.
Wijnberg, R. (2007). Boeiuh! Het stille protest van de jeugd. Amsterdam: Prometheus.
Wohl, R. (1979). The generation of 1914. Cambridge: Harvard University Press.
Wohlrab-Sahr, M. (1992). Institutionalisierung oder individualisierung des Lebenslaufs? Anmerkungen zu einer festgefahrenen Debatte. Bios, Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History, 5, 1-20.
WRR (1997). Van verdelen naar verdienen. Afwegingen voor de sociale zeker­heid in de 21e eeuw. Den Haag: Sdu Uitgevers.
WRR (1999). Generatiebewust beleid. Den Haag: Sdu Uitgevers.
WRR (2003). Waarden, normen en de last van het gedrag. Amsterdam: AUP.
WRR (2007). Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Amsterdam: AUP.
Wyn, J. & R. White (1997). Rethinking youth. London/Thousand Oaks: Sage Publications.
Wytzes, L. (2004). De Mabelgeneratie. Dromen, idealen en ambities van jonge vrouwen van nu. Amsterdam: Arena.
Zeegers, W. (1988). Andere tijden, andere mensen. De sociale representatie van identiteit. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
Zeijl, E. (2001). Young adolescents’ leisure. Opladen: Leske + Budrich.
Zinnecker, J. (1994). Leaving the family home in the third decade of life. Pat­terns of housing among young Germans in comparative perspective. Paper presented at the 4th Nordic Youth Research Symposium, Stockholm, Sweden.
Zinnecker, J. (2000). Selbstsozialisation. Essay über ein aktuelles Kon­zept. ZSE, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 20, 3, 272-290.
Zonneveld, T. (1985). Het generatiebesef bij jongeren. Amsterdam: Universi­teit van Amsterdam (ongepubliceerde scriptie).