Minder ernstig – Vaker gestraft – Een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit

No comments yet

PotholesGraffitiDit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie i.s.m. de leerstoel-groep Strafrechtwetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Rozenberg Publishers 2012. ISBN 978 90 361 0299 5

m.m.v. Jennifer Doekhie, Marijn Everartz en Niels Büller

Begeleidingscommissie
Dr. Jan Nijboer (voorzitter) – Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Drs. Essy van Dijk – Ministerie van Veiligheid en Justitie, WODC
Mr. Janine Berton – Arrondissementsparket Den Haag
Drs. Gert-Jan Terlouw − Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid
Drs. Peter Versteegh – Politie Haaglanden
Universiteit van Amsterdam
Bonger Instituut voor Criminologie www.bonger.nl
Ministerie van Veiligheid en Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) www.wodc.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding
– Nederlandse trends in officiële cijfers over jeugdcriminaliteit
– Verklaringen voor trends in officiële criminaliteitscijfers
– De rol van media
– Inflatie van geweld
– Ontwikkelingen in het (jeugd)strafrecht
– Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen en hypothesen
– Begrippen
– Opzet in grote lijnen

2. Methode
– Steekproef
– Checklist
– Verloop dossieronderzoek
– Dossiers, incidenten, feiten, checklists en synopsissen
– Vignetten
– Aanvullende steekproef
– Statistische analyse
– Focusgroep

3. Verdachten
– Leeftijd
– Geslacht
– Etnische achtergrond en nationaliteit
– Woonsituatie
– School en werk

– Problematiek
– Recidive en OTS
– Samenvatting en conclusie

4. Concrete handelingen
– Werkwijze
– Checklists, synopsissen en vignetten
– Bedreiging
– Mishandeling
– Openbaar gezag
– Openbare orde
– Vernieling
– Handelingen naar ernst
– Samenvatting en conclusie

5. Kwalificatie
– Vignetten Bedreiging en kwalificatie door OM
– Vignetten Mishandeling en kwalificatie OM
– Vignetten Verzet en kwalificatie door OM
– Vignetten Vernieling en kwalificatie door OM
– Vergelijkbare synopsissen
– Samenvatting en conclusies

6. Afdoening, vonnis en sanctie
– Afdoening door Openbaar Ministerie
– Vonnis door rechter
– Type en zwaarte sanctie door rechter
– Combinatie van afdoening, vonnis en sanctie
– Samenvatting en conclusie

7. Continuïteit en verandering
– Meer aangiftes en processen-verbaal
– Kwalificatie
– Concrete handelingen, registratie en kwalificatie
– Wel of niet dagvaarden
– Geldboete of taakstraf
– Theorieën over trends in jeugdcriminaliteit

8. Samenvatting en conclusie
– Belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen
– Meer kattenkwaad
– Geen zwaardere kwalificatie
– Evenveel sepots, vaker taakstraf
– Vergelijkbare handelingen niet zwaarder gestraft
– Bedreiging vaker bestraft
– Oudere jeugd blijft eerder gedagvaard en vaker bestraft
– Grotere kans op straf bij zwaarder letsel en grotere schade
– Continuïteit en verandering in kwalificatie

Bijlagen
Literatuur

image_pdfimage_print
Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 5 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Archives