On Friendship / (Collateral Damage) IV – How to Explain Hare Hunting To A Dead German Artist – Maarten Luther Kerk – Amsterdam

On Friendship / (Collateral Damage) IV – How to Explain Hare Hunting to a Dead German Artist
[The usefulness of continuous measurement of the distance between Nostalgia and Melancholia] (september 2021 – december 2022)
A critical project concerning post-war artist Joseph Beuys created by Joseph Sassoon Semah, curator Linda Bouws

Maarten Luther Kerk, Dintelstraat 134, Amsterdam
15 mei 2022, aanvang 15.30 uur, Opening Tentoonstelling, Performance en Bijeenkomst
15 mei t/m 15 juli Tentoonstelling, bezoek op afspraak

Programma 15 mei:
15.30 uur: Welkom Dr. A.H. Wöhle, President Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk
15.45 uur: Performance Joseph Sassoon Semah en zijn vrienden en tentoonstelling bezichtigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 uur: Meeting met o.a. Andreas Wöhle en Joseph Sassoon Semah: Joseph Beuys en Christus impuls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 uur: Afsluitende borrel

In het werk van kunstenaar Joseph Beuys is de christelijke iconografie een van de belangrijkste thema’s, met name de Christus impuls.
Hij gebruikt objecten die staan voor het geestelijke zoeken, de moderne devotie: de crucifix, een wandelstok, een vogel, een haas.
Door te lijden ontstaat het vermogen tot scheppingskracht “kunst is een geestelijke act die telkens opnieuw moet gebeuren.”
Beuys werd sterk beïnvloed door de antroposoof Rudolf Steiner, “Christus-ich Kraft”. Voor Steiner was de fysieke incarnatie van Jezus aan het begin van de tijdrekening een eenmalige gebeurtenis.
Steiner noemt dit de ‘Christus impuls’ en ‘het mysterie van Golgotha’.

Welk Christusbeeld had Beuys voor ogen? Hoe verhoudt zijn Christusbeeld zich tot zijn kunst?
Welke invloed had Steiner op zijn werk?
Hoe reflecteert Joseph Sassoon Semah in zijn kunstwerken op Joseph Beuys?
Hoe kijkt Andres Wöhle naar Beuys, Steiner en Joseph Sassoon Semah?
Er wordt samengewerkt met o.a. Maarten Lutherkerk, Gerhard-Marcks-Haus Bremen, Goethe-Institut Amsterdam, Duitsland Instituut Amsterdam/UvA, Lumen Travo Gallery, Deutsche Bank, Landgoed Nardinclant-Amsterdamgarden, Redstone Natuursteen & Projecten, Geestelijke Gezondheidszorg AmacuraThe Maastricht Institute for Arts.
Na afloop van de manifestatie wordt een complementaire publicatie samengesteld.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en Redstone Natuursteen & Projecten.

A land flowing with milk and honey – 2022