Openbaar Lichaam Bonaire ~ Onderwijs

Over onderwijs
De kinderen op Bonaire volgen van hun vierde t/m hun twaalfde jaar basisonderwijs. Basisonderwijs bevordert brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen zijn een operationalisering hiervan. Het geheel van samenhangende en daarom doorgenummerde kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijk aanbod van het basisonderwijs. De kerndoelen zijn er voor:
– Nederlands
– Engels
– Papiaments
– rekenen en wiskunde
– oriëntatie op jezelf en de wereld
– kunstzinnige oriëntatie
– bewegingsonderwijs

Zie: http://www.bonairegov.an/nl