Recht te voet ~ Inhoudsopgave

Recht_Utrecht_omslagRecht te voet – Vreemde vogels en vrije geluiden uit juridisch Utrecht. Het boek is een rijk geïllustreerde bundel voor een breed publiek over onze democratische rechtsstaat met cultuurhistorische aspecten van Utrecht. De auteurs belichten aan de hand van plekken en wandelingen in de stad, onderwerpen, personen en ontwikkelingen. Belangrijker is de uitnodiging tot discussie, geformuleerd telkens aan het einde van een hoofdstuk in de vorm van een dilemma.

Het boek is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken van de rechtsstaat. Studenten in recht, geschiedenis, gedragswetenschappen, bedrijfskunde en economie. Professionals en iedereen die mee wil denken en debatteren over mensenrechten, de rechtsstaat en de rule of law, vanuit de praktijk van alledag.
Stichting Recht te voet (Utrecht) ism Rozenberg Publishers (Amsterdam) ~ 2014 ~ ISBN 978 90 361 0393 0

De redactie van de bundel bestaat uit:
Willem Bekkers, Willem Hendrik Gispen, Corjo Jansen & Willem Noyons

Inhoudsopgave
Van de redactie
Voorwoord – Recht te voet  – Alex Brenninkmeijer
Hoofdstuk 1- Wandelen langs een fietsroute  – Paul Schnabel
Uitgelicht: Recht maakt krom wat recht is, en daar is niks kroms aan – Antoine Hol

Hoofdstuk 2 – Opmerkelijke processen – Kim van der Kraats
Uitgelicht: Volkerts van Dijk (1913 – 2008) – Willem Bekkers

Hoofdstuk 3 – De Utrechtse school – Willem Bekkers
Uitgelicht: Willem Pompe (1893 – 1968) Willem Bekkers

Hoofdstuk 4 – Recht en Kunst – Willem Hendrik Gispen en Jaap Röell
Uitgelicht: Hendrik Marsman (1899 – 1940) en Gerrit Achterberg (1905 – 1962)

Hoofdstuk 5 – De Vrede van Utrecht – Renger de Bruin
Uitgelicht: Willem Buys (1661 – 1749) – Renger de Bruin

Hoofdstuk 6- Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog – Corjo Jansen
Uitgelicht: De Utrechtse advocaten van het Rechtsfront – Corjo Jansen

Hoofdstuk 7 – Nijver Utrecht – Winny Bierman en Jan Luiten van Zanden
Uitgelicht: Everard Henry Kol (1816 – 1888) – Winny Bierman en Jan Luiten van Zanden

Hoofdstuk 8 – Mensenrechten – Bas de Gaay Fortman en Marie Elske Gispen
Uitgelicht: Hubert Duifhuis (1531 – 1581) – Bas de Gaay Fortman en Marie Elske Gispen

Hoofdstuk 9- Recht en Religie – Frits Broeyer
Uitgelicht: Caspar Burman (1696 – 1755) –  Frits Broeyer

Hoofdstuk 10 – Recht en opleiding – Corjo Jansen
Uitgelicht: Willem Molengraaff (1858 – 1931) – Corjo Jansen

Nawoord & Personalia – Herco Uniken Venema

Ieder hoofdstuk begint met een inleiding van de redactie en eindigt met een dilemma.

Ook staat in elk hoofdstuk een suggestie om het betreffende onderwerp te laten illustreren door een wandeling die voert langs historische plaatsen in de stad. De schoonheid van de Utrechtse binnenstad nodigt uit om wandelingen te herhalen op een ander tijdstip van de dag of gedurende een ander jaargetijde.