Kunstmanifestatie On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam ~ Gast wordt Gastheer

No comments yet

Kunstmanifestatie in Amsterdam door stichting Metropool Internationale Kunstprojecten

Joseph Sassoon Semah deelt zijn verloren gegane culturele erfenis door middel van beeldende kunst, performances, debatten en lezingen. De manifestatie vindt plaats op 36 verschillende locaties in Amsterdam, van 7 september 2019 tot en met 19 januari 2020.

Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten
Curator: Linda Bouws.

The Introduction in English: http://rozenbergquarterly.com/the-guest-becomes-host/

On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam is een poëtische en kritische zoektocht van kunstenaar Joseph Sassoon Semah naar de steden Amsterdam, Bagdad en Jerusalem. Deze steden waren van oudsher gastvrije en tolerante toevluchtsoorden. Zijn ze dat vandaag nog? Wat is de plek voor ‘De Gast’, degene die in een vreemde context leeft en werkt en zijn omgeving toetst op het moment dat hij zijn specifieke positie als ’Gast’ in ballingschap zonder enig voorbehoud toont en zijn plaats opeist? De Gast wordt Gastheer. Deze bijzondere kunstmanifestatie gaat over twee onlosmakelijke grootheden: de dynamiek van de derde ballingschap en de evolutie van Gast naar Gastheer.

Joseph Sassoon Semah ontwerpt voor de manifestatie 36 architecturale modellen op schaalgrootte van huizen, culturele instituties, synagogen, joodse begraafplaatsen in Bagdad van voor 1948, die refereren aan de rijke geschiedenis van zijn verloren gegane joodse Babylonische cultuur, en een nieuwe serie tekeningen. Hij vraagt het publiek opnieuw te kijken naar zijn eigen kunst, cultuur, tradities en identiteit.

De manifestatie vindt plaats op 36 zeer diverse locaties van musea tot fietswinkel, van theaters tot hotel, van schaakwinkel tot garage. Op alle plekken verschijnt zijn kunst en worden met de partners activiteiten georganiseerd (artistieke interventies, performances, lezingen, en debatten). Daarnaast bouwen wij een huis in Amsterdam (Hermitage Amsterdam), in Bagdad (voor de synagoge Meir Tweig) en in Jeruzalem (Jerusalem Biënnale): MaKOM in MaKOM.

On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’ is mede tot stand gekomen met steun van AFK, BPD Cultuurfonds, Lumen Travo Gallery, het Mondriaan Fonds en Redstone Natuursteen & Projecten.

Over de kunstenaar Joseph Sassoon Semah
Joseph Sassoon Semah is geboren in Bagdad (Irak, 1948) als één van de laatsten van de Babylonische joodse familielijn, de kleinzoon van Hacham (chief-rabbi) Sassoon Kadoori (1885-1971). Kadoori was de president van de Babylonische gemeenschap en predikte vrede tussen het jodendom, de islam en christendom. Bagdad was een van de meest diverse plaatsen ter wereld. Vanaf 1948, het jaar van de onafhankelijkheid van Israël, hebben de Iraakse joden het echter zwaar. Tussen 1950-1952 werden 120.000 -130.000 van de joodse gemeenschap van Irak naar Israël getransporteerd. De ontheemde Bagdadi-joden werden gedwongen hun cultuur en bezit in het Midden-Oosten te verlaten. Samen met zijn ouders werd Joseph Sassoon Semah in 1950 ‘verplaatst’ naar de staat Israël. Zijn grootvader Hachem Sassoon Kadoori weigerde Irak te verlaten en bleef tot zijn dood in Bagdad. Ervaringen in de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Yom Kippur Oorlog (1973) deden Joseph Sassoon Semah besluiten Israël te verlaten: in deze context spreekt hij van een ‘zelfopgelegde ballingschap’.

Als Babylonische jood die is geëmigreerd naar het Westen (Amsterdam) is hij onderdeel van GaLUT (Exile), een eindeloze cyclus van diaspora en terugkeer. Je blijft altijd verlangen naar je geboorteland en zoekt een manier om je te verhouden tot je culturele erfenis en tradities. In Irak zelf is geen enkele herinnering meer aan de eens zo machtige joodse Babylonische gemeenschap. De Babylonische cultuur is driemaal vernietigd: in Irak, in Israël, maar ook in Europa speelt ze nauwelijks nog een rol. Alhoewel er geen joden meer leven in Irak en de Babylonische cultuur lang is ondergeschoven in Irak, Israël en in Europa, kan hun cultuur niet langer worden genegeerd. Een terugkeer naar de cultuur en identiteit die ze in Irak, Israël en Europa hebben verloren.

Joseph Sassoon Semah spreekt van ‘architectuur in ballingschap’.

In On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam onderzoekt Joseph Sassoon Semah hoe verloren gegane culturele erfenis weer betekenis kan krijgen. Hij vertaalt zijn verloren gegane, rijke joodse Babylonische culturele erfgoed in beeldende kunst en performances. Terwijl hij dat doet revalueert en herdefinieert hij dit erfgoed samen met anderen. Zijn gasten.

Activiteiten en Locaties: On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam Kunstmanifestatie van 7 september 2019 t/m 19 januari 2020

Op elke locatie verschijnt voor een maand een ander architecturaal model en een selectie uit de serie nieuwe tekeningen.

Alle bijeenkomsten:

1. Locatie: Lumen Travo Gallery, Lijnbaansgracht 314,  Amsterdam
Van zaterdag 7 september t/m zaterdag 26 oktober 2019

Kunstwerk: o.a. uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen
Tentoonstelling, performance en meetings, op 7 september om 17.00 uur opening

Op zaterdag 7 september om 17:00 uur is de opening van On Friendship /(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam. Deze kunstmanifestatie vindt plaats op 36 plekken.

Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham Peter Baren, Zuhal Gezik, Jom Semah

Te zien zijn onder andere tekeningen uit de nieuwe serie ‘Between Graveyard and Museum’s sphere’ en een in brons gegoten model van de Meir Tweig Synagoge van Hacham (opperrabbijn) Sassoon Kadoori, die tevens president was van de Babylonische gemeenschap in Irak. Hij leefde van (1885-1971). De kunstenaar Joseph Sassoon Semah is zijn kleinzoon. Het in brons gegoten model, sleutelwerk van het project, wordt later ook op andere locaties tentoongesteld.

Lumen Travo Gallery, de galerie van Joseph Sassoon Semah, is de thuisbasis van de gehele kunstmanifestatie.
Tevens is een ruimte beschikbaar als informatie- en researchplek en er worden ad hoc lezingen en meetings georganiseerd voor een klein publiek.

2. Locatie: Advocatenkantoor Bynkershoek, Herengracht 310, Amsterdam
Vanaf 24 september, aanvang 18.00 uur t/m zondag 6 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model in raam

Besloten bijeenkomst op 24 september 2019

3. Locatie: Goethe-Institut,  Herengracht 470, Amsterdam
Van donderdag 12 september t/m zaterdag 12 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Foto: Ilya Rabinovich

Performance en lezing, op donderdag 12 september om 20.00 uur
Performance: Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Baruch Abraham, Levent Aslan, Atousa Bandeh, Peter Baren, Mikko Fritze, Dali Heymann, Uzi Heymann, Zuhal Gezik met 6 leerlingen van de Aslan Muziekschool, Jom Semah, Yvonne Strang en Els Wijnen.

Keynote speech: Dr. Yael Almog (Goethe University, Frankfurt)

Goethe’s ‘West-östlicher Divan’. Wat was de betekenis van het boek in de tijd van Goethe? Welke rol speelde het Oosten voor Goethe? Hoe kunnen we de ‘West-östlicher Divan’ herlezen in het licht van de hedendaagse polemieken over migranten en vluchtelingen? Kunnen we dit werk relateren aan Israëlische immigranten in Europa zoals Joseph Sassoon Semah?

4. Locatie: Aslan Muziekcentrum, Corantijnstraat 9,  Amsterdam
Van zondag september t/m zondag 13 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Performances – In On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam organiseren we verschillende performances. Zuhal Gezik, artistiek directeur Aslan Muziekcentrum, is met een zestal leerlingen, vaak van de partij. Ook Levent Aslan, algemeen directeur, treedt op in diverse performances.

5. Locatie: UvA, Faculteit des Geesteswetenschappen P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam
Van woensdag 18 september t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kunstwerk en college:
College: Culture and Catastrophe. A German and Jewish History, docent Prof. Dr. I.E. (Irene) Zwiep, over Wagners Das Judentum in der Musik van 1850. In dat college staat de kwestie centraal of kunst universeel of nationaal is, en wie dat bepaalt.

6. Locatie: UvA, Duitsland Instituut, Bushuis Kloveniersburgwal 48, Amsterdam
Datum: woensdag 18 september 2019

Besloten College: Prof.dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, Duitsland Instituut/voorzitter politicologie

Sinds het eind van de jaren zeventig heeft kunstenaar Joseph Sassoon Semah een encyclopedisch artistiek oeuvre ontwikkeld. Sassoon Semah is geboren in Bagdad, verhuisde met zijn familie in 1950 naar Jeruzalem. Semah woont tegenwoordig in Amsterdam. Zijn onderzoek is naar de relatie tussen joodse identiteit en modernistische kunst. Modernistische kunst is gebaseerd op uitsluitingsprincipes. Sassoon Semah was een van de eerste kunstenaars die deze mechanismen in de Nederlandse context bekritiseerde. Hij stelt de eenvoudige vraag hoe het modernisme er uitziet vanuit een joods perspectief. Hierdoor heeft hij niet alleen onbekende lagen in de moderne kunst blootgelegd, maar ook aandacht gevraagd voor het vernietigde intellectuele klimaat van het Bagdad van vóór 1950.

Gevolgd door bezoek: 18 september, bezoek Stedelijk Museum (besloten)

Bezoek Stedelijk Museum Amsterdam: Dr. A.S. (Anna) Seidl, Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, kunstenaar Joseph Sassoon Semah en studenten.

Joseph Sassoon Semah is een veelzijdig kunstenaar wiens werk onder meer bestaat uit tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties, performances en teksten. Sassoon Semah bestudeert en onderzoekt al meer dan veertig jaar de relatie tussen het jodendom en het christendom als bronnen van de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis. Door te lezen in zijn moedertaal, het Hebreeuws, signaleert hij een tekort aan joodse kennis en voelt hij de urgentie deze toe te voegen en de ‘lege bladzijde’ te vullen. Hij ‘corrigeert’ met zijn eigen werk de kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Hij pleit voor meer aandacht voor verschillende bronnen om zo een breder draagvlak voor andere visies te creëren.

7. Locatie: privé-huis prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering
Van donderdag 19 september t/m zaterdag 19 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en kunstwerk

Besloten bijeenkomst 19 september, 19.00 uur
Bijeenkomst: Inleiding prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering: Over uitsluiting vermenging en toe-eigening van culturen in de beeldende kunst.

In de kunstwereld verwijzen kunstenaars regelmatig naar andermans werk. Er loopt een vage grens tussen het uit de andere cultuur opnemen van vormen en ideeën in de eigen cultuur en het toe-eigenen of uitsluiten daarvan. Dit zal aan de hand van een aantal voorbeelden worden toegelicht als inleiding tot de discussie over dit fenomeen in relatie tot het werk van Joseph Sassoon Semah.

8. Locatie: Gallery ARTTRA, Tweede Boomdwarsstraat 4, Amsterdam
Van zaterdag 5 oktober t/m woensdag 30 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen
Tentoonstelling: zaterdag 5 oktober 2019, opening om 17.00 uur

On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’  is een poëtische en kritische zoektocht van kunstenaar Joseph Sassoon Semah naar de steden Amsterdam, Bagdad en Jerusalem. Deze steden waren van oudsher gastvrije en tolerante toevluchtsoorden. Zijn ze dat vandaag nog? Wat is de plek voor ‘De Gast’, degene die in een vreemde context leeft en werkt en zijn omgeving toetst op het moment dat hij zijn specifieke positie als ’Gast’ in ballingschap zonder enig voorbehoud toont en zijn plaats opeist? De Gast wordt Gastheer. Deze bijzondere kunstmanifestatie gaat over twee onlosmakelijke grootheden: de dynamiek van de derde ballingschap en de evolutie van Gast naar Gastheer.

Joseph Sassoon Semah ontwerpt voor de manifestatie 36 unieke architecturale modellen op schaalgrootte van huizen, culturele instituties, synagogen, joodse begraafplaatsen in Bagdad van voor 1948, die refereren aan de rijke geschiedenis van zijn verloren gegane joodse Babylonische cultuur, en een nieuwe serie tekeningen. De manifestatie vindt plaats op 36 zeer diverse locaties van musea tot een fietswinkel, van theaters tot een hotel, schaakwinkel en een garage.

ARTTRA Galerie is één van de 36 locaties.

9. Locatie: The Jerusalem Biennale 2019 Kol HaOt in Huzot Hayotzer in Jeruzalem
Van donderdag 10 oktober t/m eind november 2019

On Friendship / (Collateral Damage) III -The Third GaLUT – Baghdad, Jerusalem, Amsterdam, 2019 sepia ink on paper, brown thread, glass, wood, 50x40cm Photo: Ilya Rabinovich

Tentoonstelling, performance, opening 10 oktober 2019

In de Biënnale Jerusalem wordt in de tentoonstelling ‘For Heaven’s Sake’ MaKOM in MaKOM van Joseph Sassoon Semah getoond. Kunstenaar Joseph Sassoon Semah laat sinds 1979 op verschillende plekken in de wereld tijdelijke huizen verschijnen als herinnering aan zijn ballingschap. De huizen zijn herkenbaar als ‘draagbaar vaderland’, speciaal voor hen die in ballingschap leven. De andere twee huizen MaKOM in MaKOM die onderdeel uitmaken van het project On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam worden geplaatst op het bleekveld in Hermitage Amsterdam (vanaf 2 november) en in Bagdad voor de synagoge Meir Tweig. Dit was de synagoge van Hacham (opperrabijn) Sassoon Kadoori (1885-1971). Joseph Sassoon Sehah is zijn kleinzoon.

10. Locatie: Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen, Ligne 5, Sittard
Van 20 oktober 2019 – januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen
Zie: https://www.dedomijnen.nl/expositie/joseph-sassoon-semah/

Overzichtstentoonstelling:
Opening: Zondag 20 oktober, 13.00 uur
Een grote overzichtstentoonstelling met kunstwerken van Joseph Sassoon Semah: ‘Being touched by an angel just before birth’. Curator: Roel Arkesteijn.

11. Locatie: Oude Lutherse Kerk Singel 411, Amsterdam
Van zondag 13 oktober t/m 10 november 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen
Performance en lezing: zondag 13 oktober, om 12.15 uur

Gastheer: Andreas Wöhle, president Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk, predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
Performance ‘Back to Back’ Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Andreas Wöhle, Mustafa Slaby, een rabbijn.
Performance ‘Yusuf, Yosef, Joseph’ met publiek
Gesprek o.l.v. Andreas Wöhle met vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen.

12. Locatie: Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191, Amsterdam
Van donderdag 17 oktober t/m 17 november 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Programma
19.30 uur Presentatie van het kunstwerk van Joseph Sassoon Semah ’Graftombe Ezra’
20.00 uur Performance Joseph Sassoon Semah, Levent Aslan, Baruch Abraham en Zuhal Gezik met zes studenten van Aslan Muziekschool, Uzi Heymann, Jom Semah, Anna Seidl, Yvonne Strang, Els Wijnen en Rick Vercauteren.
20.15 uur Rick Vercauteren (kunsthistoricus/publicist): Introductie Architectuur in GaLUT, gevolgd door een interview met kunstenaar Joseph Sassoon Semah.
Rick Vercauteren gaat in op Josephs Sasoon Semahs nieuwste tekeningen en architecturale schaalmodellen van begraafplaatsen, culturele instituten, huizen, schuilkelders en synagogen waarin Sassoon Semah reflecteert op zijn historische en culturele erfgoed in zijn geboorteplaats Bagdad voor 1948.

kaartverkoop@podiummozaiek.nl

13. Locatie: Kunstenaarsboekwinkel Boekie-Woekie, Berenstraat 16, Amsterdam
Van zaterdag 19 oktober t/m vrijdag 15 november 2019

Kunstwerk

14. Locatie: Werkgebouw het Veem, Van Diemenstraat 410-412, Amsterdam
Van vrijdag 25 oktober t/m zondag 24 november 2019

Kunstwerk en tentoonstelling: nieuw architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

15. Locatie: Embassy of the Free Mind, Keizersgracht 123, Amsterdam
Datum: donderdag 31 oktober 2019, om 19.00 uur

Kunstwerk: uniek architecturaal model
Lezing Joseph Sassoon Semah: The meaning of Tetragrammaton and Pentagrammaton gevolgd door gesprek met publiek.

Joseph Sassoon Semah gaat in zijn lezing in op de betekenis van het Zwarte Vierkant. Duidt Zwart op Wit, ter herinnering aan de vernietiging van de Tweede Tempel, de Salomons Tempel in Jerusalem. Tevens bespreekt hij de betekenis van Tetragrammaton en Pentagrammaton: onder andere Kazimir Malevich, Barnett Newman, Marcel Duchamp, Giovanni Pico della Mirandola, Johann Reuchlin.

16. Locatie: Hermitage Amsterdam Nieuwe Keizersgracht 1, Amsterdam
Van zaterdag 2 november t/m maandag 2 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en huis MaKOM in MaKOM op het bleekveld van Hermitage Amsterdam
Performance en opening tijdens Museumnacht: 2 november om 19.00 uur
Openingsperformance Museumnacht Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Baruch Abrahams, Levent Aslan, Peter Baren, Uzi Heymann, Zuhal Gezik met 6 leerlingen Aslan Muziekschool, Jom Semah, Yvonne Strang, Els Wijnen en Pierre Bokma (o.v.),

Huis MaKOM in MaKOM en architecturaal model op het bleekveld van Hermitage Amsterdam.

Kunstenaar Joseph Sassoon Semah laat sinds 1979 op verschillende plekken in de wereld tijdelijke huizen verschijnen als herinnering aan zijn ballingschap. De huizen zijn herkenbaar als ‘draagbaar vaderland’, speciaal voor hen die in ballingschap leven.

De andere twee huizen MaKOM in MaKOM die onderdeel uitmaken van het project On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam worden geplaatst in de Biënnale van Jerusalem (10 oktober – eind november) en in Bagdad voor de synagoge Meir Tweig. Dit was de synagoge van Hacham (opperrabijn) Sassoon Kadoori (1885-1971). Joseph Sassoon Sehah is zijn kleinzoon.

17. Locatie: Vrijmetselaars Stichting Amsterdam, Vondelstraat 39, Amsterdam
Datum: van zondag 3 november t/m zondag 1 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model + nieuwe serie tekeningen

Performance en bijeenkomst: zondag 3 november, om 14.00 uur
Performance: Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Baruch Abraham, Levent Aslan, Zuhal Gezik, Jan W. Treffers met een zestal eerlingen van de Aslan Muziekschool, Jom Semah

Joseph Sassoon Semah en Jan W. Treffers (loge La PAIX) zullen al schaakspelend reflecteren op de bronnen en het gebruik van symbolen en het nooit voltooide proces van het bouwen van de Tweede Tempel van Koning Salomon. Ook wordt ingegaan op de betekenis van On Friendship/(Collateral Damage).

18. Locatie: Fatih Moskee, Rozengracht 150, Amsterdam 
Van donderdag 14 november t/m donderdag 12 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen

19. Locatie: Locus Solus, Pourbusstraat 14, Amsterdam
Van zaterdag 16 november t/m zaterdag 14 december 2019
Alle zaterdagen open van 13.00 tot 18.00 uur

Kunstwerk en tentoonstelling: uniek architecturaal model en selectie uit serie nieuwe tekeningen
Performance en bijeenkomst: 24 september 2019, 18.00 uur. Performance Peter Baren.
Extra bijeenkomst op zaterdag 30 november.

Franck Gribling, Joseph Sassoon Semah en Tineke Reinders (o.v.) praten over kunstenaarsinitiatieven in Locus Solo, Artists Practice in Residence, een plek waar kunstenaars regeren.

20. Locatie: Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam
Van zondag 17 november t/m zondag 15 december 2019

17 november, 15.00 uur: Remember Baghdad – Fiona Murphy (2017) – Speciale gast: Edwin Shuker
Ed Dallaal (producer); Charles Chabot/Nick Follows (editors); Molly Nyman (muziek) – 69 min.
Locatie: Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam
Datum & tijd: 17 november, 15.00 uur
Reserveren: onfriendshipinfo@gmail.com

Programma van ‘On Friendship (Collateral Damage) III- The Third GaLUT: Baghad, Jerusalem, Amsterdam
Joseph Sassoon Semah deelt zijn verloren gegane rijke joodse Babylonische culturele erfenis
door middel van beeldende kunst, performances, debatten en lezingen.
De manifestatie vindt plaats op 36 verschillende locaties in Amsterdam, van 7 september
2019 tot en met 19 januari 2020.
Hilton Amsterdam is een van de 36 locaties.
Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten
Curator: Linda Bouws

De film “Remember Baghdad” toont de geschiedenis van het joodse leven in Bagdad. Met verhalen van de joodse vluchtelingen en documentaire-materiaal komt de ooit bloeiende joodse gemeenschap in beeld – een gemeenschap die bij elke volgende historische gebeurtenis klappen krijgt en langzamerhand leegbloedt. Schrijnend is dat de Baghdadi-joden hun naderende ondergang niet zien aankomen. Vooral de gegoede middenklasse leeft in een bubbel, vol vertrouwen in het koningshuis. Na de zoveelste militaire coup, de Zesdaagse Oorlog en een showproces tegen zogeheten ‘zionistische spionnen’ maken de
laatste Baghdadi-joden zich uit de voeten. Zonder paspoort, zonder geld. Berooid komen ze aan in het buitenland. Hun in Irak nagelaten bezittingen worden binnen drie maanden geconfisqueerd, hun nationaliteit ontnomen. In Israël krijgen ze niet bepaald een warm onthaal. In de tentenkampen maken ze kennis met de harde, anti-Arabische Israëlische werkelijkheid. Andere Baghdadi-joden vertrekken naar Londen, de hoofdstad van de voormalige Britse kolonisator. Ook de familie van Edwin Shuker, de hoofdfiguur van ‘Remember Baghdad’ heeft zich hier gevestigd. Shuker kan en wil de Iraaks-joodse cultuur niet loslaten. Hij reist naar Irak om zijn oude buurt in Bagdad te bezoeken en om in het Koerdische deel van het land een huis te kopen. Een nieuw begin? Zijn tegenpool in de film is Eileen Khalastchy. Zij wil niet terug naar Bagdad om er de ruïnes van de joodse cultuur te zien. Liever denkt ze terug aan het glorieuze verleden. ‘It was paradise – Jews, Muslims and Christians, we were all Iraqis’’ vertelt ze ons met een brede lach.

Edwin Shuker is zakenman en filantroop. Hij zet zich in voor het behoud van het joods-Iraakse erfgoed en is een actief lid van de Londense joodse gemeenschap. Shuker is onder meer speciale gezant van de president van het Europese Joodse Congres op het gebied van interreligieuze zaken en vluchtelingen. Ook spreekt hij regelmatig over de joden uit de Arabische landen. Hij trad onder meer op in het Britse Lagerhuis, het Europees Parlement en
de Verenigde Naties.21. Locatie: Anne Frank Huis, Keizersgracht 192, Amsterdam

Van donderdag 21 november t/m donderdag 19 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Bijeenkomst: donderdag 21 november 2019, om 15.00 uur

Joseph Sassoon Semah en schrijver-dichter Mati Shemoelof (Berlijn), beide Baghdadi-Joden die in Europa wonen, praten over ‘The Babylonian Jew in the West, The West in the Babylonian Jew: Re-Thinking the concept of GaLUT, Re-claiming the lost Culture.’ Moderator: Markha Valenta universitair docent (University College Utrecht) op het gebied van geo-culturele politiek en geschiedenis.

22. Locatie: Amsterdam Museum Regentenkamer, Nieuwezijdsvoorburgwal 359, Amsterdam
Datum: van zaterdag 23 november t/m zondag 22 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model
Rondleidingen New Narratives: zaterdag 23 november en zondag 24 november 2019
Joseph Sassoon Semah geeft 2 rondleidingen ‘New Narratives’.

23. Locatie: Architectenbureau Jowa, Prinsengracht 526, Amsterdam
Van donderdag 28 november t/m zondag 29 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit serie nieuwe tekeningen
Besloten bijeenkomst: donderdag 28 november 2019, 17.00 uur

Home no more home to me, whither must I wander?
Na een muzikale prelude en het lezen van een van de Songs of Travel, Whither must I Wander? (muziek: Ralph Vaughan Williams,Song lyrics: Robert Louis Stevenson) spreekt Jowa Kis-Jovak over wat het betekent in ballingschap te zijn, een emigrant, en een mix van culturele identiteiten te hebben. Daarna volgt een gesprek met Joseph Sassoon Semah over huis / thuis / plaats, integratie, assimilatie en vriendschap.

24. Locatie UvA, Faculteit des Geesteswetenschappen Bushuis, Kloveniersburgwal 48 Amsterdam
Van maandag 2 december 2019 t/m donderdag 2 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Locatie: SPUI25, Spui 25, Amsterdam
Datum: Bijeenkomst en film, maandag 2 december 2019, om 17.00 uur

Keynote speech: Professor Ella Shohat Departments of Art & Public Policy, Middle Eastern & Islamic Studies, Tisch School of the Arts, New York University

From Hakham Sasson Khdhuri to Joseph Sassoon Semah. With special attention to the Babylonian Jews from Iraq with their rich tradition.
In haar keynote speech gaat professor Ella Shohat in op kwesties als ballingschap en verloren cultuur, waarbij het verhaal van de president van de joods-Baghdadi-gemeenschap Hakham Sassoon Khdhuri en de kunst van zijn kleinzoon Joseph Sassoon Semah centraal staan. Ook gaat ze in op haar onderzoek naar ‘Taboo Memories, Diasporic Voices’.
Viewing: ‘Forget Baghdad’

25. Locatie: Sociëteit Arti en Amicitiae Rokin 112, 1012 LB Amsterdam
Van dinsdag 3 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Kunstwerk: nieuw architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen
Performance en bijeenkomst: dinsdag 3 december 2019, 20.00 uur

Performance Joseph Sasson Semah met in ieder geval Peter Baren, Uzi Heymann, Jom Semah.
Reeds in 1993 organiseerde Joseph Sassoon Semah ‘The Third Exile’ in Arti en Amicitiae.
Interview Renée Hartog (cultureel diplomaat/politicoloog) met Joseph Sassoon Semah: ‘Wat betekent GaLUT (Exile) toen en nu?

26. Locatie: Vrijheidspaleis, Spuistraat 189, Amsterdam
Van vrijdag 6 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen
Performance: vrijdag 6 december 2019, om 19.00 uur

Performance: Joseph Sassoon Semah met voormalige AORTA kunstenaars.

27. Locatie: Voormalig Burgerweeshuis van Aldo van Eyck IJsbaanpad 1, Amsterdam
Van dinsdag 10 december 2019 t/m zondag 12 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen
Tentoonstelling

Opening en bijeenkomst: dinsdag 10 december 2019, om 19.00 uur
Rondleidingen: zaterdag 14 december, 12.00-13.30 en zaterdag 11 januari, 12.00- 12.30

Joseph Sassoon Semah spreekt over Architectuur in Ballingschap’, gevolgd door een gesprek met Sharon Oldenkotte-Vrolijk van BPD, directeur Kunst & Cultuur

De lezing wordt voorafgegaan door de opening van de tentoonstelling. Te zien zijn onder andere tekeningen uit de nieuwe serie ‘Between Graveyard and Museum’s sphere’, een architecturaal model naast enkele andere werken van Semah uit de BPD Kunstcollectie.Het werk dat Semah maakt voor dit project, heeft veel te maken met de herinnering aan verloren gegane cultuur: plekken en gebouwen die niet meer bestaan. Een bijzonder gebouw als het voormalig Burgerweeshuis bestaat nog wel, maar het gebruik ervan is veranderd.

Rondleiding:

Cultureel organisatiebureau ARTTRA organiseert 2 rondleidingen in het voormalig burgerweeshuis:
zaterdag 14 december, 12.00-13.30
zaterdag 11 januari, 12.00- 12.30
Reserveren:  https://www.arttra.com/burgerweeshuis/

28. Locatie: austen & co, Weesperzijde 34. Amsterdam
Van donderdag 12 december 2019 t/m zondag 12 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen
Besloten bijeenkomst: donderdag 12 december 2019, om 17.00 uur

Steve Austen – ‘Cultureel erfgoed: materieel en immaterieel erfgoed’

Hoe kan verloren gegane culturele erfenis weer betekenis krijgen?
Joseph Sassoon Semah is geboren in Bagdad en werd in 1950 ’verplaatst’ naar Israël. In Irak zelf is geen enkele herinnering meer aan de eens zo machtige joodse Babylonische gemeenschap. De Babylonische cultuur is driemaal vernietigd: in Irak, in Israël, maar ook in Europa speelt ze nauwelijks nog een rol. Alhoewel gebouwen een in tijd begrensde betekenis hebben, leven ze voort in de ziel. Of is het wellicht zo dat het spirituele kapitaal dat ooit aanleiding was voor het creëren van dergelijke gebouwen zijn eigen weg zoekt en voortleeft in het intellectuele ‘werelderfgoed’ van deze tijd?

29. Locatie: Ton’s autohal, Disketteweg 15, Amsterdam
Van 16 december 2019 t/m donderdag 16 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model
Opening: maandag 16 december 2019, om 17.00 uur

30. Locatie: Rijwielhandel Oud -West, Frederik Hendrikstraat 59-61, Amsterdam
Van dinsdag 17 december 2019 t/m vrijdag 17 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model
Opening: dinsdag 17 december 2019, om 17.00 uur

31. Locatie: Schaak en Gowinkel Het Paard, Haarlemmerdijk 173, Amsterdam
Van woensdag 18 december 2019 t/m zaterdag 18 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model
Opening: woensdag 18 december 2019, om 17.00 uur

32.Locatie: het voormalig kunstcentrum Stichting Makkom, Haarlemmerdijk 39, Amsterdam
Van woensdag 18 december t/m zaterdag 18 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model
Opening: woensdag 18 december 2019, 15.00 uur

Stichting Makkom opende haar deur op 1 april 1983 op de Haarlemmerdijk. Joseph Sassoon Semah en zijn toenmalige partner Hedie Meyling waren de initiators en organisatoren. Het uitgangspunt van de activiteiten van Stichting Makkom was een interdisciplinair onderzoek in de kunst in de breedste zin. Er werden diverse disciplines met elkaar in verbinding gebracht en tot de sluiting in 1988 vonden in Stichting Makkom ontmoetingen, internationale uitwisselingen en vernieuwende samenwerkingsmogelijkheden plaats.

33. Locatie: Redstone Natuursteen & Projecten, Benit 28, Amsterdam
Van donderdag 19 december 2019 t/m zondag 19 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model, selectie uit nieuwe serie tekeningen, kunstwerk City of Shelter
Bijeenkomst: donderdag 19 december 2019, om 17.00 uur

In Redstone Natuursteen & Projecten en het Joods Historisch Museum worden gelijktijdig twee identieke kunstwerken ‘City of Shelter’ opgesteld.
De vorm van de objecten is gebaseerd op een herinnering van Joseph Sassoon Semah aan de publieke ingang van een schuilkelder in Tel Aviv. Eén object wordt geplaatst bij zijn vriend Yasin Kalac (Redstone) in de privéruimte en een bij zijn vriend Emile Schrijver (JHM) in de publieke ruimte. De 2 ruimtes zijn met elkaar verbonden door ‘an invisible square, an invisible territory, a frame of mind, a spatial place, a void, to remind us of the idea of the City of Refuge/Shelter’ aldus Joseph Sassoon Semah.

34. Locatie: Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam
Van donderdag 19 december 2019 t/m zondag 19 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model, selectie uit nieuwe serie tekeningen, kunstwerk City of Shelter
Tentoonstelling

In het Joods Historisch Museum en in Redstone Natuursteen & Projecten worden gelijktijdig twee identieke kunstwerken ‘City of Shelter’ opgesteld.
De vorm van de objecten is gebaseerd op een herinnering van Joseph Sassoon Semah aan de publieke ingang van een schuilkelder in Tel Aviv. Eén object wordt geplaatst bij zijn vriend Yasin Kalac (Redstone) en een bij zijn vriend Emile Schrijver (Joods Historisch Museum. De 2 ruimtes zijn met elkaar verbonden door ‘an invisible square, an invisible territory, a frame of mind, a spatial place, a void, to remind us of the idea of the City of Refuge/Shelter’ aldus Joseph Sassoon Semah.

35. Locatie: Joods Liberale Gemeenschap, Zuidelijke Wandelgang 41, Amsterdam
Van zaterdag 21 december 2019 t/m 19 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen
Performance en bijeenkomst: zaterdag 21 december 2019, om 18.00 uur

Performance: Joseph Sassoon Semah met in ieder geval rabbijn Joram Rookmaker, Andreas Wöhle, predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, Mustafa Slaby, Jom Semah
Gastheer: Rabbijn Joram Rookmaker
Gesprek met vertegenwoordigers van verschillende gemeenten.

36. Locatie: Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam
Datum: 16 januari 2020, om 14.00 uur bijeenkomst

Bijeenkomst: Gesprek Emile Schrijver Algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier, Arie Hartog Directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen, en kunstenaar Joseph Sassoon Semah over de noodzaak van diversiteit in het jodendom. Een bijeenkomst over de noodzakelijke heroriëntatie van heritage in culturele instellingen.

Januari 2020 Engelstalige publicatie On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam

De Engelstalige publicatie On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam verschijnt in januari 2020 met bijdragen van:
– Dr. Arie Hartog (directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen): Makkom in Mokum (working title)Prof.dr Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier): Oreah Natah Lalun. Reflections on the concept of the Jewish artist as Guest.
– Professor Ella Habiba Shohat (Departments of Art & Public Policy, Middle Eastern & Islamic Studies, Tisch School of the Arts, New York University): A Genealogy of Dis/placement, From Hakham Sasson Khdhuri to Joseph Sassoon Semah
– Drs. Rick Vercauteren (kunsthistoricus, publicist): Art in GaLUT
– Prof. dr. Margriet Schavemaker (artistiek directeur Amsterdam Museum): Dwingende voetnoten: Joseph Sassoon Semah en het Stedelijk Museum
– Mati Shemoelof (poet and author): How to explain Hare Hunting to a Dead German Artist
– Joseph Sassoon Semah (beeldend kunstenaar) THE THIRD גלות GaLUT: Remapping the Memory of the Guest
– Drs. Linda Bouws (directeur Metropool Internationale Kunstprojecten): Re-thinking the concept of the GaLUT, re-claiming the lost culture

Contact:
Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten
Linda Bouws

lindabouws@gmail.com

mob +31(0)620132195

Bookmark and Share

Comments

Leave a Reply

What is 3 + 19 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)


 • About

  Rozenberg Quarterly aims to be a platform for academics, scientists, journalists, authors and artists, in order to offer background information and scholarly reflections that contribute to mutual understanding and dialogue in a seemingly divided world. By offering this platform, the Quarterly wants to be part of the public debate because we believe mutual understanding and the acceptance of diversity are vital conditions for universal progress. Read more...
 • Support

  Rozenberg Quarterly does not receive subsidies or grants of any kind, which is why your financial support in maintaining, expanding and keeping the site running is always welcome. You may donate any amount you wish and all donations go toward maintaining and expanding this website.

  10 euro donation:

  20 euro donation:

  Or donate any amount you like:

  Or:
  ABN AMRO Bank
  Rozenberg Publishers
  IBAN NL65 ABNA 0566 4783 23
  BIC ABNANL2A
  reference: Rozenberg Quarterly

  If you have any questions or would like more information, please see our About page or contact us: info@rozenbergquarterly.com
 • Like us on Facebook

 • Follow us on Twitter

 • Recent Rozenberg Quarterly Articles

 • Rozenberg Quarterly Categories

 • Rozenberg Quarterly Archives